de 117

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC – lần 1 Môn thi: Sinh học Mã đề 117

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC – lần 1 Môn thi: Sinh học Mã đề 117
... điểm thi tốt nghiệp THPT Đề thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm Đề thi đáp án tốt nghiệp THPT Xem tra đáp án đề thi tốt nghiệp THPT Nguồn: diemthi.24h.com.vn D.Không chứa di truyền có số lần ... hoá học; Ở cà chua, A- hoa đỏ, a hoa trắng Cho PTC hoa đỏ lai với hoa trắng F1 10 0% hoa đỏ Xử lý cônxisin F1 Sau cho F1 giao phấn với thu F2 C©u 29 :có tỉ lệ: 11 hoa đỏ :1 hoa trắng Kiểu gen F1 ... C.2n +1, 2n -1- 1 -1, 2n; D.2n, 2n -1, 2n +1, 2n-2, 2n+2; C©u 35 :Đột biến cấu trúc NST dễ nhận biết vào kì giảm phân? A.Kì đầu lần phân bào I; B.Kì lần phân bào II; C.Kì lần phân bào I; D.Kì đầu lần...
 • 6
 • 270
 • 0

Bộ đề trắc nghiệm hóa học tham khảo đề 117

Bộ đề trắc nghiệm hóa học tham khảo đề 117
... kim loại, ion kim loại đóng vai trò chất Chọn đáp án A nhận proton B bị khử C cho proton D bị oxi hóa Đáp án : (B) Bài : 24162 Dãy gồm kim loại xếp theo thứ tự tính khử tăng dần từ trái sang phải...
 • 6
 • 173
 • 0

đề thi thử đại học hóa hữu cơ mã đề 117

đề thi thử đại học hóa hữu cơ mã đề 117
... T < B 1,2 < T < 1,5 C ≤ T ≤ D ≤ T ≤ 2,5 26 Cho 5,76 gam axit hữu X đơn chức, mạch hở tác dụng hết với CaCO3 thu 7,28 gam muối axit hữu Công thức cấu tạo thu gọn X là: A CH2=CHCOOH B CH3COOH C ... p-crezol.Trong chất này, số chất tác dụng với dung dịch NaOH là: A B C D 24 Cacbohiđrat Z tham gia chuyển hóa:   Z Cu(OH )2 / OH  dung dịch xanh lam t  kết tủa đỏ gạch Vậy Z khơng thể chất chất ... NaOH, NaHCO3, NaCl C CaCO3, Br2, Ag2O/NH3, NaCl D K, KOH, Br2, HCl 34 Trong bình kín chứa chất hữu X (dạng CnH2nO2) mạch hở O2 ( số mol O2 gấp đôi số mol cần cho p/ư cháy) 139,9oC, P bình 0,8...
 • 4
 • 324
 • 1

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN I Mã đề 117 TRƯỜNG THPT NGUYỄN DU pps

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN I Mã đề 117 TRƯỜNG THPT NGUYỄN DU pps
... Polime sau không bị thủy phân m i trường : kiềm: A Tơ lapsan ( B Poli(vinylaxetat) poli(etylenterephtalat)) C Tơ nilon-6 D Tinh bột Câu E este lần este glixerol v i lo i axit axit axetic : axit ... thỏa mãn là: A B C D Câu Phân tử xenlulozo có chứa liên kết: 23 : A α- 1,6- glicozit B Hỗn hợp α- 1,4- glicozit C β- 1,4- glicozit α- 1,6- glicozit D α- 1,4- glicozit Câu Trong nhóm kim lo i ... lo i kiềm, theo chiều tăng i n tích hạt 24 : nhân , phát biểu sau không A Tính bazo hidroxit tương ứng tăng dần C Tính khử kim lo i tăng dần B Kh i lượng riêng kim lo i giảm dần D Độ âm i n...
 • 18
 • 239
 • 0

ĐỀ ÔN TẬP THI TỐT NGHIỆP NĂM 2011 MÔN VẬT LÍ _Mã đề : 117 pot

ĐỀ ÔN TẬP THI TỐT NGHIỆP NĂM 2011 MÔN VẬT LÍ _Mã đề : 117 pot
... 16 : Một vật thực dao động điều hoà với biên độ A = 12cm chu kỳ T = 1s Chọn gốc thời gian lúc vật qua vị trí cân theo chiều dơng thời điểm t = 0,25s kể từ lúc vật bắt đầu dao động Li độ vật l : ... 0,1s Câu 30 : Một lắc đơn gồm sợi dây dài l treo vật nặng có khối lợng m Khi lắc dao động điều hoà động vật biến thi n với tần số góc: g g l A   B   C   2 l l g D   g l Câu 31 : Hiệu điện ... C 10-3s D 10-4s Câu 29 : Một vật dao động điều hoà dọc theo trục Ox, vận tốc vật qua vị trí cân 62,8 cm/s gia tốc cực đại m/s2 lấy 2 = 10 Biên độ chu kỳ dao động vật l : A A = 10cm, T = 1s B...
 • 7
 • 95
 • 0

ĐỀ ÔN THI CHẤT LƯỢNG ĐẦU NĂM 2011 MÔN TIẾNG ANH 12 – MÃ ĐỀ 117 potx

ĐỀ ÔN THI CHẤT LƯỢNG ĐẦU NĂM 2011 MÔN TIẾNG ANH 12 – MÃ ĐỀ 117 potx
... 20 This scientist has ……………………all his life to the studying of science A appealed B lived C spent D ... looking for us now C The others have to be looking for us now D We are being looked for now 31 WThich underlined part is not correct? The more the temperature rises , the worst the heat affects ... in deserts D in deserts is much better now …The End… DAP AN: D A B 4.B 11.C 13A 14 D 15 C 16 B 12 D 5.C B 21 A 22 D 23 A 24C 25 B 26B 31 C 32D 33A 34D 35D 36C 7.B 8.A 17 A 27B 37D 9.B 18 A 28...
 • 3
 • 171
 • 0

KIỂM TRA HỆ SỐ 1 BÀI 2 KHỐI 12 - MÃ ĐỀ 117 pps

KIỂM TRA HỆ SỐ 1 BÀI 2 KHỐI 12 - MÃ ĐỀ 117 pps
... 12 he so bai đề : 11 7 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 BNG TR LI 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Trang 3 /2 M 11 7 ... FeCl2, FeCl3, AgNO3 Cho tng kim loi vo tng dung dch mui cú bao nhiờu trng hp xy phn ng? B 12 C 10 D 16 HET Trang 2/ 2 M 11 7 phiếu soi - đáp án (Dành cho giám khảo) Môn : hoa 12 he so bai đề ... Câu : A C Câu : A C Câu : A Câu 10 : A Câu 11 : A Câu 12 : A B C D Câu 13 : A Câu 14 : A C Câu 15 : A Câu 16 : A C Câu 17 : A Câu 18 : A B C D Câu 19 : A Câu 20 : A ton, thu c cht khụng tan l...
 • 3
 • 187
 • 0

ĐỀ THI THỬ THQG NĂM 2015 MÔN THI TIẾNG ANH – ĐÁP ÁN ĐỀ 117 TRƯỜNG THPT LIỄN SƠN

ĐỀ THI THỬ THQG NĂM 2015 MÔN THI TIẾNG ANH – ĐÁP ÁN ĐỀ 117 TRƯỜNG THPT LIỄN SƠN
... mouth say the same thing in Minneapolis as it does in Madagascar? Much research on emotional expressions has centered on such questions SOẠN VÀ GIẢNG DẠY BỞI ĐỖ BÌNH THPT LIỄN SƠN, LẬP THẠCH, ... D The effects of the sun on the principle of use and disuse SOẠN VÀ GIẢNG DẠY BỞI ĐỖ BÌNH THPT LIỄN SƠN, LẬP THẠCH, VĨNH PHÚC binhbac72@gmail.com Question 42 The phrase "wither away" in line ... nothing on the broad without any glasses B I can hardly see anything on the broad without any glasses C Without any glasses, I can't almost see nothing on the broad D Without any glasses, nothing...
 • 5
 • 364
 • 1

Đề kiểm tra 1 tiết môn Toán lớp 6 - Đề (117)

Đề kiểm tra 1 tiết môn Toán lớp 6 - Đề (117)
... a/ 35 + 12 3 + 65 b/ 13 7 .19 19 .37 c/ ( 42.23 − 20.5 ) :  +   20 Câu 2: Tìm số tự nhiên x, biết: a/ 10 4 : x = Câu 3: Tính tổng: b/ 45 – (3x - 6) = c/ 4x + 12 = 32 S = 12 + 14 + 16 + + 248...
 • 2
 • 126
 • 0

de 117

de 117
...
 • 6
 • 15
 • 0

Bộ đề trắc nghiệm-Đáp án số 117 môn Hóa

Bộ đề trắc nghiệm-Đáp án số 117 môn Hóa
... Đáp án : (C) Bài : 24166 Dãy hidroxit xếp theo thứ tự tính bazơ giảm dần từ trái sang phải Chọn đáp án A B C D Đáp án : (B) Bài : 24165 Số đồng phân este ứng với công thức phân tử Chọn đáp án ... Đáp án : (B) Bài : 24168 Axit no, đơn chức, mạch hở có công thức chung Chọn đáp án A B C D Đáp án : (B) Bài : 24167 Một muối tan vào nước tạo thành dung dịch có môi trường kiềm, muối Chọn đáp án ... chức D este no đơn chức Đáp án : (C) Bài : 24163 Khi điều chế kim loại, ion kim loại đóng vai trò chất Chọn đáp án A nhận proton B bị khử C cho proton D bị oxi hóa Đáp án : (B) Bài : 24162 Dãy gồm...
 • 6
 • 78
 • 0

117 chuyen de tot nghiep hạch toán tiêu thụ hàng hoá và xđ kq KD tại cty TNHH đầu tư phát triển CN và TM t c i www ebookvcu com 117VIP

117 chuyen de tot nghiep hạch toán tiêu thụ hàng hoá và xđ kq KD tại cty TNHH đầu tư phát triển CN và TM t c i www ebookvcu com 117VIP
... hạch toán tiêu thụ hàng hoá x c định k t tiêu thụ chi nhánh c ng ty TNHH đầu t ph t triển c ng nghiệp thơng m i T. C. I Phần III: M t số kiến nghị nhằm hoàn thiện c ng t c hạch toán tiêu thụ hàng ... GTGT, để t nh doanh thu bán hàng th c đ c kỳ b C c phơng th c tiêu thụ hàng hoá C phơng th c tiêu thụ hàng hoá chủ yếu b1 Phơng th c tiêu thụ tr c tiếp : Tiêu thụ tr c tiếp phơng th c giao hàng ... Ebook.VCU www. ebookvcu. com Chuyên đề th c t p Vũ Thanh Hơng Phần II Th c trạng hạch toán tiêu thụ hàng hoá x c định k t tiêu thụ chi nhánh c ng ty TNHH đầu t ph t triển c ng nghiệp thơng m i T. C. I...
 • 66
 • 204
 • 0

Xem thêm