de 85

ÔN HÓA HỌC :BỘ ĐỀ 85 + ĐÁP ÁN

ÔN HÓA HỌC :BỘ ĐỀ 85 + ĐÁP ÁN
... có pH < Chọn đáp án A B C D Đáp án : (A) Bài : 6480 Dung dịch có giá trị Chọn đáp án A pH = B pH > C pH < D pH không xác định Đáp án : (C) Bài : 6479 Dung dịch có giá trị Chọn đáp án A pH = B ... Các dung dịch có giá trị pH = Chọn đáp án A B C D Đáp án : (A) Bài : 6484 Dãy chất gồm chất sau phân li nước tham gia phản ứng thuỷ phân? Chọn đáp án A B C D Đáp án : (C) Bài : 6483 Cho dung dịch ... giá trị pH > Chọn đáp án A B C D Đáp án : (C) Bài : 6482 Phương pháp thường dùng để thu lấy kết tủa cho dung dịch dung dịch Chọn đáp án A cô cạn B chưng cất C lọc D chiết Đáp án : (C) dư vào Bài...
 • 6
 • 173
 • 0

Bộ đề trắc nghiệm hóa học tham khảo đề 85

Bộ đề trắc nghiệm hóa học tham khảo đề 85
... B C D Đáp án : (A) Bài : 6 485 Cho dung dịch muối sau: Các dung dịch có giá trị pH = Chọn đáp án A B C D Đáp án : (A) Bài : 6484 Dãy chất gồm chất sau phân li nước tham gia phản ứng thuỷ phân? ... nâu đỏ bọt khí thoát Đáp án : (D) Bài : 6492 Hoà tan dung dịch Chọn đáp án đặc, dư Kết thúc thí nghiệm, thu A kết tủa màu xanh B dung dịch không màu C kết tủa màu trắng D dung dịch màu xanh thẫm...
 • 6
 • 64
 • 0

Đề Thi Thử Tuyển Sinh Lớp 10 Toán 2013 - Đề 85 docx

Đề Thi Thử Tuyển Sinh Lớp 10 Toán 2013 - Đề 85 docx
... ( - 1)m+n + ( + 1)m ( - 1)n + ( - 1)m ( + 1)n Mà ( + 1)m - n + ( - 1)m - n ( + 1)m ( 2- 1)m ( + 1) m ( 2- 1) n  ( 2- 1) m ( + 1) n = + = ( + 1) n ( - 1) n ( 2- 1) n ( + 1) n ( 2+ 1) m ( 2- 1)n ... ( - 1)m + n Sm- n = ( + 1)m - n + ( - 1)m - n Suy Sm+n + Sm- n = ( + 1)m + n + ( - 1)m + n + ( + 1)m - n + ( - 1)m – n (1) Mặt khác Sm.Sn =  ( + 1) m + ( - 1)m   ( + 1) n + ( 2- 1)n    ... 1) n ( 2- 1) n ( + 1) n ( 2+ 1) m ( 2- 1)n  ( 2- 1) m ( 2+ 1) n = 1n = ( + 1)m ( 2- 1) n  ( 2- 1)m ( + 1) n (3) Từ (1), (2) (3) Vậy Sm+n + Sm- n = Sm Sn với m, n số ngun dương m > n B E ...
 • 2
 • 40
 • 0

Đề kiểm tra 1 tiết môn Toán lớp 6 - Đề (85)

Đề kiểm tra 1 tiết môn Toán lớp 6 - Đề (85)
... Câu 8: Tính (1, 5 điểm) 1/ 22 5- 466 - 17 0 + 64 0 2/ 12 7- 18 .(5 +6) Câu 9: (1, 5 điểm) 1/ Tìm tất ước - 15 2/ Tìm sáu bội Câu 10 : Tính tổng: (1 điểm) S = 1+ 2+ 22 + 23 + …+ 210 TaiLieu.VN Page...
 • 2
 • 179
 • 0

Đề kiểm tra 1 tiết môn toán lớp 12 phần giải tích chương 1 đề 85

Đề kiểm tra 1 tiết môn toán lớp 12 phần giải tích chương 1 đề 85
... 2 011 t 2 012 , t ∈ [ 0 ;1] 0.25 t 2 011 [ 2 012 − 4023.t ] 0.25 h ' ( t ) = 2 012 ⇔t=  4023  t ∈ ( 0 ;1) 0.25 2 011 Có  2 012   2 011  h ( ) = h ( 1) = 0; h  ÷=  ÷  4023   4023  2 012 ...  4023   4023  2 012  2 012   ÷  4023  2 011 Từ đó:  2 012   2 011  GTLN f ( x ) = GTLN h ( t ) = h  ÷=  ÷  4023   4023   π [ 0 ;1] 0;    2 012  2 012   ÷  4023  0.25 ... 2 011 2 012 Tìm giá trị lớn hàm số y = f ( x ) = sin x.cos x , x ∈ 0;   2 2 Có f ( x ) = ( sin x ) Đặt t = cos x 2 011 ( cos x ) 2 012 Xét hàm số h ( t ) = ( − t ) h '( t ) = ( 1 t ) 2 010 ...
 • 4
 • 103
 • 0

de 85

de 85
... 6486 Dãy chất tác dụng với dung dịch HCl dung dịch NaOH? Chọn đáp án A B C D Đáp án : (A) Bài : 6 485 Cho dung dịch muối sau: Các dung dịch có giá trị pH = Chọn đáp án A B C D Đáp án : (A) Bài :...
 • 6
 • 16
 • 0

Bộ đề trắc nghiệm-Đáp án số 85 môn Hóa

Bộ đề trắc nghiệm-Đáp án số 85 môn Hóa
... định Đáp án : (B) Bài : 6486 Dãy chất tác dụng với dung dịch HCl dung dịch NaOH? Chọn đáp án A B C D Đáp án : (A) Bài : 6 485 Cho dung dịch muối sau: Các dung dịch có giá trị pH = Chọn đáp án A B ... pH < Chọn đáp án A B C D Đáp án : (A) Bài : 6480 Dung dịch có giá trị Chọn đáp án A pH = B pH > C pH < D pH không xác định Đáp án : (C) Bài : 6479 Dung dịch có giá trị Chọn đáp án A pH = B pH ... Đáp án : (A) Bài : 6484 Dãy chất gồm chất sau phân li nước tham gia phản ứng thuỷ phân? Chọn đáp án A B C D Đáp án : (C) Bài : 6483 Cho dung dịch muối sau: Dung dịch có giá trị pH > Chọn đáp án...
 • 6
 • 101
 • 0

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC CAO ĐẲNG 2012 MÔN TOÁN ĐỀ SỐ 85

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC CAO ĐẲNG 2012 MÔN TOÁN ĐỀ SỐ 85
... Diemthi.24h.com.vn Thí sinh không sử dụng tài liệu Cán coi thi không giải thích thêm ĐÁP ÁN ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG Môn thi : TOÁN ( ĐỀ 85 ) Ib) pt ⇔ ( x − 1)( x − ... 1điểm ⇒ SA = a sin ϕ , AC = BC = a cos ϕ ⇒ VSABC = a3 (sin ϕ − sin ϕ ) 0.25 0.25 Diemthi.24h.com.vn π Xét hàm số y = sin x − sin x khoảng (0; ) , lâp BBT 3 π a a sin ϕ = , ϕ ∈ (0; ) ⇒ (VSABC ) ... = − 2t AI ∩ ( C ) = M (1;5) M (3;1) Vậy M (1;5) điểm cần tìm Theo chương trình nâng cao: 0.5 0.25 0.25 Diemthi.24h.com.vn VIb.1 1điểm 0.25 2 x y + =1 25 0.25 Từ VIb.2 1điểm 0.5 Tìm điểm I ( 23...
 • 4
 • 153
 • 0

85 de HSG toan 9

85 de HSG toan 9
... 9R Câu X : Cho tứ diện OABC có OA, OB, OC vuông góc với đôi Gọi H trực tâm ABC Chứng minh : 1 1 = + + 2 OH OA OB OC Sở GD&ĐT Thanh Hoá Trờng THPT nh xuân Đề số 95 Đề Thi Học Sinh Giỏi Lớp 9_ THCS ... trị nhỏ nhất, tính giá trị Một vận động viên bắn súng bắn 11 viên trúng vào vòng 9, 10 điểm; tổng số điểm đạt đợc 1 09 điểm Hỏi vận động vieen bắn viên kết bắn vào vòng sao? Bài : Giải phơng trình ... tơng ứng M N Chứng minh M, N lần lợt trung điểm đoạn HB, HC c Cho AB = 8cm, AC = 9cm Tính diện tích tứ giác MDEN Bài 5: (2 điểm) Chứng minh bất đẳng thức sau: 1 + 2 + xy 1+ x 1+ y với x 1,...
 • 48
 • 228
 • 1

85 chuyen de tot nghiep hạch toán chi phí SXKD và doanh thu tại cty phát hành báo chí TW www ebookvcu com 85VIP

85 chuyen de tot nghiep hạch toán chi phí SXKD và doanh thu tại cty phát hành báo chí TW www ebookvcu com 85VIP
... 1562 : Chi phí thu mua Trình tự hạch toán doanh thu kinh doanh PHBC : Doanh thu báo nhận, báo CĐG, Khi nhận báo từ Toà soạn, kế toán ghi: TRờng Ngông ngữ quốc tế 50 Ebook.VCU www. ebookvcu. com Chuyên ... nh chi phí sửa chữa TSCĐ thu ngoài, chi phí điện nớc *TK 6278 Chi phí tiền khác Phản ánh chi phí tiền khác chi phí sản xuất quản lý chung Đối với đơn vị phải mở sổ chi tiết hạch toán chi phí ... vị Kế toán trởng 34 Ebook.VCU www. ebookvcu. com Chuyên đề tốt nghiệp Đoàn Thị Giang III thực trạng Hạch toán Chi phí Doanh thu phbc Công ty PHBC TW Khái niệm chi phí kinh doanh PHBC Chi phí biểu...
 • 64
 • 183
 • 0

85 De Hoa BCt m371

85 De Hoa BCt m371
... dụng với dung dịch NaOH, thu chất hữu đơn chức Y chất vô Khối lượng phân tử (theo đvC) Y A 46 B 85 C 45 D 68 Câu 20: Đun nóng rượu (ancol) đơn chức X với dung dịch H2SO4 đặc điều kiện nhiệt độ ... Mã đề thi 371 Câu 35: Cho phản ứng sau: o t H2S + O2 (dư) ⎯⎯→ Khí X + H2O o Pt ⎯ C,⎯ NH3 + O2 850 ⎯ ⎯ → Khí Y + H2O NH4HCO3 + HCl loãng → Khí Z + NH4Cl + H2O Các khí X, Y, Z thu là: B SO3, N2,...
 • 5
 • 153
 • 0

Đề thi thử đại học môn Tiếng Anh 85

Đề thi thử đại học môn Tiếng Anh 85
... people believe it started in France (56) Some people think it started long ago in Italy Other people believe it started in India Some people think April Fools’ Day started (57) the spring weather ... all personally made all above composed each other CPU Used D D D D D D D D D D Although a lot nothing personal taken all over invented together network To using Read the following passage and ... when they reach 65, they must enroll three months before their birthday People who not enroll within their first enrollment period may enroll later, during the first three months of each year...
 • 6
 • 320
 • 1

đề thi thử đại học môn toán năm 2012 mã đề số 85

đề thi thử đại học môn toán năm 2012 mã đề số 85
... ĐÁP ÁN ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG Môn thi : TOÁN ( ĐỀ 85 ) Ib) pt ⇔ ( x − 1)( x − m) = 1điểm để đồ thị cắt ox điểm pb ⇔ < m ≠ ... (đlý đg vuông góc) ⇒ ϕ = SCA ∈ (0; ) 1điểm ⇒ SA = a sin ϕ , AC = BC = a cos ϕ ⇒ VSABC = π Xét hàm số y = sin x − sin x khoảng (0; ) , lâp BBT 3 π a a sin ϕ = , ϕ ∈ (0; ) ⇒ (VSABC ) max = ymax = ... thuộc mp trung trực đoạn AB có PT: x + y − z − = (Q) 1điểm M thuộc giao tuyến (P) (Q) có dạng tham số: x = 2; y = t + 1; z = t 0.5 0.25 ⇒ ∃t : M = (2; t + 1; t ) ⇒ AM = 2t − 8t + 11 0.25 Vì AB =...
 • 4
 • 182
 • 0

Xem thêm