đề số 013

Đề thi thử đại học, cao đẳng môn hóa học - Đề số 013 doc

Đề thi thử đại học, cao đẳng môn hóa học - Đề số 013 doc
... mol H2O = 0,5 mol B số mol hỗn hợp anken = 1,0 mol C số mol H2O ≤ 0,5 mol D số mol hỗn hợp ete + số mol nước = 1,0 mol 44 Để điều chế glixerin (hay glixerol), dãy chuyển hóa sau ? A CH2=CH–CH3 ... CH2(CHO)2 27 Hằng số axit (Ka) xếp theo trật tự sau 25 oC:1,75.1 0-3 ; 17,72.1 0-5 ; 1,33.1 0-5 Vậy trật tự dãy axit tương ứng với số : A HCOOH, CH3COOH, CH3CH2COOH B CH3CH2COOH, HCOOH, CH3COOH C ... Trùng ngưng axit ε-aminocaproic C Trùng hợp vinyl xianua D Trùng hợp vinyl axetat 19 Bậc amin : A số nguyên tử nitơ thay nguyên tử hiđro gốc hiđrocacbon B số gốc hiđrocacbon thay số nguyên tử hiđro...
 • 4
 • 27
 • 0

ĐỀ LUYỆN THI HSG MÔN: HÓA HỌC( CÓ ĐÁP ÁN) – ĐỀ SỐ 013 pps

ĐỀ LUYỆN THI HSG MÔN: HÓA HỌC( CÓ ĐÁP ÁN) – ĐỀ SỐ 013 pps
... vỏ nguyên tử C Chỉ hạt nhân nguyên tử oxi proton D Chỉ hạt nhân nguyên tử oxi nơtron Đáp án : (D) Bài : 15434 Khẳng định sau đúng: Chọn đáp án A Số hiệu nguyên tử số đơn vị điện tích ... mol axit hữu tác dụng với Na dư, số mol nhóm –COOH sinh số mol axit axit B Khi cho 1mol axit hữu tác dụng với Na dư, số mol sinh số mol axit axit nhóm –COOH C Nhận biết axit hữu cách cho ... tử B Số proton nguyên tử số nơtron C Chỉ hạt nhân nguyên tử oxi nơtron D Chỉ hạt nhân nguyên tử oxi, tỉ lệ proton nơtron : Đáp án : (A) Bài : 15433 Nhận định nhận định sau: Chọn đáp án...
 • 7
 • 233
 • 0

đề số 013

đề số 013
... axit C Tất chất có phản ứng đặc trưng tạo phức tan với Cu(OH) D Khi đốt cháy hoàn toàn, số mol CO2 thu số mol H2O Câu 48: Tính toán thời gian tổng hợp 1,8 gam glucozơ 10 xanh, có diện tích 10cm ... hydro (đktc) Hai kim loại là: A Na, K B Li, Na C Mg, Ca D Ca, Ba Câu 17: Trong PTN sơ suất nên số học sinh điều chế nhiều khí Cl làm ô nhiễm không khí có nguy phá hủy máy móc, thiết bị Để loại ... mol tổng cộng 0,8M Thêm từ từ vào dung dịch (D) dung dịch AgNO3 NH3 dư thu 21,6 gam kết tủa CTCT số mol (B) (C) dung dịch (D) là: A (B): CH3-CHO (0,06 mol) (C): HCHO (0,02 mol) B (B): CH3-CHO (0,1...
 • 4
 • 17
 • 0

Bài soạn ĐỀ THI THỬ ĐH 2009-SỐ 013-ĐÁP ÁN

Bài soạn ĐỀ THI THỬ ĐH 2009-SỐ 013-ĐÁP ÁN
... thu gam kết tủa Nồng độ dung dịch Ca(OH)2 dùng A 0,003M B 0,0035M C 0,004M D 0,003M 0,004M ĐÁP ÁN ĐỀ 13: C B C B D C B C A 10 B 11 D 12 C 13 A 14 B 15 C 16 B 17 B 18 A 19 D 20 C 21 D 22 A 23 D ... C2H4(OH)2 + MnO2 + KOH B CH3CHO + MnO2 + KOH C CH3COOK + MnO2 + KOH D C2H5OH + MnO2 + KOH 33 So sánh nhiệt độ sôi chất sau: Rượu etylic (1), etylclorua (2), etan(3), axit axetic (4) A (1) > (2) ... tính trung tính D Nhóm phần tử HCO3−, H2O, HS−, Al(OH)3 có tính lưỡng tính 37 Người ta dùng thuốc thử theo thứ tự dể nhận biết khí : N 2, SO2, CO2? A Chỉ dùng dung dịch Ca(OH)2 B Dùng dung dịch...
 • 6
 • 161
 • 0

Đề vật lí 12 số 013

Đề vật lí 12 số 013
... dùng tụ C1 mạch có tần số góc , dùng tụ C2 mạch có tần số góc Khi dùng tụ C1 song song C2 có tần số góc C) = 21 D) = 2 B) = 12 + 22 = A) 2 + Câu IV.18: Một mạch LC tởng có q0 = 4.10 (C ... từ D) Trong mạch dao động điện từ LC tởng lợng từ trờng đợc bảo tòan Câu IV.21: Công thức sau không dùng để tính lợng điện từ mạch LC tởng: Vật 12 năm 2011 A) W = Wd + Wt 2 q0 D) W = ... Vật 12 năm 2011 C) q = 10 cos(5.10 t )(C ) D) q = 10 cos(5.10 t + )(C ) A) q = 10 cos(5.10 t )(C ) B) q = 10 cos(5.10 t + )(C ) Câu IV .12: Công thức sau không...
 • 4
 • 54
 • 0

Đề số 1 thi thử trắc nghiệm đại học môn Vật Lý

Đề số 1 thi thử trắc nghiệm đại học môn Vật Lý
... 2009 VT Lí 12 S 01 DAP AN: 1D 2B 3D 4C 5D 6B 7D 8D 9C 10 D 11 D 12 D 13 A 14 D 15 B 16 C 17 A 18 C 19 C 20D 21A 22B 23C 24A 25C 26D 27A 28C 29C 30A 31C 32B 33C 34B 35B 36D 37C 38C 39A 40D 41A 42B 43B ... 1, 70 .10 -19 J B 17 ,00 10 -19 J C 0,70 10 -19 J D 70,00 10 -19 J 3Biờn son v ging dy thy :TRNH VN THNH da trờn cu trỳc thi i hc nm 2009 ca BGD&T DD :09742365 01 MAIL :hondacodon_bkhn@yahoo.com THI ... 8,2 .10 -14 J B 8,7 .10 -14 J C 8,2 .10 -16 J D 8,7 .10 -16 J 4Biờn son v ging dy thy :TRNH VN THNH da trờn cu trỳc thi i hc nm 2009 ca BGD&T DD :09742365 01 MAIL :hondacodon_bkhn@yahoo.com THI TH I HC NM...
 • 5
 • 448
 • 2

Chuyên đề số phức

Chuyên đề số phức
... Loinguyen1310@gmail.com CHUYÊN ĐỀ: SỐ PHỨC I DẠNG ĐẠI SỐ CỦA SỐ PHỨC Một số phức biểu thức có dạng a  bi , a, b số thực số i thoả mãn i  1 Ký hiệu số phức z viết z  a  bi (dạng đại số) i gọi đơn ... số phức z  a  bi , ký hiệu Im  z   b Tập hợp số phức ký hiệu C Chú ý: - Mỗi số thực a dương xem số phức với phần ảo b = - Số phức z  a  bi có a = gọi số ảo số ảo - Số vừa số thực vừa số ... bb ' (ab ' a ' b)i Số phức liên hợp Cho số phức z  a  bi Số phức z  a – bi gọi số phức liên hợp với số phức Vậy z  a  bi  a  bi Chú ý: 1) z  z  z z gọi hai số phức liên hợp với 2)...
 • 70
 • 1,060
 • 8

9 điểm học kỳ Đất đai đề số 13

9 điểm học kỳ Đất đai đề số 13
... nội, 2005 Luật Đất đai (sửa đổi, bổ sung năm 20 09) , nxb Lao động Nghị định Chính phủ số 181/2004/ NĐ-CP ngày 29 tháng 10 năm 2004 thi hành Luật Đất đai Nghị định Chính phủ số 105/20 09/ NĐ-CP ngày ... dụng đất, UBND xã nơi có đất bị thu hồi để đảm bảo lợi ích cho chủ sử dụng đất tạo thuận lợi việc thu hồi đất Từ trên, kết luận việc thu hồi đất UBND xã Mỹ Yên trái với quy định pháp luật đất đai ... dụng đất Trường hợp này, ruộng 7000m2 đất ông Tâm UBND huyện Mỹ Đức, tỉnh Long An cấp Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất số QSDĐ/0204-LA cấp ngày 21/5/ 199 6 nên ông Tâm người sử dụng hợp pháp đất...
 • 8
 • 851
 • 20

đề số 2 bài cá nhân tuần 1 môn luật thương mại 1.docx

đề số 2 bài cá nhân tuần 1 môn luật thương mại 1.docx
... học Luật Hà Nội, Giáo trình luật thương mại (tập 1) , Nxb CAND, Hà Nội, 20 06 Khoa luật - Đại học quốc gia Hà Nội, Giáo trình luật kinh tế (tập 1: Luật doanh nghiệp), Nxb ĐHQG, Hà Nội, 20 06 Luật ... tư nhân tư cách pháp nhân không thỏa mãn điều kiện độc lập tài sản chủ doanh nghiệp doanh nghiệp, khẳng định : « Doanh nghiệp tư nhân nhân làm chủ nên doanh nghiệp tư nhân tư cách pháp nhân ... nghĩa vụ doanh nghiệp tư nhân quyền nghĩa vụ chủ doanh nghiệp tư nhân Khẳng định sai, : Khoản Điều 14 1 Luật Doanh nghiệp quy định: “Doanh nghiệp tư nhân doanh nghiệp nhân làm chủ tự chịu trách...
 • 4
 • 4,244
 • 89

de so 3 bai tap hoc ky hinh su 2 (8diem).doc

de so 3 bai tap hoc ky hinh su 2 (8diem).doc
... định khoản Điều 18 Nghị định số 73/ 20 10/NĐ – CP ngày 12 tháng năm 20 10 quy định xử phạt vi phạm hành lĩnh vực an ninh trật tự, an toàn xã hội với mức phạt từ 20 00.000 đồng đến 5000.000 đồng KẾT ... lấy số tiền 4.500.000, sau chia cho bà H 20 00.000 đồng Đối tượng tác động tội chiếm giữ trái phép tài sản tài sản chủ chưa có chủ Theo Điều 1 63 Bộ luật dân 20 05 tài sản bao gồm: vật, tiền, giấy ... trị tài sản bị chiếm đoạt Theo quy định khoản Điều 137 BLHS, giá trị tài sản bị chiếm đoạt từ 2. 000.000 đồng trở lên tài sản bị chiếm đoạt 2. 000.000 đồng phải kèm điều kiện gây hậu nghiêm trọng...
 • 8
 • 846
 • 13

de so 8 bai tap hoc ky lao dong (9 diem).doc

de so 8 bai tap hoc ky lao dong (9 diem).doc
... thuận tập thể lao động với NSDLĐ Do vậy, TƯLĐTT coi loại nguồn có tính chất bổ sung luật lao động c Thoả ước lao động tập thể cụ thể hoá quy định PLLĐ TƯLĐTT mang chất pháp lý song hợp: vừa ... cho loại lao động, cách thức giao định mức, dự kiến biện pháp xử lí, trường hợp không hoàn thành định mức An toàn vệ sinh lao động: Phải nêu biện pháp bảo đảm an toàn lao động, vệ sinh lao động, ... hộ lao động, biện pháp cải thiện điều kiện làm việc, bồi thường tai nạn lao động, bềnh nghề nghiệp, Bảo hiểm xã hội: Thoả thuận số vấn đề trách nhiệm, quyền lợi người sử dụng lao động, người lao...
 • 15
 • 658
 • 0

Đáp án môn Kinh tế quốc tế - Đáp án đề số 1

Đáp án môn Kinh tế quốc tế - Đáp án đề số 1
... - Đây hình thức đầu t chịu ảnh hởng mạnh mẽ yếu tố tâm lý nên khả nhà đầu t theo rút vốn dễ xảy Khác khía cạnh: - Chủ thể tham gia liên kết; - Cơ sở pháp lý; - Mục đích liên kết; - Hình ... cạnh: - Chủ thể tham gia liên kết; - Cơ sở pháp lý; - Mục đích liên kết; - Hình thức liên kết; - Nội dung liên kết ...
 • 2
 • 430
 • 5

Xem thêm