đề số 008

Đề thi thử đại học, cao đẳng môn hóa học - Đề số 008 pps

Đề thi thử đại học, cao đẳng môn hóa học - Đề số 008 pps
... không phản ứng với NaOH, A chất số chất cho ? A C6H5CH2OH B p-CH3C6H4OH C HOCH2C6H4OH D C6H5-O-CH3 27 Xitral (trong tinh dầu xả) có tên gọi hệ thống 3, 7- imetylocta-2, 6- ienal Công thức cấu tạo chất ... Ba, nhờ tượng mẫu thử tan sủi bọt khí B Nhận Ag, mẫu thử không tan C Các mẫu thử Mg, Fe Al cho tượng giống D Nếu thêm Ba vào dung dịch muối thu mẫu thử Mg, Fe, Al phân biệt mẫu thử 50 Từ chất trực ... axit tạo axit ađipic HOOC[CH 2]4COOH Cấu tạo X A xiclopenten B xiclohexen C hexa-1, 5- ien D 1, 2- imetylxiclobut-1-en 53 Cho phản ứng : ...
 • 5
 • 42
 • 0

đề số 008

đề số 008
... quatamthat2@yahoo.com - Đề 008 -3- 041: Hợp chất hữu X (phân tử có vòng benzen) có công thức phân tử C 7H8O2, tác dụng với Na với NaOH Biết cho X tác dụng với Na dư, số mol H thu số mol X tham gia ... (Cho H = 1; C = 12; N = 14) A CH5N B C2H7N C C3H7N D C3H5N Copyright © quatamthat2@yahoo.com - Đề 008 -2- 027: Có thể dùng chất sau để phân biệt chât lỏng không màu benzen, toluen, stiren ? A ... giảm xuống C không thay đổi so ban đầu D tăng giảm, tùy lượng C, S 044: Trong số chất khí NH3; H2S; CO2; SO2; NO2 , số khí mà nguyên tố có hóa trị cao vừa có tính oxi hóa, vừa có tính khử là: A...
 • 4
 • 20
 • 0

Đề thi thử TN 2009 số 008 ( CT mới, hoàn chỉnh )

Đề thi thử TN 2009 số 008 ( CT mới, hoàn chỉnh )
... tia gamma: + Bc súng ca cỏc tia gamma c phỏt phõn ró ca pion ng yờn l : A 2h/(mc) B h/(mc) C 2h/(mc 2) D h/(mc 2) Cõu 24: Tỡm cõu sai núi v quang ph vch hp th: A L h thng nhng vch ti nm triờng ... 2a C x = D k a D D (k + 1) a Cõu 30: Chn cõu sai: A Hin tng quang in ngoi xy ỏnh sỏng kớch thớch cú bc súng nh hn bc súng gii hn ca kim loi lm catt B Hin tng quang in l hin tng gii phúng cỏc e ... t chuyn ng bỏn dn C Trong hin tng quang in ngoi, cng dũng quang in bóo hũa t l thun vi cng ca chựm sỏng kớch thớch D Trong hin tng quang in thỡ in tr ca bỏn dn tng nhanh bi chiu sỏng Cõu 31:...
 • 2
 • 135
 • 0

Đề thi Vật lí 12 số 008

Đề thi Vật lí 12 số 008
... () Câu III.60: Xem số liệu lời dẫn Câu III.59 để trả lời câu hỏi sau Tính cờng độ dòng điện hiệu dụng? A) 2(A) B) 4(A) C) 2,83(A) D) 3(A) Vật 12 năm 2011 Câu III.61: Xem số liệu lời dẫn Câu ... III.71 để trả lời câu hỏi sau Tính nhiệt lợng tỏa đọan mạch phút? A) 120 (kJ) B) 120 00(J) C) 120 000(kJ) D) 12( kJ) Câu III.77: Xem số liệu lời dẫn Câu III.71 để trả lời câu hỏi sau Viết biểu thức điện ... ) )(V ) Câu III.64: Xem số liệu lời dẫn Câu III.59 để trả lời câu hỏi sau Xác định hệ số công suất đoạn mạch? D) cos = B) cos = A) cos = C) cos = 2 Câu III.65: Xem số liệu lời dẫn Câu III.59...
 • 4
 • 76
 • 0

Đề số 1 thi thử trắc nghiệm đại học môn Vật Lý

Đề số 1 thi thử trắc nghiệm đại học môn Vật Lý
... 2009 VT Lí 12 S 01 DAP AN: 1D 2B 3D 4C 5D 6B 7D 8D 9C 10 D 11 D 12 D 13 A 14 D 15 B 16 C 17 A 18 C 19 C 20D 21A 22B 23C 24A 25C 26D 27A 28C 29C 30A 31C 32B 33C 34B 35B 36D 37C 38C 39A 40D 41A 42B 43B ... 1, 70 .10 -19 J B 17 ,00 10 -19 J C 0,70 10 -19 J D 70,00 10 -19 J 3Biờn son v ging dy thy :TRNH VN THNH da trờn cu trỳc thi i hc nm 2009 ca BGD&T DD :09742365 01 MAIL :hondacodon_bkhn@yahoo.com THI ... 8,2 .10 -14 J B 8,7 .10 -14 J C 8,2 .10 -16 J D 8,7 .10 -16 J 4Biờn son v ging dy thy :TRNH VN THNH da trờn cu trỳc thi i hc nm 2009 ca BGD&T DD :09742365 01 MAIL :hondacodon_bkhn@yahoo.com THI TH I HC NM...
 • 5
 • 467
 • 2

Chuyên đề số phức

Chuyên đề số phức
... Loinguyen1310@gmail.com CHUYÊN ĐỀ: SỐ PHỨC I DẠNG ĐẠI SỐ CỦA SỐ PHỨC Một số phức biểu thức có dạng a  bi , a, b số thực số i thoả mãn i  1 Ký hiệu số phức z viết z  a  bi (dạng đại số) i gọi đơn ... số phức z  a  bi , ký hiệu Im  z   b Tập hợp số phức ký hiệu C Chú ý: - Mỗi số thực a dương xem số phức với phần ảo b = - Số phức z  a  bi có a = gọi số ảo số ảo - Số vừa số thực vừa số ... bb ' (ab ' a ' b)i Số phức liên hợp Cho số phức z  a  bi Số phức z  a – bi gọi số phức liên hợp với số phức Vậy z  a  bi  a  bi Chú ý: 1) z  z  z z gọi hai số phức liên hợp với 2)...
 • 70
 • 1,086
 • 8

9 điểm học kỳ Đất đai đề số 13

9 điểm học kỳ Đất đai đề số 13
... nội, 2005 Luật Đất đai (sửa đổi, bổ sung năm 20 09) , nxb Lao động Nghị định Chính phủ số 181/2004/ NĐ-CP ngày 29 tháng 10 năm 2004 thi hành Luật Đất đai Nghị định Chính phủ số 105/20 09/ NĐ-CP ngày ... dụng đất, UBND xã nơi có đất bị thu hồi để đảm bảo lợi ích cho chủ sử dụng đất tạo thuận lợi việc thu hồi đất Từ trên, kết luận việc thu hồi đất UBND xã Mỹ Yên trái với quy định pháp luật đất đai ... dụng đất Trường hợp này, ruộng 7000m2 đất ông Tâm UBND huyện Mỹ Đức, tỉnh Long An cấp Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất số QSDĐ/0204-LA cấp ngày 21/5/ 199 6 nên ông Tâm người sử dụng hợp pháp đất...
 • 8
 • 871
 • 20

đề số 2 bài cá nhân tuần 1 môn luật thương mại 1.docx

đề số 2 bài cá nhân tuần 1 môn luật thương mại 1.docx
... học Luật Hà Nội, Giáo trình luật thương mại (tập 1) , Nxb CAND, Hà Nội, 20 06 Khoa luật - Đại học quốc gia Hà Nội, Giáo trình luật kinh tế (tập 1: Luật doanh nghiệp), Nxb ĐHQG, Hà Nội, 20 06 Luật ... tư nhân tư cách pháp nhân không thỏa mãn điều kiện độc lập tài sản chủ doanh nghiệp doanh nghiệp, khẳng định : « Doanh nghiệp tư nhân nhân làm chủ nên doanh nghiệp tư nhân tư cách pháp nhân ... nghĩa vụ doanh nghiệp tư nhân quyền nghĩa vụ chủ doanh nghiệp tư nhân Khẳng định sai, : Khoản Điều 14 1 Luật Doanh nghiệp quy định: “Doanh nghiệp tư nhân doanh nghiệp nhân làm chủ tự chịu trách...
 • 4
 • 4,282
 • 89

de so 3 bai tap hoc ky hinh su 2 (8diem).doc

de so 3 bai tap hoc ky hinh su 2 (8diem).doc
... định khoản Điều 18 Nghị định số 73/ 20 10/NĐ – CP ngày 12 tháng năm 20 10 quy định xử phạt vi phạm hành lĩnh vực an ninh trật tự, an toàn xã hội với mức phạt từ 20 00.000 đồng đến 5000.000 đồng KẾT ... lấy số tiền 4.500.000, sau chia cho bà H 20 00.000 đồng Đối tượng tác động tội chiếm giữ trái phép tài sản tài sản chủ chưa có chủ Theo Điều 1 63 Bộ luật dân 20 05 tài sản bao gồm: vật, tiền, giấy ... trị tài sản bị chiếm đoạt Theo quy định khoản Điều 137 BLHS, giá trị tài sản bị chiếm đoạt từ 2. 000.000 đồng trở lên tài sản bị chiếm đoạt 2. 000.000 đồng phải kèm điều kiện gây hậu nghiêm trọng...
 • 8
 • 897
 • 13

de so 8 bai tap hoc ky lao dong (9 diem).doc

de so 8 bai tap hoc ky lao dong (9 diem).doc
... thuận tập thể lao động với NSDLĐ Do vậy, TƯLĐTT coi loại nguồn có tính chất bổ sung luật lao động c Thoả ước lao động tập thể cụ thể hoá quy định PLLĐ TƯLĐTT mang chất pháp lý song hợp: vừa ... cho loại lao động, cách thức giao định mức, dự kiến biện pháp xử lí, trường hợp không hoàn thành định mức An toàn vệ sinh lao động: Phải nêu biện pháp bảo đảm an toàn lao động, vệ sinh lao động, ... hộ lao động, biện pháp cải thiện điều kiện làm việc, bồi thường tai nạn lao động, bềnh nghề nghiệp, Bảo hiểm xã hội: Thoả thuận số vấn đề trách nhiệm, quyền lợi người sử dụng lao động, người lao...
 • 15
 • 703
 • 0

Đáp án môn Kinh tế quốc tế - Đáp án đề số 1

Đáp án môn Kinh tế quốc tế - Đáp án đề số 1
... - Đây hình thức đầu t chịu ảnh hởng mạnh mẽ yếu tố tâm lý nên khả nhà đầu t theo rút vốn dễ xảy Khác khía cạnh: - Chủ thể tham gia liên kết; - Cơ sở pháp lý; - Mục đích liên kết; - Hình ... cạnh: - Chủ thể tham gia liên kết; - Cơ sở pháp lý; - Mục đích liên kết; - Hình thức liên kết; - Nội dung liên kết ...
 • 2
 • 459
 • 5

Đáp án môn Kinh tế quốc tế - Đáp án đề số 3

Đáp án môn Kinh tế quốc tế - Đáp án đề số 3
... - Hội nhập kinh tế quốc tế phải mở cửa thị trờng nội địa tận dụng nguồn lực bên ngoài; - Muốn tận dụng tốt nguồn lực bên phải hợp tác chặt chẽ; - Trong trình mở cửa thị...
 • 2
 • 268
 • 4

Xem thêm