de 100

ÔN HÓA HỌC :BỘ ĐỀ 100+ ĐÁP ÁN

ÔN HÓA HỌC :BỘ ĐỀ 100+ ĐÁP ÁN
... Chọn đáp án A a, b B b, c C c, d D b, e Đáp án : (D) Bài : 6182 Phân lớp 3d có số electron tối đa là: Chọn đáp án A B 18 C 10 D 14 Đáp án : (C) Bài : 6181 Phát biểu không đúng? Chọn đáp án A ... Chọn đáp án A Nguyên tử B Ion clorua C Nguyên tử D Ion kali Đáp án : (D) Bài : 6187 Có electron ion Chọn đáp án A 21 B 27 C 24 D 49 Đáp án : (A) Bài : 6186 ? Các ion nguyên tử: Chọn đáp án có ... D Có số nơtron Đáp án : (B) Bài : 6185 Ion có 18 electron 16 proton mang điện tích là: Chọn đáp án A 16+ B 2C 18D 2+ Đáp án : (B) Bài : 6184 Electron tìm vào năm 1897 nhà bác học người Anh Tom...
 • 6
 • 146
 • 0

ON HOA HOC BO DE 100+ DAP AN

ON HOA HOC BO DE 100+ DAP AN
... B Có số electron C Có số proton D Có số nơtron Đáp án : (B) Bài : 6185 Ion có 18 electron 16 proton mang điện tích là: Chọn đáp án A 16+ B 2C 18D 2+ Đáp án : (B) Bài : 6184 Electron tìm vào năm ... electron lớp K có mức lượng thấp B Những electron gần hạt nhân có mức lượng cao C Electron obitan 4p có mức lượng thấp electro obitan 4s D Các electron lớp có lượng Đáp án : (A) Bài : 6176 Trong ... Các electron chuyển động xung quanh hạt nhân theo quỹ đạo tròn B Các electron phân lớp có mức lượng C Các electron chuyển động không tuân theo quỹ đạo xác định D Các electron lớp electron có mức...
 • 6
 • 65
 • 0

Bài soạn KT 1 TIẾT Lân1-HK2 LÝ 12NC MÃ ĐỀ 100( Có ĐA)

Bài soạn KT 1 TIẾT Lân1-HK2 LÝ 12NC MÃ ĐỀ 100( Có ĐA)
... - PHIEU TRA LễỉIM 10 0 Caõu1 Caõu1 Caõu1 Caõu1 Caõu5 Caõu Caõu7 Caõu8 Caõu9 Caõu10 Caõu 11 Caõu12 Caõu13 Caõu14 Caõu15 Caõu16 Caõu17 Caõu18 Caõu19 Caõu20 Caõu 21 Caõu22 Caõu23 Caõu24 Caõu25 ... 16 : Chựm ỏnh sỏng tn s f = 4 ,10 14 Hz, nng lng photon ca nú l: A = 1, 66MeV B = 1, 66eV C = 2,65 .10 -17 J D = 1, 66 .10 -18 J Cõu 17 : Hai khe I-õng cỏch 3mm c chiu bi ỏnh sỏng n sc cú bc súng 0,60àm ... 6,625 .10 -34J.s ; c = 3 .10 8m/s Nng lng ca photon vi ỏnh sỏng cú bc súng = 0,5m l: A = 3,975 .10 -19 J B = 2,48 eV C C cõu u ỳng D = 2,48 .10 -6 MeV Cõu 16 : Chựm ỏnh sỏng tn s f = 4 ,10 14 Hz, nng lng photon...
 • 3
 • 166
 • 0

Tài liệu KT 1 TIẾT Lân1-HK2 LÝ 12NC MÃ ĐỀ 100( Có ĐA)

Tài liệu KT 1 TIẾT Lân1-HK2 LÝ 12NC MÃ ĐỀ 100( Có ĐA)
... - PHIEU TRA LễỉIM 10 0 Caõu1 Caõu1 Caõu1 Caõu1 Caõu5 Caõu Caõu7 Caõu8 Caõu9 Caõu10 Caõu 11 Caõu12 Caõu13 Caõu14 Caõu15 Caõu16 Caõu17 Caõu18 Caõu19 Caõu20 Caõu 21 Caõu22 Caõu23 Caõu24 Caõu25 ... 16 : Chựm ỏnh sỏng tn s f = 4 ,10 14 Hz, nng lng photon ca nú l: A = 1, 66MeV B = 1, 66eV C = 2,65 .10 -17 J D = 1, 66 .10 -18 J Cõu 17 : Hai khe I-õng cỏch 3mm c chiu bi ỏnh sỏng n sc cú bc súng 0,60àm ... 6,625 .10 -34J.s ; c = 3 .10 8m/s Nng lng ca photon vi ỏnh sỏng cú bc súng = 0,5m l: A = 3,975 .10 -19 J B = 2,48 eV C C cõu u ỳng D = 2,48 .10 -6 MeV Cõu 16 : Chựm ỏnh sỏng tn s f = 4 ,10 14 Hz, nng lng photon...
 • 3
 • 125
 • 1

Tài liệu Bộ đề trắc nghiệm hóa học tham khảo đề 100 ppt

Tài liệu Bộ đề trắc nghiệm hóa học tham khảo đề 100 ppt
... tích là: Chọn đáp án A 16+ B 2C 18D 2+ Đáp án : (B) Bài : 6184 Electron tìm vào năm 1897 nhà bác học người Anh Tom xơn (J.J.Thomson) Đặc điểm electron? Chọn đáp án A Có khối lượng khoảng khối lượng ... nguyên tử, khối lượng electron khối lượng proton Đáp án : (D) Bài : 6174 Các đồng vị nguyên tố hoá học phân biệt yếu tố sau đây? Chọn đáp án A Số nơtron B Số electron hoá trị C Số proton D Số lớp...
 • 6
 • 144
 • 0

Đề thi và đáp án tiếng anh trình độ C - Đề 100 doc

Đề thi và đáp án tiếng anh trình độ C - Đề 100 doc
... bell-push several times but there was no-one at home B (A) pulled (B) pressed (C) squeezed (D) knocked If you eat a lot of chocolate, your teeth will begin to A (A) decay (B) collapse (C) ... (B) shouldn't (C) can't (D) couldn't 11 I don't think she could ever give smoking She's a real addict A (A) up (B) in to (C) away (D) out 12 scientists have observed increased pollution ... will come (B) that I come (C) for my coming (D) for me to come The campers put their tent in a field D (A) out (B) in (C) on (D) up I disagree you about that film you praised so much...
 • 8
 • 239
 • 2

phương pháp lập ma trận cụ thể và đề thi của dạng đề 100% trắc nghiệm trong

phương pháp lập ma trận cụ thể và đề thi của dạng đề 100% trắc nghiệm trong
... đổi KT-ĐG môn sinh học 12, chọn đề tài Phương pháp lập ma trận cụ thể đề thi dạng đề 100% trắc nghiệm giảng dạy sinh học 12” II Thực trạng trước thực giải pháp đề tài: 1) Thuận lợi: Về phía giáo ... tra, đề thi. Nhưng để lập ma trận đề đạt chuẩn thật không dễ chút nào, đặc biệt dạng đề 100% trắc nghiệm khách quan môn Sinh học 12 Trên tinh thần đó, lập ma trận đề thi cho học sinh khối 12 thân ... + Các giáo viên bước đầu lập ma trận đề kiểm tra, đề thi, khắc phục phần việc đề theo cảm tính trước + Tổ họp thống ý kiến trước đề cương đề thi, cân nhắc cho đề thi, đề kiểm tra phải phù hợp...
 • 61
 • 662
 • 0

Ôn tập các số đế 100

Ôn tập các số đế 100
... Giáo viên - Chuẩn bò tiết ôn tập - Nhận xét tiết học Học sinh ...
 • 2
 • 77
 • 0

skkn phương pháp lập ma trận cụ thể và đề thi của dạng đề 100% trắc nghiệm trong giảng dạy sinh học 12

skkn phương pháp lập ma trận cụ thể và đề thi của dạng đề 100% trắc nghiệm trong giảng dạy sinh học 12
... :Bùi Thi Quỳnh Sở + Các giáo viên bước đầu lập ma trận đề kiểm tra, đề thi, khắc phục phần việc đề theo cảm tính trước + Tổ họp thống ý kiến trước đề cương đề thi, cân nhắc cho đề thi, đề kiểm ... số trang thi t bị đại hổ trợ cho việc thực thi tiết dạy đạt hiệu Về phía học sinh: + Đa số HS có ý thức học tập + Một số học sinh tỏ yêu thich môn sinh + Qua hai năm học lớp 10 11, học sinh làm ... chưa mong đợi Do nhiều chưa phản ánh thực lực học sinh - Việc lập ma trận đề chung khó, lập ma trận cụ thể đạt chuẩn mà sử dụng đa dạng loại câu hỏi đề kiểm tra, câu hỏi biên soạn đảm bảo kỹ thuật,...
 • 60
 • 219
 • 0

Đề kiểm tra 1 tiết môn Toán lớp 6 - Đề (100)

Đề kiểm tra 1 tiết môn Toán lớp 6 - Đề (100)
... A Phân biệt B Trùng C Đối II Trắc nghiệm tự luận: (7đ) Câu 1( 2đ): Vẽ hình theo cách diễn đạt lời sau : a) Đoạn thẳng AB cắt đoạn thẳng CD điểm I b) Hai đường ... thẳng ? Câu 3( 3đ): Cho điểm I thuộc đoạn thẳng NP, biết đoạn thẳng NI có độ dài cm, NP có độ dài 12 cm a) Điểm I có nằm hai điểm N P không? b) Tính độ dài đoạn thẳng IP? c) So sánh độ dài hai đoạn...
 • 2
 • 206
 • 0

Đề kiểm tra 1 tiết môn toán lớp 12 phần giải tích chương 1 đề 100

Đề kiểm tra 1 tiết môn toán lớp 12 phần giải tích chương 1 đề 100
... −2; −3) , C ( 0; 1) , D(0; 1) nhận điểm ( -1; 1) làm tâm đối xứng 0,75đ 0,75đ Câu 1. b (2 điểm) x3 + 3x − m = 0,5đ ⇔ x + 3x − = m − (*) Dựa vào đồ thị pt ( *) có nghiệm phân biệt 1 < m − < ⇔ < m ... phương trình x = −2 0,5*2đ x−2 =1 x →+∞ x + tiệm cận ngang đồ thị có phương trình lim y =1 0,5*2đ Câu 2.b: (1, 5 điểm) TXĐ: D = R \ { −2} Tiệm cận đứng: x = −2 ⇔ x + = ( 1 ) tiệm cận ngang : y = ⇔ ... 0,5đ M (0, 1) ; M (−4,3) 0,5đ Câu (1, 5đ) y = x + 2mx + m + (1) Đặt t = x , t ≥ (1) ⇔ t + 2mt + m + = (2) Để (Cm ) cắt Ox điểm phân biệt pt (2) có biệt   m < 1  ∆ ' > m2 − m − > m >  ...
 • 3
 • 100
 • 0

Xem thêm