đề số 001

Đề thi thử ĐHCĐ Môn Sinh Đề số 001

Đề thi thử ĐHCĐ Môn Sinh Đề số 001
... thể Câu 50: Chu trình cacbon sinh trình A phân giải mùn bã hữu đất B tái sinh toàn vật chất hệ sinh thái C tái sinh phần lượng hệ sinh thái D tái sinh phần vật chất hệ sinh thái B Theo chương trình ... tần số cá thể có kiểu hình lặn, ta tính A tần số alen lặn, không tính tần số alen trội loại kiểu gen quần thể B tần số alen lặn, alen trội không tính tần số loại kiểu gen quần thể C tần số alen ... xác đònh Câu 59: Các loài sinh vật sống rừng Cúc Phương gọi A quần xã sinh vật B nhóm sinh vật dò dưỡng C quần thể thực vật D nhóm sinh vật phân giải Câu 60: Trong hệ sinh thái, chuỗi lưới thức...
 • 13
 • 220
 • 0

ĐỀ THI THỬ VÀO ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG Môn thi: HÓA HỌC ĐỀ SỐ 001

ĐỀ THI THỬ VÀO ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG Môn thi: HÓA HỌC ĐỀ SỐ 001
... tác) vào ba mẫu thử chứa rượu (ancol) etylic, ancol ipropylic ancol t-butylic Kết luận sau KHÔNG ? A Mẫu thử vẩn đục rượu (ancol) etylic B Mẫu thử có phân lớp rượu (ancol) t-butylic C Mẫu thử ... dịch HNO3 đặc, nóng số mol HNO3 tối thi u cần dùng : A 0,14 mol B 0,15 mol C.0,16 mol D 0,18 mol 33 Hòa tan hoàn toàn hỗn hợp gồm Na2O, BaCl2, NaHCO3, NH4Cl có số mol chất vào nước đun nóng nhẹ ... oxi hóa hoàn toàn 0,01 mol KCr(OH)4 thành K2CrO4 : A 0,015 mol 0,01 mol B 0,030 mol 0,04 mol Đề 001- Copyright © quatamthat2@yahoo.com C 0,015 mol 0,04 mol D 0,030 mol 0,04 mol 46 Nhúng Cu vào...
 • 6
 • 217
 • 0

Tài liệu ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC NĂM 2009 TRƯỜNG THPT NGUYỄN VĂN TRỖI - Môn thi: Hóa học (Mã đề số: 001) docx

Tài liệu ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC NĂM 2009 TRƯỜNG THPT NGUYỄN VĂN TRỖI - Môn thi: Hóa học (Mã đề số: 001) docx
... 17), Na (Z =11), F (Z = ) Bán kính ion Li+, Na+, Cl-, F- tăng d n theo th t A Li+, F-,Na+, ClB F-, Li+, Cl-, Na+ C F- , Li+, Na+, ClD Li+, Na+, F-,ClCâu 16: Khi cho h n h p Fe2O3 Cu vào dung d ch ... c p oxihoa - kh X2+/X = -0 ,76V Y2+/Y = +0,34V Khi cho Z vào dung d ch mu i c a Y có ph n ng x y cho Z vào dung d ch mu i X không x y ph n ng Bi t Eo c a pin X-Z = +0,63V Eo c a pin Y-Z b ng A ... 1mol ch t Y tác d ng h t v i Na t o mol H2 Công th c t ng quát c a X A CnH2n-1CHO B CnH2n(CHO)2 C CnH2n-1(CHO)3 D CnH2n-2(CHO)2 Câu 25: Cho 4,48 gam h n h p g m CH3COOC2H5 CH3COOC6H5 (có t l mol...
 • 4
 • 345
 • 0

Đề kiểm vật lý lớp 10 thời gian 15 phút - Đề số 001 potx

Đề kiểm vật lý lớp 10 thời gian 15 phút - Đề số 001 potx
... + at D X= xo- v0t – at X= xo- v0t + at Câu : Một chất điểm chuyển động nhanh dần theo chiều dương trục OX có vận tốc ban đầu v ,v0 giá trị vận tốc vật thời điểm t t0 = vận tốc vật thời điểm t ... quy chiếu cần có tối thiểu yếu tố sau A Một vật làm mốc mốc thời B Một hệ toạ độ mốc thời gian C Một vật làm mốc hệ toạ độ D Một hệ toạ độ thước đo Câu 10 Một chất điểm chuyển động đường thẳng lúc ... Gia tốc đại lượng biến đổi theo thời gian B Nếu vận tốc trái dấu với gia tốc chuyển động nhanh dần C Gia tốc chuyển động hệ số góc đường biểu diễn vận tốc theo thời gian D Nếu vận tốc dấu với gia...
 • 6
 • 182
 • 1

Đề kiểm tra động học chất điểm - vật lý 10 Đề số 001 ppsx

Đề kiểm tra động học chất điểm - vật lý 10 Đề số 001 ppsx
... Câu 19 Tốc độ trung bình chất điểm cho ta biết : A Mức độ nhanh chuyển động B Thời gian chuyển động chất điểm C Quỹ đạo chuyển động chất điểm D Vị trí, quỹ đạo chuyển động Câu 20 Một ô tô chạy ... Câu : Một chất điểm chuyển động nhanh dần theo chiều dương trục OX có vận tốc ban đầu v ,v0 giá trị vận tốc vật thời điểm t t0 = vận tốc vật thời điểm t tính công thức đưới A V= v 0- at B V= v0+ ... Câu : Một chất điểm chuyển động thẳng nhanh dần dọc theo chiều dương trục OX Phương trình chuyển động chất điểm có dạng đây: A C X= xo+ v0t – at B X= xo+ v0t + at D X= xo- v0t – at X= xo- v0t +...
 • 6
 • 197
 • 0

ĐỀ KIỂM TRA Môn Vật lý 10 - Nội dung đề số : 001 pptx

ĐỀ KIỂM TRA Môn Vật lý 10 - Nội dung đề số : 001 pptx
... có vận tốc : 36 km/h 54 km/h Ô tô B đuổi theo ôtô A.Vận tốc ôtô A ôtô B : A -2 5 (km/h) B (km/h) C 25(km/h) D -5 (km/h) Câu 30 Phương trình chuyển động thẳng chậm dần : 1 A x = x - V0 t- at2 B x ... 15 Chọn phát biểu sai : A Tần số f chuyển động tròn số vòng vật giây B Chu kỳ chuyển động tròn thời gian để vật vòng C Chu kỳ chuyển động tròn khoảng thời gian ngắn để vật lặp lại vị trí cũ ... t - at2 D x = x - V0 t + at2 2 Câu 31 Công thức tính quãng đường chuyển động thẳng chậm dần : A S= V0 t + at2 B S= - V0 t + at2 1 C S= V0 t + at2 D S= V0 t - at2 2 Câu 32 Thả bi từ độ cao 10...
 • 6
 • 144
 • 0

ĐỀ KIỂM TRA - Đề số 001 docx

ĐỀ KIỂM TRA - Đề số 001 docx
... loại sóng B) Khi người quan sát xa nguồn âm tần số âm nghe nhỏ tần số nguồn âm C) Khi nguồn âm xa người quan sát tần số âm mà người nghe lớn tần số nguồn âm D) Chiếc hộp đàn ghi ta có vai trò ... Khi vật nặng cách VTCB 4cm có động là: A) 0,036J B) 0,025J C) 0,02J D) 0,016J Khởi tạo đáp án đề số : 001 1C; 2D; 3A; 4B; 5B; 6D; 7D; 8A; 9D’; 10D; 11C; 12A; 13C; 14D; 15D; 16D; 17D; 18D; 19B; 20B; ... sau ? A) Sóng học có chu kì 2,0ms B) Sóng học có chu kì 2,0µs C) Sóng học có tần số 30kHz D) Sóng học có tần số 10Hz 22) + Hện tượng sóng dừng dây đàn hồi, khoảng cách hai nút sóng liên tiếp...
 • 3
 • 105
 • 0

KIỂM TRA 1 TIẾT MÔN TIẾNG ANH 12 - Đề số: 001 pptx

KIỂM TRA 1 TIẾT MÔN TIẾNG ANH 12 - Đề số: 001 pptx
... dependent on the English Colony 50 The Irish people gained their Home Rule in A) 19 22 B) 12 28 C) 11 00 D) 19 99 ... one of the principal cultural centers of Europe In the 12 th century, in the late 11 00s, the Norman English conquest of Ireland began By the 16 th century, England had gained control over the whole ... Norman English conquest of Ireland began in A) the 5th century B) the 6th century C) the 11 th century D) the 12 th century 49 The Irish people continually struggled A) for the English people...
 • 3
 • 276
 • 2

đề kiểm tra môn :vật lý chuyên đề – mắt và máy ảnh - Đề số 001 ppsx

đề kiểm tra môn :vật lý chuyên đề – mắt và máy ảnh - Đề số 001 ppsx
... màng mống mắt 37) Chọn câu sai so sánh phận tương ứng mắt máy ảnh A) Võng mạc mắt tương ứng với phim máy ảnh B) Lòng đen mắt tương ứng với chắn có lỗ tròn máy ảnh C) Thuỷ tinh thể mắt tương ứng ... nhỏ 20) Máy ảnh mắt có nguyên tắc hoạt động giống nhau: Cho ảnh thật với vật thật Về nguyên lí chúng khác chỗ: A) Mắt thu hình lên võng mạc B) Máy ảnh thu hình lên phim C) Tiêu cự máy ảnh không ... rõ mắt là: A) Khoảng từ điểm cực cận đến điểm cực viễn mắt B) Khoảng từ điểm cực viễn đến vô cực C) Khoảng từ điểm cực cận đến mắt D) Khoảng từ điểm cực viễn đến mắt 17) Ảnh lên phim máy ảnh: ...
 • 5
 • 269
 • 0

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN I Môn thi: HOÁ HỌC Mã đề số: 001 SỞ GD & ĐT HÀ TĨNH TRƯỜNG THPT NGUYỄN VĂN TRỖI pptx

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN I Môn thi: HOÁ HỌC Mã đề số: 001 SỞ GD & ĐT HÀ TĨNH TRƯỜNG THPT NGUYỄN VĂN TRỖI pptx
... Nguyễn Văn Tr i - Lộc - Tĩnh C Phản ứng có kim lo i tham gia phản ứng oxi hoá - khử D Phi kim chất oxi hoá phản ứng oxi hoá - khử Câu 35: Số tetra peptit tạo từ phân tử alanin phân tử glixin ... toàn, kh i lượng kim lo i thu Ngư i đề: Lê Th i Phi P Hiệu Trưởng Trường THPT Nguyễn Văn Tr i - Lộc - Tĩnh A 12 gam B 11,2 gam C 13,87 gam D 16,6 gam Câu 21: để nhận biết chất riêng biệt gồm ... th i A B C D Ngư i đề: Lê Th i Phi P Hiệu Trưởng Trường THPT Nguyễn Văn Tr i - Lộc - Tĩnh Câu 31: Cho 4,64 gam anđehit X (chứa t i đa nhóm CHO) tham gia phản ứng tráng gương hoàn toàn với...
 • 14
 • 180
 • 0

KÌ THI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG MÔN: TIẾNG ANH 12 - đề số 001 ppt

KÌ THI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG MÔN: TIẾNG ANH 12 - đề số 001 ppt
... - - - 23 - | - - 35 { - - - 47 - | - - 12 - - - ~ 24 - - } - 36 - - - ~ 48 - | - - 01 - - - ~ 13 - - } - 25 - | - - 37 - | - - 02 { - - - 14 { - - - 26 { - - - 38 - - - ~ 03 - - - ~ 15 { - - - ... 35 - - - ~ 47 - - } - 12 - - - ~ 24 { - - - 36 { - - - 48 { - - - 01 - - - ~ 13 - | - - 25 { - - - 37 - - - ~ 02 { - - - 14 - - } - 26 { - - - 38 - - - ~ 03 - - } - 15 - - - ~ 27 - - - ~ 39 - - ... { - - - 32 - - } - 44 - | - - 09 - | - - 21 - | - - 33 - - } - 45 { - - - 10 { - - - 22 - - } - 34 - | - - 46 - | - - 11 { - - - 23 - - - ~ 35 - - } - 47 - | - - 12 { - - - 24 { - - - 36 { - -...
 • 22
 • 349
 • 3

Test on English Nội dung đề số : 001 ppt

Test on English Nội dung đề số : 001 ppt
... ………………………………………………………………………………… Class: Test on English Nội dung đề số : 004 Name: Time: 15 minutes Put the verbs in parentheses into the correct tense: (3,2 marks) Marks Câu 1: Mr Greens usually ... others: (1 mark) Câu 7: A mischievous B obedience C decision D biologist Câu 8: A oblige B maintain C majority D ceremony Choose the best answer to complete each sentence: (4,8 marks) Câu 9: I ... A confident B confidence C confide D confidently Câu 1 2: Your child is so well- behaved! I wish my children would be as …… … as yours A noisy B mischievous C obedient D handsome Câu 1 3: Long...
 • 3
 • 193
 • 0

Test on English - Đề số : 001 ppsx

Test on English - Đề số : 001 ppsx
... Class: Test on English Nội dung đề số : 003 Name: Time: 15 minutes Marks Chọn từ cĩ trọng m nhấn vo m tiết cĩ vị trí khc với từ cịn lại: (1đ) Cu 1: A reject B attract ... Cu 1 2: A watched B laughed C treated D looked -Class: Test on English Nội dung đề số : 004 Name: Time: 15 minutes ... younger brother with his study A responsibility B activity C task D job Cu 6: This is the first time I the washing-up A B have done C did D will Cu 7: On his way home, John usually at the...
 • 2
 • 148
 • 1

Đề thi thử đại học, cao đẳng môn hóa học - Đề số 001 pot

Đề thi thử đại học, cao đẳng môn hóa học - Đề số 001 pot
... gọi cho hợp chất sau? A buten-3 (but-3-en) CH = CH − CH − CH − CH3 | B penten-3 (pent-3-en) CH3 C 4-metylpenten-1 (4-metylpent-1-en) D 2-metylpenten-3 (2-metylpent-3-en) 16 Tính lượng kết tủa đồng(I) ... hợp chất (CH3)2CHCH2CH2OH ? A 3-metylbutanol-1 (hay 3-metylbutan-1-ol) D xenlulozơ axetat B 2-metylbutanol-4 ( hay 2-metylbutan-4-ol) C ancol i-pentylic D ancol i-amylic 25 Có hợp chất hữu : (X) ... vào ba mẫu thử chứa rượu (ancol) etylic, ancol ipropylic ancol t-butylic Kết luận sau KHÔNG ? A Mẫu thử vẩn đục rượu (ancol) etylic B Mẫu thử có phân lớp rượu (ancol) t-butylic C Mẫu thử có vẩn...
 • 6
 • 45
 • 0

Xem thêm