de 114

Bộ đề trắc nghiệm hóa học tham khảo đề 114

Bộ đề trắc nghiệm hóa học tham khảo đề 114
... không màu sang màu vàng Đáp án : (A) Bài : 24254 Tính chất hóa học đặc trưng kim loại là: Chọn đáp án A Tính oxi hóa B Tính bazơ C Tính oxi hóa tính khử D Tính khử Đáp án : (D) Bài : 24253 số đồng ... Khi điều chế kim loại, ion kim loại đóng vai trò chất Chọn đáp án A bị khử B nhận proton C bị oxi hóa D cho proton Đáp án : (A) Bài : 24259 Oxít lưỡng tính Chọn đáp án A B C D Đáp án : (B) Bài : ... A 300 gam B 360 gam C 250 gam D 270 gam Đáp án : (D) Bài : 24262 Chất tham gia phản ứng trùng ngưng : Chọn đáp án A B C D Đáp án : (D) Bài : 24261 Là kim loại quý hiếm,...
 • 6
 • 177
 • 0

Đề thi khảo sát chất lượng môn hóa học lớp 11 mã đề 114 Trường thpt nguyễn trãi pptx

Đề thi khảo sát chất lượng môn hóa học lớp 11 mã đề 114 Trường thpt nguyễn trãi pptx
... CO32 14 phiếu soi - đáp án (Dành cho giám khảo) Môn : de dai hoc tong hop cho 11 Đề số : 01 28 02 29 03 30 04 31 05 32 06 33 07 34 08 35 09 36 10 37 15 11 38 12 39 13 40 14 15 16 17 18 19 20 21 ... Nhỏ từ từ dung dịch NH3 đến dư vào dung dịch X thu kết tủa, lọc hết lượng kết tủa, nung đến khối lượng không đổi thu 2,04 gam chất rắn Giá trị V B A 0,448 C 1,344 D 0,672 0,224 Câu Một ion M3+ ... gam kết tủa Giá trị m A 39,4 B 19,7 C 17,1 D 15,5 Câu Trong chất: FeCl2, FeCl3, Fe(NO3)2, Fe(NO3)3, 13 : FeSO , Fe (SO ) Số chất có tính oxi hoá tính khử 4 A B C D Câu Cho 1,56 gam hỗn...
 • 18
 • 388
 • 5

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN I Mã đề 114 TRƯỜNG THPT NGUYỄN DU pdf

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN I Mã đề 114 TRƯỜNG THPT NGUYỄN DU pdf
... xenlulozo tinh bột m i trường axit cho sản phẩm C Protein bị đông tụ đun nóng có mặt axit, bazo mu i số kim lo i D Tơ nilon-6; tơ nilon-6,6 chứa liên kết peptit Câu Hôn hợp A chứa Cu oxit sắt Hòa ... dụng v i dd NaOH ; vừa phản ứng v i dd AgNO3/ NH3 : B Câu Trong nhóm kim lo i kiềm, theo chiều tăng i n tích hạt 29 : nhân , phát biểu sau không A Tính khử kim lo i B Tính bazo hidroxit tăng ... v i H2 dư (Ni; t0) lượng H2 t i đa phản ứng (đktc) là: B 4,48 lít C A 6,72 lít Câu Polime sau không bị thủy phân m i trường 31 : kiềm: A Tinh bột 7,84 lít D 8,96 lít B Tơ nilon-6 C Poli(vinylaxetat)...
 • 18
 • 278
 • 0

KỲ THI TỐT NGHIỆP THPT (THI THỬ) NĂM 2011 - Mã đề 114 doc

KỲ THI TỐT NGHIỆP THPT (THI THỬ) NĂM 2011 - Mã đề 114 doc
... in bookshops C He loves reading books very much đề thi 114 D He often looks for worms in books -THE END đề thi 114 Đáp án đề: Bài : 1 B A Bài : A C Bài : C A Bài : 13 D 14 ... Samira asked me if I had borrowed her English book Câu 44 The soup was too hot for me to eat đề thi 114 A The soup is so hot that I can’t eat it B The soup was so hot that I couldn’t eat it C ... penicillin was invented B was penicillin invented C did penicillin invented D did penicillin invent đề thi 114 Câu 33 She never feels anxious _ she encounters difficulties A although B whatever...
 • 6
 • 193
 • 0

Đề thi thử đại học môn hóa học năm 2011 lần trường THPT Chuyên ĐHSP Hà Nội - Mã đề 114 pdf

Đề thi thử đại học môn hóa học năm 2011 lần trường THPT Chuyên ĐHSP Hà Nội - Mã đề 114 pdf
... dịch HCl 0,05M Tính tốc độ trung bình phản ứng khoảng thời gian A 2.1 0-6 M.s-1 B 3,22.1 0-6 M.s-1 C 3.1 0-6 M.s-1 D 2,32.1 0-6 M.s-1 3+ Câu 16: Một ion M có tổng số hạt proton, nowtron, electron 79, ... thấy tạo thành chất rắn màu nâu đen Thể tích dung dịch KMnO4 tối thi u cần dùng để hấp thụ hết lượng khí C2H2 là: A 20ml B 40ml C 200ml D 400ml Câu 26: Một số hợp chất hữu mạch hở, thành phần ... diệt cỏ 2,4-D axit picric B Nhựa rezit, chất diệt cỏ 2,4-D thuốc nổ TNT TH2091 C Nhựa rezol, nhựa rezit thuốc trừ sâu 666 D Nhựa poli (vinyl clorua), nhựa novolac chất diệt cỏ 2,4-D Câu 29: Hợp...
 • 4
 • 140
 • 0

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I Năm học 2010 - 2011 Môn: Vật lí 12 - Mã đề 114 ppsx

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I Năm học 2010 - 2011 Môn: Vật lí 12 - Mã đề 114 ppsx
... )(cm) Câu 15: i u kiện sau i u kiện cộng hưởng ? A Tần số góc ngo i lực ph i lớn nhiều tần số riêng hệ Chu lực ngo i lực ph i lớn chu riêng hệ Tần số góc ngo i lực tần số góc riêng hệ Lực ... A IA = 0,1 GW/m2 B IA = 0,1 W/m2 C IA = 0,1 mW/m2 D IA = 0,1 nW/m Câu 26: Một mảnh AB đồng chất tiết diện đều, chiều d i l, kh i lượng m T i đầu m B ngư i ta gắn chất i m có kh i lượng Kh i ... i u hoà v i phương trình x = 8cos(4  t + )cm Biết th i i m t vật chuyển động theo chiều âm qua li độ x = 4cm Trước th i i m s li độ 24 chiều chuyển động vật là: A x = chuyển động theo chiều...
 • 4
 • 95
 • 0

ĐỀ ÔN TẬP THI TỐT NGHIỆP NĂM 2011 MÔN VẬT LÍ _Mã đề : 114 potx

ĐỀ ÔN TẬP THI TỐT NGHIỆP NĂM 2011 MÔN VẬT LÍ _Mã đề : 114 potx
... từ bóng đèn điện dây tóc rọi từ không khí vào chậu nước chùm sáng : A, Không bị tán sắc, nước không giống thủy tinh B Không bị tán sắc, nước hình lăng kính C Luôn bị tán sắc D Chỉ bị tán sắc, rọi ... Chọn kết kết sau : A 23 vân sáng 22 vân tối B 20 vân sáng 21 vân tối C 21 vân sáng 20 vân tối D Một kết khác 35 Catôt tế bào quang điện làm vônfram Biết công thoát electron vônfram : 7,2.10-19 J ... hạt sinh Xvà nơtrôn Hạt nơtrôn sinh có phương chuyển động vuông góc với phương chuyển động hạt  m = 4,0015 u , mAl = 26,974 u , mx = 29,970 u ; mn = 1,0087 u Động hạt nhân X nơtrôn nhận giá trị...
 • 5
 • 180
 • 0

ĐỀ ÔN THI CHẤT LƯỢNG ĐẦU NĂM 2011 MÔN TIẾNG ANH 12 – MÃ ĐỀ 114 pptx

ĐỀ ÔN THI CHẤT LƯỢNG ĐẦU NĂM 2011 MÔN TIẾNG ANH 12 – MÃ ĐỀ 114 pptx
... quite D quite a time 38 …………… I like to something completly spontaneous A every so often B every often so C very so often D very often so 39 You ……… think they’d be here by now A would B should ... relative humidity reading rises, the worst the heat affects us A B C D 14 When I passed the bridge this morning, it was still repairing A B C D 15.It is extremely important for an engineer to know ... “………………” A Thank you, it ‘s terrible B Thanks, It makes me much older C You’ve got to be joking, I think it’s terrible D I’m glad you like it , it ‘s a second-hand one 22 ‘Nonla’ / make / Vietnamese...
 • 5
 • 178
 • 0

de 114

de 114
...
 • 6
 • 19
 • 0

Bộ đề trắc nghiệm-Đáp án số 114 môn Hóa

Bộ đề trắc nghiệm-Đáp án số 114 môn Hóa
... Chọn đáp án A Tính oxi hóa B Tính bazơ C Tính oxi hóa tính khử D Tính khử Đáp án : (D) Bài : 24253 số đồng phân đipeptit tạo thành từ glyxin alanin Chọn đáp án A B C D Đáp án : (D) Bài : 24252 ... Đáp án : (C) Bài : 24260 Khi điều chế kim loại, ion kim loại đóng vai trò chất Chọn đáp án A bị khử B nhận proton C bị oxi hóa D cho proton Đáp án : (A) Bài : 24259 Oxít lưỡng tính Chọn đáp án ... Chọn đáp án A B C D Đáp án : (B) Bài : 24258 Oxit dễ bị khử nhiệt độ cao tạo thành kim loại Chọn đáp án A B C D Đáp án : (D) Bài : 24257 Saccarozơ glucozơ có Chọn đáp án A phản ứng với dung dịch...
 • 6
 • 86
 • 0

Đề thi thử môn sinh mã 114

Đề thi thử môn sinh mã 114
... truyn nhim B yu t hu sinh C yu t vụ sinh D nc, khụng khớ, m, ỏnh sỏng .Hết đề 114 phiếu soi - đáp án (Dành cho giám khảo) Môn : Đề thi thử phần chung đề : 114 01 02 03 04 05 06 ... D cỏc nuclờụtit Câu 38 : Nhp sinh hc l A kh nng phn ng ca sinh vt trc s thay i nht thi ca mụi trng B s thay i theo chu k ca sinh vt trc mụi trng C kh nng phn ng ca sinh vt mt cỏch nhp nhng trc ... ca s sng vỡ cú vai trũ quan trng sinh sn cp phõn t cú vai trũ quan trng sinh sn v di truyn cú vai trũ quan trng di truyn l thnh phn ch yu cu to nờn nhim sc th sinh vt nhõn thc phn ln cỏc gen...
 • 5
 • 232
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: Thông tư 32 2016 TT-BLĐTBXH hướng dẫn quản lý lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hànhThông tư 148 2016 TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hànhThông tư 02 2016 TT-TTCP sửa đổi Thông tư 07 2013 TT-TTCP quy định quy trình giải quyết khiếu nại hành chính do Tổng Thanh tra Chính phủ ban hànhThông tư 171 2016 TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp lệ phí cấp giấy phép quy hoạch do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hànhThông tư 160 2016 TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thăm quan Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hànhThông tư 211 2016 TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí đăng ký quyền tác giả, quyền liên quan đến tác giả do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hànhThông tư 198 2016 TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực đường thủy nội địa và đường sắt do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hànhThông tư 186 2016 TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định hồ sơ cấp giấy chứng nhận an toàn sinh học biến đổi gen do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hànhThông tư 183 2016 TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý lệ phí cấp giấy đăng ký công bố hợp chuẩn, hợp quy do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hànhThông tư 252 2016 TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ trạm thu phí tại Km11+625 Quốc lộ 38 do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hànhThông tư 251 2016 TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí xử lý vụ việc cạnh tranh do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hànhThông tư 247 2016 TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí nhượng quyền khai thác cảng hàng không, sân bay do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hànhThông tư 212 2016 TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp giấy phép kinh doanh karaoke, vũ trường do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hànhThông tư 215 2016 TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí cung cấp thông tin doanh nghiệp, lệ phí đăng ký doanh nghiệp do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hànhThông tư 226 2016 TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí chứng thực do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hànhThông tư 279 2016 TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí trong công tác an toàn vệ sinh thực phẩm do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hànhThông tư 284 2016 TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực quản lý chất lượng vật tư nuôi trồng thủy sản do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hànhThông tư 272 2016 TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực chứng khoán do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hànhDATN LAP HO SO DU THAU DHXDHệ thống quản lý cơ sở dữ liệu quản lý cán bộ