de 82

ÔN HÓA HỌC :BỘ ĐỀ 82 + ĐÁP ÁN

ÔN HÓA HỌC :BỘ ĐỀ 82 + ĐÁP ÁN
... Chọn đáp án A B C D Đáp án : (D) Bài : 7098 Cho dãy axit đổi nào? Chọn đáp án A Tăng dần B Giảm dần C Không thay đổi D Không theo quy luật Theo chiều từ trái sang phải tính chất axit biến Đáp án ... đựng dung dịch dung dịch đây? Chọn đáp án A NaOH, B C D đặc, Đáp án : (B) đặc Bài : 7100 Dung dịch axit không nên chứa bình thuỷ tinh? Chọn đáp án A B C D Đáp án : (A) Bài : 7099 Trong số hiđro ... không mang điện 25 Nguyên tố X Chọn đáp án A Na B F C Br D Cl Đáp án : (C) Bài : 7090 Nguyên tử nguyên tố X có tổng số electron phân lớp p 11 Nguyên tố X Chọn đáp án A Na B F C Br D Cl Đáp án...
 • 6
 • 230
 • 0

Bộ đề trắc nghiệm hóa học tham khảo đề 82

Bộ đề trắc nghiệm hóa học tham khảo đề 82
... Cho mệnh đề đây: a) Các halogen có số oxi hoá từ -1 đến +7 b) Flo chất có tính oxi hoá c) đẩy khỏi dung dịch muối d) Tính axit hợp chất với hiđro halogen tăng theo thứ tự: Các mệnh đề Chọn đáp ... D : Đáp án : (C) Bài : 7103 Trong nhận xét sau vê flo, clo, brom, iot a) Trong phản ứng hoá học, clo chất oxi hoá b) Tính phi kim halogen tăng dần từ c) Tính phi kim flo lớn tính phi kim oxi ... mệnh đề Chọn đáp án A a, b, c B b, c C b, d D a, b, d Đáp án : (C) Bài : 7101 Trong phòng thí nghiệm, khí điều chế từ dung dịch thường bị lẫn khí hiđro clorua nước Để thu gần tinh khiết, người...
 • 6
 • 163
 • 0

Đề Thi Thử Tuyển Sinh Lớp 10 Toán 2013 - Đề 82 pdf

Đề Thi Thử Tuyển Sinh Lớp 10 Toán 2013 - Đề 82 pdf
... Kì thi tuyển sinh lớp 10Trung học phổ thông Năm học 200 9-2 010Khoá ngày 2 4-6 -2 009Môn thi: toán Câu I: Giải phương trình hệ phương trình sau: a) 8x2 - 2x - = x y 5x y 12 b) c) x4 - 2x2 - = ... sau: 15 A= 5 x y x y x xy B= : xy xy xy Câu IV: Cho phương trình x2 - (5m - 1)x + 6m2 - 2m = (m tham số) a) Chứng minh phương trình có nghiệm với m b) Gọi x1, x2 nghiệm phương ... ỏp ỏn cõu 4c,d: thi 2009 2 010 : 4c)Chng minh rng : IK//AB Gi ý: Chng minh tng s o hai gúc ICK v IDK bng 1800 4d)Xỏc...
 • 4
 • 121
 • 0

Đề thi và đáp án tiếng anh trình độ C - Đề 82 doc

Đề thi và đáp án tiếng anh trình độ C - Đề 82 doc
... plane crash was caused by engine failure B (A) Because of (B) According to (C) Owing to (D) On account of I tried the bus, but I missed it C (A) catching (B) catch (C) to catch (D) catch up ... farther C (A) stages (B) starts (C) steps (D) actions You will have to repeat the course because your work has been C (A) unpleasant (B) unnecessary (C) unsatisfactory (D) unusual the BBC ... for help C (A) for (B) at (C) to (D) on 15 Are you interested opera? B (A) on (B) in (C) with (D) at 16 How you account this? B (A) on (B) for (C) in (D) with 17 Has it ever occured to...
 • 8
 • 187
 • 1

Đề kiểm tra 1 tiết môn Toán lớp 6 - Đề (82)

Đề kiểm tra 1 tiết môn Toán lớp 6 - Đề (82)
... phân n +1 B n =1 C n≠ -1 D n= -1 II PHẦN TỰ LUẬN (6, 0 điểm) Bài Tính a) 18 15 25 16   −3   b)  + ÷. − ÷   15   Bài Tìm x, biết x −9 15 + = : 30 Bài Sơn từ nhà đến trường với vận tốc 12 km/h ... chung a b B n ước chung khác -1 a b C n số khác D n số nguyên khác Câu 7: Phân số sau không phân số rút gọn phân số A B Câu 8: Cho biểu thức A = số ? A n 1 C 14 21 28 ? 42 D ( n ∈ Z ) Với...
 • 2
 • 202
 • 0

de 82

de 82
...
 • 6
 • 10
 • 0

Bộ đề thi HSG lớp 4 (82 trang)

Bộ đề thi HSG lớp 4 (82 trang)
... biểu thức sau: ( 43 x 11 + 44 x 11 + 45 x 11 + 46 x 11 + 47 x 11) : (45 x 55) Bài số 3- Bố mẹ tuổi, năm trước tuổi bố gấp lần tuổi tuổi 1/7 tuổi mẹ Tính tuổi bố , mẹ hiên Bài số 4- Hình chữ nhật ... chữ nhật 84 m A B D C 10 ®Ị 11 Đề thi học sinh giỏi lớp Năm học 2002-2003 Mơn tốn lớp Thời gian 60 phút Bài 1- Tính giá trị biểu thức sau: ( 4 iểm) a) (107 + 207005) – 302 x 270 b) ( 247 247 :1001 ... hình vng xentimet vng? A B D Biểu điểm: Bài1 :6 Điểm Bài2 :6 Điểm Bài3 :4 Điểm Bài4 :4 Điểm C Đề số Đề thi chọn học sinh giỏi lớp mơn tốn ( Thời gian 60 phút) Bài số 1- Khơng thực phép tính, Hãy...
 • 81
 • 712
 • 16

Bộ đề trắc nghiệm-Đáp án số 82 môn Hóa

Bộ đề trắc nghiệm-Đáp án số 82 môn Hóa
... tố X có tổng số hạt (p, n, e) 115, số hạt mang điện nhiều số hạt không mang điện 25 Nguyên tố X Chọn đáp án A Na B F C Br D Cl Đáp án : (C) Bài : 7090 Nguyên tử nguyên tố X có tổng số electron ... giảm dần dãy đúng? Chọn đáp án A B C D Đáp án : (B) Bài : 7096 Hãy câu không xác Chọn đáp án A Trong tất hợp chất, flo có số oxi hoá -1 B Trong tất hợp chất, halogen có số oxi hoá -1 C Tính oxi ... dung dịch đây? Chọn đáp án A NaOH, B C D đặc, Đáp án : (B) đặc Bài : 7100 Dung dịch axit không nên chứa bình thuỷ tinh? Chọn đáp án A B C D Đáp án : (A) Bài : 7099 Trong số hiđro halogenua đây,...
 • 6
 • 74
 • 0

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC CAO ĐẲNG 2012 MÔN TOÁN ĐỀ SỐ 82

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC CAO ĐẲNG 2012 MÔN TOÁN ĐỀ SỐ 82
... Diemthi.24h.com.vn ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG 2012 Môn thi : TOÁN ( ĐỀ 83-k ) PHẦN CHUNG CHO MỌI THÍ SINH Câu I) Cho hàm số y = x + 2mx + 3(m − 1) x + (Cm) 1) ... thẳng ∆ mặt phẳng (P) z 3π Câu VII B) Tìm dạng lượng giác số phức z biết |z| =2010 có gumen − 1+ i M(1;0) Viết phương trình đường thẳng Diemthi.24h.com.vn ... d1, B thuộc d2 Xác định toạ độ −1 1 đường thẳng đỉnh tính diện tích hình bình hành Câu VII A) Tìm số phức z biết : z.z + z PHẦN B) Câu VI B) − ( z − z ) = 10 + 3i 1) Trong mặt phẳng Oxy cho hai...
 • 2
 • 171
 • 0

82 chuyen de tot nghiep KT NVL, CCDC tại cty may XK phương mai www ebookvcu com 82VIP

82 chuyen de tot nghiep KT NVL, CCDC tại cty may XK phương mai www ebookvcu com 82VIP
... phải nộp Ebook.VCU www. ebookvcu. com Ebook.VCU www. ebookvcu. com Ebook.VCU www. ebookvcu. com Ebook.VCU www. ebookvcu. com Ebook.VCU www. ebookvcu. com Ebook.VCU www. ebookvcu. com Phơng pháp phân ... Ebook.VCU www. ebookvcu. com - Can vào phiếu xuất kho số 1201 ngày 15/4 kế toán vào sổ chi tiết cho vải màu váy phần xuất kho Ebook.VCU www. ebookvcu. com Ebook.VCU www. ebookvcu. com Ebook.VCU www. ebookvcu. com ... đơn vị Ký ghi rõ họ tên Ebook.VCU www. ebookvcu. com Từ hoá đơn số: 083012 ta lập phiếu chi số 02 Mẫu số 02-TT Đơn vị: Cty may XK Phơng Mai QĐ số 1141-TC/QĐ/C KT Phiếu chi Ngày 30/4/2003 Số 02...
 • 69
 • 182
 • 0

82 De Hoa BC t m195

82 De Hoa BC t m195
... đ t cháy hoàn toàn este no, đơn chức số mol CO2 sinh số mol O2 phản ứng T n gọi este A metyl fomiat B etyl axetat C n-propyl axetat D metyl axetat Câu 43: Cho ch t hữu X có công thức phân t ... hở X phân t chứa liên k t σ có hai nguyên t cacbon bậc ba phân t Đ t cháy hoàn toàn thể t ch X sinh thể t ch CO2 (ở điều kiện nhi t độ, áp su t) Khi cho X t c dụng với Cl2 (theo t lệ số mol ... xenlulozơ t o thành 89,1 kg xenlulozơ trinitrat (bi t lượng HNO3 bị hao h t 20 %) A 55 l t B 81 l t C 49 l t D 70 l t Câu 26: Cho m gam hỗn hợp X gồm Al, Cu vào dung dịch HCl (dư), sau k t thúc phản...
 • 5
 • 166
 • 0

Xem thêm