Chuyen dien bien 1 2014

Chuyen dien bien 1 2014

Chuyen dien bien 1 2014
... 500 gam oligopeptit X (chứa từ đến 10 gốc α-amino axit) thu 17 8 gam amino axit Y 412 gam amino axit Z Biết phân tử khối Y 89 Phân tử khối Z : A 10 3 B 11 7 C 75 D 14 7 Câu 23: Cho phát biểu sau: (a) ... ancol, thu 13 ,44 lít khí CO2 (đktc) 15 ,3 gam H2O Mặt khác, cho m gam X tác dụng với Na (dư), thu 4,48 lít khí H2 (đktc) Giá trị m A 12 ,9 B 12 ,3 C 15 ,3 D 16 ,9 Câu 44: Trong phát biểu sau : (1) Theo ... T Câu 21: Cho 19 ,45 gam hỗn hợp X gồm Na Ba vào 75 ml dung dịch Al 2(SO4)3 1M thu 5,04 lít khí H2 (đktc), dung dịch A m gam kết tủa m có giá trị A 35 gam B 64 ,12 5 gam C 52,425 gam D 11 ,7 gam...
 • 6
 • 9
 • 0

Nghiên cứu phân bố phổ dao động trong dịch chuyển điện tử 1 1∑+ 3 1 II của nali luận văn thạc sỹ vật lý

Nghiên cứu phân bố phổ dao động trong dịch chuyển điện tử 1 1∑+ 3 1 II của nali luận văn thạc sỹ vật lý
... 2727.4 03 410 6 .38 216 8 6855.922260 2.095 615 5 514 .84 811 0 4.0 233 65 31 5 3. 740 31 0 6.9 039 30 6970.057560 2 .10 46 21 53 61. 7 232 70 4.08 4 13 9 33 61. 165550 7.704250 7047 .11 035 0 2 .11 411 5 52 03. 309060 4 .14 519 3 3564.6 6 13 00 ... 31 0 65.9 43 718 4.2 31 0 57 .39 5.6 33 857.45 2.9 30 6 53. 4 416 15 4 .3 31 2 48. 61 5.7 34 050.27 3. 0 30 355.7 014 17 4.4 31 4 44.24 5.8 34 2 43. 45 3 .1 3 015 6.49 515 8 4.5 31 6 43. 63 5.9 34 437 .20 3. 2 30 036 .700949 4.6 31 8 46.96 ... 3. 7 30 238 .89 5 .1 32 840.68 2.4 34 268 . 13 3. 8 30 374. 63 5.2 33 056.24 2.5 33 2 41. 70 3. 9 30 528 .33 5 .3 332 49.29 2.6 32 3 23. 26 4.0 30 695.24 5.4 33 4 31 . 70 2.7 31 6 17.540852 4 .1 30 872.78 5.5 33 608.65 2.8 31 0 65.9 43 718 ...
 • 37
 • 263
 • 0

slide thuyết trình Tập đọc 5 Hạt gạo làng ta chuyên điện biên

slide thuyết trình Tập đọc 5 Hạt gạo làng ta chuyên điện biên
... Tập đọc: Hạt gạo làng ta Trần Đăng Khoa Luyện đọc Hạt gạo làng ta Hạt gạo làng ta Có vị phù sa Của sông Kinh Thầy Có hương sen thơm Trong hồ nước đầy Có lời mẹ hát Ngọt bùi đắng cay Hạt gạo làng ... cờ Cua ngoi lên bờ Mẹ em xuống cấy Tập đọc: Hạt gạo làng ta Trần Đăng Khoa Luyện học thuộc lòng Tập đọc Hạt gạo làng ta Trần Đăng Khoa Luyện đọc Tìm hiểu * Hạt gạo chứa đựng hương vị quê hương ... Tập đọc: Hạt gạo làng ta Trần Đăng Khoa Luyện đọc * Từ khó quang trành, quết đất, tiền tuyến Tìm hiểu - sông Kinh Thầy - hào giao thông - trành Tập đọc: Hạt gạo làng ta Trần Đăng Khoa Luyện đọc...
 • 42
 • 269
 • 0

Đề thi thử lần 2 A-B. Chuyên Điện Biên

Đề thi thử lần 2 A-B. Chuyên Điện Biên
... A(3; 2) A = AB AC suy x y +1 = y = 2 0 .25 0 .25 0 .25 0 .25 0 .25 2. 0 0 .25 0 .25 x + y = x = x = hoac 2 y = ( x 3) + y = y = Chn A (2; 1) suy D(4;-1); C(7 ;2) ; B(5;4) VIIb (S) cú tõm I(1; -2; 3), ... + y = MA = MB = suy ta A, D l nghim ca h 4 4 0 .25 0 .25 0 .25 0 .25 0 .25 0 .25 0.5 1.0 12 = C4 C4 x + C 42 x C4 x + C4 x 4 2. 0 ) a = b 2 2 a 2b = a + b a + 8ab + b = a = b - Vi a = - b ... Đk: y 0 .25 2, 0 0 .25 0.5 0 .25 0 .25 (1) x y ( y + xy ) = ( x + y )( x y ) = x2 y =0 x =2 y x + y = 0(voly ) x = 4y thay vo (2) ta cú y y = y = y +1 y = y + 2 y + y = 2 y y...
 • 5
 • 89
 • 0

Đề thi thử lần 2 D. Chuyên Điện Biên

Đề thi thử lần 2 D. Chuyên Điện Biên
... = ⇔ d − = 12 ⇔ d = 17 va d = −7 Ta có hai mp (Q) thỏa mãn: 2x + 2y – z + 17= 2x + 2y – z -7 = ( ) 1+ log2x + log2 x + > log (6 −x) 0 .25 0 .25 0 .25 0 .25 0 .25 0 .25 0 .25 1.0 12 2.0 0 .25 Bán kính ... 2. 0 0 .25 Bán kính R = IA = (−1 − 0) + (0 − 2) + (1 − 1) = VIIa 0 .25 0 .25 0 .25 0 .25 0 .25 2. 0 0 .25 0 .25 0 .25 0 .25 0 .25 0 .25 0 .25 0 .25 1.0 ĐK < x < 2 log 2 x ( x + ) > log ( − x ) ⇔ x ( x + ) > ( ... (−3t − + 2) + (t − 1) Theo yc k/c từ I đến ∆ ’ k/c IA nên ta có 2 +4 Giải tiếp t = -3 Khi I(1; -3), R = pt cần tìm: (x – 1 )2 + (y + 3 )2 = 25 uuu r uuu r Ta có: AB = (2; 2; 2) , AC = (0; 2; 2) Suy...
 • 5
 • 82
 • 0

HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI CÁC TRƯỜNG CHUYÊN DUYÊN HẢI VÀ ĐỒNG BẰNG BẮC BỘ NĂM 2015 -Vật lý 10 trường chuyên ĐIện BIên

HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI CÁC TRƯỜNG CHUYÊN DUYÊN HẢI VÀ ĐỒNG BẰNG BẮC BỘ NĂM 2015 -Vật lý 10 trường chuyên ĐIện BIên
... pV = ν R.2 .10 13 p ⇒ V = 33, 24 .10 13 p ⇒ dV = 66, 48 .10 13 pdp 0,5 Công sinh lượng khí là: A= p2 ∫ p1 pdV = 66, 48 .10 −13 5 .105 ∫ p dp = 66, 48 .10 13 2 .105 p 5 .105 / = 259272 J 2 .10 - Gọi vận ... T1 ) = 3.2.8,31.(600 − 300) = 14958 J 0,5 (1,5) - Độ biến thi n nội lượng khí: + Áp dụng nguyên I NĐLH ta tính nhiệt lượng khí thu vào: Q = A + ∆U = 2493 + 14958 = 17451 J 0,5 + Tỉ lệ nhiệt ... nghiệm: V0 = S0 h0 0,5 0,5 + Cho lượng nước vào ống nghiệm cho ngập vật rắn, sau cho vật rắn vào ống nghiệm nước dâng lên, đo thể thích trước sau cho vật rắn vào ống nghiệm V1 V2 suy thể tích vật rắn...
 • 6
 • 806
 • 11

ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI CÁC TRƯỜNG CHUYÊN DUYÊN HẢI VÀ ĐỒNG BẰNG BẮC BỘ NĂM 2015 -Vật lý 10 trường chuyên ĐIện BIên

ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI CÁC TRƯỜNG CHUYÊN DUYÊN HẢI VÀ ĐỒNG BẰNG BẮC BỘ NĂM 2015 -Vật lý 10 trường chuyên ĐIện BIên
... P2=5atm, 1atm ; 10 Pa Tính công sinh mol khí Câu (5,0 điểm) Vành mảnh bán kính R, bắt đầu lăn không trượt mặt nghiêng góc α với phương ngang từ độ cao H R (R...
 • 2
 • 317
 • 1

ĐỀ THI (ĐỀ XUẤT) HỌC SINH GIỎI CÁC TRƯỜNG CHUYÊN VÙNG DUYÊN HẢI VÀ ĐỒNG BẰNG BẮC BỘ NĂM 2015 MÔN SINH HỌC 10 TRƯỜNG CHUYÊN ĐIỆN BIÊN

ĐỀ THI (ĐỀ XUẤT) HỌC SINH GIỎI CÁC TRƯỜNG CHUYÊN VÙNG DUYÊN HẢI VÀ ĐỒNG BẰNG BẮC BỘ NĂM 2015 MÔN SINH HỌC 10 TRƯỜNG CHUYÊN ĐIỆN BIÊN
... dịch, dịch nhày âm đạo người bị nhiễm virút a3 Nồng độ tối thi u diệt khuẩn kháng sinh lượng kháng sinh đủ để tiêu diệt vi sinh vật định a4 Các thuật ngữ viroid virion giống b) Antiretroviral (ARV) ... Một dịch huyền phù Bacillus subtilis môi trường đường hóa (2mol/l) bổ sung lyzozim Các vi khuẩn không bị nhiễm phage SPO1 Vì sao? Câu 10 (2 điểm) a) Các nhận định hay sai? Giải thích a1 Prion ... rượu? Tại thực tế, trình lên men rượu thường phải giữ nhiệt độ ổn định? Câu (2 điểm) a) Tại virus kí sinh thực vật không tự xâm nhập vào tế bào? Virus kí sinh thực vật lan truyền theo đường nào? Để...
 • 4
 • 3,180
 • 41

HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ THI (ĐỀ XUẤT) HỌC SINH GIỎI CÁC TRƯỜNG CHUYÊN VÙNG DUYÊN HẢI VÀ ĐỒNG BẰNG BẮC BỘ NĂM 2015 MÔN SINH HỌC TRƯỜNG CHUYÊN ĐIỆN BIÊN

HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ THI (ĐỀ XUẤT) HỌC SINH GIỎI CÁC TRƯỜNG CHUYÊN VÙNG DUYÊN HẢI VÀ ĐỒNG BẰNG BẮC BỘ NĂM 2015 MÔN SINH HỌC TRƯỜNG CHUYÊN ĐIỆN BIÊN
... điểm) a) Các liên kết hidro hai mạch đơn phân tử ADN bị tách rời tái tạo trường hợp nào? Căn vào đặc tính này, cách nhà khoa học xác định mức độ quan hệ nguồn gốc loài, cho ví dụ? Hướng dẫn chấm: ... người bị nhiễm virút a3 Nồng độ tối thi u diệt khuẩn kháng sinh lượng kháng sinh đủ để tiêu diệt vi sinh vật định a4 Các thuật ngữ viroid virion giống Hướng dẫn chấm: a1 Sai, Prion loại virút, mà ... phục hồi khả miễn dịch kéo dài tuổi thọ Bằng kiến thức học em giải thích chế tác động loại thuốc này? Hướng dẫn chấm VCDT HIV ARN (mạch đơn), sau xâm nhập vào thể người ARN chép ngược tổng hợp...
 • 9
 • 2,371
 • 34

Đề thi đề xuất học sinh giỏi các trường chuyên khu vực duyên hải và đồng bằng bắc bộ môn ngữ văn 10 năm 2015 trường chuyên ĐIỆN BIÊN

Đề thi đề xuất học sinh giỏi các trường chuyên khu vực duyên hải và đồng bằng bắc bộ môn ngữ văn 10 năm 2015 trường chuyên ĐIỆN BIÊN
... TRƯỜNG THPT CHUYÊN LÊ QUÝ ĐÔN ĐIỆN BIÊN HƯỚNG DẪN CHẤM MÔN NGỮ VĂN KHỐI 10 Câu 1: (8 điểm) A Về kĩ năng: - Biết cách làm nghị luận xã hội (về tư tưởng đạo ... chi tiết thang điểm cụ thể Giám khảo cần đánh giá làm học sinh tính tổng thể câu, không đếm ý cho điểm cách máy móc nhằm đánh giá học sinh cách toàn diện kiến thức, kĩ Điểm toàn tổng điểm câu ... Cung oán ngâm - Về cách thức làm bài: Bài làm phải đảm bảo hai thao tác nghị luận phân tích tổng hợp Người viết phải thể lí trí việc xây dựng cấu trúc luận điểm vững vàng, lại vừa bộc lộ lực cảm...
 • 4
 • 1,400
 • 14

Đề thi đề xuất học sinh giỏi các trường chuyên khu vực duyên hải và đồng bằng bắc bộ môn lịch sử lớp 10 năm 2015 trường chuyên ĐIỆN BIÊN

Đề thi đề xuất học sinh giỏi các trường chuyên khu vực duyên hải và đồng bằng bắc bộ môn lịch sử lớp 10 năm 2015 trường chuyên ĐIỆN BIÊN
... 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 3,0 0,25 - Lịch pháp: từ thời Tần – Hán phát minh nông lịch, chia năm thành 24 tiết -> vào để tính thời vụ sản xuất - Toán học: Thời Hán soạn Cửu chương toán thuật, ... lịch sử Việt Nam a Cơ sở hình thành * Những chuyển biến đời sống kinh tế - Nhờ tiến kĩ thuật luyện kim, từ đầu TNK I TCN cư dân văn hoá Đông Sơn sử dụng CCLĐ đồng thau phổ biến bắt đầu biết sử ... lợi cho trồng lâu năm: chanh, nho, ô liu, cam, táo,… lương thực phải nhập từ bên - Thủ công nghiệp: phát đạt Sản xuất thủ công nghiệp chia thành nhiều ngành nghề khác nhau… Xuất nhiều xưởng thủ...
 • 7
 • 332
 • 6

Đề thi đề xuất kì thi học sinh giỏi các trường chuyên khu vực duyên hải và đồng bằng bắc bộ năm 2015 môn ngữ văn khối 11 của trường chuyên ĐIỆN BIÊN

Đề thi đề xuất kì thi học sinh giỏi các trường chuyên khu vực duyên hải và đồng bằng bắc bộ năm 2015 môn ngữ văn khối 11 của trường chuyên ĐIỆN BIÊN
... TRƯỜNG THPT CHUYÊN LÊ QUÝ ĐÔN ĐIỆN BIÊN ĐÁP ÁN ĐỀ XUẤT KÌ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI KHU VỰC DUYÊN HẢI VÀ ĐỒNG BẰNG BẮC BỘ Lần thứ VIII - Năm 2015 MÔN THI: NGỮ VĂN 11 Câu (8,0 điểm) ... II Yêu cầu kiến thức: Học sinh có cánh trình bày vấn đề khác nhau, song viết phải làm bật nội dung sau: 1, Giải thích - Nói đến “lịch sử văn học nói đến vận động thân văn học ( bao gồm tác giả, ... vậy, nhà văn tác phẩm phải chịu quy luật khắt khe: quy luật đào thải 3, Mở rộng vấn đề - Lí Nhuệ đề cao sáng tạo không tuyệt đối hóa vai trò sáng tạo Làm nên sức sống nhà văn không dựa vào sáng...
 • 5
 • 897
 • 7

TKTCTC CÔNG TRÌNH điện BIÊN 1

TKTCTC CÔNG TRÌNH điện BIÊN 1
... TỐT NGHIỆP TKTCTC CÔNG TRÌNH ĐIỆN BIÊN D 11 D11a 10 11 12 D13 D16 D24 D25A II 13 14 15 3,6 16 1 ,14 5 13 8,76 14 6 ,18 Đợt I 15 2,34 14 5,55 15 9 ,12 15 5,73 63, 41 111 ,265 32,34 47,875 29,89 31, 115 23,26 26,575 ... 1. 92 0 .19 1. 23 -0.06 0 -0 16 .53 28.337 1. 13 1. 13 3.27 0.35 35.26 1. 77 0 .16 1. 29 -0.06 0 -0 22.425 50.7 61 1. 21 1.292 1. 21 1.292 3.42 3.583 0.35 0.360 35.73 36 .17 1. 65 1. 55 0 .14 0 .12 2 1. 35 1. 414 -0.06 ... 0,047 0,055 0 ,15 1 0,379 0,9 01 1 ,15 6 LỚP: YÊN BÁI ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP TKTCTC CÔNG TRÌNH ĐIỆN BIÊN 10 11 12 Năm 0,757 0,224 0 ,12 1 0 ,10 1 0,372 0,663 0 ,19 6 0 ,10 6 0,089 0,326 0,738 0, 218 0 ,11 8 0,099 0,363...
 • 98
 • 194
 • 0

Hồ chứa nước Điện Biên 1 nằm trên sông Nậm Hà thuộc địa phận huyện Điện Biên Đông, tỉnh Điện Biên (thuyết minh + bản vẽ)

Hồ chứa nước Điện Biên 1 nằm trên sông Nậm Hà thuộc địa phận huyện Điện Biên Đông, tỉnh Điện Biên (thuyết minh + bản vẽ)
... cọc 10 T đến cọc 13 T 89.050 30.5 2 716 .0 14 Từ cọc 13 T đến cọc 14 T 87.680 11 .0 964.5 15 Từ cọc 14 T đến cọc 14 AT 79.660 6.2 493.9 16 Từ cọc 14 AT đến cọc 15 T 72.545 11 .8 856.0 17 Từ cọc 15 T ... 93.340 19 .0 17 73.5 Từ cọc Đ6AT đến cọc Đ7BT 91. 195 37.0 3374.2 10 Từ cọc Đ7BT đến cọc Đ8T 90 .14 0 2.0 18 0.3 11 Từ cọc Đ8T đến cọc Đ9T 89 .12 5 27.0 2406.4 12 Từ cọc Đ9T đến cọc 10 T 88 .18 5 1. 5 13 2.3 13 ... MỎ (*) Bảng 1. 11 Ký hiệu Đơn vị Bãi A1 -1 Bãi A1-2 Bãi A2 Bãi A3 Bãi A4 Bãi B Độ ẩm tự nhiên W % 22,45 26,40 26,40 22,70 22,85 21, 15 Dung trọng tự nhiên γw g/cm3 1, 90 1, 89 1, 89 1, 88 1, 87 1, 89 Dung...
 • 80
 • 105
 • 0

Địa lý 10 học sinh giỏi trại hè hùng vương 2016 lần thứ 12 các trường chuyên điện BIÊN

Địa lý 10 học sinh giỏi trại hè hùng vương 2016 lần thứ 12 các trường chuyên điện BIÊN
... môi trường tự nhiên môi trường nhân tạo Tại nói số phận tương lai phát triển xã hội loài người gắn bó chặt chẽ với môi trường địa lí? -Sự khác môi trường tự nhiên môi trường nhân tạo + Môi trường ... Nhà nước KV Nhà nước KV có vốn đầu tư nước 2000 100 38,5 48,2 13,3 2005 100 37,6 47,2 15,2 2007 100 35,3 47,7 17,0 2 010 100 33,5 48,9 17,6 2 012 100 32,6 49,3 18,1 - Biểu đồ thích hợp biểu đồ miền ... Câu V (5 điểm) 1) Cho biết khác môi trường tự nhiên môi trường nhân tạo Tại nói số phận tương lai phát triển xã hội loài người gắn bó chặt chẽ với môi trường địa lí? 2) Cho bảng số liệu : Tổng...
 • 9
 • 292
 • 0

Xem thêm