de thi thu DH lan 32014 truong ng du

de thi thu DH lan 32014 truong ng du

de thi thu DH lan 32014 truong ng du
... NaOH 1M, sau phản ng hoàn toàn dung dịch Y Đem Y tác d ng với dung dịch HCl dư cô cạn cẩn thận dung dịch sau phản ng (trong trình cô cạn kh ng xảy phản ng hóa học) thu khối lư ng chất rắn khan ... C 5H8Ox, cho 0,1mol X tác d ng với dung dịch NaOH vừa đủ thu dung dịch Y, cho dung dịch Y tác d ng với dung dịch AgNO dư NH3 đun n ng thu 43,2 gam Ag Số đ ng phân cấu tạo X A B C D Câu 26: Phát ... dung dịch HNO 1M, sau kết thúc phản ng thu dung dịch Y 0,07 mol chất khí thoát Cho Y tác d ng với lư ng dư dung dịch BaCl2 thu 4,66 gam kết tủa Mặt khác, dung dịch Y hòa tan tối đa m gam Cu Biết...
 • 4
 • 2
 • 0

Đề thi thử ĐH lần 1- Trường THPT Yên Thành 2

Đề thi thử ĐH lần 1- Trường THPT Yên Thành 2
... đồng thời tăng U f lên 1,5 lần cuờng độ dòng điện hiệu dụng qua cuộn cảm A giảm 1,5 lần B không thay đổi C tăng 2, 25 lần D giảm 2, 25 lần Trang 2/ 4 - Mã đề thi 1 32 Câu 27 : Đoạn mạch xoay chiều ... bánh đà trục quay A 22 249 kgm2/s B 24 7500 kgm2/s C 9,9.107 kgm2/s D 11 125 kgm2/s Câu 34: Bước sóng A khoảng cách hai vị trí xa phần tử sóng B quãng đường mà phần tử môi trường giây C khoảng ... hoà có vận tốc hai thời điểm liên tiếp t 1 =2, 6 s t2= 3,3 s Tính từ thời điểm t =0 đến thời điểm t2 chất điểm qua vị trí cân lần ? A lần B lần C lần D lần Câu 37: Một xe cứu thươngn chạy với...
 • 4
 • 402
 • 1

Đề thi thử ĐH lần 2 trường THPT Tĩnh Gia 1 - Có đáp án

Đề thi thử ĐH lần 2 trường THPT Tĩnh Gia 1 - Có đáp án
... o0o Đáp án đề 407 (1C)(2C)(3D)(4A)(5A)(6A)(7A)(8D)(9A) (10 C) (11 D) (12 D) (13 A) (14 B) (15 D) (16 B) (17 D) (18 B) (19 C) (20 C) ( 21 A) (22 D) (23 A) (24 B) (25 A) (26 D) (27 A) (28 A) (29 D)(30B) Mã đề 407 - Trang6/6 (31A)(32A)(33C)(34D)(35C)(36A)(37A)(38B)(39A)(40A) ... nặng m2 vào lò xo dao động với chu kỳ T2 = 1, 6(s) Khi gắn đồng thời nặng (m1 + m2) dao động với chu kỳ: A T = T1 + T2= 2, 8(s) B T = T 12 + T 22 = 2( s) C T = T 12 + T 22 = 4(s) D T = 1 + = T1 T2 1, 45(s) ... điện A i = 4 .10 cos (2. 10 ) (A) B i = 4 .10 cos (2. 10 t ) (A) C i = 4 .10 cos (10 t ) (A) D i = 4 .10 cos (2. 10 t ) (A) Mã đề 407 - Trang3/6 Cõu 31: Cho mạch xoay chiều R,L,C không phân nhánh, R = 50...
 • 7
 • 1,197
 • 5

Tài liệu Đề thi thử ĐH lần 2 trường Phan Thúc trực

Tài liệu Đề thi thử ĐH lần 2 trường Phan Thúc trực
... v u2 = acos(t + ) cm im M trờn mt cht lng cỏch A v B nhng on tng ng l d1, d2 s dao ng vi biờn cc i, nu: A d2 - d1 = (2k + 1) ( kZ) B d2 - d1 = (k + 0,5) ( kZ) C d2 - d1 = k /2 ( kZ ) D d2 - ... i, = hoc = thỡ mch cú cựng mt giỏ tr cụng sut Mi liờn h gia cỏc giỏ tr ca l A 02 = 1 .2 B 02 = 12 + 22 C = 12 + D = + Cõu 41: Mt lng kớnh cú tit din thng l mt tam giỏc u v chit sut ca lng kớnh ... kộm 22 cm, t cựng mt ni Ngi ta thy rng mt giõy, lc th nht thc hin c 30 dao ng, lc th hai c 36 dao ng.Chiu di ca cỏc lc ln lt l: A 50 cm v 72 cm B 72 cm v 50 cm C 1 32 cm v 110 cm D 44 cm v 22 cm...
 • 5
 • 431
 • 0

ĐÁP án – THANG điểm đề THI THỬ đh lần i TRƯỜNG THPT TRẦN PHÚ năm 2014

ĐÁP án – THANG điểm đề THI THỬ đh lần i TRƯỜNG THPT TRẦN PHÚ năm 2014
... ngân hàng đề thi câu h i để lập đề thi có C 20  4845 đề thi 10 0,25 0.25 10 Thí sinh A rút ngẫu nhiên đề thi có câu thuộc, có C C  2025 trường hợp Thí sinh A rút ngẫu nhiên đề thi có câu thuộc, ... k i m) Áp dụng tính chất: C n  C n B' 0  k  n , Ta 2014  2T  1  C 2014  C 2014  C 2014  C 2014  C 2014   C 2014 2014 Mặt khác, ta có 2014  C2014  C2014  C2014  C2014  C2014 ...   C2014 02014  C2014  C2014  C2014  C2014  C2014    1 2014 2014 C2014 0,25 0,25 0,25 0,25 0.25 0.25 1  2 0.25 www.VNMATH.com Từ (1) (2) , Suy 2014 2014  C 2014  C  C 2014...
 • 4
 • 193
 • 0

Đap an Đê thi thu DH lan 1 Truong THPT Trân Phu-HT

Đap an Đê thi thu DH lan 1 Truong THPT Trân Phu-HT
... = AA + a   1 1 ⇔ ⇔ AA1 = 15 a   = +  = +  A1 K AA12 A1C12  A1 K AA12 5a   Thể tích lăng trụ ABC A1 B1C1 : V = AA1.S A1B1C1 = AA1 A1B1.B1C1 = 15 a V Tìm giá trị nhỏ nhất… (1. 0 điểm) Đặt ... x→0 1 x = = −2 = sin  ÷ 1 2 −  x  ÷ 2 IV (1. 0 điểm) Tính thể tích lăng trụ… Ta có B1C1 = A1C12 − A1 B12 = 2a A C 0.5 Gọi N hình chiếu A1 lên cạnh AB1 , B1C1 ⊥ (AA1 B1 ) ⇒ B1C1 ⊥ A1 ... B1C1 ⊥ A1 N Do A1 N ⊥ (AB1C1 ) · A Suy · KN = A K , ( AC B ) = 30 , ( 1 K ) A1 N = A1 K sin · KN = A1 K A B 30 N C1 A1 a B1 0.25 Do tam giác A1AB1 A1 AC1 vuông A1 nên ta có 1 1    A N = AA...
 • 5
 • 177
 • 0

Đề thi thu DH lan 2 truong Thuan Thanh I - Bac Ninh

Đề thi thu DH lan 2 truong Thuan Thanh I - Bac Ninh
... 42  Gi i hệ ta tìm hai i m N(5; - 2; - 5) N (- 3; - 4; 5) x−5 = x+3 = Nếu N (-3 ; -4 ; 5) ta có pt ∆ : Nếu N(5; -2 ; -5 ) ta có pt ∆ : - Đề & đáp án thi Đ i học - Trường THPT Thu n Thành số I y +2 ... d :  y = 2 + 5m z = + t  z = 2 m   Giảu u d cắt d1 M (-1 + 2t ; + 3t ; + t) cắt d2 N (2 + m ; - + 5m ; - 2m) sửr uu ⇒ MN (3 + m - 2t ; - + 5m - 3t ; - - 2m - t) 3 + m − 2t = 2k uu u u ur ... ÁN VÀ BIỂU I M ĐỀ THI KHẢO SÁT LẦN - 20 10 Đáp án gồm 06 trang Câu N i dung i m I 2, 0 1,0 x 2 a) Tập xác định: D = ¡ \ { 2} V i m =1 y = x + + 0 .25 b) Sự biến thi n: y ' =1− ( x − 2) = x2 − 4x...
 • 7
 • 77
 • 0

Đề thi thử ĐH lần 3 Trường THPT Hoành Bồ

Đề thi thử ĐH lần 3 Trường THPT Hoành Bồ
... phơng án trả lời Cách tô : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 phiếu soi - đáp ... cho giám khảo) Môn : DE 1.82 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 ... nc i vi bc x trờn l: C n = 1 ,36 n= 1, 43 B n = 0, 73 D n= 1 ,32 t vo hai u t in mt hiu in th u = U0cos t (V) Vo thi im t1 cú hiu in th tc thi l u1 = 100V v i1 = 0,5A, thi im t2 cú u2 = 50 (V), (A)...
 • 7
 • 251
 • 0

ĐỀ THI THỬ ĐH LẦN 3 TRƯỜNG THPT THÁI HÒA MÔN HÓA (CÓ ĐÁO ÁN)

ĐỀ THI THỬ ĐH LẦN 3 TRƯỜNG THPT THÁI HÒA MÔN HÓA (CÓ ĐÁO ÁN)
... Hoa - M· ®Ị 112 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 Trang 7/5 – Mã đề: 112 Trang 8/5 – Mã đề: 112 ... tr¶ lêi C¸ch t« ®óng :  01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 Trang 6/5 – Mã đề: 112 phiÕu soi - ®¸p ¸n (Dµnh ... khí CO2, dung dịch NH3, Cl2 (to) là: Trang 2/5 – Mã đề: 112 A C©u 30 : A C C©u 31 : A C C©u 32 : A C©u 33 : A C©u 34 : A C©u 35 : A C©u 36 : A C©u 37 : A C C©u 38 : A C©u 39 : A C C©u 40 : A B...
 • 8
 • 240
 • 0

Đề thi thử ĐH lần 1 Trường THPT Quỳnh Lưu 2 SỞ GD & ĐT NGHỆ AN MÔN VẬT LÝ ppsx

Đề thi thử ĐH lần 1 Trường THPT Quỳnh Lưu 2 SỞ GD & ĐT NGHỆ AN MÔN VẬT LÝ ppsx
... truyền theo thời gian không gian Câu 27 Một máy phát điện xoay chiều pha mắc hình có hiệu điện hiệu dụng hai : dây pha 22 0V Hiệu điện pha A 12 7V; B 381V; C 311 V; D 22 0V; Câu 28 Một mạch dao động ... nhiêu? B 2, 7W/m2; C 5,4W/m2; D 16 ,2W/m2; A 0,6W/m2; Câu 15 Hai dao độngđiều hoà phương, biên độ A, chu kì T có hiệu pha : ban đầu  /3 Dao động tổng hợp có biên độ A 0; B A /2; C 2A; D A; Câu 16 Trong ... Hiệu điện : cực đại hai đầu tụ điện 12 V Tại thời điểm hiệu điện hai đầu cuộn dây 8V lượng từ trường mạch là: A 1, 6 .10 -4J; B 2 .10 -4J; C 1, 1 .10 -4J; D 3 .10 -4J; Câu 29 Photon có lượng lớn có: : B Tần...
 • 7
 • 270
 • 0

Đề thi thử ĐH lần I - Trường Lương thế Vinh - Hà nội pptx

Đề thi thử ĐH lần I - Trường Lương thế Vinh - Hà nội pptx
... có hai i m M : M ;2 M ;2 CÂU 1) sin x sin x sin x cos x sin x ( cos x 1) sin x cos x (2 cos x 1) 8(cos x 1) (2 cos x 3) Vậy sin x 0,5 sin x cos x k V i sin x ... (1;1) Vậy diện tích tam giác ABG S 2t 1 AG AB AG AB (t 2) (3 t ) = 2 Nếu diện tích tam giác ABC 13,5 diện tích tam giác ABG 13,5 : 4,5 Vậy 2t 4,5 , suy t t Vậy có hai i m G : ... V i sin x cos x ta có sin x cos x sin x sin , suy x 2k x k 2) log ,5 ( m x) log (3 x x ) log ( m x ) log (3 x x ) x x x m x x x m x x Xét hàm...
 • 4
 • 142
 • 0

De thi thu DH lan 4 - Truong THPT Kon Tum

De thi thu DH lan 4 - Truong THPT Kon Tum
... ĐÁP ÁN & BIỂU CHẤM THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN MÔN TOÁN Năm học: 201 2-2 013 Câu 2,0 đ Ý x −1 Hàm số y = 1,0 đ x +1 • TXĐ: D = ¡ \ { −1} • Sự biến thi n hàm số: + Các giới hạn tiệm cận ... Vậy d ( SA, BD) = 10 Áp dụng bất đẳng thức Cô si ta có: a + 4b a + 4b + 16c a + ab + abc ≤ a + + = (a + b + c) 2 Đẳng thức xảy a = 4b = 16c 3 − Suy P ≥ Đặt t = a + b + c, t > 2(a + b + c) a+b+c ... ÷+ cos 21 21  21  n5π π n5π π 42 k ⇔ cos = cos ⇔ = ± + k 2π ⇔ n = ± + (k ∈ ¢ ) (*) 21 21 5 Vì n số nguyên dương nhỏ nên từ (*) suy n = -Hết - 0,25 0,25 0,25 ...
 • 7
 • 119
 • 0

Đề thi thử DH lần 2 Trường THPT Nam Duyên Hà

Đề thi thử DH lần 2 Trường THPT Nam Duyên Hà
... 91,62nm B 380nm C 1750nm D 1 02, 77nm Trang 4/5 - Mã đề thi 567 Câu 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 468 ... p + Li → X + He Toả lượng 17,3 MeV Hỏi lượng toả sau thu 0 ,25 mol He bao nhiêu: A 1,4.1 024 MeV B 1,3.1 024 MeV C 2, 8.1 023 MeV D 2, 6.1 024 MeV Câu 35: Chiếu chùm ánh sáng có 0, 3µ m vào hợp kim nhôm ... Mã đề thi 567 Câu 37: Để đo chu kì bán rã chất phóng xạ, người ta cho máy đếm xung bắt đầu đếm từ t0 = Đến thời điểm t1 = 6h , máy đếm đươc n1 xung, đến thời điểm t2 = 2t1 , máy đếm n2 = 1, 125 n1...
 • 5
 • 403
 • 2

Ma 132 de thi thu DH lan 1-Truong DTNT tinh PT

Ma 132 de thi thu DH lan 1-Truong DTNT tinh PT
... hoà, vùng ma hoá, vùng kết thu c C Vùng điều hoà nằm ở đầu 5' của ma ch ma gốc của gen, mang tín hiệu khởi động và kiểm soát quá trình phiên ma D Phần lớn các gen của ... vùng ma hoá liên tục, không chứa các đoạn không ma hoá axit amin (intron) B Mỗi gen ma hoá prôtêin điển hình gồm ba vùng trình tự nuclêôtit : vùng điều hoà, vùng ma hoá, ... xuất hiện ở A kỉ Jura thu ̣c đại Trung sinh B kỉ Krêta (Phấn trắng) thu ̣c đại Trung sinh C kỉ Đệ tam (Thứ ba) thu ̣c đại Tân sinh D kỉ Triat (Tam điệp) thu ̣c đại Trung sinh Câu...
 • 6
 • 84
 • 0

Đề thi thử Đh lần 2 trương THPT Bỉm Sơn TH

Đề thi thử Đh lần 2 trương THPT Bỉm Sơn TH
... & ĐT THANH HÓA TRƯỜNG THPT BỈM SƠN KỲ THI TH ĐẠI HỌC LẦN NĂM 20 11 MÔN: TOÁN; KHỐI: A (Th i gian làm 180’ không kể th i gian phát đề) I PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ CÁC TH SINH (7 điểm) Câu I (2 điểm) ... có nghiêm 0 ,25 SỞ GD & ĐT THANH HÓA TRƯỜNG THPT BỈM SƠN Câu I (2 iểm) KỲ THI TH ĐẠI HỌC LẦN NĂM 20 11 HƯỚNG DẪN CHẤM MÔN: TOÁN; KHỐI: B+D (Th i gian làm 180’ không kể th i gian phát đề) Nội dung ... 0 ,25 (a 3− 12 + 22 32 + 12 = + b2 > ) 3a − b a + b2 32 + 12  a = b ⇔ a + b = 3a − b ⇔ 22 a − 15ab + 2b = ⇔  a = b  11  a = b , chọn a= 1, b = ta đường th ng AC: x + 2y + = (loại AC//AB) 2...
 • 12
 • 188
 • 0

Xem thêm