Hoang mai NA 2 2014

Hoang mai NA 2 2014

Hoang mai NA 2 2014
... (H2N)2C2H3COOH C H2NC3H5(COOH )2 D H2NC3H6COOH Câu 29 : Pư sau có phương trình ion rút gọn: HCO3- + OH- → CO 32- + H2O? A Ca(HCO3) + 2NaOH → CaCO3 + Na2 CO3 + 2H2O B 2NaHCO3 + Ca(OH )2 → CaCO3 + Na2 CO3 ... ÁN ĐỀ THI KHẢO SÁT MÃ 135 MÔN HÓA THÁNG 5 -20 14 CÂU 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 MÃ 135 A B C B B ... cắt nhỏ) vào 20 gam dd H 2SO4 9,80% Sau kết thúc pư thu dd X Nồng độ chất tan có dd X là: A 23 ,22 % B 23 , 12% C 22 , 12% D 31,96% Câu 18: Cho 2, 24 lít khí CO2 (ở đktc) lội vào 20 0 ml dd NaOH 1,50M,...
 • 11
 • 26
 • 0

De hsg Hoang Mai - NA.11045 ppt

De hsg Hoang Mai - NA.11045 ppt
... P N THI HSG CP TRNG NM HC 2010 2011 MễN: Vt lý lp 1 0- Thi gian lm bi: 150 phỳt BI NI DUNG Bi1 Đặt: t1 = 3( s) Gọi quảng đờng ... + n) n(n + 1) S= v0 t1 = 7,5n(n + 1) (m) n = a Khi s = 315 m 7,5n(n+1) = 315 (loại giá trị n =-7 ) n = Thời gian chuyển động: t = nt1 + n = 23( s ) s 315 Vận tốc trung bình: v = = t 23 13,7( ... bi ny ta cú: P/1.OB = P/2.OA P/1 = P/2 0,5 0,5 P2 D.V2.g = 2(P1 D.V1.g) V2(D2 D) = 2V1(D1 - D) (2) T (1) v (2) => D1 = 960 kg/m3 v D2 = 2400 kg/m3 1,0 a, Biu din ỳng cỏc lc tỏc dng lờn mi...
 • 5
 • 78
 • 0

Dien chau 4 NA 2 2014

Dien chau 4 NA 2 2014
... 3 ,4 B 3,6 C 2, 0 D 2 ,4 Câu 48 : X Y đồng phân X, Y tác dụng với NaOH theo phương trình sau X + NaOH → C2H4O2NNa + CH4O Y + NaOH → C3H3O 2Na + Z + H2O Z chất đây: A H2 B CH3NH2 C NH3 D CH3OH Câu 49 : ... với 20 0 ml dung dịch KMnO4 aM H2SO4 Giá trị a A 1 ,25 B 0 ,25 C 0, 125 D 0 ,2 Câu 23 : Có hợp chất hữu có CTPT là: CH2O, CH2O2, C2H2O3 C3H4O3 Số chất vừa tác dụng với Na, vừa tác dụng với dd NaOH, ... Ba(HCO3 )2 vào dung dịch: CaCl 2, Ca(NO3 )2, NaOH, Na2 CO3, KHSO4, Na2 SO4, Ca(OH )2, H2SO4, HCl Số trường hợp có tạo kết tủa A B C D Câu 12: Cho phản ứng sau: (1) Ba + H2O (2) phân hủy CH4 (1500oC,...
 • 4
 • 18
 • 0

Quynh luu 1 NA 2 2014

Quynh luu 1 NA 2 2014
... MgCl2 Mg Mg(NO3 )2 Mg(OH )2 (1) MgCO3 + 2HCl MgCl2 + C O2 + H2O (2) MgCl2 đpdd Mg + Cl2 (3) Mg + 2HNO3 loãng Mg(NO3 )2 + H2 (4) Mg(NO3 )2 + 2KOH Mg(OH )2 + 2KNO3 Cho biết phản ứng sai: A (1) (3) B (2) ... Câu 29 : Cho chất sau trộn với (1) CH3COONa + CO2 + H2O → (2) (CH3COO)2Ca + Na2 CO3 → → (3) CH3COOH + NaHSO4 (4) CH3COOH + CaCO3 → → (5) C17H35COONa + Ca(HCO3 )2 (6) C6H5ONa + NaHCO3 → Trang 2/ 4 ... C6H5NO2 + 3Fe +6HCl → C6H5NH2 + 3FeCl2 + 2H2O C C6H5NH2 + 3Br2 → 2, 4,6-Br3C6H2NH3Br + 2HBr D CH3NH2 + O2 → CO2 + N2 + H2O Câu 19 : Cho chất sau: Phenol (1) , Anilin (2) , Toluen(3), Metyl phenyl ete(4),...
 • 4
 • 68
 • 0

CÔNG TY cổ PHẦN XI MĂNG VICEM HOÀNG MAI báo cáo tài CHÍNH QUÝ 2 năm 2014 cho kỳ hoạt động từ 01 tháng 04 đến ngày 30 tháng 06 năm 2014

CÔNG TY cổ PHẦN XI MĂNG VICEM HOÀNG MAI báo cáo tài CHÍNH QUÝ 2 năm 2014 cho kỳ hoạt động từ 01 tháng 04 đến ngày 30 tháng 06 năm 2014
... Qúy năm 20 14 kết thúc ngày 30/ 06 /20 14 BÁO CÁO CỦA BAN GIÁM ĐỐC Ban Giám đốc Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hoàng Mai (gọi tắt Công ty ) trình bày Báo cáo tài cho kỳ hoạt động từ ngày 01/ 04 đến ngày ... An, ngày 14 tháng 07 năm 20 14 BÁO CÁO TÀI CHÍNH Qúy năm 20 14 kết thúc ngày 30/ 06 /20 14 CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG VICEM HOÀNG MAI Thị xã Hoàng Mai - tỉnh Nghệ An BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Tại ngày 30 tháng ... minh từ trang 07 đến trang 22 phận hợp thành Báo cáo tài BÁO CÁO TÀI CHÍNH Qúy năm 20 14 kết thúc ngày 30/ 06 /20 14 CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG VICEM HOÀNG MAI Thị xã Hoàng Mai - tỉnh Nghệ An BÁO CÁO...
 • 24
 • 245
 • 1

Đề thi học kì 2 lớp 9 môn Toán năm 2014 - Hoàng Mai

Đề thi học kì 2 lớp 9 môn Toán năm 2014 - Hoàng Mai
... Đáp án đề thi học môn Toán lớp năm 20 14 - Phòng GD&ĐT Hoàng Mai Theo GV Ngô Văn Bình THCS Quỳnh Lập Tuyensinh247.com tiếp tục cập nhật đề thi học môn lớp em thường xuyên theo...
 • 4
 • 262
 • 4

Nâng cao giải pháp quản lý rủi ro tín dụng tại Ngân Hàng Nông Nghiệp Và Phát Triển Nông Thôn Việt Nam- Chi Nhánh Hoàng Mai (2).doc

Nâng cao giải pháp quản lý rủi ro tín dụng tại Ngân Hàng Nông Nghiệp Và Phát Triển Nông Thôn Việt Nam- Chi Nhánh Hoàng Mai (2).doc
... tập Ngân hàng Nông Nghiệp & Phát Triển Nông Thôn Hoàng Mai, em chọn đề tài: Nâng cao giải pháp quản rủi ro tín dụng Ngân Hàng Nông Nghiệp Phát Triển Nông Thôn Việt Nam- Chi Nhánh Hoàng Mai ... 1: Tín dụng quản rủi ro tín dụng NHTM Chương 2: Thực trạng quản rủi ro tín dụng NHNo & PTNT- chi nhánh Hoàng Mai Chương 3: Nâng cao giải pháp quản rủi ro tín dụng NHNo & PTNT - chi nhánh ... ro tín dụng Rủi ro giao dịch Rủi ro lựa chọn Rủi ro bảo đảm Rủi ro danh mục Rủi ro nghiệp vụ Rủi ro nội Rủi ro tập trung Sơ đồ 1: Phân loại rủi ro tín dụng Rủi ro giao dịch hình thức rủi ro tín...
 • 75
 • 535
 • 12

CÔNG TY cổ PHẦN XI MĂNG VICEM HOÀNG MAI báo cáo tài CHÍNH QUÝ 1 năm 2014 cho kỳ hoạt động từ 01 tháng 01 đến ngày 31 tháng 03 năm 2014

CÔNG TY cổ PHẦN XI MĂNG VICEM HOÀNG MAI báo cáo tài CHÍNH QUÝ 1 năm 2014 cho kỳ hoạt động từ 01 tháng 01 đến ngày 31 tháng 03 năm 2014
... Qúy năm 2 014 kết thúc ngày 31/ 03/ 2 014 BÁO CÁO CỦA BAN GIÁM ĐỐC Ban Giám đốc Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hoàng Mai (gọi tắt Công ty ) trình bày Báo cáo tài cho kỳ hoạt động từ ngày 01/ 01 đến ngày ... An, ngày 18 tháng 04 năm 2 014 BÁO CÁO TÀI CHÍNH Qúy năm 2 014 kết thúc ngày 31/ 03/ 2 014 CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG VICEM HOÀNG MAI Thị xã Hoàng Mai - tỉnh Nghệ An BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Tại ngày 31 tháng ... CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ Cho kỳ hoạt động từ ngày 01/ 01 đến ngày 31/ 03/ 2 014 MẪU SỐ B 03a - DN Đơn vị tính: VND Từ 01/ 01/ 2 014 đến 31/ 03/ 2 014 CHỈ TIÊU I LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH Lợi nhuận...
 • 24
 • 227
 • 0

nghiên cứu một số yếu tố nguy cơ của sâu răng hàm lớn thứ nhất ởhọc sinh 9 – 11 tuổi tại trường tiểu học vĩnh hưng q.hoàng mai – hà nội năm 2014

nghiên cứu một số yếu tố nguy cơ của sâu răng hàm lớn thứ nhất ởhọc sinh 9 – 11 tuổi tại trường tiểu học vĩnh hưng q.hoàng mai – hà nội năm 2014
... Chi Lờ 197 8 6,3 199 9 3,4 Thỏi Lan 197 7 2,7 2004 1,6 Mexico 197 6 5,3 2001 2,0 Iran 197 6 4 ,9 2001 1,8 Ch s SMT hc sinh tiu hc ca mt s nc khu vc[23] Tờn nc Nm SMT Trung Quc 199 5 1,03 Lo 199 1 2,0 ... Nht Bn Nm 198 0 198 1 197 9 198 0 198 2 198 0 198 1 197 9 SMT 1,7 1,8 4,5 2,0 2,1 1,7 4,0 2,4 Nm 2002 2003 2004 2004 2001 2005 2003 2005 SMT 1,1 0,8 1,7 1,3 1,0 0 ,9 1,2 1,7 Ch s SMT ca hc sinh tiu hc ... Lo 199 1 2,0 Triu Tiờn 199 1 3,0 Brunei 199 9 4,8 Campuchia 2002 2,3 Philippin 199 8 4,6 Tỡnh hỡnh bnh sõu rng vit nam So vi kt qu iu tra c bn bnh rng ming ton quc nm 199 1, kt 27 qu iu tra rng...
 • 66
 • 159
 • 0

xác định tỷ lệ hiện mắc sâu răng hàm lớn thứ nhất 1( răng số 6) ở học sinh 9 – 11 tuổi tại trường tiểu học vĩnh hưng q. hoàng mai hà nội năm 2014

xác định tỷ lệ hiện mắc sâu răng hàm lớn thứ nhất 1( răng số 6) ở học sinh 9 – 11 tuổi tại trường tiểu học vĩnh hưng q. hoàng mai hà nội năm 2014
... T TRNG I HC Y H NI NGUYN THANH BèNH Nghiên cứu số yếu tố nguy sâu hàm lớn thứ HọC SINH 11 tuổi trờng tiểu học Vĩnh Hng Q .Hoàng Mai Nội năm 2014 Chuyờn ngnh: Rng hm mt Mó s : 60.72.07.01 ... Trung Quc 199 5 1,03 Lo 199 1 2,0 Triu Tiờn 199 1 3,0 Brunei 199 9 4,8 Campuchia 2002 2,3 Philippin 199 8 4,6 Tỡnh hỡnh bnh sõu rng vit nam So vi kt qu iu tra c bn bnh rng ming ton quc nm 199 1, kt qu ... SMT Thu in 198 0 1,7 2002 1,1 Anh 198 1 1,8 2003 0,8 Na Uy 197 9 4,5 2004 1,7 M 198 0 2,0 2004 1,3 Australia 198 2 2,1 2001 1,0 Thu S 198 0 1,7 2005 0 ,9 Phn Lan 198 1 4,0 2003 1,2 Nht Bn 197 9 2,4 2005...
 • 63
 • 331
 • 0

kiểm định mối liên quan giữa sâu răng hàm lớn thứ nhất và tình trạng vệ sinh răng miệng học sinh 9 – 11 tuổi tại trường tiểu học vĩnh hưng q. hoàng mai hà nội năm 2014

kiểm định mối liên quan giữa sâu răng hàm lớn thứ nhất và tình trạng vệ sinh răng miệng học sinh 9 – 11 tuổi tại trường tiểu học vĩnh hưng q. hoàng mai hà nội năm 2014
... 2 H NI - 2014 B GIO DC V O TO B Y T TRNG I HC Y H NI NGUYN THANH BèNH Nghiên cứu số yếu tố nguy sâu hàm lớn thứ trẻ 11 tuổi trờng tiểu học Vĩnh Hng Q .Hoàng Mai Nội năm 2014 Chuyờn ngnh: ... Chi Lờ 197 8 6,3 199 9 3,4 Thỏi Lan 197 7 2,7 2004 1,6 Mexico 197 6 5,3 2001 2,0 Iran 197 6 4 ,9 2001 1,8 Ch s SMT hc sinh tiu hc ca mt s nc khu vc[23] Tờn nc Nm SMT Trung Quc 199 5 1,03 Lo 199 1 2,0 ... Nht Bn Nm 198 0 198 1 197 9 198 0 198 2 198 0 198 1 197 9 SMT 1,7 1,8 4,5 2,0 2,1 1,7 4,0 2,4 Nm 2002 2003 2004 2004 2001 2005 2003 2005 SMT 1,1 0,8 1,7 1,3 1,0 0 ,9 1,2 1,7 Ch s SMT ca hc sinh tiu hc...
 • 64
 • 259
 • 0

báo cáo thực tập tốt nghiệp phân tích tình hình tài chính, tình sản xuất kinh doanh và thực trạng kế toán nguyên vật liệu tại công ty cổ phần xi măng vicem hoàng mai (2014)

báo cáo thực tập tốt nghiệp phân tích tình hình tài chính, tình sản xuất kinh doanh và thực trạng kế toán nguyên vật liệu tại công ty cổ phần xi măng vicem hoàng mai (2014)
... việc điều chỉnh phương án cổ phần hoá chuyển Công ty Xi măng Hoàng Mai thành Công ty cổ phần Xi măng Hoàng Mai - Ngày 01/04/2008 Công ty Cổ phần Xi măng Hoàng Mai thức vào hoạt động với số vốn ... HIỂU VÀ MÔ TẢ QUY TRÌNH NGHIỆP VỤ KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU CỦA DOANH NGHIỆ P A Cơ sở lý luận công tác kế toán nguyên vật liệu doanh nghiệp I Sự cần thiết tổ chức kế toán nguyên vật liệu doanh nghiệp ... Báo cáo thực tập tốt nghiệp - 2014 Chương I: TÌM HIỂU CHUNG VỀ CÔNG TY Lịch sử hình thành phát triển công ty I  Thông tin chung công ty Tên: Công ty Cổ Phần xi măng VICEM Hoàng Mai Trụ...
 • 96
 • 615
 • 2

Xem thêm