de 103

Đề thi đại học môn vật lý mã đề 103

Đề thi đại học môn vật lý mã đề 103
... dây cường độ dòng điện hiệu dụng có giá trị cực đại C Trang 3/5 - đề thi 103 A I = 2A B I = A C I = 0,5A D I = A II PHẦN RIÊNG [ câu ] Thí sinh học chương trình làm phần dành riêng cho chương ... = 10s Khoảng cách hai điểm gần dây dao động ngược pha A 1m B 0,5m C 2m D 1,5m Trang 2/5 - đề thi 103 Câu 21: Một đoạn mạch gồm điện trở mắc nối tiếp với tụ điện Biết hiệu điện hiệu dụng hai ... Phản ứng nhiệt hạch trình kết hợp hai hay nhiều hạt nhân nhẹ thành hạt nhân nặng Trang 4/5 - đề thi 103 B Phản ứng nhiệt hạch loại phản ứng nhiệt hạch kiểm soát C Sự nổ bom H ( bom khinh khí...
 • 5
 • 252
 • 0

Tài liệu Bộ đề trắc nghiệm hóa học tham khảo đề 103 doc

Tài liệu Bộ đề trắc nghiệm hóa học tham khảo đề 103 doc
... chất có đồng phân có chung công thức tổng quát Đáp án : (B) Bài : 4832 Hiện tượng đồng phân hoá học hữu gây nguyên nhân sau đây? Chọn đáp án A Do số nguyên tử phân tử B Do nguyên tử phân tử xếp ... Electron hoá trị electron gây trạng thái hoá trị nguyên tố C Số electron hoá trị nguyên tố hoá học số electron lớp nguyên tử D Số oxi hoá nguyên tố điện tích hạt nhân nguyên tử nguyên tố Đáp...
 • 7
 • 128
 • 0

Tài liệu Đề thi và đáp án tiếng anh trình độ C - Đề 103 pot

Tài liệu Đề thi và đáp án tiếng anh trình độ C - Đề 103 pot
... on (B) to (C) at (D) into 14 Just guess the price of this carpet B (A) to (B) at (C) on (D) from 15 How can you agree with such an idea when you are ignorant the basic facts? D (A) ... your luck at some other hotels A (A) no rooms (B) not rooms (C) no space (D) not a space 19 If I had seen this film on TV, I to the cinema to see it C (A) don't go (B) didn't go (C) wouldn't ... ought (C) may (D) should 10 They didn't sign the contract because there were a number of points they couldn't agree B (A) in (B) on (C) into (D) at 11 You had better keep a box of matches...
 • 8
 • 630
 • 2

THI KIỂM TRA HỌC KỲ I - Mã đề 103 ppt

THI KIỂM TRA HỌC KỲ I - Mã đề 103 ppt
... độ không đ i Ghép n i dung cột bên tr i v i n i dung cột bên ph i đề 103 Trang 2/3 Lực tác dụng hướng v i vận tốc Lực tác dụng ngược hướng v i vận tốc Lực tác dụng vuông góc v i vận tốc Lực ... th i gian lúc xuất phát, viết công thức tính quãng đường phương trình chuyển động hai xe Vẽ đồ thị tọa độ_th i gian hai xe hệ trục ( x, t ) ( Chú ý: phần tự luận, học sinh làm mặt sau ) đề 103 ... B i 1: Một vật nhỏ r i tự từ khinh khí cầu độ cao 15 m xuống đất Sau giây r i t i mặt đất Hãy tính: a Gia tốc r i tự b Vận tốc vật chạm đất Vẽ đồ thị vận tốc vật giây đầu kể từ vật bắt đầu rơi...
 • 3
 • 188
 • 0

ĐỀ KIỂM TRA MỘT TIẾT BÀI SỐ 01 HỌC KỲ II LỚP 12 NC – ĐỀ 103 pot

ĐỀ KIỂM TRA MỘT TIẾT BÀI SỐ 01 HỌC KỲ II LỚP 12 NC – ĐỀ 103 pot
... phát tia hồng ngoại nhiệt độ phải lớn 5000C C.Tia hồng ngoại có gây số phản ứng hoá học D.Tia hồng ngoại có tần số nhỏ tần số ánh sáng tím Khi chiếu vào bìa tím chùm sáng đỏ, ta thấy bìa có màu ... tăng chiếu sáng D.truyền dẫn ánh sáng theo sợi quang uốn cong Ứng dụng tượng giao thoa dùng để A kiểm tra vết nứt bề mặt kim loại B truyền thông tin cáp quang C đo bước sóng ánh sáng D đo cường độ ... D.Quang phố vạch phát xạ chất đặc trưng cho thành phần hoá học chất Chọn phát biểu không A.Dãy Ban me gồm vạch thuộc vùng tử ngoại số vạch thuộc vùng ánh sáng nhìn thấyi B.Trạng thái trạng thái...
 • 3
 • 175
 • 1

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I MÔN HÓA HỌC LỚP 11 MÃ ĐỀ 103 TRƯỜNG THPT NGUYỄN VĂN TRỖI ppt

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I MÔN HÓA HỌC LỚP 11 MÃ ĐỀ 103 TRƯỜNG THPT NGUYỄN VĂN TRỖI ppt
... phân biệt khí gồm CO , HCl SO2 đựng bình riêng biệt phương pháp hoá học dùng: a dịch Ca(OH)2 loãng cho vào v i giọt phenolphtalein Dung b Dung dịch NaOH loãng cho vào v i giọt phenolphtalein c ... huỳnh kaliclorat ,còn giấy dán mặt bên vỏ hộp diêm để quẹt que diêm vào có thành phần là: a Photpho trắng b Photpho đỏ c Silic d Cacbon 21/ Trong phòng thí nghiệm, i u chế khí amoniac từ: a ... dịch chất i n li dẫn i n do: a Sự chuyển dịch cation anion b Sự chuyển dịch c Sự chuyển dịch phân tử hoà tan d Sự chuyển dịch electron cation 14/ Để khắc chữ hình lên thuỷ tinh ngư i ta dùng...
 • 8
 • 226
 • 0

ĐỀ KIỂM TRA ĐỊNH KỲ LẦN I - Mã đề: 103 docx

ĐỀ KIỂM TRA ĐỊNH KỲ LẦN I - Mã đề: 103 docx
... I, II, III * C II, III, IV D I, III, IV Câu 31 Một lắc đơn có chiều d i l thực dao động th i gian t Nếu thay đ i chiều d i lượng 0,7 m khoảng th i gian t thực dao động Chiều d i ban đầu l là: ... trục: I Kh i lượng vật rắn II Kích thước hình dạng vật rắn III Vị trí trục quay vật rắn IV Vận tốc góc mômen lực tác dụng lên vật rắn Mômen quán tính vật rắn phụ thuộc vào A I, II, IV B I, II, III ... Câu Hai cuộn dây (R1, L1) (R2, L2) mắc n i tiếp mắc vào hiệu i n xoay chiều có giá trị hiệu dụng U G i U1 U2 hiệu i n hiệu dụng tương ứng hai đầu cuộn (R1, L1) (R2, L2) i u kiện để U =...
 • 6
 • 91
 • 0

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II Năm Học 2011 - Mã Đề 103 potx

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II Năm Học 2011 - Mã Đề 103 potx
... tiếp: - trình 1: đẳng tích, áp suất tăng gấp lần - trình 2: đẳng áp, thể tích sau 15 l a.Tìm nhiệt độ sau khối khí b Vẽ đồ thị biểu diễn trình biến đổi khí hệ trục OVp, OTp OTV **** ĐÁP ÁN – 103 ... KHOÁ ĐÁP ÁN **** A13D09D01A05D06C10C03A20A08C07B02B18D16A17D19B11B15B04C12C14 THPT GIA ÑÒNH TRANG MAÕ ÑEÀ 103/ ...
 • 2
 • 60
 • 0

ĐỀ ÔN THI CHẤT LƯỢNG ĐẦU NĂM 2011 MÔN TIẾNG ANH 12 – MÃ ĐỀ 103 potx

ĐỀ ÔN THI CHẤT LƯỢNG ĐẦU NĂM 2011 MÔN TIẾNG ANH 12 – MÃ ĐỀ 103 potx
... - THE END- TRƯỜNG PHỔ THÔNG DÂN TỘC NỘI TRÚ TỈNH QUẢNG NAM ĐÁP ÁN ĐỀ THAM KHẢO ÔN TẬP THI TN THPT Trang NĂM HỌC 2008 2009 MÔN TIẾNG ANH §¸p ¸n C©u §¸p ¸n C©u 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 ... the best D The hard / the good Question 17: This is the school I studied _ I was a boy A where when B which when C which that D where that Question 18: Would you like a piece of ... please B Can you C Could you D Would you mind Question 34: What you think of Korean film? A Yes, I B I like them C No, I don’t D I think of them very much Question 35: Several rare species are dying...
 • 6
 • 181
 • 0

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 2 Môn thi: Vật lí - Mã đề: 103 pdf

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 2 Môn thi: Vật lí - Mã đề: 103 pdf
... 3kg 2kg Tốc độ chất điểm 18km/h Mômen động lượng là: A 12, 5kgm2/s B 7,5kgm2/s C 10kgm2/s D 15kgm2/s Câu 52) Phát biểu sau không đúng? A Mômen lực tác dụng vào vật rắn làm thay đổi tốc độ quay vật ... khối chúng Động T  là: A WT = 2, 74MeV, W  = 2, 06MeV B W T = 2, 06MeV, W = 2, 74MeV C WT = 2, 40MeV, W = 2, 40 MeV D WT = 2, 47MeV, W = 2, 33MeV Câu 27 ) Đặt vào hai đầu cuộn dây cảm có độ tự cảm ... số f1, f2 (với f1 < f2) vào cầu kim loại đặt cô lập xảy tượng quang điện với điện cực đại cầu V1, V2 Nếu chiếu đồng thời hai xạ vào cầu điện cực đại A (V1 + V2) B V1 – V2 C V1 D V2 Câu 18)...
 • 5
 • 74
 • 0

BÀI THI HỌC KỲ I KHỐI 12 - MÃ ĐỀ : 103 ppt

BÀI THI HỌC KỲ I KHỐI 12 - MÃ ĐỀ : 103 ppt
... i n độnh chuẩn pin b i n phân (dùng i n cực trơ) dd mu i sunfat kim lo i hoá trị II v i dòng i n 3A Sau 1930 giây thấy kh i lưọng catôt tăng 19,2g Viết ptrình i n phân xác định kim lo i ... MÔN HK1 -1 2 (ĐỀ SỐ 1) Lưu : - Thí sinh dùng bút tô kín ô tròn mục số báo danh đề thi trước làm Cách tô sai:    - Đ i v i câu trắc nghiệm, thí sinh chọn tô kín ô tròn tương ứng v i phương ... g i tên Y, biết hiệu suất phản ứng 40% II PHẦN RIÊNG: {2 i m} Thí sinh làm hai phần (Ban Cơ Ban Nâng cao) BAN CƠ BẢN: Cho 3,6g kim lo i R hoá trị II tác dụng v i dd HNO3 loãng dư thu 2,24lit...
 • 5
 • 76
 • 0

THI KIỂM TRA HỌC KỲ I Vật Lý. K.10 Mã đề 103 pptx

THI KIỂM TRA HỌC KỲ I Vật Lý. K.10 Mã đề 103 pptx
... B i 1: Một vật nhỏ r i tự từ khinh khí cầu độ cao 15 m xuống đất Sau giây r i t i mặt đất Hãy tính: a Gia tốc r i tự b Vận tốc vật chạm đất Vẽ đồ thị vận tốc vật giây đầu kể từ vật bắt đầu r i ... độ không đ i Ghép n i dung cột bên tr i v i n i dung cột bên ph i đề 103 Trang 2/3 Lực tác dụng hướng v i vận tốc Lực tác dụng ngược hướng v i vận tốc Lực tác dụng vuông góc v i vận tốc Lực ... th i gian lúc xuất phát, viết công thức tính quãng đường phương trình chuyển động hai xe Vẽ đồ thị tọa độ_th i gian hai xe hệ trục ( x, t ) ( Chú ý: phần tự luận, học sinh làm mặt sau ) đề 103...
 • 3
 • 154
 • 0

SỞ THI THỬ ĐẠI HỌC KHỐI A LỚP 12 Lần1 - Mã đề: 103 pdf

SỞ THI THỬ ĐẠI HỌC KHỐI A LỚP 12 Lần1 - Mã đề: 103 pdf
... vào đầu A, B mạch uAB= đoạn mạch AM AB 0,8 Biểu thức cường độ dòng điện mạch a i= sin (100  t - 1,167) (A) bi = 2 sin (100  t + 1,167) (A) c i = 2 sin (100  t - 1,167) (A) R A C V M A L d i ... Nếu đặt vật phẳng nhỏ AB vuông góc với trục thấu kính hai điểm Avà B, ảnh phóng đại lên lần 1/2 lần Nếu đặt vật trung điểm M AB độ phóng đại ảnh 5 a K =-2 bK = - cK = - dK = - M M M M 48/ Khi nhạc ... tia phản xạ qua tiêu điểm F c Tia tới đỉnh gương cầu lõm cho tia phản xạ đối xứng với tia tới qua trục d Tia tới qua tiêu điểm F gương cầu lõm cho tia phản xạ song song với trục 32/ Chọn câu sai...
 • 9
 • 67
 • 0

ĐỀ THI THỬ THQG NĂM 2015 MÔN THI TIẾNG ANH – ĐÁP ÁN ĐỀ 103 TRƯỜNG THPT LIỄN SƠN

ĐỀ THI THỬ THQG NĂM 2015 MÔN THI TIẾNG ANH – ĐÁP ÁN ĐỀ 103 TRƯỜNG THPT LIỄN SƠN
... results of SOẠN VÀ GIẢNG DẠY BỞI ĐỖ BÌNH THPT LIỄN SƠN, LẬP THẠCH, VĨNH PHÚC binhbac72@gmail.com A lack of blood B poor blood circulation C the thickening of the blood vessels D low blood ... beauty and questioned A B whether it real or only perceived SOẠN VÀ GIẢNG DẠY BỞI ĐỖ BÌNH THPT LIỄN SƠN, LẬP THẠCH, VĨNH PHÚC binhbac72@gmail.com C D Question 62 The purpose of the United Nations, ... considerable measure the condition Walt Whitman called for SOẠN VÀ GIẢNG DẠY BỞI ĐỖ BÌNH THPT LIỄN SƠN, LẬP THẠCH, VĨNH PHÚC binhbac72@gmail.com in 1867 in describing Leaves of Grass: it treats,...
 • 5
 • 375
 • 2

Xem thêm