Chuyen quoc hoc hue 1 2014

Chuyen quoc hoc hue 1 2014

Chuyen quoc hoc hue 1 2014
... không khí đến khối lượng không đổi thu a gam chất rắn Giá trị m a A 11 2,84 16 7,44 B 11 2,84 15 7,44 C 11 1,84 15 7,44 D 11 1,84 16 7,44 + HBr Br2 + AgNO / NH KOH / C H OH , t Câu 60: Cho sơ đồ : C2H4 ... Câu Câu Câu 10 Câu 11 Câu 12 Câu 13 Câu 14 Câu 15 Câu 16 Câu 17 Câu 18 Câu 19 Câu 20 Câu 21 Câu 22 Câu 23 Câu 24 Câu 25 Câu 26 Câu 27 Câu 28 Câu 29 Câu 30 Câu 31 Câu 32 Câu 33 Câu 34 Câu 35 Câu ... 13 ,04 gam Hòa tan Trang 4/8 - Mã đề thi 13 2 hoàn toàn hỗn hợp Y dung dịch H 2SO4 đặc, nóng dư thu 1, 344 lít SO (đktc) % khối lượng Mg X là: A 52 ,17 % B 39 ,13 % C 28 ,15 % D 46 ,15 % B PHẦN RIÊNG (10 ...
 • 8
 • 20
 • 0

Đề thi thử THPT QG 2014 môn hóa có lời giải chi tiết chuyên quốc học huế lần 1

Đề thi thử THPT QG 2014 môn hóa có lời giải chi tiết chuyên quốc học huế lần 1
... 0 ,1( 0,75 + 0 ,15 + 0,6) = 0 ,15  BaSO : 0,03 OH : 0 ,1 → +  2+ H : 0,05 Ba : 0,05 SO − : 0,03  → Chọn B Câu 21 Chọn đáp án D 10 00 đề thi môn Hóa lời giải chi tiết website http://dethithpt.com ... Cho cân sau: 10 00 đề thi môn Hóa lời giải chi tiết website http://dethithpt.com (1) H ( k ) + I ( k ) → HI ( k ) (2) HI (k ) → 1/ H ( k ) + 1/ I ( k ) Ở nhiệt độ xác định KC cân (1) bằng 64 KC ... yếu oxi hóa yếu → Chọn C Câu 14 Chọn đáp án A Vì nhóm OH kề Câu 15 Chọn đáp án A 10 00 đề thi môn Hóa lời giải chi tiết website http://dethithpt.com (a) (b) (g) (h) (i) → Chọn A Câu 16 Chọn...
 • 16
 • 323
 • 0

đề thi thử đại học môn toán khối d năm 2014 - thpt chuyên quốc học huế

đề thi thử đại học môn toán khối d năm 2014 - thpt chuyên quốc học huế
... TRƯỜNG THPT CHUYÊN QUỐC HỌC www.MATHVN.com ĐÁP ÁN THỬ ĐẠI HỌC LẦN Tổ Toán Môn: TOÁN; khối D Năm học: 2013 - 2014 ... 0,25 C' A' B' Gọi D hình chiếu vuông góc H lên cạnh AB AB ⊥ DH  Ta có:  ⇒ AB ⊥ ( A ' HD ) AB ⊥ A ' H  Suy góc hai mặt phẳng (ABC) (ABB'A') góc A ' DH K A C H D B www.DeThiThuDaiHoc.com 0,25 ... tiệm cận đứng: x = −1 x →( −1) 0,25 x →( −1) - Bảng biến thi n: x -1 - ∞ y' +∞ + +∞ ∞ y 0,25 + - ∞ • Đồ thị: y 0,25 -1 1b O x 2x +1 = x+m x +1 (do x = −1 không nghiệm phương trình) Phương trình...
 • 6
 • 628
 • 8

đề thi thử khối d 2014 toán chuyên quốc hoc huế lần 2

đề thi thử khối d 2014 toán chuyên quốc hoc huế lần 2
... www.DeThiThuDaiHoc.com TRƯỜNG THPT CHUYÊN QUỐC HỌC ĐÁP ÁN THỬ ĐẠI HỌC LẦN Tổ Toán Môn: TOÁN; khối D – Năm học: 20 13 - 20 14 ...  2 x − =  e ( ) e Thể tích vật thể cần tính là: V = π ∫ (2 x − 1) ln x dx = π ∫ (2 x − 1 )2 ln xdx 0 ,25 u = ln x  Tính I = ∫ (2 x − 1 )2 ln xdx Đặt  , ta có dv = (2 x − 1)  e e 0 ,25 dx ... 0 ,25 www.MATHVN.com www.DeThiThuDaiHoc.com S H D A Gọi G hình chiếu vuông góc S mặt phẳng (ABCD) Vì tứ diện SABD nên G trọng tâm tam giác ABD a2 Ta có S ABCD = S∆ABD = 0 ,25 G O C B Trong tam giác...
 • 6
 • 1,130
 • 9

đề thi thử đại học môn toán có đáp án năm 2014 khối a chuyên quốc học huế

đề thi thử đại học môn toán có đáp án năm 2014 khối a chuyên quốc học huế
... THPT CHUYÊN QUỐC HỌC www.MATHVN.com ĐÁP ÁN THỬ ĐẠI HỌC LẦN Tổ Toán Môn: TOÁN; khối B – Năm học: 2013 - 2014 Câu Đáp án Điểm 1a • ... HO = HA = N 0,25 3a AB = 4 M H O B Tam giác BHO vuông H nên BO = BH + HO2 = a 10 a 30 Ta có: SO = BO.tan 60o = ; 4 a 30 Do đó: VS ABC = S ∆ABC SO = 24 Vì SO ⊥ ( ABC ) OH ⊥ AB nên SH ⊥ AB Suy ... − 7a + 31; a ) S ABCD = AC BD ⇒ AC = = 15 ⇒ IA = = BD 2 2 ( Ta a = x −1 ) ( +7 ; b = ) x −1 − +1 0,25 0,25 0,25 2 15 63     15   Ta IA = ⇔  − 7a +  +  a −  =  ⇔ a = a =   2...
 • 6
 • 253
 • 0

đề thi thử đại học môn toán có đáp án năm 2014 khối d chuyên quốc học huế

đề thi thử đại học môn toán có đáp án năm 2014 khối d chuyên quốc học huế
... TRƯỜNG THPT CHUYÊN QUỐC HỌC www.MATHVN.com ĐÁP ÁN THỬ ĐẠI HỌC LẦN Tổ Toán Môn: TOÁN; khối D Năm học: 2013 - 2014 Câu Đáp án Điểm 1a ... 0,25 C' A' B' Gọi D hình chiếu vuông góc H lên cạnh AB AB ⊥ DH  Ta có:  ⇒ AB ⊥ ( A ' HD ) AB ⊥ A ' H  Suy góc hai mặt phẳng (ABC) (ABB'A') góc A ' DH K A C H D B www.DeThiThuDaiHoc.com 0,25 ... góc H lên cạnh A 'D Ta có: AB ⊥ ( A ' HD ) ⇒ AB ⊥ KH Mặt khác HK ⊥ A ' D nên HK ⊥ ( A ' AD ) , đó: o 0,25 0,25 d ( H , ( ABB ' A ') ) = HK a a ⇒ d (CC ', AB) = Chú ý: Thí sinh d ng phương pháp...
 • 6
 • 220
 • 0

Đề thi thử đại học môn Lý khối A, A1 lần 3 năm 2014 THPT chuyên Quốc học Huế

Đề thi thử đại học môn Lý khối A, A1 lần 3 năm 2014 THPT chuyên Quốc học Huế
... tích điện đến điện cực đại A 13, 3 V B 4,4 V C 6,67 V D 2,57V ĐÁP ÁN 1C 2A 3B 4B 5C 11D 12A 13B 14C 15A 21C 22A 23C 24D 25D 31 C 32 C 33 D 34 B 35 B 41A 42A 43C 44B 45A 51D 52B 53B 54C 55A ... O đoạn A 1 ,31 cm B 1 ,34 cm C 2,67cm D 1 ,33 cm Câu 58: Một hạt sơ cấp có động lớn gấp lần lượng nghỉ Tốc độ hạt A √15c /4 B c /3 C √13c /4 D √5c /3 Câu 59: Dùng hạt prôtôn có động 3, 33 MeV bắn vào ... tụ điện C mắc nối tiếp Thay đổi đến ZL = 0 ,3 ZC điện áp hiệu dụng hai đầu tụ cực đại UCmax Giá trị cực đại UCmax gần với giá trị A 169 V B 33 8 V C 239 V II PHẦN RIÊNG (10 câu) Thí sinh làm hai...
 • 11
 • 140
 • 0

ĐỀ THI THỬ ĐH LẦN 3 TRƯỜNG CHUYÊN QUỐC HỌC HUẾ 2014 - ĐÁP ÁN môn vật lý

ĐỀ THI THỬ ĐH LẦN 3 TRƯỜNG CHUYÊN QUỐC HỌC HUẾ 2014 - ĐÁP ÁN môn vật lý
... 13B 14C 15A 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 16B 17D 18B 19A 20A 21C 22A 23C 24D 25D 26C 27C 28A 29A 30 D 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 ... 132 132 132 132 31 C 32 C 33 D 34 B 35 B 36 D 37 B 38 D 39 B 40D 41A 42A 43C 44B 45A 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 MÃ ĐỀ 132 46B 47D 48D 49C 50A 51D 52B 53B 54C 55A 56D 57C ... đồng đặt xa vật khác cầu tích điện đến điện cực đại A 13, 3 V B 4,4 V C 6,67 V D 2,57 V Trang 6/7 - đề thi 132 ĐÁP ÁN 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 1C 2A 3B 4B 5C...
 • 7
 • 199
 • 0

Đề thi thử THPT QG 2015 môn hóa có lời giải chi tiết chuyên quốc học huế lần 1

Đề thi thử THPT QG 2015 môn hóa có lời giải chi tiết chuyên quốc học huế lần 1
... dung dch Y Cho 2,925 gam Zn vo dd Y thu c cht rn Z cú lng 3, 217 gam v dd ch cha mui nht Giỏ tr ca m l: A 1, 088 B 1, 216 C 1, 152 D 1, 344 Cõu 49: Cỏc cht no cú th cựng tn ti mt dung dch: A HCOONa; ... lng ca clo chim 24, 91% Giỏ tr ca k l: A B C D PHN LI GII CHI TIT Cõu :Chn ỏp ỏn A n HCl = 0, 025 0, 025.63 n AgCl = 0, 025 %HNO3 = = 3, 01% Ta cú : 50 .1, 1 + 0, 025.36,5 0, 025 .14 3,5 n AgNO3 ... cỏc ỏp ỏn thy ch cú ankan v anken 11 Br2 n anken = 0, 025 Ta cú : n X = 0, 075 n ankan = 0, 05 n = 12 ,5 = 0 ,12 5 10 0 C H BTNT.C 0, 025.3 + 0, 05 .1 = 0 ,12 5 Nhn thy : CH Vi A,C,D d thy...
 • 15
 • 463
 • 0

Đề thi thử địa học môn Lý khối A,A1 lần 3 năm 2014 THPT chuyên Quốc Học Huế

Đề thi thử địa học môn Lý khối A,A1 lần 3 năm 2014 THPT chuyên Quốc Học Huế
... 22A 23C 24D 25D 26C 27C 28A 29A 30 D 31 C 32 C 33 D 34 B 35 B 36 D 37 B 38 D 39 B 40D 41A 42A 43C 44B 45A 46B 47D 48D 49C 50A 51D 52B 53B 54C 55A 56D 57C 58A 59C 60B Các đề thi thử đại học môn khối A,A1 ... đến điện cực đại A 13, 3 V B 4,4 V C 6,67 V D 2,57 V ĐÁP ÁN ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC MÔN LÝ KHỐI A,A1 NĂM 2014 LẦN - THPT CHUYÊN QUỐC HỌC HUẾ 1C 2A 3B 4B 5C 6C 7B 8C 9C 10A 11D 12A 13B 14C 15A 16B 17D ... O đoạn A 1 ,31 cm B 1 ,34 cm C 2,67cm D 1 ,33 cm Câu 58: Một hạt sơ cấp có động lớn gấp lần lượng nghỉ Tốc độ hạt A √15c /4 B c /3 C √13c /4 D √5c /3 Câu 59: Dùng hạt prôtôn có động 3, 33 MeV bắn vào...
 • 9
 • 165
 • 0

Đề thi thử vào lớp 10 chuyên văn năm 2014 - chuyên Quốc học Huế

Đề thi thử vào lớp 10 chuyên văn năm 2014 - chuyên Quốc học Huế
... trình Ngữ văn lớp lớp làm “thay đổi hẳn” cách “nhìn”, cách “nghĩ” em người sống Đáp án đề thi thử vào lớp 10 môn văn chuyên năm 2014 - THPT chuyên Quốc học Huế Câu 1: 1.1 Nội dung đoạn văn trình ... ấn tượng sâu sắc, có giá trị lâu dài - Mỗi tác phẩm văn học lớn đặt giải vấn đề theo cách riêng nhà văn bạn đọc tiếp nhận theo đường riêng - Tác phẩm văn học lớn đánh thức cảm xúc tốt đẹp tâm ... cho sống ngày hoàn thi n Phân tích lời gửi tác phẩm chương trình Ngữ văn lớp lớp Từ cách hiểu ý kiến trên, học sinh viết “lời gửi” “tác phẩm lớn” chương trình Ngữ văn lớp lớp làm “thay đổi hẳn”...
 • 4
 • 376
 • 0

Xem thêm