Nhu thanh TH 3 2014

Nhu thanh TH 3 2014

Nhu thanh TH 3 2014
... 82,8 50% C 96,8 42,86% D 124,2 33 ,33 % Câu 30 : Hỗn hợp X gồm hiđro, propen, propanal, ancol alylic Đốt mol hỗn hợp X thu 40 ,32 lít CO (đktc) Đun X với bột Ni th i gian thu hỗn hợp Y có tỉ khối so ... xảy hoàn toàn, số th nghiệm thu kết tủa A B C D Trang 3/ 5 - mã đề thi 698 Câu 35 : Cho 30 0 ml dung dịch Ba(OH) 0,1M vào 250 ml dung dịch Al 2(SO4 )3 x(M) thu 8,55 gam kết tủa Th m tiếp 400 ml dung ... rắn th y nồng độ phần trăm muối dung dịch 34 ,7% Công th c muối rắn tách sau phản ứng A A, B, C sai B Cu(NO3)2.5H2O C Fe(NO3)2.9H2O D Fe(NO3 )3. 9H2O Câu 40: Để tách CH3COOH từ hổn hợp gồm CH3COOH...
 • 5
 • 21
 • 0

Giáo trình luật lao động về thời gian làm việc Th.s. Diệp Thành Nguyên - 3 pps

Giáo trình luật lao động về thời gian làm việc Th.s. Diệp Thành Nguyên - 3 pps
... Giáo trình Luật Lao động - Thời gian người lao động nghỉ theo chế độ bảo hiểm xã hội, thời gian nghỉ ngơi theo quy định Bộ luật Lao động; - Thời gian chờ việc hết hạn tạm hoãn hợp đồng lao động ... luật sa thải đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động; - Thời gian người lao động bị tạm đình công việc theo quy định Điều 92 Bộ luật Lao động Thời gian làm việc có tháng lẻ người lao động làm việc ... tranh chấp lao động Theo quy định pháp luật lao động nước ta nội dung chủ yếu thỏa ước lao động tập thể gồm cam kết sau đây: - Việc làm bảo đảm việc làm; - Thời làm việc, thời nghỉ ngơi; - Tiền lương,...
 • 21
 • 251
 • 0

Giáo trình công nghệ chế biến thủy hải sản Th.s. Phạm Thị Thanh Quế - 3 docx

Giáo trình công nghệ chế biến thủy hải sản Th.s. Phạm Thị Thanh Quế - 3 docx
... Mi = 10,29 - 1, 13. t r = - 0,995 39 (3. i) K = 1. 13 kg nc ỏ/gi i vi thựng cỏch nhit: Mi = 9,86 - 0,17 t, r = - 0,998 (3. j) K = 0,17 kg nc ỏ/gi Trong ú: r l h s tng quan hi quy Hỡnh 3. 3 Cỏc kt qu ... Kớch thc (1) 10/20 - 2 /3 mm 30 /50 - 8/15 mm 50 (D) - 10/12 mm Thay i (3) Thay i Th tớch riờng (m3/tn) (2) 2,2 2 ,3 1,7 1,8 1,6 2,0 1,08 1,4 1,5 Khi lng riờng (tn/m3) 0,45 0, 43 0,59 0,55 0,62 ... 3. 3 gii thiu hai th nghim cỏc iu kin thc t Nhng kt qu th hin trờn hỡnh 3. 3 cú th c ni suy t kinh nghim thụng qua phng trỡnh cú dng ng thng sau : Mi = Mio - K t (3. f) So sỏnh cỏc phng trỡnh 3. e...
 • 15
 • 114
 • 0

Đề thi thử lần 3 - 2014 - Môn Vật lý - Trường THPT Hà Trung - Thanh Hóa

Đề thi thử lần 3 - 2014 - Môn Vật lý - Trường THPT Hà Trung - Thanh Hóa
... ZC Trang 4/7 - đề thi 132 Câu 36 : Một vật dao động điều hòa với chu kỳ 0,24s Tại thời điểm t1 , vật có li độ x1 = (A /2) v ...
 • 7
 • 288
 • 0

Đề thi thử lần 3 - 2014 - Môn Vật lý - Trường THPT Hoàng Lệ Kha - Thanh Hóa

Đề thi thử lần 3 - 2014 - Môn Vật lý - Trường THPT Hoàng Lệ Kha - Thanh Hóa
... D m Trang 3/ 5 - đề thi 132 Câu 30 : Một vật dao động điều hòa với tần số góc rad/s Khi vật qua li độ 5cm có tốc độ 25 cm/s Biên độ dao động vật là: A 10 cm B cm C cm D 5,24cm Câu 31 : Trong ... môi trường bị phản xạ khúc xạ C Trong sóng điện từ dao động điện trường từ trường điểm đồng pha với D Sóng điện từ sóng ngang nên truyền chất rắn - HẾT Trang 5/5 - đề thi 132 ... có tần số f=100Hz truyền hai lần từ điểm A đến điểm B Lần thứ vận tốc truyền sóng v1 =33 0m/s, lần thứ hai nhiệt độ tăng lên nên vận tốc truyền sóng v2 =34 0m/s Biết hai lần số bước sóng hai điểm số...
 • 5
 • 199
 • 0

Đề thi thử lần 3 - 2014 - Môn Sinh học - Trường THPT Tĩnh Gia II - Thanh Hóa

Đề thi thử lần 3 - 2014 - Môn Sinh học - Trường THPT Tĩnh Gia II - Thanh Hóa
... SỞ GD & ĐT THANH HÓA TRƯỜNG THPT TĨNH GIA II THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN III NĂM 20 13 - 2014 MÔN: SINH HỌC ( Thời gian: 90 phút ) Họ, tên thí sinh: Số báo danh: MÃ ĐỀ: 31 3 Câu 1: Trong quần ... SỞ GD & ĐT THANH HÓA TRƯỜNG THPT TĨNH GIA II THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN III NĂM 20 13 - 2014 MÔN: SINH HỌC ( Thời gian: 90 phút ) Họ, tên thí sinh: Số báo danh: MÃ ĐỀ: 31 2 Câu 1: Cho biết ... 0 ,30 0 Hết SỞ GD & ĐT THANH HÓA TRƯỜNG THPT TĨNH GIA II THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN III NĂM 20 13 - 2014 MÔN: SINH HỌC ( Thời gian: 90 phút ) Họ, tên thí sinh: Số báo danh: MÃ ĐỀ:...
 • 20
 • 1,078
 • 2

Đề thi thử lần 3 (2014) Hoàng Lệ Kha Thanh Hóa môn vật lý (có đáp án)

Đề thi thử lần 3 (2014) Hoàng Lệ Kha Thanh Hóa môn vật lý (có đáp án)
... ĐÁP ÁN ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG ÔN THI ĐẠI HỌC LẦN NĂM HỌC 20 13 - 2014 MÔN VẬT LÍ KHỐI A, A1 Câu hỏi Đáp án mã đề Trang 5/6 - Mã đề thi 132 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 ... 132 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 132 D B B B B C C D D A A A A A C B B C B A B C A C A D A A B C D ... m D m Câu 30 : Một vật dao động điều hòa với tần số góc rad/s Khi vật qua li độ 5cm có tốc độ 25 cm/s Biên độ dao động vật là: A 10 cm B cm C cm D 5,24cm Trang 3/ 6 - Mã đề thi 132 Câu 31 : Trong...
 • 6
 • 174
 • 0

Phân tích thực trạng quản lý tồn trữ thuốc tại khoa dược bệnh viện đa khoa huyện như thanh, tỉnh thanh hóa năm 2014

Phân tích thực trạng quản lý tồn trữ thuốc tại khoa dược bệnh viện đa khoa huyện như thanh, tỉnh thanh hóa năm 2014
... rõ thực trạng hoạt động quản tồn trữ thuốc bệnh viện chọn đề tài nghiên cứu: ˝ Phân tích thực trạng quản tồn trữ thuốc khoa dƣợc bệnh viện đa khoa huyện Nhƣ Thanh, tỉnh Thanh Hóa năm 2014 ... HỮU HIỆP PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG QUẢN LÝ TỒN TRỮ THUỐC TẠI KHOA DƢỢC BỆNH VIỆN ĐA KHOA HUYỆN NHƢ THANH, TỈNH THANH HÓA NĂM 2014 LUẬN VĂN DƢỢC SĨ CHUYÊN KHOA CẤP I CHUYÊN NGÀNH: TỔ CHỨC QUẢN LÝ DƢỢC ... Đƣợc thực với hai mục tiêu sau: Mô tả thực trạng sở vật chất bảo quản thuốc khoa Dược bệnh viện đa khoa Như Thanh, tỉnh Thanh Hóa năm 2014 Phân tích hoạt động nhập, xuất, dự trữ thuốc bệnh viện đa...
 • 75
 • 465
 • 1

thi thử đại học lần 3 THPT NHU THANH

thi thử đại học lần 3 THPT NHU THANH
... ClCH2–COOC2H5 CH3–COO–CHCl–CH3 B CH3 –CH2–COOCH2Cl CH3–COO–CH2–CH2Cl C ClCH2–COOC2H5 CH3–COO–CH2–CH2Cl D CH3–CHCl–COOC2H5 CH3–COO–CHCl–CH3 Câu 47: Cho sơ đồ chuyển hoá: Glucozơ → X → Y → CH3COOH Hai ... CH3CH2OH CH3CHO B CH3CH2OH CH2=CH2 C CH3CH(OH)COOH CH3CHO D CH3CHO CH3CH2OH Câu 48: Hòa tan 20 gam hỗn hợp X (dạng bột) gồm Al, Fe, Cr, Cu vào dung dịch H 2SO4 đặc, nguội (dư) thấy thoát 3, 36 ... sau: KNO3, NH4NO3, NH4NO2, NH4Cl, Ba(HCO3)2, AgNO3, NH4HCO3, FeCO3, Cu(NO3)2 để có nhiệt phân xảy ( có) thu khí khác (không kể nước)? A B C D Câu 26: Hỗn hợp G gồm glyxin axit glutamic Cho 3, 69...
 • 5
 • 138
 • 0

HIỆN TRẠNG QUẢN lý tài NGUYÊN SINH học tại vườn QUỐC GIA bến EN HUYỆN NHƯ THANH, TỈNH THANH hóa đến năm 2014

HIỆN TRẠNG QUẢN lý tài NGUYÊN SINH học tại vườn QUỐC GIA bến EN HUYỆN NHƯ THANH, TỈNH THANH hóa đến năm 2014
... hội vườn quốc gia Bến En - Hiện trạng tài nguyên sinh học vườn quốc gia Bến En - Nguyên nhân gây suy giảm đa dạng sinh học vườn quốc gia - Thực trạng công tác quản bảo tồn tài nguyên sinh học ... khoa Quản Tài Nguyên hướng dẫn thầy giáo Th.S Nguyễn Minh Cảnh tiến hành nghiên để tài. Hiện trạng quản tài nguyên sinh học vườn quốc gia Bến En huyện Như Thanh, tỉnh Thanh Hóa đến năm 2014 ... khoa Quản Tài Nguyên hướng dẫn thầy giáo Th.S Nguyễn Minh Cảnh tiến hành nghiên để tài. Hiện trạng quản tài nguyên sinh học vườn quốc gia Bến En huyện Như Thanh, tỉnh Thanh Hóa đến năm 2014 ...
 • 65
 • 271
 • 0

Đề thi học kì 2 lớp 5 môn Tiếng Việt trường TH An Thạnh B năm 2014

Đề thi học kì 2 lớp 5 môn Tiếng Việt trường TH An Thạnh B năm 2014
... SGK-TV5-Tập – trang 123< /b> Giáo viên đọc cho học < /b> sinh nghe viết tựa đoạn “ Chiều rủ xuống cỏ ” II/ TẬP LÀM VĂN : (5 < /b> điểm ) Hãy tả người mà em yêu th< /b> ch Đáp án đề < /b> thi < /b> học < /b> kì < /b> môn < /b> Tiếng < /b> Việt < /b> lớp < /b> trường < /b> ... hình th< /b> ́c trình bày , diễn đạt của bài tập làm văn cụ th< /b> ̉ ( có th< /b> ̉ cho theo các mức điểm : 0, ; ; 1 ,5 < /b> ; …… điểm ) Tuyensinh247 tiếp tục cập nhật phần môn < /b> Tiếng < /b> Việt < /b> học < /b> kì < /b> lớp < /b> 5,< /b> ... nêu : đ II/ Đọc th< /b> ̀m và làm bài tập :5 < /b> điểm Câu : điểm Học < /b> sinh chọn đáp án đạt 0 ,5 < /b> điểm a/ B b/ C c/ A d/ C Câu : điểm Viết danh hiệu đạt 0 ,5 < /b> điểm Viết huân chương đạt 0 ,5 < /b> điểm Câu : điểm...
 • 3
 • 216
 • 0

Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm môn Ngữ văn lớp 11 trường THPT Thuận Thành số 3, Bắc Ninh năm học 2014 - 2015

Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm môn Ngữ văn lớp 11 trường THPT Thuận Thành số 3, Bắc Ninh năm học 2014 - 2015
... phải ghi nhớ đền đáp ơn sinh thành nuôi dưỡng, nghĩa phải hiếu thuận với cha mẹ - đạo làm (1,0đ) Câu 2: (3 điểm) * Yêu cầu kĩ năng: - Nắm vững phương pháp làm văn nghị luận xã hội - Hiểu ý nghĩa ... * Yêu cầu chung: Học sinh có kĩ viết văn nghị luận cho đoạn thơ Cảm nhận kiến thức đoạn trích VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí * Yêu cầu cụ thể: - Giới thi u vài nét tác ... mênh mông cô đơn người - Những đặc sắc nghệ thuật: Tả cảnh ngụ tình, miêu tả tinh tế nội tâm nhân vật, hình ảnh biểu tượng (1,0đ) - Qua cảm nhận đoạn trích học sinh rút ý nghĩa: Tám câu thơ đầu...
 • 3
 • 199
 • 0

Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm môn Địa lý lớp 11 trường THPT Thuận Thành số 3, Bắc Ninh năm học 2014 - 2015

Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm môn Địa lý lớp 11 trường THPT Thuận Thành số 3, Bắc Ninh năm học 2014 - 2015
... 2014 - 2015 Câu Nội dung Điểm I Chng minh vai trũ ch o ca cụng nghip nn kinh 2,0 t quc dõn - Tạo khối lượng cải vật chất rt ln Cung cấp hu ht cỏc 0,5 (4,0 ) tư liệu sản xut, xây dựng sở vật chất, ... hu v thi tit nh hng sõu sc ti hot ng ca cỏc phng 0,5 tin ti (dn chng) III (3,0 ) K tờn cỏc ngnh giao thụng ti cú mt ti Vit Nam 1,5 - ng st 0,25 - ng ụ tụ 0,25 - ng ng 0,25 - ng sụng, h 0,25 - ng ... trung 2,0 - Khu vc cú ranh gii rừ rng, cú v trớ thun li 0,5 - Tp trung tng i nhiu cỏc xớ nghip vi kh nng hp tỏc sn xut 0,5 cao II (3,0 ) - Sn xut cỏc sn phm va tiờu dựng nc, va xut khu 0,5 - Cú...
 • 3
 • 255
 • 0

Công tác chuẩn bị nhân lực cho dự án nhà máy chế biến thực phẩm Như Thanh.doc.DOC

Công tác chuẩn bị nhân lực cho dự án nhà máy chế biến thực phẩm Như Thanh.doc.DOC
... trạng công tác chuẩn bị nhân lực cho dự án nhà máy chế biến thực phẩm xuất nh thanh- dây chuyền nớc giảI khát I- Tổng quan công ty t vấn xd ptnt - nhà máy chế biến thực phẩm xuất nh - dây chuyền ... thực lực nguồn nhân lực Công ty để đa sách nhân lực cho nhà máy Để chuẩn bị nguồn nhân lực cho nhà máy Công ty thực thuyên chuyển số vị trí Công ty kết hợp với nguồn nhân lực lao động địa phơng ... liệu dự án nhà máy chế biến thực phẩm xuất Nh Thanh) Qua đây, ta thấy thông tin quản lý nhà máy giống nh công ty tồn hai dạng trực tuyến chức 45 II phân tích thực trạng công tác chuẩn bị nhân lực...
 • 78
 • 689
 • 0

THỰC TRẠNG, GIẢI PHÁP MỞ RỘNG VÀ NÂNG CAO HIỆU QUẢ THANH TOÁN THẺ TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN NHƯ THANH, THANH HÓA.doc

THỰC TRẠNG, GIẢI PHÁP MỞ RỘNG VÀ NÂNG CAO HIỆU QUẢ THANH TOÁN THẺ TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN NHƯ THANH, THANH HÓA.doc
... hoạt động thẻ Ngân Hàng AGRIBANK Như Thanh, Thanh Hóa, chọn đề tài Giải pháp mở rộng nâng cao hiệu toán thẻ ngân hàng Nông Nghiệp Phát Triển Nông Thôn Như Thanh (AGRIBANK Như Thanh) , Thanh Hóa” ... Trường Cao Đẳng Ngoại Ngữ - Công Nghệ Việt Nhật CHƯƠNG IV: THỰC TRẠNG, GIẢI PHÁP MỞ RỘNG VÀ NÂNG CAO HIỆU QUẢ THANH TOÁN THẺ TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN NHƯ THANH, THANH ... toán thẻ Chương III: Phương pháp nghiên cứu Chương IV: Thực trạng, ý kiến đề xuất giải pháp mở rộng nâng cao hiệu toán thẻ ngân hàng Nông Nghiệp Phát Triển Nông Thôn Như Thanh (AGRIBANK Như Thanh) ,...
 • 57
 • 425
 • 3

Xem thêm