de 111

Tài liệu Bộ đề trắc nghiệm hóa học tham khảo đề 111 pptx

Tài liệu Bộ đề trắc nghiệm hóa học tham khảo đề 111 pptx
... sát sâu tới lớp sắt bên trong, xảy trình Chọn đáp án A Fe bị ăn mòn hoá học B Sn bị ăn mòn điện hoá C Sn bị ăn mòn hoá học D Fe bị ăn mòn điện hoá Đáp án : (D) Bài : 24313 Kim loại không tác ... B C D Đáp án : (D) Bài : 24307 Thể tích khí (giả sử sản phẩm khử nhất, đktc) sinh cho 1,92 gam bột tác dụng với axit loãng (dư) (Cho ) Chọn đáp án A 0,224 lít B 0,448 lít C 0,672 lít D 1,120...
 • 6
 • 141
 • 0

đề thi thử đại học lần 1 năm 2013 môn hóa - trường thpt chuyên lương văn tụy (mã đề 111)

đề thi thử đại học lần 1 năm 2013 môn hóa - trường thpt chuyên lương văn tụy (mã đề 111)
... www.mathvn.com – www.dethithudaihoc.com MĐ 11 1 www.DeThiThuDaiHoc.com ĐÁP ÁN ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN I-NĂM HỌC 2 012 -2 013 MÔN THI: HÓA HỌC Câu Mã đề 11 1 Mã đề 222 Mã đề 333 Mã đề 444 C D B B C D A ... A C B D A C C D D B A A B B A D A 10 A D B D 11 B C B B 12 B C C A 13 B B A A 14 A B A D 15 A A D C 16 A B B D 17 D B A D 18 B B C A 19 A A C D 20 D A B B 21 B A D B 22 A D B A 23 A C C C 24 ... có công thức: Pro-Pro-Gly-Arg-Phe-Ser-Phe -Pro Khi thuỷ phân không hoàn toàn peptit thu tối đa loại peptit có aminoaxit đầu N phenylalanin (Phe)? A B C D Câu 38 Cho mol m-HO-C6H4-CH2OH tác dụng...
 • 6
 • 541
 • 9

ĐỀ THI HỌC KỲ I NĂM HỌC 2010 – 2011 Môn: Vật lý - Mã đề: 111 pot

ĐỀ THI HỌC KỲ I NĂM HỌC 2010 – 2011 Môn: Vật lý - Mã đề: 111 pot
... n i tiếp v i pin l i B Ghép pin n i tiếp D Không ghép CÂU 9: Chọn câu sai: Hiệu i n hai đầu mạch xác định : A UN = E I = B UN = E + I. r C UN = I. RN D UN =E -I. r -9 CÂU 10: Lực tác dụng hai i n ... , r biết đèn sáng nào? + - + c) Tính công A nguồn i n sản 20 phút a B ĐÁP ÁN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I NĂM HỌC 2008 - 2009 MÃ ĐỀ: 111 Môn Vật 11 ban I) B I TẬP TRẮC NGHIỆM: 10 11 12 13 14 15 C ... hai i n trở giống 3Ù mắc song song n i vào nguồn i n có i n trở 1Ù Hiệu suất nguồn là: A 75% B 40% C 60% D 90% II B I TẬP TỰ LUẬN: (5 i m) B i 1: Hai i n tích i m q1 = - 8.1 0-8 C q2 = -...
 • 7
 • 209
 • 0

Đề thi khảo sát chất lượng môn hóa học Mã đề 111 Trường thpt nguyễn trãi ppsx

Đề thi khảo sát chất lượng môn hóa học Mã đề 111 Trường thpt nguyễn trãi ppsx
... dung dịch X thu kết tủa, lọc hết lượng kết tủa, nung đến khối lượng không đổi thu 2,04 gam chất rắn Giá trị V A 0,448 B 0,672 C 0,224 D 1,344 Câu Cho cân hoá học: PCl5 (k) PCl3 (k) + Cl2 ... hỗn hợp gồm Au, Ag, Cu, Fe, Zn : với lượng dư khí O2, đến phản ứng xảy hoàn toàn, thu 23,2 gam chất rắn X Thể tích dung dịch HCl 2M vừa đủ để phản ứng với chất rắn X A 200 ml B 600 ml C 800 ... áp suất hệ phản ứng Câu Chất khí X tan nước tạo dung dịch làm 20 : chuyển màu quỳ tím thành đỏ dùng làm chất tẩy màu Khí X A NH3 B O C CO2 D SO2 Câu Liên kết hoá học nguyên tử phân tử H2O...
 • 17
 • 288
 • 0

KỲ THI TỐT NGHIỆP THPT (THI THỬ) NĂM 2011 - Mã đề 111 pdf

KỲ THI TỐT NGHIỆP THPT (THI THỬ) NĂM 2011 - Mã đề 111 pdf
... whose land I bought đề thi 111 C Michel, whom I bought his land, is an athlete D Michel, whose land I bought, is an athlete -THE END đề thi 111 Đáp án đề: Bài : 1 A A A 14 ... Subjects range from painting and music to wood-carving, silver-smiting and stone-cutting Outdoor (45) _ can choose from a wide range too- from bird-watching to camping, from gliding to golf Câu ... pronounced differently from that of the others Câu 31 A introduced B listened C coloured D played đề thi 111 Câu 32 Câu 33 A construct A sorrow B subject B allow C much C below D human D snowy Bài...
 • 6
 • 160
 • 0

KIỂM TRA HỌC KÌ I MÃ ĐỀ: 111 Môn: Tiếng Anh - Lớp 12 pot

KIỂM TRA HỌC KÌ I MÃ ĐỀ: 111 Môn: Tiếng Anh - Lớp 12 pot
... London in 1996 I m reading…… KIỂM TRA HỌC KÌ I MÃ ĐỀ: 111 Môn: Tiếng Anh - Lớp 10 ( Năm học 201 0-2 011) Th i gian: 45 phút (Không kể giao đề) Họ tên…………… Lớp 10 TRƯỜNG THPT YÊN LẬP I Choose ... noise Although … “ I came back to my town last Sunday,” said Mr Pitt Mr Pitt said that … They have just bought an English dictionary An English dictionary… I m reading the book I bought it in ... 10 It ……………because there are a lot of black clouds in the sky A was going to rain B is going to rain C is raining D are going to rain 11.Television can make things ………… because it presents information...
 • 6
 • 295
 • 1

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II Năm Học 2011 Môn Vật Lý – Mã Đề 111 ppsx

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II Năm Học 2011 Môn Vật Lý – Mã Đề 111 ppsx
... cho vật xa vô cho ảnh ảo điểm cực viễn mắt B) phân kỳ có tiêu cự cho vật xa vô cho ảnh ảo điểm cực viễn mắt C) hội tụ có độ tụ thích hợp cho vật xa vô cho ảnh ảo điểm cực cận mắt D) phân kỳ có ... ÁN **** D20D15D14B11C04C02C19D12B17D10A06C16A09A08A13B01C03B05A07B18 TRƯỜNG THPT GIA ĐỊNH MÃ ĐỀ 111/ TRANG ... A’B’ phải di chuyển vật AB phía ? đoạn ? CÁC LớP A1, A2, A3, A4, A6, A7, A16, A21 LÀM BÀI 2A SAU Bài 2A( điểm) Một người viễn thị nhìn rõ vật gần cách mắt 1,2 m a) Muốn nhìn rõ vật gần cách mắt...
 • 2
 • 147
 • 0

KIỂM TRA HỌC KÌ I Môn: Tiếng Anh - Lớp 10 ( Năm học 2010-2011) MÃ ĐỀ: 111 potx

KIỂM TRA HỌC KÌ I Môn: Tiếng Anh - Lớp 10 ( Năm học 2010-2011) MÃ ĐỀ: 111 potx
... London in 1996 I m reading…… KIỂM TRA HỌC KÌ I MÃ ĐỀ: 111 Môn: Tiếng Anh - Lớp 10 ( Năm học 201 0-2 011) Th i gian: 45 phút (Không kể giao đề) Họ tên…………… Lớp 10 TRƯỜNG THPT YÊN LẬP I Choose ... poorly 10 It ……………because there are a lot of black clouds in the sky A was going to rain B is going to rain C is raining D are going to rain 11.Television can make things ………… because it presents information ... noise Although … “ I came back to my town last Sunday,” said Mr Pitt Mr Pitt said that … They have just bought an English dictionary An English dictionary… I m reading the book I bought it in...
 • 6
 • 218
 • 0

ĐỀ ÔN THI CHẤT LƯỢNG ĐẦU NĂM 2011 MÔN TIẾNG ANH 12 – MÃ ĐỀ 111 pot

ĐỀ ÔN THI CHẤT LƯỢNG ĐẦU NĂM 2011 MÔN TIẾNG ANH 12 – MÃ ĐỀ 111 pot
... We were all thirsty and hungry We went to the hotel in silence That ended out third day in England 36 How many persons visited England last year on the special occasion? A 14 B 13 C 12 D 11 37 ... shops there The shop windows were full of beautiful goods so we for got our thirst Everyone tried to look for the things they planned to buy And nobody thought of the time When I got out of the ... themselves the elderly, the sick and children Health is not just absence, though freedom from disease is of major importance (32) is the state of total physical, mental and social well being...
 • 2
 • 179
 • 1

ĐỀ THI THỬ VÀO ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG Môn thi: HÓA - Đề 111 potx

ĐỀ THI THỬ VÀO ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG Môn thi: HÓA - Đề 111 potx
... hai dẫn xuất 1, 3- ibrombutan 1, 3- ibrom-2-metylpropan Tên gọi X Y tương ứng A 2-metylpropen buten-2 B 2-metylpropen metylxiclopropan C buten-1 buten-2 D buten-2 xiclobutan Câu 20 Cho hỗn hợp ... 2-metylbuten-2 C 3-metylbuten-1 D penten-2 Câu 19 Hai hiđrocacbon X, Y có công thức phân tử C4H8 Khi phản ứng với brom, từ X thu dẫn xuất 1, 2- ibrom-2-metylpropan; từ Y thu hai dẫn xuất 1, 3- ibrombutan ... CH2=CH-COOH C CH2=CH-COOC2H5 D CH2=CH-OCOCH3 Câu 31 Trong số polime sau: sợi (1); tơ tằm (2); len (3); tơ visco (4); tơ axetat (5); Copyright © quatamthat2@yahoo.com - Đề 001 -3 - Nilon-6,6 (6); tơ enang...
 • 5
 • 38
 • 0

KỲ THI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG CÁC MÔN THI TỐT NGHIỆP NĂM HỌC 200- 2011 MÔN VẬT LÝ LỚP 12 - Mã đề: 111 docx

KỲ THI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG CÁC MÔN THI TỐT NGHIỆP NĂM HỌC 200- 2011 MÔN VẬT LÝ LỚP 12 - Mã đề: 111 docx
... catôt là: A 1,97.1 0-1 9J B 0,95.10 -1 9J -1 9 C 9,5.10 J D 0,95.1 0-2 0J Câu 31 Người ta phân biệt loại phóng xạ : ; ;  vào tính chất sau đây? A Các tia phóng xạ xuyên qua vật chất B Các tia phóng xạ ... cân Câu 13 Trên phương truyền sóng, khoảng cách điểm dao động đồng pha thoả mãn điều kiện sau đây: A Cách k  B Cách (2k  1) k C Cách  ( k  1) D Cách  238 238 A Câu 14 Phản ứng phân rã Uran ... đồng thay đổi hướng trị số Câu 12 Năng lượng dao động điều hoà: A Luôn số B Biến thi n tuần hoà với chu kỳ T C Là đại lượng không đổi tỷ lệ với biên độ dao động D Bằng vật qua vị trí cân Câu 13 Trên...
 • 5
 • 79
 • 0

ĐỀ THI THỬ THQG NĂM 2015 MÔN THI TIẾNG ANH – ĐÁP ÁN ĐỀ 111 TRƯỜNG THPT LIỄN SƠN

ĐỀ THI THỬ THQG NĂM 2015 MÔN THI TIẾNG ANH – ĐÁP ÁN ĐỀ 111 TRƯỜNG THPT LIỄN SƠN
... alarm on before I left the office, but I only became aware of this after I'd arrived home SOẠN VÀ GIẢNG DẠY BỞI ĐỖ BÌNH THPT LIỄN SƠN, LẬP THẠCH, VĨNH PHÚC binhbac72@gmail.com D I wish I had ... VÀ GIẢNG DẠY BỞI ĐỖ BÌNH THPT LIỄN SƠN, LẬP THẠCH, VĨNH PHÚC binhbac72@gmail.com Question 56 The author believes that rote rotation is A the best way to remember something B more efficient ... enduring D attractive Question 68 What were "steady sellers"? SOẠN VÀ GIẢNG DẠY BỞI ĐỖ BÌNH THPT LIỄN SƠN, LẬP THẠCH, VĨNH PHÚC binhbac72@gmail.com A Printers whose incomes were quite large B...
 • 5
 • 206
 • 0

Xem thêm