Luận văn Lên men Ethanol bằng phương pháp chu kỳ sử dụng nấm men cố định

Đề tài lên men ethanol bằng phương pháp chu kỳ sử dụng nấm men cố định

Đề tài lên men ethanol bằng phương pháp chu kỳ sử dụng nấm men cố định
... bào nấm men Tuy nhiên, so với nấm men tự nấm men cố định khả chịu ức chế chất sản phẩm cao 1.3.3 Nấm men dùng lên men Ethanol theo phương pháp chu kỳ nấm men cố định: Thường sử dụng nấm men Saccharomyces ... sinh ethanol, khí C02, sản phẩm trao đổi chất khác 1.2 Phương pháp lên men chu kỳ: Flow for Alcohol Diagram Ethyl Production Hình Mô hình lên men chu kỳ sử dụng nấm men cố định Lên men chu kỳ hay ... Thanh Huyền( 2008), trình lên men cồn sử dụng nấm men cố định canxi alginate cho thấy nấm men cố định có tốc độ sử dụng đường tốc độ sinh tổng hợp Ethanol cao hẳn nấm men tự do,[2] V Những thay...
 • 70
 • 365
 • 0

LÊN MEN ETHANOL BẰNG PHƯƠNG PHÁP CHU kỳ sử DỤNG nấm MEN cố ĐỊNH

LÊN MEN ETHANOL BẰNG PHƯƠNG PHÁP CHU kỳ sử DỤNG nấm MEN cố ĐỊNH
... 1.2 Phương pháp lên men chu kỳ: Hình Mô hình lên men chu kỳ sử dụng nấm men cố định Lên men chu kỳ hay gọi lên men gián đoạn (lên men theo mẻ) đó: men giống dịch đường ban đầu bơm song song để nấm ... bào nấm men Tuy nhiên, so với nấm men tự nấm men cố định khả chịu ức chế chất sản phẩm cao 1.3.3 Nấm men dùng lên men Ethanol theo phương pháp chu kỳ nấm men cố định: Thường sử dụng nấm men Saccharomyces ... nhiều yếu tố ảnh hưởng đến hiệu suất lên men Ethanol phương pháp chu kỳ sử dụng nấm men cố định, từ kết ta nhận thấy: − Lên men nấm men cố định giúp thực lên men nồng độ cao làm giảm chi phí thiết...
 • 49
 • 302
 • 0

Lên men Ethanol theo phương pháp chu kỳ sử dụng nấm men cố định

 Lên men Ethanol theo phương pháp chu kỳ sử dụng nấm men cố định
... 1.2 Phương pháp lên men chu kỳ: Hình Mô hình lên men chu kỳ sử dụng nấm men cố định Lên men chu kỳ hay gọi lên men gián đoạn (lên men theo mẻ) đó: men giống dịch đường ban đầu bơm song song để nấm ... bào nấm men Tuy nhiên, so với nấm men tự nấm men cố định khả chịu ức chế chất sản phẩm cao 1.3.3 Nấm men dùng lên men Ethanol theo phương pháp chu kỳ nấm men cố định: Thường sử dụng nấm men Saccharomyces ... tái sử dụng nấm men cố định: Irfana Ikram [5] khảo sát tốc độ sử dụng đường tái sử dụng nấm men cố định lần Hình 25 Khả sử dụng đường tái sử dụng nấm men cố định Khảo sát tốc độ sinh EtOH tái sử...
 • 50
 • 1,637
 • 18

(Luận văn thạc sĩ vật lý) Phương pháp tăng cường sử dụng thí nghiệm vật lý khi dạy các kiến thức về điện học

(Luận văn thạc sĩ vật lý) Phương pháp tăng cường sử dụng thí nghiệm vật lý khi dạy các kiến thức về điện học
... VĂN CHƯƠNG I CƠ SỞ LÍ LUẬN VÀ THỰC TIẾN CỦA BIỆN PHÁP TĂNG CƯỜNG SỬ DỤNG THÍ NGHIỆM VẬT LÍ KHI DẠY CÁC KIẾNTHỨC VỀ ĐIỆN HỌC CHO HỌC SINH TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ (CHDCND LÀO) 1.1.TỔNG QUAN VỀ CÁC ... trạng sử dụng thí nghiệm vật lí trƣờng phổ thông, đồng thời dựa lí luận phƣơng pháp thực nghiệm dạy học vật lí đề xuất đƣợc biện pháp để tăng cƣờng sử dụng thí nghiệm dạy học vật lí trƣờng Trung học ... nghiệm d y học vật lí 1.3 Thí nghiệm d y học vật lí tr ờng phổ thông 1.3.1 Khái niệm thí nghiệm vật lí 1.3.2 Các ă thí nghiệm d y học vật lí 1.3.3 Các lo i thí nghiệ đ ợc sử dụng d y học vật lí 1.3.3.1...
 • 61
 • 335
 • 1

Nghiên cứu xử lý crom, niken trong nước thải mạ bằng phương pháp hấp phụ sử dụng vật liệu nguồn gốc thực vật

Nghiên cứu xử lý crom, niken trong nước thải mạ bằng phương pháp hấp phụ sử dụng vật liệu có nguồn gốc thực vật
... xuất nước ta 1.4 Xử Cr6+ Ni2+ nước thải xi mạ phương pháp hấp phụ sử dụng vật liệu biomass [11] 1.4.1 Cơ chế hấp phụ Cr6+ Ni2+ vật liệu biomass Xử nước thải phương pháp hấp phụ với vật liệu ... khả hấp phụ ion kim loại Để nghiên cứu khả hấp phụ biomass Cr Ni nước thải xi mạ Các loại vật liệu hấp phụ sử dụng nghiên cứu xơ dừa vỏ bạch đàn 1.4.2 Vật liệu hấp phụ biomass a Vật liệu hấp ... phế thải nông nghiệp dồi song việc nghiên cứu sử dụng chúng vào việc chế tạo vật liệu hấp phụ nhằm ứng dụng xử nước thải quan tâm Chính trên, đề tài: Nghiên cứu xử Crom, Niken nước thải...
 • 62
 • 352
 • 0

TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ HOÀN THIỆN PHƯƠNG PHÁP XẾP HẠNG TÍN DỤNG ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA TẠI TRUNG TÂM THÔNG TIN TÍN DỤNG NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM

TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ HOÀN THIỆN PHƯƠNG PHÁP XẾP HẠNG TÍN DỤNG ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA TẠI TRUNG TÂM THÔNG TIN TÍN DỤNG NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM
... VI DOANH NGHIP NH V VA TI TRUNG TM THễNG TIN TN DNG NGN HNG NH NC VIT NAM 3.1 nh hng hot ng xp hng tớn dng doanh nghip nh v va ti Trung tõm thụng tin tớn dng 3.1.1 nh hng ca Trung tõm thụng tin ... THC TRNG XP HNG TN DNG I VI DOANH NGHIP NH V VA TI TRUNG TM THễNG TIN TN DNG NGN HNG NH NC VIT NAM 2.1 Khỏi quỏt v Trung tõm thụng tin tớn dng - Ngõn hng nh nc Vit Nam 2.1.1 Quỏ trỡnh hỡnh thnh ... u t, hp tỏc kinh doanh, liờn doanh, liờn kt vi cỏc t chc nc ngoi 2.1.4.4 Bn tin thụng tin tớn dng nh k v Website cnh bỏo tớn dng Bn tin Thụng tin tớn dng ca CIC l n phm thụng tin ni b h thng ngõn...
 • 25
 • 229
 • 1

Xác định đồng thời một số ion kim loại bằng phương pháp trắc quang sử dụng thuật toán mạng nơron nhân tạo kết hợp hồi quy thành phần chính (PCR-ANN)

Xác định đồng thời một số ion kim loại bằng phương pháp trắc quang sử dụng thuật toán mạng nơron nhân tạo kết hợp hồi quy thành phần chính (PCR-ANN)
... 0,235 0,111 Phng trỡnh hi quy xỏc nh cỏc ion kim loi v giỏ tr LOD, LOQ thu c bng 5: Bng 5: Phng trỡnh hi quy v khong tuyn tớnh ng vi cỏc kim loi Ion kim loi Phng trỡnh hi quy- khong tuyn tớnh LOD ... bc súng cc i tng ng vi cỏc ion kim loi hp th quang ca cỏc mu trng thu c bng kt qu 4: Bng 4: hp th quang ca cỏc mu trng cỏc bc súng cc i tng ng vi cỏc kim loi Ion kim loi Cu2+ Co2+ Cd2+ Ni2+ ... khụng th xỏc nh riờng r tng ion kim loi cú mt ca cỏc ion khỏc S xen ph ph ca cỏc nguyờn t ny cú th gii quyt bng cỏch s dng phng phỏp mng nron nhõn to xỏc nh ng thi ion trờn Vỡ vy, chỳng tụi chn...
 • 76
 • 784
 • 13

Nghiên cứu sự tạo phức đơn ligan kẽm với 4 (2 pyridylazo) rezocxin (par) bằng phương pháp trắc quang , ứng dụng kết quả xác định hàm lượng kẽm trong thuốc chữa viêm da

Nghiên cứu sự tạo phức đơn ligan kẽm với 4 (2  pyridylazo)  rezocxin (par) bằng phương pháp trắc quang , ứng dụng kết quả xác định hàm lượng kẽm trong thuốc chữa viêm da
... 0 ,4 0,6 0,8 1,0 0,1 66 0, 249 0,3 28 0 ,4 1 0 4, 025 4, 033 4, 063 4, 000 0,2 10 0,3 15 0 ,4 1 5 0,5 19 1,2 0 ,4 8 9 3,9 67 0,6 19 1 ,4 1,6 1,8 0,5 74 0, 647 0,7 13 4, 0 14 3,9 81 3,9 61 0,7 27 0,8 18 0,9 03 10 2,0 0,7 90 3,9 00 ... 0,2 24 0 ,4 2 8 0,6 24 0,7 96 0,9 36 0,9 88 1,0 36 1, 048 1,0 34 1,0 02 40 42 5 43 0 43 5 44 0 44 5 0,9 52 0,8 84 0,8 00 0,7 04 0,5 68 45 0 0 ,4 9 2 45 5 46 0 46 5 47 0 47 5 48 0 48 5 49 0 49 5 500 505 510 515 A 0 ,4 2 0 0,3 84 0,3 10 ... 0 ,4 0,8 1,2 1,6 2,0 2,6 3,0 3,6 4, 0 4, 6 5,0 5,6 6,0 CZn 2+ 105M 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 CPAR/ CZn 0,2 0 ,4 0,6 0,8 1,0 1,3 1,5 1,8 2,0 2,3 2,5 2,8 Ai 0,0 80 0,1 64 0, 248 ...
 • 83
 • 420
 • 4

Nghiêu cứu xác định cloramphenicol trong dược phẩm bằng phương pháp von ampe sử dụng điện cực giọt thủy ngân treo

Nghiêu cứu xác định cloramphenicol trong dược phẩm bằng phương pháp von ampe sử dụng điện cực giọt thủy ngân treo
... Quá trình điện cực đƣợc thực bình điện phân đặc biệt gồm điện cực Cực làm việc Cực so sánh Cực phụ trợ Các cực làm việc thƣờng dùng phƣơng pháp von- ampe Cực giọt Hg treo Cực màng Hg, Bi Cực đĩa ... độ xác 95% CHƢƠNG II: NỘI DUNG VÀ PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU MỤC ĐÍCH: Nghiên cứu xây dựng quy trình xác định lƣợng thuốc kháng sinh cloramphenicol theo phƣơng pháp von- ampe, dùng điện cực thủy ngân ... nghiên cứu sử dụng phƣơng pháp cực phổ với kỹ thuật đo xung vi phân để xác định hàm lƣợng kháng sinh cloramphenicol số loại dƣợc phẩm khác nhau, dạng dung dịch nhƣ dạng bột Sóng cực phổ cloramphenicol...
 • 12
 • 673
 • 3

Nghiên cứu xử lý nước thải sản xuất bún sau giai đoan Aeroten bằng phương pháp lọc và sử dụng thực vật

Nghiên cứu xử lý nước thải sản xuất bún sau giai đoan Aeroten bằng phương pháp lọc và sử dụng thực vật
... hệ thống sông Tô Lịch Hà Nội - - Từ đề xuất giải pháp cải thiện ô nhiễm nƣớc sông 1.3 Phương pháp nghiên cứu  Phƣơng pháp thu thập tài liệu - Thu thập, sử dụng tài liệu thứ cấp điều kiện tự nhiên, ... chƣa sử dụng đƣợc cất giữ khắp nơi, kể gần nhà ăn, giếng sinh hoạt vỏ chai thuốc sau sử dụng xong bị vứt bờ ruộng tạo chất thải rắn khó phân huỷ Thuốc trừ sâu sử dụng có khả tồn lƣu đất, ngấm vào ... nƣớc thải nhƣ tải lƣợng chất có nƣớc thải ngƣời ngày khác Nhìn chung mức sống cao lƣợng nƣớc thải tải lƣợng thải cao  Từ hoạt động công nghiệp Nƣớc thải công nghiệp: nƣớc thải từ sở sản xuất...
 • 59
 • 396
 • 1

Định lượng đồng thời Paracetamol, Phenylephrine Hydrocloride và Chlopheniramine Maleate trong thuốc Decolgen Forte bằng phương pháp trắc quang sử dụng thuật toán lọc Kalman

Định lượng đồng thời Paracetamol, Phenylephrine Hydrocloride và Chlopheniramine Maleate trong thuốc Decolgen Forte bằng phương pháp trắc quang sử dụng thuật toán lọc Kalman
... định đồng thời cấu tử theo phƣơng pháp trắc quang Nhƣng việc bố trí thí nghiệm phức tạp, khó áp dụng vào thực tế 1.3.4 Phương pháp lọc Kalman Thuật toán lọc Kalman đƣợc nghiên cứu vật lý vô tuyến ... phƣơng pháp hồi quy, phƣơng pháp bình phƣơng tối thiểu, phƣơng pháp lọc Kalman, Sử dụng phƣơng pháp trắc quang dùng phổ toàn phần kết hợp với kỹ thuật tính toán ứng dụng phần mềm máy tính đƣợc ... phổ, từ cho phép xác định đồng thời PRC PNH CPM phƣơng pháp trắc quang dùng phổ toàn phần kết hợp với phƣơng pháp lọc Kalman để xác định đƣợc C, PNH CPM Trong thành phần viên thuốc chứa hàm lƣợng...
 • 78
 • 1,036
 • 3

Báo cáo nghiên cứu khoa học: "SỬA CHỮA VÀ GIA CỐ CÔNG TRÌNH BÊ TÔNG CỘT THÉP BẰNG PHƯƠNG PHÁP DÁN NHỜ SỬ DỤNG VẬT LIỆU FRP" docx

Báo cáo nghiên cứu khoa học:
... hàng đầu sửa chữa, gia cố cơng trình 5.2 Nhược điểm Hiện nay, vật liệu FRP có giá thành cao phí sử dụng phương pháp dán FRP sử dụng cơng tác sửa chữa, gia cố cơng trình xây dựng dân dụng tương ... vật liệu FRP, phương pháp thi cơng cơng thức tính tốn thiết kế sửa chữa, gia cố cơng trình tơng cốt thép dán FRP Nội dung đề tài đề cập đến việc áp dụng phương pháp sửa chữa, gia cố cơng trình ... cao phương pháp bọc ngồi tơng cốt thép thép Tuy nhiên, trường hợp sửa chữa, gia cố cầu lại có kinh phí thấp so với phương pháp ứng lực Một khuyết điểm đáng ý sử dụng phương pháp dán FRP sửa chữa, ...
 • 13
 • 431
 • 2

Xem thêm

Từ khóa: phương pháp chủ động sử dụng vaccinenghiên cứu phản ứng tạo phức của sắt iii với axit salixilic trong môi trường axit yếu bằng phương pháp trắc quang ứng dụng để xác định hàm lượng sắt trong xi măng luận văn tốt nghiệp đại họcluận văn chuyên ngành toán học phương pháp dạy học nhómluận văn lên men nước mắmtài liệu luận văn tốt nghiệp nghiên cứu phương pháp bảo quản tài liệu nghe nhìntieu luan chuyen dong cuong buc bang phuong phap phucBUSN 7 7th edition kelly test bankByrd and chens canadian tax principles 2012 2013 edition 1st edition byrd test bankC++ programming from problem analysis to program design 6th edition malik test bankCalculus 10th edition larson test bankCalculus early transcendentals 7th edition james stewart test bankBusiness 11th edition pride test bankBusiness a changing world 9th edition ferrell test bankBusiness analytics 1st edition evans test bankBusiness analytics data analysis and decision making 6th edition albright test bankBusiness business connecting principles to practice 2nd edition nickels test bankBusiness communication essentials third canadian edition 3rd edition bovee test bankBusiness communication polishing your professional presence 2nd edition shwom test bankBusiness communication process and product brief canadian 4th edition guffey test bankBusiness communication today 12th edition bovee test bankBusiness connecting principles to practice 1st edition nickels test bankBusiness driven information systems 3rd edition baltzan test bankBusiness essentials 9th edition ebert test bankBusiness essentials 10th edition ebert test bankBusiness ethics case studies and selected readings 8th edition jennings test bankBusiness law and the legal environment standard edition 6th edition beatty test bank