(QUAN Trong)SACH 20 BO DE THI THU MON HOA NAM 2015 CUA THAY PHAM NGOC SON copy

17 bộ đề thi thử môn hóa học có đáp án

17 bộ đề thi thử môn hóa học có đáp án
... mi loi t trờn ln lt l A 120 v 160 B.200 v 150 C.150 v 170 D .170 v 180 474 Khi lng phõn t trung bỡnh ca xenluloz tớnh theo .v.C si bụng l 175 0000, si gai l 5900000 S mt xớch trung bỡnh cụng thc ... B CH2=CHCH2CHO C HCCCH2 CHO D HCCCHO 171 B tỳc phn ng sau: FeO + H+ + SO42 SO2 + A FeSO4 + H2O B Fe2(SO4)3 + H2O C FeSO4 + Fe2(SO4)3 + H2O D Fe3+ + H2O 172 Phn ng gia dung dch kali pemanganat ... > (4) > (2) 174 Sp xp cỏc hiroxit theo chiu tng dn tớnh baz: A NaOH, KOH, Mg(OH)2, Be(OH)2 B Mg(OH)2, NaOH, KOH, Be(OH)2 C Mg(OH)2, Be(OH)2, KOH, NaOH D Be(OH)2, Mg(OH)2, NaOH, KOH 175 Cht va...
 • 74
 • 910
 • 80

Bộ đề thi thử môn hóa các năm doc

Bộ đề thi thử môn hóa các năm doc
... Mã đề thi 562 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ THI CHÍNH THỨC KỲ THI TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NĂM 2007 Môn thi: HOÁ HỌC - Không phân ban Thời gian làm bài: 60 phút (đề thi có 03 trang) Mã đề thi ... - Mã đề thi 471 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ THI CHÍNH THỨC (Đề thi có 03 trang) KỲ THI TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NĂM 2008 Môn thi: HOÁ HỌC - Phân ban Thời gian làm bài: 60 phút Mã đề thi 354 ... - Mã đề thi 394 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ CHÍNH THỨC (Đề thi có 03 trang) KỲ THI TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NĂM 2008 LẦN Môn thi: HOÁ HỌC - Phân ban Thời gian làm bài: 60 phút Mã đề thi 314...
 • 21
 • 254
 • 0

Bộ đề thi thử môn Hóa Trung học phổ thông có đáp án

Bộ đề thi thử môn Hóa Trung học phổ thông có đáp án
... -S GD-ĐT B C NINH TRƯ NG THPT CHUYÊN BN (Đ thi 04 trang) Đ THI TH Đ I H C, NĂM 2008-2009 Môn thi: HOÁ H C 12 Th i gian làm bài: 90 phút Mã đ thi 601 H , tên thí sinh: S báo danh: ... -S GD-ĐT B C NINH TRƯ NG THPT CHUYÊN BN (Đ thi 04 trang) Đ THI TH Đ I H C, NĂM 2008-2009 Môn thi: HOÁ H C 12 Th i gian làm bài: 90 phút Mã đ thi 727 H , tên thí sinh: S báo danh: ... S GD-ĐT B C NINH TRƯ NG THPT CHUYÊN BN (Đ thi 04 trang) Đ THI TH Đ I H C, NĂM 2008-2009 Môn thi: HOÁ H C 12 Th i gian làm bài: 90 phút Mã đ thi 902 H , tên thí sinh: S báo danh:...
 • 18
 • 366
 • 3

Bộ đề thi thử môn hóa học pot

Bộ đề thi thử môn hóa học pot
... Trang 02 _ ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC CAO ĐẲNG SỐ 09  nTG  Created by: NguyÔn Tr­êng Giang =*= Tr­êng THPT Ng« Gia Tù ... trị a là: _ ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC CAO ĐẲNG SỐ 09 Trang 03 Created by: NguyÔn Tr­êng Giang =*= Tr­êng THPT Ng« Gia Tù ... Trang 04 _ ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC CAO ĐẲNG SỐ 09 Created by: NguyÔn Tr­êng Giang =*= Tr­êng THPT Ng« Gia Tù ...
 • 5
 • 207
 • 0

bộ đề thi thử môn vật lý 2015

bộ đề thi thử môn vật lý 2015
... trang) ĐÁP ÁN ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG CÁC MÔN THI ĐẠI HỌC LỚP 12 LẦN 1- NĂM HỌC 2014 -2015 Môn: VẬT LÍ (Thời gian làm : 90 phút) Mã đề 135 DeThiThuDaiHoc.com Đáp án : D k - Tần số dao động vật f = = ... CHÚ Ý : - Đề theo thang điểm 20 - Lần kiểm tra thứ tổ chức vào ngày 28/2 1/3 năm 2015 Facebook.com/ThiThuDaiHoc.com www.DeThiThuDaiHoc.com – Đề Thi Thử Đại Học TRƯỜNG THPT QUẢNG XƯƠNG (Đề gồm trang) ... (1), (2) có: v2 = Facebook.com/ThiThuDaiHoc.com www.DeThiThuDaiHoc.com – Đề Thi Thử Đại Học + Chiều dài ngắn lò xo vật bị nén lần : lmin = l0 - ∆lmax = 49,7 cm DeThiThuDaiHoc.com 28 Đáp án D (m...
 • 12
 • 374
 • 0

bộ đề thi thử môn văn THPTQG 2015

bộ đề thi thử môn văn THPTQG 2015
... đặt câu SỞ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO NGHỆ AN ĐỀ THI THỬ KỲ THI THPT QUỐC GIA NĂM 2015 LẦN III TRƯỜNG THPT QUỲNH Môn thi: Ngữ văn LƯU Thời gian làm bài: 180 phút ĐỀ CHÍNH THỨC - Phần I Đọc hiểu ... nhiệm với thân, gia đình xã hội,… SỞ GD & ĐT NGHỆ AN ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA LẦN TRƯỜNG THPT QUỲNH II ĐỀ CHÍNH THỨC Năm học 2014 -2015 LƯU Môn: Ngữ Văn Thời gian làm 180 phút Phần I ĐỌC HIỂU (3.0 ... cầu trên; phần Thân có đoạn văn - Điểm 0: Thi u Mở Kết luận, Thân có đoạn văn viết chỉcó đoạn văn b) Xác định vấn đề cần nghị luận (0,5 điểm): - Điểm 0,5: Xác định vấn đề cần nghị luận: vai trò...
 • 41
 • 321
 • 0

Đề Thi Thử Môn Hóa Năm 2010

Đề Thi Thử Môn Hóa Năm 2010
... A B thuộc phân nhóm chu kì có số đơn vị điện tích hạt nhân A B 18 C D 10 30 Nguyên tử nguyên tố hóa học có cấu hình electron sau: 1s22s22p63s23p64s1 A Na B Ca C K D Ba 31 Nguyen tố X có tổng số ... 1,7 Công thức phân tử A A CH3OH B C2H5OH C C3H7OH D C3H5OH 34 Tính khối lượng Ancol etylic cần thi t để pha lít Ancol etylic 90 o Biết khối lượng riêng rượu nguyên chất 0,8 gam/ml A 3,6 kg B ... phẩm phản ứng trùng hợp monome sau đây? A CH2=CH2 B CH2=CHCl C C6H5CH=CH2 D CH2=CH−CH=CH2 ĐÁP ÁN ĐỀ 01: B C C A A D A C B 10 D 11 D 12 B 13 D 14 C 15 B 16 A 17 D 18 D 19 B 20 C 21 D 22 B 23 B 24...
 • 5
 • 193
 • 0

Tài liệu Tuyển tập 10 đề thi thử môn Hóa năm 2010 ppt

Tài liệu Tuyển tập 10 đề thi thử môn Hóa năm 2010 ppt
... C4H10O, C4H9Cl, C4H10, C4H11N S đ ng phân c a ch t gi m theo th t A C4H9Cl, C4H10, C4H10O, C4H11N B C4H11N, C4H9Cl, C4H10O, C4H10 D C4H11N, C4H10O, C4H10, C4H9Cl C C4H11N, C4H10O, C4H9Cl, C4H10 ... 23: Cho ph n ng oxihóa – kh : KMnO4 + KCl + H2SO4 → MnSO4 + K2SO4 + Cl2 + H2O Cho h s cân b ng là: A 4, 12, 10, 4, 10, 8, B 2, 10, 8, 2, 6, 5, C 2, 6, 10, 4, 8, 10, D 2, 6, 10, 4, 6, 5, Câu 24: ... B D A C C A Trang 23/42 B đ luy n thi đ i h c 2009-2 010 GV: Đinh V ăn Đam-THPT L Ư ƠNG PH Ú PB-TN Đ 005 (Đ thi có 05 trang) Đ THI TH VÀO Đ I H C, CAO Đ NG Mơn thi: HĨA H C Th i gian làm bài: 90...
 • 42
 • 404
 • 0

Đáp án đề thi thử môn văn năm 2014 của trường Lương Thế Vinh

Đáp án đề thi thử môn văn năm 2014 của trường Lương Thế Vinh
... đặc sắc nghệ thuật Nguyễn Tuân đoạn văn miêu tả dòng sông Đà trữ tình: sử dụng ngôn từ gợi hình, gợi cảm; tạo nhịp điệu câu văn êm đềm, miên man ; biện pháp so sánh, nhân hóa độc đáo, ấn tượng ... tác phẩm, đặc biệt nhấn mạnh phong cách nghệ thuật độc đáo nhà văn suốt đời khát khao tìm kiếm tôn vinh đẹp nguồn Xác định vấn đề nghị luận: hình ảnh đòng sông Đà trữ tình khúc hạ Cảm nhận cảnh ... Theo chương trình Chuẩn ( điểm) Yêu cầu kĩ năng: Biết cách làm văn nghị luận văn học, dạng cảm nhận hình tượng thẩm mĩ tác phẩm văn xuôi trữ tình Ket cấu viết chặt chẽ, diễn đạt lưu loát, lỗi...
 • 3
 • 276
 • 2

đề thi thử môn toán năm 2012 của đại học vinh

đề thi thử môn toán năm 2012 của đại học vinh
... ĐÁP ÁN, THANG ĐIỂM THI THỬ ĐẠI HỌC NĂM 2010 – MÔN TOÁN – KHỐI A Câu Điểm Nội dung I PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH(7,0 điểm) CâuI TXĐ: D = R\{-1} > ∀x ∈ D Chiều biến thi n: y ' = ( x + 1) ... x log 12 + log x = y + log y   y = 2x ⇔ x y 3 y = x  x = log  ⇔ (t/m TXĐ)  y = log  (Học sinh giải không theo cách đáp án, gv cho điểm tối đa tương ứng đáp án ) 0.25 0.25 0.25 0,25...
 • 5
 • 99
 • 0

bộ đề thi thử tiếng anh năm 2015 cô vũ mai phương

bộ đề thi thử tiếng anh năm 2015 cô vũ mai phương
... với (danh từ - danh từ, danh động từ - danh động từ, mệnh đề - mệnh đề, …) sai “sitting and read” + Câu B: thi u sở hữu cách sau “father” + Câu C: thi u “and” “to sit” “to read” Dịch nghĩa: Anh ... V: làm có chủ đích Câu mẫu: Anh ta có cố tình đánh không hay tình cờ thôi? B Có phải tai nạn đánh không? C Anh ta không cố ý đánh D Anh ta có cố gắng đánh không? Question 75: Đáp án ... 15 CÔ VŨ MAI PHƯƠNG – KHÓA HỌC TRỰC TUYẾN MỚI VÀ HAY NHẤT TẠI MOON.VN Dịch nghĩa: Vào ngày 19 tháng 11 năm 1863, Abraham Lincoln, đọc từ dòng chữ phong bì cũ, phát biểu hiệp ước Gettysburg tiếng...
 • 87
 • 776
 • 4

15 đề thi thử môn hóa năm 2016

15 đề thi thử môn hóa năm 2016
... 50 B Trang 37 Tuyn Tp Thi Th THPT Quc Gia Mụn Húa Hc THI TH K THI QUC GIA MễN HểA LN NM HC 2014-2 015 Ngy thi 07-13/05/2 015 Thi gian : 90 phỳt khụng k thi gian phỏt thi cú 50 cõu gm trang ... ta nung n n lng khụng i thu c 20,8 gam cht rn Cỏc phn ng xy hon ton Giỏ tr ca m l A 150 ,32 B 151 ,40 C 152 ,48 D 153 ,56 Cõu 28: Trong kim loi sau: Fe, Na, Al, Cr Kim loi n tip xỳc vi axit v kim loi ... 47B 48B 49D 50D T- Thỏi Nguyờn - VN Trang 47 Tuyn Tp Thi Th THPT Quc Gia Mụn Húa Hc TRNG THPT CHUYấN YấN NH THI TH I HC, NM 2014 - 2 015 Mụn thi: HO HC 12 - KHI A, B - LN Cõu 1: Nhúm cỏc kim loi...
 • 121
 • 3,153
 • 27

Xem thêm