De thi thu dai hoc mon hoa truong tran quoc tuann

De thi thu dai hoc mon hoa truong tran quoc tuann

De thi thu dai hoc mon hoa truong tran quoc tuann
... toàn thu dung dịch Y hỗn hợp gồm 0,1 mol NO, 0,05 mol N2O Cô cạn Y thu 75,9 gam hỗn hợp muối khan Vậy số mol HNO3 bị khử phản ứng http://dehoa.net – Thư viện đề thi hóa học Trang 3/5 Mã đề thi ... 58 Loại thu c sau thu c loại gây nghiện cho người: A Thu c cảm pamin, paradol B Seduxen, moocphin C Vitamin C, glucozơ D Penixilin, amoxilin http://dehoa.net – Thư viện đề thi hóa học Trang 5/5 ... chiều thu n tăng nhiệt độ B Phản ứng nghịch thu nhiệt, cân dịch chuyển theo chiều thu n giảm nhiệt độ C Phản ứng nghich thu nhiệt, cân dịch chuyển theo chiều nghịch tăng nhiệt độ D Phản ứng thu n...
 • 6
 • 34
 • 0

đề thi thử đại học -môn hóa - trường trần phú 2012 -có đáp án

đề thi thử đại học -môn hóa - trường trần phú 2012 -có đáp án
... THPT TRẦN PHÚ ĐỀ CHÍNH THỨC (Đề thi có 05 trang) KỲ THI KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG CÁC MÔN THI ĐẠI HỌC NĂM HỌC 201 1-2 012 _ LẦN I ( THÁNG 2 /2012) Đề thi môn: Hoá học - Khối A, B Trang 1/5 - đề: 161 Thời ... 1/5 - đề: 161 A 1- Clo- 2- metylbutan B 1- Clo- 3- metylbutan C 2- Clo- 3- metylbutan Câu 31 Cho phát biểu sau: D 4- Clo - 2- metylbutan (a) Dung dịch natri isopropylat nước làm quì tím hóa xanh ... brom có phản ứng tráng bạc Y làm màu nước brom phản ứng tráng bạc Các chất X, Y A HO-CH2-CHO CH2=CH-CH2-OH B CH3COOH CH2=CH-CH2-OH C HCOOCH3 CH3-CO-CH3 D HO-CH2-CHO CH3-CH2-CHO Câu 27 Cho phản...
 • 22
 • 1,694
 • 15

đề thi thử đại học -môn hóa - trường trần phú 2013 -có đáp án

đề thi thử đại học -môn hóa - trường trần phú 2013 -có đáp án
... 09 - / - - 24 - - - ~ 39 - / - - 54 ; - - - 10 - - = - 25 - - = - 40 - / - - 55 ; - - - 11 - - - ~ 26 ; - - - 41 - - = - 56 - - - ~ 12 - - - ~ 27 - / - - 42 - / - - 57 ; - - - 13 - - = - 28 - - ... ; - - - 03 - / - - 18 ; - - - 33 - - = - 48 ; - - - 04 ; - - - 19 - - - ~ 34 - / - - 49 - - = - 05 - / - - 20 ; - - - 35 ; - - - 50 - - - ~ 06 - / - - 21 ; - - - 36 - - = - 51 - - - ~ 07 - - ... 15 - - - ~ 30 - / - - 45 - - = - 60 - / - - 01 - - = - 16 - / - - 31 - / - - 46 ; - - - 02 - - = - 17 ; - - - 32 - / - - 47 - - - ~ 03 - - = - 18 ; - - - 33 - - - ~ 48 - / - - 04 - - = - 19 - -...
 • 30
 • 513
 • 13

Đề thi thử đại học môn hóa trương Minh Khai

Đề thi thử đại học môn hóa trương Minh Khai
... http://facebook.com/ThiThuDaiHoc www.MATHVN.com www.DeThiThuDaiHoc.com TRƯỜNG THPT MINH KHAI TỔ HOÁ HỌC (Đề thi có 05 trang) ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN NĂM 2014 Môn thi: Hoá học Thời gian làm bài: ... kim loại thu catot A 12 gam B 6,4 gam C 17,6 gam D 7,86 gam http://facebook.com/ThiThuDaiHoc www.MATHVN.com www.DeThiThuDaiHoc.com 037: Công thức phân tử metylmetacrylat A C5H10O2 B C4H8O2 C C5H8O2 ... dẫn qua dung dịch nước vôi dư thu 5,00 gam kết tủa Giá trị m http://facebook.com/ThiThuDaiHoc www.MATHVN.com www.DeThiThuDaiHoc.com A 6,24 B 5,32 C 4,56 D 3,12 051: Hai phân tử sau có dạng lai hoá...
 • 7
 • 406
 • 1

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC MÔN: HOÁ- TRƯỜNG THPT CHUYÊN NGUYỄN BỈNH KHIÊM- QUẢNG NAM ppt

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC MÔN: HOÁ- TRƯỜNG THPT CHUYÊN NGUYỄN BỈNH KHIÊM- QUẢNG NAM ppt
... 0,42M D 0,45M - ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC MÃ ĐỀ ; 101 TRƯỜNG THPT CHUYÊN NGUYỄN BỈNH KHIÊM-QUẢNG NAM MÔN: HOÁ HỌC – NĂM 2009 Thời gian: 90 phút * Trong chu kì, ... 0,42M D 0,45M - ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC MÃ ĐỀ : 205 TRƯỜNG THPT CHUYÊN NGUYỄN BỈNH KHIÊM-QUẢNG NAM MÔN: HOÁ HỌC – NĂM 2009 Thời gian: 90 phút * Trong phản ứng ... C5H10 C6H12 - ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC MÃ ĐỀ : 307 TRƯỜNG THPT CHUYÊN NGUYỄN BỈNH KHIÊM-QUẢNG NAM MÔN: HOÁ HỌC – NĂM 2009 Thời gian: 90 phút * Các ion sau tồn...
 • 17
 • 385
 • 7

Đề thi thử đại học môn hóa - Trường THPT Chuyên Hưng Yên pptx

Đề thi thử đại học môn hóa - Trường THPT Chuyên Hưng Yên pptx
... A H2N-CH2-COOH; H2N-CH(CH2-COOH)-CO-NH2 H2N-CH(CH2-C6H5)-COOH B H2N-CH2-COOH; HOOC-CH2-CH(NH2)-COOH C6H5-CH2-CH(NH2)-COOH.* C H2N-CH2-COOH; H2N-CH2-CH(NH2)-COOH C6H5-CH(NH2)-COOH D H2N-CH2-COOH; ... tráng gương Cơng thức cấu tạo (X) là: A CH3(CH2)4NO2 B NH2 - CH2 - COO - CH(CH3)2 C NH2 - CH2COO - CH2 - CH2 - CH3 * D H2N - CH2 - CH2 - COOC2H5 49 Cho luồng khí CO qua ống sứ đựng 0,04 mol hỗn ... p-Cresol; p-Nitrophenol; 2,4,6-Trolitrophenol (Axit picric); Glixerol là: 7.1 0-1 5; 6,7.1 0-1 1; 1,28.1 0-1 0; 7.1 0-8 ; 4,2.1 0-1 Hãy chọn chất có trị số Ka thích hợp tăng dần cho trên: A Phenol < p-Cresol...
 • 4
 • 343
 • 1

Bộ đề thi thử đại học môn hóa - Trường THPT Bắc Đông Quan doc

Bộ đề thi thử đại học môn hóa - Trường THPT Bắc Đông Quan doc
... / - - 27 ; - - - 40 - - = - 02 - / - - 15 - / - - 28 ; - - - 41 - - = - 03 ; - - - 16 - - = - 29 - - - ~ 42 ; - - - 04 ; - - - 17 - - - ~ 30 - - = - 43 - / - - 05 ; - - - 18 - / - - 31 - - = - ... ; - - - 06 ; - - - 19 - / - - 32 ; - - - 45 - / - - 07 - - = - 20 - - = - 33 - / - - 46 ; - - - 08 ; - - - 21 ; - - - 34 - / - - 47 ; - - - 09 - - = - 22 - - = - 35 - / - - 48 - - = - 10 - - ... / - - 14 ; - - - 27 - - - ~ 40 - - = - 02 ; - - - 15 ; - - - 28 - / - - 41 - - - ~ 03 - - - ~ 16 - / - - 29 ; - - - 42 ; - - - 04 - - = - 17 - - = - 30 - / - - 43 - - = - 05 - / - - 18 - - = -...
 • 38
 • 277
 • 3

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC MÔN HÓA TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI LẦN III doc

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC MÔN HÓA TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI LẦN III doc
...   NH4 (k) Khi tăng nồng độ H2 lên hai lần ( giữ nguyên nồng độ khí nitơ nhiệt độ phản ứng ) tốc độ phản ứng tăng lên lần? A.2 lần B lần C 16 lần D lần Câu27: Khi cho ankan X ( phân tử có %C= ... A.15,5 B 32,4 C 9,6 D 5,9 Câu14: Trong dãy biến hóa: C2H6  C2H5Cl  C2H5OH  CH3CHO  CH3COOH  CH3COOC2H5  C2H5OH Số phản ứng oxi hóa- khử dãy biến hóa A B C D Câu15: Cho 100 ml dung dịch aminoaxit ... Muối amôni D Amino axit Câu49: Từ phản ứng: Fe(NO3)2 + AgNO3  Fe(NO3)3 + Ag Phát biểu đúng? A Fe3+ có tính oxi hóa mạnh Ag+ B Fe2+ khử Ag+ + 3+ C Ag có tính khử mạnh Fe D Fe2+ có tính oxi hóa...
 • 5
 • 545
 • 1

Đề thi thử đại học môn hóa trường Lương Thế Vinh-Hà Nội pot

Đề thi thử đại học môn hóa trường Lương Thế Vinh-Hà Nội pot
... vì: A Nhôm lưỡng tính nên bị kiềm phá hủy B Vì lưỡng tính nên nhôm bị phá hủy C Nhôm bị ăn mòn hóa học D Nhôm dẫn điện tốt nên bị NaOH phá hủy Câu 35: Dãy gồm chất không tác dụng dung dịch HCl ... a gam NO D 1,8 Câu 17: Có chất lỏng nguyên chất nhãn Benzen, Etanol, Toluen, Stiren Dùng thuốc thử ta phân biệt chất là: A Na B dd C.dd D Câu 18: Đốt cháy hoàn toàn m gam hỗn hợp X rượu no đơn ... B C D Câu 12: Hợp chất ion XY X kim loại, Y phi kim Số electron ion 10 Biết Y có giá trị số oxi hóa hợp chất Công thức hợp chất là: A NaF B MgO C LiF D BaS Câu 13: Cho nguyên tử 1_{17}^{35}X_1"...
 • 8
 • 346
 • 0

Đề thi thử đại học môn hóa trường THPT Chuyên Nguyễn Huệ năm 2008-2009 doc

Đề thi thử đại học môn hóa trường THPT Chuyên Nguyễn Huệ năm 2008-2009 doc
... M3+ 37 Số electron p nguyên tử M là: A: B: C: D: Câu 27: Cho polime sau: Nhựa novolac (1); cao su thi n nhiên (2); nhựa rezol (3); nhựa bakelit (4); xenlulozo(5), cao su lưu hoá (6) Những polime ... muối sunfat kim loại khí không màu hoá nâu không khí Hệ số nguyên, tối giản HNO3 phương trình hoá học là: A: 20 B: 30 C: 46 D: 40 Câu 29: Anilin tác dụng với chất sau đây: (1) Dung dịch HCl, (2) ... hỗn hợp gồm Au, Ag, Cu, Fe, Zn tác dụng với O2 dư nung nóng cho 46,4 gam chất rắn X Thể tích tối thi u dung dịch HCl 2M có khả phản ứng với X là: A: 0,4 lít B: 05 lít C: 0,35 lít D: 0,8 Câu 44:...
 • 10
 • 337
 • 1

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC MÔN HÓA TRƯỜNG CHUYÊN PHAN BỘI CHÂU 2014

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC MÔN HÓA TRƯỜNG CHUYÊN PHAN BỘI CHÂU 2014
... (Cu-Ag) = 1,14 V - Hết - Mã đề 195 – Trang 01 SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO NGHỆ AN TRƯỜNG THPT CHUYÊN PHAN BỘI CHÂU ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC - LẦN - NĂM HỌC 2013 -2014 Môn thi : Hóa học – Khối : A, B Thời gian ... N2 + 3H2O - Hết - Mã đề 195 – Trang 01 SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO NGHỆ AN TRƯỜNG THPT CHUYÊN PHAN BỘI CHÂU ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC - LẦN - NĂM HỌC 2013 -2014 Môn thi : Hóa học – Khối : A, B Thời gian ... 3,32g D 4,42g - Hết - Mã đề 195 – Trang 01 SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO NGHỆ AN TRƯỜNG THPT CHUYÊN PHAN BỘI CHÂU ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC - LẦN - NĂM HỌC 2013 -2014 Môn thi : Hóa học – Khối : A, B Thời gian...
 • 25
 • 226
 • 1

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC MÔN HÓA TRƯỜNG CHUYÊN PHAN BỘI CHÂU 2014

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC MÔN HÓA TRƯỜNG CHUYÊN PHAN BỘI CHÂU 2014
... (Cu-Ag) = 1,14 V - Hết - Mã đề 195 – Trang 01 SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO NGHỆ AN TRƯỜNG THPT CHUYÊN PHAN BỘI CHÂU ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC - LẦN - NĂM HỌC 2013 -2014 Môn thi : Hóa học – Khối : A, B Thời gian ... N2 + 3H2O - Hết - Mã đề 195 – Trang 01 SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO NGHỆ AN TRƯỜNG THPT CHUYÊN PHAN BỘI CHÂU ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC - LẦN - NĂM HỌC 2013 -2014 Môn thi : Hóa học – Khối : A, B Thời gian ... 3,32g D 4,42g - Hết - Mã đề 195 – Trang 01 SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO NGHỆ AN TRƯỜNG THPT CHUYÊN PHAN BỘI CHÂU ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC - LẦN - NĂM HỌC 2013 -2014 Môn thi : Hóa học – Khối : A, B Thời gian...
 • 25
 • 346
 • 0

Đề thi thử đại học môn hóa trường THPT bỉm sơn

Đề thi thử đại học môn hóa trường THPT bỉm sơn
... dùng thuốc thử để phân biệt ba chất lỏng: etanal, propan-2-on, pent-1-in (1) dung dịch Br2; (2) dung dịch AgNO3/NH3; (3) H2/Ni, t0 a Thuốc thử (1) b.Thuốc thử (2) c Thuốc thử (3) d.Thuốc thử (1) ... Có thể có tripeptit mạch hở sinh từ hai aminoaxit: Alanin, Glyxin ? a b.7 c d.8 ĐÁP ÁN ĐỀ THI – HOÁ HỌC Mã đề 101 d 21 c 41 d 22 c 42 a 23 c 43 a 24 d 44 a 25 d 45 c 26 c 46 b 27 d 47 a 28 c 48 ... 0,4 mol HNO (giả thi t NO sản phẩm khử nhất) Sau phản ứng hoàn toàn, phần dung dịch có số gam muối tan a 29,04 b.24,2 c 25,32 d.21,6 7/ Đun hỗn hợp gồm 0,3 mol Al 0,3 mol S môi trường không khí...
 • 11
 • 172
 • 0

Xem thêm