De thi thu hoa a ly tu trong lan 2

De thi thu hoa a ly tu trong lan 2

De thi thu hoa a ly tu trong lan 2
... saccarozơ; metylfomat; axetilen; CH≡C–CH 2 OH Số chất phản ứng với dung dịch AgNO3/NH3 sinh kết t a A B C D ĐÁP ÁN: 1A 2C 11C 12D 2 1A 2 2A 31C 32C 4 1A 42B 51C 5 2A 3D 13B 2 3A 3 3A 4 3A 5 3A 4C 1 4A ... 4 0a ≤ 31b ≤ 8 0a B 6 0a ≤ 31b C 8 0a = 31b D 120 .a ≤ 31.b Câu 13: Đốt cháy 16,1 gam Na bình ch a đầy khí oxi, sau thời gian thu m gam hỗn hợp chất rắn Y gồm Na2O, Na2O2 Na dư H a tan hết toàn lượng ... dịch Br2, khí H2 D Na2CO3, CuCl2, KOH Câu 38: Một oleum A ch a 37,869% khối lượng S phân tử Trộn m gam A với m2 gam dung dịch H2SO4 83,3% 20 0 gam oleum B có công thức H2SO4.2SO3 Giả thi t hao hụt...
 • 6
 • 35
 • 0

Đề Thi Thử Môn Toán TỰ TRỌNG lần 1 2014

Đề Thi Thử Môn Toán LÝ TỰ TRỌNG lần 1 2014
... x +1 x +1 1 0,25 2 WWW.VNMATH.COM d ( x + 1) 1 17 x dx = = ln( x + 1) = ln 4 x +1 4 x +1 1 1 1+ 2 2 1+ 2 x +1 x dx = x I2 = dx = ấ dx x +1 1 x2 + x- +2 x2 x ậ p ấ 1 ấ p dt = 2 (1 + tan t ... 2; 1) , B (10 ; 6; 2) nờn: 0,25 pt (P): ax + by - (10 a + 8b) z + 10 a + 10 b = | -a + 3b + 2 (10 a + 8b) + 10 a + 10 b | Theo gi thit d ([C;( P)] = 29 = 29 a + b2 + (10 a + 8b)2 | 29a + 29b |= 29 10 1a2 ... + y -1 z + = = ễ Ta H l nghim ca h: è -1 ễ4 x - y + z - = ể 2 1 Gii h c x = 1; y = ; z = 2 ấ Vy H 1; ; - T ú C (1; 2; 1) ậ B (d ) B( -1 + 4t ;1 - t; -1 + t ) ; AC = AB AC = AB2 ẩt 18 =...
 • 8
 • 298
 • 0

Đề thi thử trường chuyên Tự Trọng Cần Thơ lần 1

Đề thi thử trường chuyên Lý Tự Trọng Cần Thơ lần 1
... D 1 1 1 1 1 1 1 Trang 6/7 - Mã đề thi 13 2 A B C D B D C C C C B C D D A B B A D A A C A B D C C C B D D D B A A C B D A A C D B A C 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Trang 7/7 - Mã đề ... điện áp u bao nhiêu? A 10 0 V B -10 0 V C 10 0 V D -10 0 V Câu 11 : Hai âm có mức cường độ âm chênh lệch 10 dB Tỉ số cường độ âm chúng A 12 00 B 12 0 C 10 D 10 10 Câu 12 : Ðặt vào hai đầu đọan mạch RL(thuần)C ... gian ngắn lặp lại hai lần liên tiếp trạng thái lượng điện trường lượng từ trường A Δt = 0,5 10 −6 s B Δt = π .10 −6 s C Δt = 2, 510 -7s D Δt = 0,5 π .10 −6 s Câu 58: Bạn A Cần Thơ liên lạc điện thoại...
 • 7
 • 709
 • 0

Đề thi thử trường chuyên Tự Trọng Cần Thơ lần 2

Đề thi thử trường chuyên Lý Tự Trọng Cần Thơ lần 2
... cách O đoạn x vận tốc vật v2 Biên độ dao động vật A A = 2 v1 x + v x 2 v1 − v 2 B A = 2 v1 x − v x 2 v1 − v 2 2 2 v1 x − v x v1 x + v x 2 2 C A = D A = 2 v1 + v v1 + v 2 PHẦN RIÊNG (10 câu): ... 4,0 026 u; mU = 23 5,0439u; mn = 1,0087u; m p = 1,0073u 23 5 56 23 5 56 56 23 5 23 5 56 A He, 92 U, 26 Fe B 92 U, 26 Fe, He C 26 Fe, He, 92 U D 92 U, He, 26 Fe Câu 37: Để có dòng điện xoay chiều khung ... độ v2 lớn chiều dài 2 A 1 c2 − v2 2 c − v1 B 1 c2 + v2 2 c + v1 C 1 c−v c−v D 1 1 c−v c−v Câu 58: Lần lượt chiếu vào catôt tế bào quang điện xạ có bước sóng λ = 0 ,26 µm λ = 1 ,2 λ tốc...
 • 7
 • 364
 • 0

Đề thi thử chuyên khoa học tự nhiên lần 2 môn năm 2016 Mã đề 210

Đề thi thử chuyên khoa học tự nhiên lần 2 môn lý năm 2016 Mã đề 210
... A F2 F k k2 B C D 2k 2F 2k 2F 2 Câu 42 : Cho phản ứng hạt nhân D +1 D 2He + n + 3 ,25 MeV Biết độ hụt khối tạo thành hạt nhân D 0,0 024 u Năng lượng liên kết hạt nhân Heli : A 1 ,22 12 MeV B 7, 721 2 ... : A 2, 96 s B 2, 78 s C 2, 84 s D 2, 61 s Câu 29 : Một photon chùm tia đơn sắc có động lượng p ( c tốc độ photon ) photon có lượng khối lượng động : De p2 p p2 p 2p p A B C cp D pc 2c 2c c c c 2c ... dây đạt cực đại Hãy chọn biểu thức SAI U U R2 + UC2 + = B U L = UR U U R2 + UC2 U R2 C UL2 =UR2 +U2 +UC2 D ULUC =UR2 +UC2 Câu 37 : Cho mạch điện xoay chiều AB gồm điện trở R=100Ω, cuộn dây cảm...
 • 5
 • 197
 • 0

Đề thi thử Hóa chuyên Đại học Vinh lần 2 có đáp án

Đề thi thử Hóa chuyên Đại học Vinh lần 2 có đáp án
... 359 23 C 487 23 D 135 24 C 20 5 24 A 359 24 C 487 24 C 135 25 B 20 5 25 C 359 25 D 487 25 D 135 26 C 20 5 26 D 359 26 B 487 26 B 135 27 D 20 5 27 C 359 27 A 487 27 C 135 28 D 20 5 28 A 359 28 A 487 28 ... 18 D 20 5 18 B 359 18 B 487 18 B 135 19 B 20 5 19 D 359 19 C 487 19 D 135 20 A 20 5 20 A 359 20 D 487 20 A 135 21 C 20 5 21 C 359 21 A 487 21 C 135 22 C 20 5 22 B 359 22 B 487 22 C 135 23 A 20 5 23 B ... 135 135 135 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 C B D D C A B A A A C B A D C D B A A 20 5 20 5 20 5 20 5 20 5 20 5 20 5 20 5 20 5 20 5 20 5 20 5 20 5 20 5 20 5 20 5 20 5 20 5 20 5 42 43 44 45...
 • 7
 • 367
 • 4

de thi thu DH vat ly 12-2010 lan 2

de thi thu DH vat ly 12-2010 lan 2
... trình: ) u2 = asin (2 ft + ) 4 C u1 = 2asin( ft + ) u2 = asin (2 ft + t ) A u1 = asin(2ft + ) u2 = asin (2 ft + t ) D u1 = 2asin (2 ft + ) u2 = asin (2 ft + ) B u1 = asin (2 ft + Câu ... ray lần lợt nghe đợc âm có tần số bao nhiêu? A 19 42, 86 Hz 20 60,60 Hz B 20 60,60 Hz 19 42, 86 Hz C 20 58, 82 Hz 20 60,6 Hz D 20 58, 82 Hz 19 42, 86 Hz Câu 23 : Cờng độ dòng điện luôn sớm pha hiệu điện hai ... electron có động 12, 27 (eV) A 0, 121 8 àm; 0,1 028 àm; 0,6576 àm B 0,1318 àm; 0,1 127 àm; 0,55 72 àm C 0 ,22 28 àm; 0,3 028 àm; 0,6576 àm D 0, 122 6 àm; 0,1 028 àm; 0,55 72 àm Hết - ...
 • 4
 • 73
 • 0

đề thi thử hóa chuyên lê quý đôn lần 2

đề thi thử hóa chuyên lê quý đôn lần 2
... Br2 oxi hóa CrO2- thành CrO 42- môi trường kiềm Câu 23 Xét phản ứng sau: 1) CaOCl2 + CO2 + H2O  X + Y + Z 2) NaClO + CO2 + H2O  X + T Các chất Y, Z, T A CaCO3, CaCl2, NaHCO3 B Ca(HCO3 )2, CaCl2, ... (2) , (4) B (2) , (3), (4) C (1), (2) , (3) D (1), (3), (4) Câu 21 Trong cặp chất sau: (1) AgNO3 FeCl2; (2) NO2 NaOH; (3) FeS HCl; (4) Mg CO2 Số cặp chất xảy phản ứng oxi hóa - khử A B C D Câu 22 ... (đktc) CO2 m gam nước Biểu thức liên hệ a, V m V m V m V m V m A 4a  B 3a  C a  D 3a      22 , 18 22 , 18 22 , 18 22 , 18 Câu 39 Hỗn hợp X gồm amino axit no (chỉ có nhóm chức –COOH –NH2 phân...
 • 6
 • 248
 • 0

Đề thi thử Vật chuyên Tự Trọng lần 2

Đề thi thử Vật lý chuyên Lý Tự Trọng lần 2
... 84 10(g) Cho NA = 6, 023 .1 023 (mol-1) Số nguyên tử lại sau 20 7 ngày là: A 1,014.1 022 (nguyên tử) B 1, 021 .1 023 (nguyên tử) 22 C 2, 054.10 (nguyên tử) D 3, 022 .1 022 (nguyên tử) Câu 12: Một đoạn mạch mắc ... 146 Facebook.com/thithudaihoc dapan 1A 2C 3C 4D 5D 6C 7C 8A 9A 10 A 11 A 12 B 13 B 14 A 15 C 16 C 17 B 18 B 19 D 20 B 21 C 22 A 23 D 24 B 25 D 26 D 27 B 28 C 29 A 30 C 31 D 32 D 33 B 34 A 35 ... A 10, 02 1 020 photon B 5, 02 1 020 photon C 3, 02 1 020 photon D 3 ,2 1 020 photon t1 vật có li độ cm có xu hướng giảm Sau thời điểm Facebook.com/thithudaihoc Trang 3/8 - Mã đề thi 146 www.DeThiThuDaiHoc.com...
 • 8
 • 186
 • 0

Đề thi thử đại học môn Sinh khối B THPT chuyên Tự Trọng lần 2 năm 2014

Đề thi thử đại học môn Sinh khối B THPT chuyên Lý Tự Trọng lần 2 năm 2014
... 8D 10D 11C 12A 1 3B 1 4B 15A 1 6B 17A 18C 19A 20 C 21 A 2 2B 2 3B 24 D 25 D 26 27 C 28 C 29 D 30C 31C 32D 3 3B 3 4B 35C 36D 37A 38A 39A 40A 41A 42C 4 3B 44D 45A 46D 4 7B 48A 49A 50D 5 1B 52D 53D 5 4B 55C 56C 57D ... tổ hợp B tạo tổ hợp gen thích nghi D giúp phát tán đột biến quần thể - HẾT ĐÁP ÁN ĐỀ THI < /b> THỬ ĐẠI HỌC MÔN SINH < /b> KHỐI B LẦN NĂM 20 14 - THPT LÝ TỰ TRỌNG, CẦN THƠ 1B 2B 3D 4A 5D 6C 7B 8C ... Chiều dài trung b nh rễ (cm) Sinh < /b> khối < /b> trung b nh rễ(g) Sinh < /b> khối < /b> trung b nh chồi (g) A 27 ,2 + 0 ,2 348,7 + 0,5 680,7 + 0,1 B 13,4 + 0,3 322 ,4 + 0,6 708,9 + 0 ,2 Theo số liệu ghi b ng trên, câu...
 • 12
 • 181
 • 0

đề ôn thi đại học tiếng anh tự trọng lần 2

đề ôn thi đại học tiếng anh lý tự trọng lần 2
... out at play A fidgeted B shifted C twisted D moved GỢI Ý ĐÁP ÁN ĐỀ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC NĂM Lần II Năm 20 14 Đề thi thử – Mã đề: 1 32 Choose the best answer: 1: Although he hadn’t spoken French ... shift) be out at play: chơi đùa Answer Key 1D 2B 3A 4B 5D 6A 7A 8D 9B 14D 15D 16D 17D 18B 19D 20 A 21 A 22 A 27 D 28 B 29 C 30A 31B 32B 33C 34B 35A 40B 41D 42B 43A 44A 45C 46A 47B 48C 53D 54C 55C 56A ... 58A 59C 60C 61C 66A 67D 68B 69A 70C 71B 72B 73A 74C 79C 80A D moved 10C 23 B 36C 49D 62D 75D 11D 24 B 37A 50C 63C 76C 12B 25 A 38B 51D 64C 77B 13A 26 C 39B 52C 65D 78D ...
 • 19
 • 632
 • 1

Đề thi thử Hoá - Ngô Gia Tự

Đề thi thử Hoá - Ngô Gia Tự
... lượng amin có hỗn hợp X là: A 4,5g C2H5 - NH2 2,8g C3H7 - NH2 B 3,1g CH3 - NH2 4,5g C2H5 - NH2 C 1,55g CH3 - NH2 4,5g C2H5 - NH2 D 3,1g CH3 - NH2 2,25g C2H5 - NH2 Câu 23: Hoà tan 17g hỗn hợp X gồm ... (I), CH2=CH-CN (II), C6H5-CH=CH2 (III), CH2=CH-CH=CH2 (IV) Các monome tạo nên cao su buna-N là: _ ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC ... tính chất hoá học chất: saccarozơ; glucozơ; fructozơ xenlulozơ? A Chúng dễ tan nước có chứa nhóm -OH _ ĐỀ THI THỬ ĐẠI...
 • 4
 • 110
 • 0

Đề thi thử trường THPT Tử Tấn

Đề thi thử trường THPT Lý Tử Tấn
... thích hợp Số phản ứng xảy A B C D Câu 22 Chất X có công thức phân tử : C7H8 tác dụng với AgNO3/NH3 thu chất có khối lượng phân tử lớn X 214.Số công thức cấu tạo có X A B C D Câu 23 Để tách riêng ... 100 ml Câu 27 Clo hoá poli(vinyl clorua) thu sản phẩm X % khối lượng Clo 61,38% Trung bình phân tử clo phản ứng với n mắt xích Giá trị n A B C D Câu 28 Tính axit axit sau (1).CH3COOH, (2).HCOOH,...
 • 4
 • 218
 • 0

De thi thu truong THPT Ly Tu Tan

De thi thu truong THPT Ly Tu Tan
... 83,72) tác dụng với clo thu dẫn xuất monoclo đồng phân Tên X A – metylpropan B 2,3 – đimetylbutan C n – hexan D – metylpentan Câu 35: Thực phản ứng crackinh m gam isobutan, thu hỗn hợp X gồm hiđrocacbon ... CO2; CH3COOH Câu 17: X hỗn hợp kim loại Ba Al Hòa tan m gam X vào lượng dư nước thu 8,96 lít H2 (đktc) Cũng hòa tan m gam X vào dung dịch NaOH dư thu 12,32 lít khí H2 (đktc) Giá trị m là: A 58,85 ... Al2O3 , MgO , Fe3O4 , CuO nung nóng thu hỗn hợp rắn Y Cho Y vào dung dịch NaOH (dư), khuấy kĩ, thấy lại phần không tan Z Giả sử phản ứng xáy hoàn toàn Phần không tan Z gồm A Mg, FeO, Cu B Mg, Fe,...
 • 6
 • 103
 • 0

Xem thêm