de 119

Bộ đề trắc nghiệm hóa học tham khảo đề 119

Bộ đề trắc nghiệm hóa học tham khảo đề 119
... số mol H2 thu số mol X tham gia phản ứng X tác dụng với NaOH theo tỉ lệ số mol 1:1 Công thức cấu tạo thu gọn X Chọn đáp án A B C D Đáp án : (A) Bài : 11583 Phản ứng hóa học xảy trường hợp KHÔNG ... 3,125 tham gia phản ứng xà phóng hóa tạo anđehit muối axit hữu Có công thức cấu tạo phù hợp với X? (Cho H = 1; C = 12; O = 16) Chọn đáp án A B C D Đáp án : (C) Bài : 11579 Thứ tự số cặp oxi hóa ... = 12; O = 16) Chọn đáp án A B C D Đáp án : (C) Bài : 11579 Thứ tự số cặp oxi hóa - khử dãy điện hóa sau: Fe2+/Fe; Cu2+/Cu; Fe3+/Fe2+ Cặp chất KHÔNG phản ứng với Chọn đáp án A dung dịch B dung...
 • 7
 • 109
 • 0

KIỂM TRA HỆ SỐ 1 BÀI 2 KHỐI 12 - MÃ ĐỀ 119 ppsx

KIỂM TRA HỆ SỐ 1 BÀI 2 KHỐI 12 - MÃ ĐỀ 119 ppsx
... C 10 ,3 gam D 17 ,2 gam HET Trang 2/ 2M 11 8 phiếu soi - đáp án (Dành cho giám khảo) Môn : hoa 12 he so bai đề : 11 8 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 BNG TR LI 01 02 ... 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 BNG TR LI 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Trang 3/2M 11 8 ... A Câu : A B C D Câu : A Câu : A Câu 10 : A Câu 11 : A C Câu 12 : A Câu 13 : A C Câu 14 : A C Câu 15 : A C Câu 16 : A Câu 17 : A Câu 18 : A C Câu 19 : A Câu 20 : A M l kim loi no sau õy ? Cr B...
 • 3
 • 222
 • 0

ĐỀ THI THỬ THQG NĂM 2015 MÔN THI TIẾNG ANH – ĐÁP ÁN ĐỀ 119 TRƯỜNG THPT LIỄN SƠN

ĐỀ THI THỬ THQG NĂM 2015 MÔN THI TIẾNG ANH – ĐÁP ÁN ĐỀ 119 TRƯỜNG THPT LIỄN SƠN
... the end of the week SOẠN VÀ GIẢNG DẠY BỞI ĐỖ BÌNH THPT LIỄN SƠN, LẬP THẠCH, VĨNH PHÚC binhbac72@gmail.com V Đọc kỹ đoạn văn sau chọn phương án (A B, C, D) cho câu từ 41 đến 50 The Sun today ... SOẠN VÀ GIẢNG DẠY BỞI ĐỖ BÌNH THPT LIỄN SƠN, LẬP THẠCH, VĨNH PHÚC binhbac72@gmail.com Câu 60: A or B so C although D because VII Đọc kỹ đoạn văn sau chọn phương án (A B, C, D) cho chỗ trống ... his name was famous among the children in that school A B C D SOẠN VÀ GIẢNG DẠY BỞI ĐỖ BÌNH THPT LIỄN SƠN, LẬP THẠCH, VĨNH PHÚC binhbac72@gmail.com ...
 • 4
 • 231
 • 1

Đề kiểm tra 1 tiết môn Toán lớp 6 - Đề (119)

Đề kiểm tra 1 tiết môn Toán lớp 6 - Đề (119)
... (– 51) + (-5 3) + 49 Bài (2,5 điểm) Tìm số nguyên x, biết : a) x : 13 = –3 b) 2x – ( 17 ) = 15 c) x – = -3 Bài (0.5điểm) Tính tổng sau: + (-3 ) + + (-5 ) + … + 2008 + (-2 009) + 2 010 + (2 011 ) + 2 012 ... 1 > B > > 1 > –3 C –3 > 1 > > D 1 < –3 < < II TỰ LUẬN (7 điểm ) Bài (2 điểm) Thực phép tính : a) ( 15 ) + (– 40) b) 52 - 72 c) (–25) ( 12 5) d) ( –225) : 25 (2 điểm)Tính nhanh : Bài a) -1 2 5.23 ... (0.5điểm) Tính tổng sau: + (-3 ) + + (-5 ) + … + 2008 + (-2 009) + 2 010 + (2 011 ) + 2 012 TaiLieu.VN Page - - ...
 • 2
 • 134
 • 0

de 119

de 119
...
 • 7
 • 16
 • 0

119 Nhu cầu và hành vi của người có tuổi đối với các sản phẩm đồ uống và đề xuất Marketing hỗn hợp cho các đồ uống dành cho người có tuổi

119 Nhu cầu và hành vi của người có tuổi đối với các sản phẩm đồ uống và đề xuất Marketing hỗn hợp cho các đồ uống dành cho người có tuổi
... uống người tuổi 2.3 Các nhãn hiệu dành cho người tuổi Thực trạng hoạt động Marketing cho sản phẩm nước uống dành cho người cao tuổi CHƯƠNG 2.HÀNH VI TIÊU DÙNG CÁC ... tầm Chưa loại sản phẩm chuyên dụng dành cho người tuổi, không mang tính giải khát mà phù hợp với sức khẻo lại phải phù hợp với văn hóa người tuổi Trong nhu cầu nước uống người tuổi lớn ... đồ uống Vi t nam 1.2 Các phân đoạn khác .3 Nhu cầu nước uống người tuổi sản phẩm nước uống dành cho người tuổi 2.1 Tiềm thị trường 2.2 Nhu cầu uống...
 • 46
 • 350
 • 0

Bộ đề trắc nghiệm-Đáp án số 119 môn Hóa

Bộ đề trắc nghiệm-Đáp án số 119 môn Hóa
... = 12; O = 16) Chọn đáp án A B C D Đáp án : (C) Bài : 11579 Thứ tự số cặp oxi hóa - khử dãy điện hóa sau: Fe2+/Fe; Cu2+/Cu; Fe3+/Fe2+ Cặp chất KHÔNG phản ứng với Chọn đáp án A dung dịch B dung ... NaOH theo tỉ lệ số mol 1:1 Công thức cấu tạo thu gọn X Chọn đáp án A B C D Đáp án : (A) Bài : 11583 Phản ứng hóa học xảy trường hợp KHÔNG thuộc lọai phản ứng nhiệt nhôm ? Chọn đáp án A Al tác dụng ... phân tử X Chọn đáp án A B C D Đáp án : (A) Bài : 11569 Số hợp chất đơn chức, đồng phân cấu tạo có công thức phân tử C4H8O2, tác dụng với dung dịch NaOH Chọn đáp án A B C D Đáp án : (D) ...
 • 7
 • 75
 • 0

119 chuyen de tot nghiep KT tiền lương và các khoản trích theo lương tại cty TNHH tiến đạt www ebookvcu com 119VIP

119 chuyen de tot nghiep KT tiền lương và các khoản trích theo lương tại cty TNHH tiến đạt www ebookvcu com 119VIP
... toán tiền lơng khoản trích theo lơng: Tại Công ty TNHH Tiến Đạt để hạch toán tiền lơng kế toán sử dụng TK 334 Phải trả cán công nhân viên Trình tự hạch toán tiền lơng Công ty tháng 12/2003 Căn vào ... Công ty TNHH Tiến Đạt tổ chức kinh tế có t cách pháp nhân, hạch toán kinh tế độc lập, có dấu riêng, đợc mở tài khoản ngân hàng theo quy định pháp luật Công ty TNHH Tiến Đạt đợc thành lập theo nguyên ... cấu: Bên nợ: + Các khoản nộp cho quan quản lý quỹ + Các khoản chi KPCĐ đơn vị + Xử lý giá trị tài sản thừa Bên có: + Các khoản phải trả, phải nộp hay thu hộ + Trích khoản theo lơng vào chi phí...
 • 65
 • 170
 • 0

119 tai lieu luyen thi dai hoc mon hoa de hoa a m429

119 tai lieu luyen thi dai hoc mon hoa de hoa a m429
... A 6,81 gam B 4,81 gam C 3,81 gam D 5,81 gam Cõu 50: Dóy gm cỏc kim loi c iu ch cụng nghip bng phng phỏp in phõn hp cht núng chy ca chỳng, l: A Na, Ca, Zn B Na, Ca, Al C Fe, Ca, Al D Na, Cu, Al ... cha hai mui sunfat) v khớ nht NO Giỏ tr ca a l A 0,06 B 0,04 C 0,075 D 0,12 Cõu 28: Hirat h a anken ch to thnh ancol (ru) Hai anken ú l A propen v but-2-en (hoc buten-2) B eten v but-1-en (hoc ... bit ba l b mt nhón, ta dựng thuc th l A CuO B Al C Cu D Fe Cõu 35: t chỏy hon ton a mol axit hu c Y c 2a mol CO2 Mt khỏc, trung h a a mol Y cn va 2a mol NaOH Cụng thc cu to thu gn ca Y l A CH3-COOH...
 • 5
 • 469
 • 2

Đề thi tốt nghiệp THPT môn toán_Đề số 119 potx

Đề thi tốt nghiệp THPT môn toán_Đề số 119 potx
... CÂU4: (2 điểm)  n Cho tích phân: In =  cos xdx n  N* 1) Tính I3 I4 2) Thi t lập hệ thức In In - với n > Từ tính I11 I12 CÂU5: (2,5 điểm) Cho hình lập phương ABCD.A'B'C'D'...
 • 2
 • 57
 • 0

Đề thi trắc nghiệm môn sinh: đề số 119 potx

Đề thi trắc nghiệm môn sinh: đề số 119 potx
... tăng cường hoạt động trao đổi chất Đáp án : (A) Bài : 6700 Khả tự bảo vệ côaxecva trở nên hoàn thi n trước tác động môi trường nhờ có: Chọn đáp án A Sự cảm ứng với môi trường B Tác động chọn ... học Đáp án : (D) Bài : 6697 Hoạt động sau xem để côaxecva tiếp tục trì hệ thống hở, biến đổi hoàn thi n? Chọn đáp án A Trao đổi chất B Sinh sản di truyền C Cảm ứng vận động D Phân giải chất có thành ... 6695 Trong giai đoạn đầu trình tiến hoá tiền sinh học nhân tố giúp cho côaxecva ngày tiến hoá hoàn thi n hơn? Chọn đáp án A Nguồn lượng tự nhiên B Tác động chọn lọc tự nhiên C Sự tổng hợp chất hữu...
 • 6
 • 158
 • 0

Xem thêm