Một số vấn đề tổng hợp môn hóa 2017

Một số vấn đề tổng hợp môn hóa 2017

Một số vấn đề tổng hợp môn hóa 2017
... Clo hóa PVC Phân loại Nguồn gốc Cách tổng hợp Thiên nhiên Tơ tổng hợp poliamit Trùng ngưng Tơ tổng hợp poliamit Tơ tổng hợp poliamit Tơ tổng hợp poliamit Tơ tổng hợp polieste Trùng ngưng Tơ tổng ... CH2=C(CH3)-CH=CH2 Phân loại Nguồn gốc Cách tổng hợp cao su tổng hợp trùng hợp cao su tổng hợp đồng trùng hợp cao su tổng hợp đồng trùng hợp Cao su isopren cao su tổng hợp trùng hợp Ca su thiên nhiên tự nhiên ... polime tổng hợp: người tạo nên từ monome Chú ý: polime nhân tạo tổng hợp polime hóa học * Dựa vào cách tổng hợp ( áp dụng phân loại polime tổng hợp) + Polime trùng hợp: tổng hợp phản ứng trùng hợp...
 • 29
 • 37
 • 0

một số vấn đề tổng hợp và nâng cao của hóa học hữu cơ - vũ khắc ngọc

một số vấn đề tổng hợp và nâng cao của hóa học hữu cơ - vũ khắc ngọc
... pent-2-en B 3-etyl pent-2-en C 3-etyl pent-1-en D 3-etyl pent-3-en Cõu 29: Hirat húa 2-metyl but-2-en thu c sn phm chớnh l: A 2-metyl butan-2-ol B 3-metyl butan-1-ol C 3-metyl butan-2-ol D 2-metyl ... 3-etyl pent-2-en C 3-etyl pent-1-en D 3-etyl pent-3-en Cõu 57: Hirat húa 2-metyl but-2-en thu c sn phm chớnh l: A 2-metyl butan-2-ol B 3-metyl butan-1-ol C 3-metyl butan-2-ol D 2-metyl butan-1-ol Cõu ... 3-etyl pent-2-en C 3-etyl pent-1-en D 3-etyl pent-3-en Cõu 57: Hirat húa 2-metyl but-2-en thu c sn phm chớnh l: A 2-metyl butan-2-ol B 3-metyl butan-1-ol C 3-metyl butan-2-ol D 2-metyl butan-1-ol Cõu...
 • 78
 • 370
 • 1

Bài tập Theo Chuyên Đề Một Số Vấn Đề Tổng Hợp Và Nâng Cao Của Hóa Học Hữu Cơ_ Có đáp án

Bài tập Theo Chuyên Đề Một Số Vấn Đề Tổng Hợp Và Nâng Cao Của Hóa Học Hữu Cơ_ Có đáp án
... hợp đồng trùng hợp CH CH X; X polime Y; X + CH =CH-CH=CH polime Z Y v Z ln lt dựng ch to vt liu polime no sau õy: A T nitron v cao su buna-S B T capron v cao su buna C T nilon-6,6 v cao ... hợp đồng trùng hợp CH CH X; X polime Y; X + CH =CH-CH=CH polime Z Y v Z ln lt dựng ch to vt liu polime no sau õy: A T nitron v cao su buna-S B T capron v cao su buna C T nilon-6,6 v cao ... T olon v cao su buna-N (Trớch thi tuyn sinh H C A 2011) Cõu 68: Y v Z ln lt dựng ch to vt liu polime no sau õy: A T nitron v cao su buna-S B T capron v cao su buna C T nilon-6,6 v cao su cloropren...
 • 77
 • 208
 • 0

Chuyên Đề 08. Một Số Vấn Đề Tổng Hợp Và Nâng Cao Của Hóa Học Vô Cơ_ Có đáp án _Thầy Thầy Vũ Khắc Ngọc (hocmai.vn)

Chuyên Đề 08. Một Số Vấn Đề Tổng Hợp Và Nâng Cao Của Hóa Học Vô Cơ_ Có đáp án _Thầy Thầy Vũ Khắc Ngọc (hocmai.vn)
... khớ Y cú t so vi He l Hiu sut ca phn ng hiro hoỏ l: A 20% B 25% C 50% D 40% (Trớch thi tuyn sinh Cao ng 2009) Cõu 16: Hn hp khớ X gm 0,3 mol H2 v 0,1 mol vinylaxetilen Nung X mt thi gian vi xỳc ... thỡ cú m gam brom tham gia phn ng Giỏ tr ca m l: A 16,0 B 3,2 C 8,0 D 32,0 (Trớch thi tuyn sinh Cao ng 2009) Cõu 17: Hn hp X gm ankin th khớ v hiro cú t hi so vi CH4 l 0,425 Nung núng hn hp ... ton lng khớ thiờn nhiờn trờn l A 70,0 lớt B 78,4 lớt C 84,0 lớt D 56,0 lớt (Trớch thi tuyn sinh Cao ng 2007) Cõu 29: a 22,4 lớt khớ O2 vo mt bỡnh kớn cú th tớch khụng i ri phúng tia la in, sau...
 • 7
 • 323
 • 7

Tiểu luận môn định giá một số vấn đề về hợp nhất sáp nhập doanh nghiệp

Tiểu luận môn định giá một số vấn đề về hợp nhất sáp nhập doanh nghiệp
... ty nhận sáp nhập Giá trị cổ phiếu (phần vốn góp) theo giá thị trường 1.1 Hạch toán doanh nghiệp nhận sáp nhập: Sau sáp nhập, doanh nghiệp nhận sáp nhập tồn tại, doanh nghiệp bị sáp nhập Toàn ... thể hoạt động chia tách doanh nghiệp thành viên cổ đông công ty PHẦN KẾ TOÁN ĐỊNH GIÁ TRỊ DOANH NGHIỆP KHI TIẾN HÀNH HỢP NHẤT SÁP NHẬP DOANH NGHIỆP Hoạt động mua bán - sáp nhập Việt Nam Hoạt động ... lệ kế toán quốc tế, nghiệp vụ hạch toán doanh nghiệp bị sáp nhập thực tương ứng với doanh nghiệp nhận sáp nhập Hạch toán nghiệp vụ kinh tế: kế toán doanh nghiệp nhận sáp nhập thực bút toán chuyển...
 • 16
 • 236
 • 0

Xây dựng một số chủ đề tích hợp phần hóa học vô cơ lớp 10 nhằm phát triển năng lực giải quyết vấn đề cho HS

Xây dựng một số chủ đề tích hợp phần hóa học vô cơ lớp 10 nhằm phát triển năng lực giải quyết vấn đề cho HS
... dạy học số chủ đề DHTH phần hóa học phi kim lớp 10 vấn đề cần thiết Chương 2: THIẾT KẾ MỘT SỐ CHỦ ĐỀ DẠY HỌC TÍCH HỢP NHẰM PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ CHO HỌC SINH THPT 38 2.1 Phân tích ... thiết khác cho học sinh Với lí đó, định lựa chọn sâu nghiên cứu đề tài Phát triển lực giải vấn đề cho học sinh thông qua dạy học số chủ đề tích hợp phần Hóa học phi kim lớp 10 Lịch sử vấn đề nghiên ... dạy học hóa học trường THPT Mục đích nghiên cứu Thiết kế nội dung dạy thực nghiệm số chủ đề DHTH phần hóa học phi kim lớp 10 nhằm phát triển lực giải vấn đề (GQVĐ) cho học sinh, qua góp phần...
 • 113
 • 373
 • 0

Một số vấn đề tổng quan về mạng IP

Một số vấn đề tổng quan về mạng IP
... tốt nghiệp Đại học Một số vấn đề tổng quan mạng IP CHƯƠNG I - MỘT SỐ VẤN ĐỀ TỔNG QUAN VỀ MẠNG IP 1.1 Khái niệm mạng IP Tiền thân mạng Internet mạng ARPANET Bộ quốc phòng Mỹ Mạng ARPANET đời với ... Liêm, Lớp D2001VT Đồ án tốt nghiệp Đại học Một số vấn đề tổng quan mạng IP 1.3 Cấu trúc tiêu đề IPv4 IPv6 1.3.1 Cấu trúc tiêu đề gói tin IPv4 Tiêu đề IP thêm vào sau nhận thông tin tầng chuyển ... Một số vấn đề tổng quan mạng IP – Trình bày mô hình giao thức TCP /IP dịch vụ Best Effort, Intergrated Service, Differentiated Service Chương II: Chất lượng dịch vụ mạng IP – Trình bày thông số...
 • 76
 • 1,175
 • 18

Một số vấn đề tổng quan về internet và thương mại điện tử

Một số vấn đề tổng quan về internet và thương mại điện tử
... tư để tham gia vào thương mại điện tử, đầu tư phần để tham gia vào thương mại điện tử, đầu tư lớn để tham gia vào thương mại điện tử KẾT LUẬN Việc ứng dụng Thương mại điện tử vào trình kinh doanh ... dụng thương mại điện tử quan chứng thực điện tử Xây dựng số văn pháp lý cho thương mại điện tử Bảo đảm vấn đề an ninh, an toàn thương mại điện tử Xây dựng hệ thống tiêu chuẩn hoá công nghiệp thương ... tích vấn đề việc sử dụng Internet , số mô hình ứng dụng Thương mại điện tử cho doanh nghiệp giới ứng dụng doanh nghiệp vừa nhỏ Việt Nam Chương 1: MỘT SỐ VẤN ĐỀ TỔNG QUAN VỀ INTERNET VÀ THƯƠNG MẠI...
 • 30
 • 400
 • 0

Một số vấn đề về chuyên môn nghiệp vụ của vụ kinh tế nông nghiệp

Một số vấn đề về chuyên môn nghiệp vụ của vụ kinh tế nông nghiệp
... Nhà nước: - Vụ Tổng hợp kinh tế Quốc dân; - Vụ Kinh tế địa phương lãnh thổ; - Vụ Tài chính, tiền tệ; - Vụ Kinh tế công nghiệp; - Vụ Kinh tế nông nghiệp; - Vụ Thương mại dịch vụ; - Vụ kết cấu hạ ... thiệu Vụ kinh tế Nông nghiệp Lịch sử hình thành Vụ kinh tế nông nghiệp Vụ kinh tế Nông nghiệp - kế hoạch đầu tư thành lập từ vụ khối Nông – Lâm – Ngư nghiệp qua thời gian dài Sắc lệnh số 78/SL ... NHIỆM VỤ NĂM 2008 CỦA VỤ KINH TẾ NÔNG NGHIỆP I - Đánh giá công tác năm 2007 Về thực nhiệm vụ chuyên môn giao Theo định số 597/QĐ-BKH ngày 06-12-2007 Bộ trưởng Bộ kế hoạch đầu tư, Vụ kinh tế Nông nghiệp...
 • 25
 • 372
 • 0

Một số vấn đề về Công nghiệp hóa- Hiện đại hóa nông nghiệp nông thôn

Một số vấn đề về Công nghiệp hóa- Hiện đại hóa nông nghiệp nông thôn
... Nội dung I Một số vấn đề lý luận chung Công nghiệp hoá đại hoá nông nghiệp nông thôn Một số khái niệm khoa học liên quan đến CNH, HĐH nông nghiệp nông thôn Về CNH nông nghiệp nông thôn: Việc ... đờng công nghiệp hoá , đại hoá nông nghiệp nông thôn 17 Mục lục Trang Lời nói đầu Một số vấn đề lý luận chung CNH, HĐH nông nghiệp thôn .2 I- Một số khái niệm khoa học có liên quan đến CNH, HĐH nông ... nghiệp nông thôn đơn độc giải đợc vấn đề b/ Vị trí nông nghiệp trình CNH, HĐH nông nghiệp nông thôn Có nhiều học giả cho Vấn đề nông nghiệp nông thôn bao gồm vấn đề trị, kinh tế, xã hội, văn hoá,...
 • 18
 • 205
 • 0

Một số vấn đề về hợp đồng kinh tế

Một số vấn đề về hợp đồng kinh tế
... kinh tế vô hiệu Hợp đồng kinh tế vô hiệu toàn hợp đồng kinh tế vô hiệu phần a Hợp đồng kinh tế có nội dung sau bị coi vô hiệu toàn từg hợp đồng kinh tế đợc hình thành - Nội dung hợp đồng kinh tế ... hệ hợp đồng kinh tế trờng hợp sau: - Hợp đồng kinh tế đợc thực xong - Thời hạn có hiệu lực hợp đồng kinh tế hết thoả thuận kéo dài thời hạn - Hợp đồng kinh tế bị đình thực huỷ bỏ - Hợp đồng kinh ... giao b Đình hợp đồng kinh tế Đình hợp đồng kinh tế chấm dứt nửa chừng việc thực quyền nghĩa vụ theo hợp đồng kinh tế bên Hợp đồng kinh tế bị đình có thoả thuận văn bên Hợp đồng kinh tế bị đình...
 • 23
 • 349
 • 2

Một số vấn đề về hình sự hoá, phi hình sự hoá các hành vi phạm pháp trên lĩnh vực kinh tế trong chính sách hình sự hiện nay

Một số vấn đề về hình sự hoá, phi hình sự hoá các hành vi phạm pháp trên lĩnh vực kinh tế trong chính sách hình sự hiện nay
... đến tội phạm kinh tế Những định hướng đổi sách hình lĩnh vực đấu tranh phòng, chống tội phạm kinh tế vấn đề hình hoá, tội phạm hoá phi hình hoá, phi tội phạm hoá số hành vi phạm pháp lĩnh Cơ ... hoá hành vi khác Vì thế, cần tiếp tục rà soát tất lĩnh vực hoạt động kinh tế để xác định hành vi cần hình hoá, tội phạm hoá phi hình hoá, phi tội phạm hoá Đổi sách hình tội phạm kinh tế phương ... hình hoá tội phạm hoá phi hình hoá, phi tội phạm hoá, quan niệm khác Có ý kiến cho rằng, hìnhsự hoá tội phạm hoá trình thống nhất, hay tội phạm hoá l hình hoá Tương tự vậy, trình phi hình hoá phi...
 • 29
 • 492
 • 0

một số vấn đề về toàn cầu hóa và quốc tế hóa

một số vấn đề về toàn cầu hóa và quốc tế hóa
... DUNG I -Một số vấn đề khái quát toàn cầu hoá quốc tế hoá: 1- Khái niệm toàn cầu hoá quốc tế hoá: Nền kinh tế giới hai thập kỷ cuối kỷ XX đợc khắc hoạ nhiều đặc điểm phát triển : chu kỳ kinh tế ngày ... tham gia vào toàn cầu hoá hội nhập kinh tế quốc tế Bởi vì, xây dựng kinh tế độc lập tự chủ trình gắn kết phát triển kinh tế với chủ động hội nhập kinh tế quốc tế Hội nhập kinh tế quốc tế điều ... Đào Nha vào năm 1974 ,sự sụp đổ liên Xô Đông Âu vào đầu thập kỷ 90 Toàn cầu hoá lần nặng phơng diện kinh tế trị Về kinh tế, toàn cầu hoá lấy toàn cầu hoá thị trờng làm mục tiêu, lấy toàn cầu hoá...
 • 38
 • 327
 • 0

Một số vấn đề về cổ phần hóa doanh nghiệp thương mại Nhà nước

Một số vấn đề về cổ phần hóa doanh nghiệp thương mại Nhà nước
... 0918.775.368 Phần nội dung PhầnI:Lý luận chung cổ phần hoá doanh nghiệp nhà nớc Sự cần thiết phải cổ phần hoá doanh nghiệp thơng mại nhà nớc 1.1 Khái niệm công ty cổ phần quốc doanh Công ty cổ phần ... xuất kinh doanh , nhà nớc chiếm tỷ lệ cổ phần chi phối Ngoài vấn đề cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nớc đợc đề cập đến nghị trị tiếp tục đổi để phát huy vai trò chủ đạo doanh nghiệp nhà nớc (số 10-NQ/TW ... Nội dung tiến trình thực cổ phần hoá doanh nghiệp 2.1 Thực chất cổ phần hoácác doanh nghiệp nhà nớc Hầu hết tài liệu học giả nớc xem xét vấn đề cổ phần hoá doanh nghiệp nhà nớc đặt trình rộng...
 • 29
 • 218
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: C c gi i ph p v ki n ngh nh m t ng s c nh tranh c a c c ng n h ng th ng m i Vi t Nam khi tham gia h i nh p kinh t qu c tGi i ph p n ng cao n ng l c c nh tranh c a ng n h ng th ng m i c ph n H ng H i Vi t Nam trong i u ki n h i nh p t ch c kinh t th gi i WTOM t s gi i ph p nh m n ng cao hi u qu s d ng v n t i C ng ty c ng tr nh giao th ng 208 thu c t ng giao th ng 4 B Giao Th ng V n t iPh n t ch t i ch nh v n ng cao hi u qu t i ch nh c a T ng c ng ty H ng kh ng Vi t NamTh c tr ng cho vay h s n xu t t i Ng n h ng n ng nghi p v ph t tri n n ng th n huy n Kinh M nBài 30. ua, ưaM t s bi n ph p Marketing nh m m r ng th tr ng m y m c thi t b ng g i c a c ng ty tr ch nhi m h u h n C ng Ngh H NG NAM t i H N INghi n c u nh n th c c a kh ch h ng v th ng hi u b nh kem x p v th ng hi u H i Ch uTh c tr ng d ch v qu ng c o v t ch c s ki n trong kinh doanh c a c ng ty tr ch nhi m h u h n qu ng c o th ng m i v c ng nghi p H N iM t s gi i ph p nh m ho n thi n v ph t tri n c c c ng ty ch ng kho n Vi t Nam giai o n hi n nayX y d ng chi n l c marketing mix cho nh m y nh m ng AnhX y d ng th ng hi u cho c ph Vi t NamBài 24. Cây gỗC c bi n ph p ph ng ng a r i ro l i su tHo n thi n ch nh s ch t gi Vi t nam th c hi n n n kinh t m h ng t i h i nh pKinh nghi m c a m t s n c v th c trang p d ng ch t gi Vi t NamCong van so 4926 ve lay y kien mau Bieu trung nganh tu phap520 b i t p tr c nghi m O H M File word c h ng d n gi i ph n I (1 300)Danh sach cap chung chi LS 191020121231 QD TTg KH PT DNNVV 2011 2015