Phan boi chau QN 1 2014

Phan boi chau QN 1 2014

Phan boi chau QN 1 2014
... lại thu kết tủa Nếu cho 10 ,33 gam hỗn hợp X tác dụng với 10 0 ml dung dịch KOH 1, 2M, sau phản ứng cô cạn dung dịch thu khối lượng chất rắn là: A 13 ,76 B 12 , 21 C 10 ,12 D 12 ,77 Câu 38 Có dung dịch ... Làm màu vừa đủ b lít nước Br 0,5M Các phản ứng xảy hoàn toàn, giá trị a, b A 10 ,8 0 ,14 B 10 ,8 0 ,16 C 8,64 0 ,16 D 8,64 0 ,14 Câu 29: Khi thủy phân octanpetit X có công thức cấu tạo Gly-Phe-Tyr-Lys-Gly-Phe-Tyr-Gly ... ml Câu 13 :Cho sơ đồ phản ứng sau: A → B (ancol bậc 1) → C →D (ancol bậc 2) → E → F (ancol bậc 3) Biết A có công thức phân tử C5H11Cl Tên gọi A A 1- clo-2-metylbutan B 2-clo-3-metylbutan C 1- clo-3-metylbutan...
 • 5
 • 11
 • 0

Đề thi thử đại học môn vật lý trường chuyên phan bội châu lần 1 năm 2013

Đề thi thử đại học môn vật lý trường chuyên phan bội châu lần 1 năm 2013
... phôtôn ánh sánh kích thích chiếu đến 1s 2 013 .10 9 hạt Số phôtôn chùm sáng phát quang phát 1s là: A 2566,57 .10 9 hạt B 11 40,7 .10 9 hạt C 256,66 .10 9 hạt D 15 78,8 .10 9 hạt Câu 55: Hai chất điểm M N ... = 10 N/m vật nặng m = 10 0g Từ vị trí cân kéo vật để lò xo dãn đoạn 7cm truyền cho vật vận tốc 80cm/s hướng vị trí cân Biết hệ số ma sát vật mặt phẳng ngang 0 ,1, lấy g = 10 m/s2 Tốc độ cực đại vật ... phía Mặt Trăng Thời gian kéo dài xung 10 -7 (s) công suất chùm laze 10 0000W Số phôtôn chứa xung là: A 2, 616 .10 22 hạt B 2, 616 .10 15 hạt C 2, 616 .10 29 hạt D 5,2 .10 20 hạt Câu 57: Một chất điểm chuyển...
 • 7
 • 452
 • 7

thi ĐH Chuyen Phan Boi Chau lan 1

thi ĐH Chuyen Phan Boi Chau lan 1
... trọng lúa ĐX (%) 19 95 19 99 2000 2002 2005 2006 41, 0 42,4 45,9 48,9 48,9 44,9 47,9 48,5 48,4 49,0 1, 5đ 0,25đ 49,9 43,0 1, 5đ 2007 36,9 0,25đ 49,4 - Nhận xét: + Diện tích: • Giai đoạn 19 95 – 2007 diện ... sinh không sử dụng tài liệu Cán coi thi không giải thích thêm SỞ GD&ĐT NGHỆ AN ĐÁP ÁN – THANG ĐIỂM TRƯỜNG THPT CHUYÊN PHAN BỘI CHÂU ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC NĂM 2 013 LẦN Môn: ĐỊA LÝ, Khối C (Đáp án ... phong phú: + Khái niệm tài nguyên du lịch + Tài nguyên du lịch tự nhiên: • Địa hình: ĐH bờ biển, ĐH Cacxto, ĐH núi… (dẫn chứng) • Tài nguyên khí hậu: (dẫn chứng) • Tài nguyên nước: nhiều hệ thống...
 • 6
 • 213
 • 0

Đề thi thử trường THPT chuyên Phan Bội Châu, lần 1, 2011

Đề thi thử trường THPT chuyên Phan Bội Châu, lần 1, 2011
... Max  ; (x, y, z) = (0, 0, 1) hoán vị a 3x + 7y – 49 = a (-1; 1;5) a 29 Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com) ...
 • 2
 • 173
 • 0

Đề và đáp án chuyên hóa phan bội châu nghệ an 2014

Đề và đáp án chuyên hóa phan bội châu nghệ an 2014
... sinh: Số báo danh: S GIO DC V O TO NGH AN K THI TUYN SINH VO LP 10 TRNG THPT CHUYấN PHAN BI CHU NM HC 2014 2015 HNG DN CHM THI CHNH THC (Bn hng dn chm gm 03 trang) Mụn: HO HC CU NI ... hin kt ta trng keo 0,5 TN2: xut hin kt ta trng, ri kt ta tan sau mi ln nh tng git dd Y vo dd X n mt lỳc no ú kt ta khụng tan, lng khụng tan l m2 0,5 - Cỏc pthh: TN1 3NaOH + AlCl3 Al(OH)3 + 3NaCl ... CH3 CH3 Cõu (3,0) 5,0 Trớch cỏc mu th - Cho tng mu th ln lt tỏc dng vi cỏc mu th cũn li Hin tng quan sỏt c tng hp bng di õy: NaOH NaCl HCl NaOH - - - NaCl - - - HCl - - - PP - 0,5 - (Ghi chỳ:...
 • 6
 • 2,891
 • 63

Đề thi thử THPT QG 2015 môn hóa có lời giải chi tiết chuyên phan bội châu lần 1

Đề thi thử THPT QG 2015 môn hóa có lời giải chi tiết chuyên phan bội châu lần 1
... X giá trị gần với giá trị sau đây? A 17 2,0 B 18 8,0 C 18 2,0 D 17 5,5 Hết -BẢNG ĐÁP ÁN 01 A 02 D 03 C 04 B 05 B 06 D 07 B 08 B 09 A 10 A 11 C 12 A 13 D 14 B 15 A 16 C 17 ... chất rắn sau phản ứng : m + 0,25.n .18 + 56.0,25 .1, 15(n + 1) = m + 253 ,1 + 0,25.(n + 1) .18 Khi : 4,5n + 16 ,1( n + 1) = 253 ,1 + 4,5(n + 1) → n = 15 Câu 44: Chọn đáp án A Các bạn cần phải nhớ số ... 0,5(mol) 11 Ai biết 16 gam oxit BTKL oxit → n Trong = Thế  O 16 11 , = 0, 275(mol) → n eMax = 0, 275.2 = 0,55 > 0,5 16 BTKL   → 56a + 64b = 11 , a = 0 ,15 (mol) Fe : a →  BTE → Và 11 , ...
 • 16
 • 1,319
 • 8

Đề thi thử đại học môn Toán lần 1 năm 2014 trường THPT Chuyên Phan Bội Châu, Nghệ An

Đề thi thử đại học môn Toán lần 1 năm 2014 trường THPT Chuyên Phan Bội Châu, Nghệ An
... 1 Thay vào (2)   x  1 x3   x3  x    2  x3  1   x  1 x3   x     x3   x    x  1   2 x  1   x  3    x3     x3 1  x  0(loai) 2 TH1 : x3   x  1( Dk: ... (E) 25 16 F1 tiêu điểm có hoành độ âm (E) Tính bán kính đường tròn ngoại tiếp tam giác AMF1 d : x  y  12  elip ( E ) : Câu 8b ( điểm): Trong khôn gian với hệ tọa độ Oxyz, cho điểm M (1; -1; 0) ... t  c 0 ab Theo (1)1  t   Suy 2c 4c   2t  4t  f (t ) a  b a  b ab  a  b  t  2 Vậy f (t )  2t  4t   t 1 2t 1   Hay P  Tại (a, b, c)  1, 1 ,1 P  ...
 • 5
 • 501
 • 1

Đề thi học kì 1 lớp 9 môn Anh năm 2014 - THCS Phan Bội Châu

Đề thi học kì 1 lớp 9 môn Anh năm 2014 - THCS Phan Bội Châu
... 10 We have a meeting……… 7.30 a.m and 11 a.m A at B from C.between D.to 11 Wearing …………encourages students to be proud of their school A uniforms B casual clothes C jeans D kimonoes 12 I’ve ... and B so C but D howeve 13 He used to _ full time, but now he is a part-time worker A.work B.working C.worked D to work 14 If you study at The Brighton Language Center-UK, you can live in a ... ? A does he B isn’t he C is Nam D doesn’t Nam 18 The pagoda about 10 0 years ago A is built B was built C will be built D has been built 19 Hoa worked hard , she passed her exam A and...
 • 5
 • 275
 • 0

Xem thêm