LUYEN 10 DE DAT 8 DIEM DE SO 9

đề ôn luyện ngữ văn tuyển sinh 10, đề số 9

đề ôn luyện ngữ văn tuyển sinh 10, đề số 9
... thương nặng - Trước lúc nhắm mắt, ông kịp trao lại cho ngưòi bạn ông Ba lược với lời nhắn trao tận tay gái bé bỏng ông quà thiêng thiêng Thực nguyện ước bạn hứa, ông Ba trao tận tay bé Thu lược ... người dân chợ Dầu - Trong câu nói, ông Hai dùng sai từ” Mục đích” , lẽ phải nói ” mục đích kích” Câu 3: Viết đọan văn nghị luận ( không trang giấy thi) với chủ đề: ” Lời xin lỗi” ( Trong sử dụng ... mình, anh khát khao nhận gái - Nhưng bé Thu, gái anh không nhận anh cha vết sẹo mặt không giống với ảnh anh chụp với vợ anh lúc cưới Không thế, bé Thu đối xử với anh ngưòi xa lạ, xa lánh anh...
 • 4
 • 212
 • 0

Đề thi ôn tập môn Toán lớp 10 - Đề số 9 ppsx

Đề thi ôn tập môn Toán lớp 10 - Đề số 9 ppsx
... WWW.VNMATH.COM ĐÁP ÁN ĐỀ ÔN TẬP HỌC KÌ – Năm học Môn TOÁN Lớp 10 Thời gian làm 90 phút Đề số Câu 1: 1) Cho ba số dương a, b, c Chứng minh: a + b + c ≥ ab + bc + ca Áp dụng bất đẳng thức Cô-si, ta có: a ... 2: x − 14 x + x − 10 >1⇔ −x2 − x + x − 10 > ⇔ x + x − 10 < ⇔ −5 < x < a) Tính giá trị lượng giác sin2α, cos2α biết cotα = −3 ⇒ cos2 α = 10 + cot α 10 • cos 2α = cos2 α − = − = 10 • sin α = 7π < ... kính đường tròn nội tiếp ngoại tiếp tam giác ABC a BC 7 S 10 = = = = • R= •r= = 2sin A 2sin A 2sin 60 p 10 e) Tính đường cao AH 2S 2 .10 20 • AH = ∆ ABC = = BC 7 ==================== ...
 • 3
 • 202
 • 0

Đề kiểm tra 1 tiết môn tiếng Anh lớp 10 - Đề số (9)

Đề kiểm tra 1 tiết môn tiếng Anh lớp 10 - Đề số (9)
... 11 She shows considerable talent for performing so she has become famous rapidly A excitedly B interestedly C thrillingly D quikly 12 Mathematics is my favorite ... I find it interesting to watch 21 Michael Jackson/ born/ Indiana/ August 29/ 19 58/ musical/ black family A Michael Jackson that be born in Indiana on August 29, 19 58 into a musical black family ... on August 29, 19 58 into a musical black family C Michael Jackson born in Indiana on August 29, 19 58 into a musical black family D Michael Jackson was born in Indiana on August 29, 19 58 into a musical...
 • 6
 • 337
 • 1

Đề kiểm tra 1 tiết môn tiếng Anh lớp 10 - Đề số (9)

Đề kiểm tra 1 tiết môn tiếng Anh lớp 10 - Đề số (9)
... finish 10 What is Mr.Vy’s occupation? A job B farmer 11 Marie Curie was radium A won C professor D scientist ………… the Nobel Prize determining the atomic weight of B awarded C dedicated D devoted 12 ... strikes C strings D knocks II- Choose the word which has the underlined part pronounced differently from the rest (0.75pt) 15 A wonderful B sunshine 16 A routine B literature 17 A language B gather ... most famous husband-and-wife partnership in science history They discovered the liadioactive elements, Polonium and Radium They were (26) the Nobel Prize for Physics in 19 03 V-Read the passage,...
 • 4
 • 334
 • 2

Đề kiểm tra học kỳ 2 môn sinh học lớp 10 đề số 9

Đề kiểm tra học kỳ 2 môn sinh học lớp 10 đề số 9
... D.40 phút; 19 Phản ứng tổng quát trình lên men lactic là: A CH 3CH2OH + O2  CH3COOH + H2O; B C6H12O6  CH3CHOHCOOH; C C6H12O6  C2H5OH + CO2 + ATP; D C6H12O6  C3H4O3  AcoA  CH3COOH 20 Khi muối ... Câu2: - Một tế bào lưỡng bội 2n = 12 NST nguyên phân liên tiếp đợt tạo NST? Câu3: đậu lúa 2n= 24 NST xác định: + Số NSTở kì sau trình nguyên phân? + Số crômatit kì đầu trình nguyên phân? Trang Trang ... đường, (2) có nước đường nấm men, (3) có nước lã nấm men Bọt khí ở: A Ống (1); B Ống (2) ; C Ống (3); D.Ống (4); 18 20 phút trực khuẩn E.Coli phân bào lần, nên g : A 120 giây; B 02 phút; C .10 phút;...
 • 4
 • 178
 • 1

Đề KT 1 tiết HK1 sinh học 10 đề số 9

Đề KT 1 tiết HK1 sinh học 10  đề số 9
... nhân 39 40 Đặc điểm chung trùng roi , a mip, vi khuẩn : a Đều thuộc giới động vật b Đều có cấu tạo đơn bào c Đều thuộc giới thực vật d Đều thể đa bào Điều sai nói tế bào ? a Là đơn vị cấu tạo sống ... quan , vùng nhân d Nhân phân hoá , bào quan , màng sinh chất 16 Đặc điểm cấu tạo tế bào nhân chuẩn khác với tế bào nhân sơ : a Có màng sinh chất 17 b Có bào quan máy Gôngi, lưới nội chất c Có màng ... gồm có đường , axit, ba zơ ni tơ 15 Tế bào nhân sơ cấu tạo thành phần : a Màng sinh chất , tế bào chất , vùng nhân b Tế bào chất, vùng nhân , bào quan c Màng sinh chất , bào quan , vùng nhân...
 • 8
 • 186
 • 0

ĐỀ THI TUYỂN SINH vào lớp 10 đề số 9

ĐỀ THI TUYỂN SINH vào lớp 10 đề số 9
... about 20,000 human lives each year Man can control ( 39) things about nature, (40) we can not control earthquakes Câu 36: Câu 37: Câu 38: Câu 39: Câu 40: A After A was caused A is predicted A some ... Television is the most popular form of entertainment in the American household People of all ages use this medium to entertain themselves for an average of four hours a day Thus, television has had ... children Scientists now say that children can be adversely affected by contantly watching television This is due to the fact that they participate less in physical activities, spend less time reading...
 • 3
 • 141
 • 0

10 đề số 9

10 đề số 9
... mD=2,0135u; mHe = 3,01 49 u; mn = 1,0087u Năng lượng tỏa phản ứng A 1,8821 MeV B 2,7 391 MeV C 7, 499 1 MeV D 3,1671 MeV Câu 29- CĐ2014: Một sóng tần số 25 Hz truyền dọc theo trục Ox với tốc độ 100 cm/s Hai ... đầu điện trở hai tụ điện 100 V 100 V Độ lệch pha điện áp hai đầu đoạn mạch điện áp hai tụ điện có độ lớn π π π π A B C D Câu 39- CĐ2014: Theo quy ước, số 12 ,10 có chữ số có nghĩa? A B C D Câu 40: ... cách hai điểm A B cho kết s = 7 89 mm.Viết kết đo: A s = 7 89 ± 0,5 mm B s = 7 89 ± mm C s = 7 89 ± 0,1 mm D s = 7 89 ± 0,05 mm Câu 41: Thanh thép đàn hồi dao động với tần số 16Hz Gắn cầu nhỏ vào đầu...
 • 4
 • 647
 • 0

Luyện 10 đề đạt 8 điểm Đề số 1

Luyện 10 đề đạt 8 điểm Đề số 1
... C3H8 D C3H6 C4H8 Đề số Hóa học ledangkhuong@gmail.com KHÓA LUYỆN 10 ĐỀ ĐẠT ĐIỂM ĐỀ SỐ Câu Một ion M3+ có tổng số hạt proton, nơtron, electron 79, số hạt mang điện nhiều số hạt không mang điện 19 ... %nCO  44  16 .2  0, 75 => nCO = 0,04.0,75 = 0,03 => nCO2 = 0, 01 44  28 Hệ: 12 2,5x+ 15 8y = 4, 385 3x/2 + y/2 = 0, 01 + 0,03/2 Đề số Hóa học => x = 0, 01 => %mKMnO4 = 0,02 .1 58/ 4, 385 .10 0 % = 72,06% ... C17H31COOH + O2 → 18 CO2 + 16 H2O  naxit linoleic = (15 ,232:22,4 – 11 ,7: 18 ) :2 = 0, 015 Câu 35 Trung hoà 8, 2 gam hh gồm axit fomic axit đơn chức X cần 10 0 ml dd NaOH 1, 5M Nếu cho 8, 2 gam hh t/d với...
 • 16
 • 4,165
 • 12

Luyện 10 đề đạt 8 điểm Đề số 2

Luyện 10 đề đạt 8 điểm Đề số 2
... + 3 /2 O2 → Cr2O3 a a a 3a/4 Sn + 2HCl → SnCl2 + H2 Sn + O2 → SnO2 a a a a a = 8, 98: (65+ 52+ 119+71.3) = 0, 02 VO2  2, 25.0, 02. 22, 4=1,0 08( l) Bấm nhanh: VO2  8, 98: (65+ 52+ 119+71.3). (2+ 3+4):4 .22 ,4 ... CO2↑ + H2O (d) CO2 + Ca(OH )2 → CaCO3 + H2O (e) 5SO2 + 2KMnO4 + 2H2O → 2MnSO4 + K2SO4 + 2H2SO4 (g) 2KHSO4 + 2NaHCO3 → Na2SO4 + K2SO4 + CO2↑ +H2O (i) Na2SO3 + H2SO4 → Na2SO4 + H2O + SO2↑ Đề số ... → NaAlO2 + 3 /2 H2 y > x 3x /2 TH2: Na + H2Odư → NaOH + ½ H2 x x /2 Al + NaOH dư → NaAlO2 + 3 /2 H2 y 3y /2 x /2 + 3x /2 = x /2 + 3y /2 = 1,75 x = 0,5 y=1 => %mNa  0,5 .23 100 %  29 ,87 % 0,5 .23 27 Câu...
 • 19
 • 4,425
 • 56

Luyện 10 đề đạt 8 điểm đề số 5

Luyện 10 đề đạt 8 điểm đề số 5
... 99 : 101 B 101 : 99 C 11 : D : 11 Hướng dẫn giải: pH =8 => KOH dư Cách 1: 10- 5 - 10- 6 VA: 10- 5 10- 6 VB: 10- 5 10- 5 + 10- 6 VA 10 5 10 6   VB 10 5 10 6 11 Cách 2: Do OH- dư nên ta có : 10- 5. V1 ... Cu2+ + 2e x 2x 8/ 3 Fe O4  2e  3Fe2 y 2y N +5 + 3e → N2+ 0, 45 0, 15  2x = 2y + 0, 45 (2) Từ (1) (2) nên x = 0,3 75, y = 0, 15 m = mCu(NO3)2 + mFe(NO3)2 = 0,3 75 188 + 0, 15 180 = 151 ,1 Câu 27 Cho ... nCr 3  0 ,5 nOH   nX  1 ,8 => OH- dư Cr3+ + 3OH- → Cr(OH)3 0 ,5 1 ,5 0 ,5 Cr(OH)3 + OH- → Cr(OH)40 ,5 0,3 nCr (OH )3  0 ,5  0,3  0, mCr (OH )3  0, 2 .103  20, ( g ) Đề số Hóa học 10 ledangkhuong@gmail.com...
 • 19
 • 3,183
 • 11

Luyện 10 đề đạt 8 điểm đề số 7

Luyện 10 đề đạt 8 điểm đề số 7
... 75 = 0,04 nGly-Gly = 0 ,79 2: (75 .2 - 18) = 6 .10- 3 => nGly = 0,012 nGly-Gly-Gly = 1 ,70 1: (75 .3 - 18. 2) = 9 .10- 3 => nGly = 0,0 27 nGly-Gly-Gly-Gly = 0 ,7 38: (75 .4 – 18. 3) = 3 .10- 3 => nGly = 0,012 nGly-Gly-Gly-Gly-Gly ... C 3 ,89 .10- 5 mol/(l.s) D.1,93 .10- 6 mol/(l.s) Hướng dẫn giải: nKOH 10 ml dd = 12 ,84 .10- 3.0,05= 6,42 .10- 4 nKOH lít dd = 6,42 .10- 4 .102 = 6,42 .10- 2 => CKOH = 0,0642 M C = 0,0642 – 0, 07 = - 5 ,8 10- 3 ... + t Câu 37 Đốt cháy hoàn toàn 80 , 08 gam hỗn hợp X gồm C3H7OH, C2H5OH CH3OC3H7 thu 95 ,76 gam H2O V lít khí CO2 (đktc) Giá trị V A 129,6 lít B 87 ,80 8 lít C 119,1 68 lít D 112 lít Câu 38 Cho cân...
 • 23
 • 2,818
 • 35

Luyện 10 đề đạt 8 điểm đề số 8

Luyện 10 đề đạt 8 điểm đề số 8
... nGly = 81 /75 = 1, 08 , nAla = 42,72 /89 = 0, 48 X + (x-1) H2O → x Glyxin 1, 08/ x ← 1, 08 Y + (y-1) H2O → y Alanin 0, 48/ y ← 0, 48 Tổng số nhóm -CO-NH- phân tử => x + y = nX : nY = : =>1, 08/ x = 3.0, 48/ y ... Giá trị m là: A 11,25 gam B 26,70 gam C 13,35 gam D 22,50 gam Đề số Hóa học ledangkhuong@gmail.com KHÓA LUYỆN ĐỀ 10 ĐỀ ĐẠT ĐIỂM ĐỀ SỐ Cho nguyên tử khối nguyên tố (đvC): H = 1; C = 12; O = 16; ... 1:3 Khi thủy phân hoàn toàn m gam M thu 81 gam glixin 42,72 gam alanin m có giá trị : A 116, 28 gam B 110, 28 gam C 109 ,5 gam D 104 , 28 gam Hướng dẫn giải: Đề số Hóa học ledangkhuong@gmail.com X: H[HN-CH2-CO]x-OH...
 • 19
 • 1,475
 • 6

Luyện 10 đề đạt 8 điểm đề số 10

Luyện 10 đề đạt 8 điểm đề số 10
... LUYỆN ĐỀ 10 ĐỀ ĐẠT ĐIỂM ĐỀ SỐ 10 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ DỰ BỊ ĐẠI HỌC NĂM 2009 MÔN: HÓA HỌC- KHỐI A ĐỀ DỰ BỊ (Đề thi có 04 trang) Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian phát đề đề ... NaOH dư thu muối có khối lượng A 106 gam B 84 .8 gam C 212 gam D 169.6 gam Hướng dẫn giải: nCO2 = netylic = 46.0 ,8: 46 = 0 ,8 => mmuối =mNa2CO3 = 0 ,8 .106 = 84 ,8 Đề số 10 Hóa học 12 ledangkhuong@gmail.com ... dịch HCl 1M Khối lượng xà phòng (kg) thu A 10. 3425 B 10. 3435 C 10. 3445 D 10. 3455 Câu 30: Dãy chứa amino axit có số nhóm amino số nhóm cacboxyl Đề số 10 Hóa học ledangkhuong@gmail.com A Gly, Ala,...
 • 14
 • 2,137
 • 4

BÍ KÍP LUYỆN 10 ĐỀ ĐẠT 8 ĐIỂM HÓA- ĐỀ SỐ 3

BÍ KÍP LUYỆN 10 ĐỀ ĐẠT 8 ĐIỂM HÓA- ĐỀ SỐ 3
... C17H31COOH C17H33COOH B C15H31COOH C17H35COOH C C17H33COOH C17H35COOH D C17H33COOH C15H31COOH Hướng dẫn giải: nGlixerol = 0,5 => Mlipit = 88 8 ( R COO)3C3H5 => R = 2 38 , 33 3 => C17H 33 C17H35 Đề số ... CTCT thỏa mãn axit CH3CH2CH2CH2COOH CH3(CH3)CHCH2COOH CH3CH2(CH3)CHCOOH (CH3)3CCOOH Este CH3CH2CH2COOCH3 CH3CH(CH3) COOCH3 CH3CH2COOCH2CH3 CH3COOCH2CH2CH3 CH3COOCH(CH3)CH3 Câu 47 Quá trình sau ... Fe(NO3 )3  X  Y  Z  Fe(NO3 )3     Các chất X T A FeO NaNO3 B FeO AgNO3 C Fe2O3 Cu(NO3)2 D Fe2O3 AgNO3 Hướng dẫn giải: to t 4Fe(NO3 )3  2Fe2O3 + 12NO2 + 3O2  Fe2O3 + 3CO → 2Fe+ 3CO2...
 • 17
 • 2,656
 • 14

Xem thêm

Từ khóa: các dạng đề trắc nghiệm tham khao thi tuyển sinh vào lớp 10 đề số 17khóa luyện 10 đềdùng cờlê tháo toàn bộ vít cấy 10 đai ốc 8 và vòng đệm 9 để tháo rời giá máy và hộp thuỷ lực 11 12toán khối d đề số 9đề thi kinh tế vi mô đề số 9đề thi thử đại học môn toán năm 2013 đề số 9 có đáp ánđề số 9 chuyên lê quý đôn quảng trị lần 1 2012đề số 9 chuyên sư phạm 1 lần 5 2012thầy trần trung hiếu giáo viên sử trường thpt chuyên phan bội châu nghệ an bày mẹo làm bài thi môn sử khối c đạt 8 điểm1 8 điểm trọng số các chỉ tiêu phi tài chínhmôn cấu trúc dữ liệu và giải thuật đề số 9tin hoc 10 cach lam bai thuc hanh so 9luyen thi tieng anh 10 de 8luật tố tụng hình sự các quy định của pháp luật tths này về thẩm quyền xét xử sơ thẩm vụ án hình sự và đề xuất hoàn thiện các quy định này bài 8 điểmluat dat dai de so 10 hoc kiHOP DONG MUA BAN NGTE00 Huong dan bieu quyet07 To trinh ngan sach 201710 To trinh Ban hanh Quy che Quan trivn 30-03-2017 Tai lieu Hop.rar 14 Phieu bieu quyetLaparoscopic heminephrectomy (ttn)TTN - DV2 (04-03-2014)CSDH - K. Dinh dưỡng (14.01.2014)4.Mẫu số 02-TCN ban hành theo TT 26-2015Nghị định 37 về xúc tiến thương mại (20.48KB)Quyết định 884 thủ tục hành chính BHXH, BHYT (20.48KB)Thông tư 166 hướng dẫn xử phạt VPHC về thuế. (40.96KB)CHUYÊN ĐỀ 8: AMIN AMINO AXIT PEPTIT VÀ PRÔTÊINThông tư 89 SDBS TT 228 về trích lập dự phòng (10.24KB)Sách chế độ kế toán doanh nghiệp QD15 (1392.64KB)Sách chế độ kế toán doanh nghiệp QD15 (1392.64KB)Sách chế độ kế toán doanh nghiệp QD15 (1392.64KB)Tài liệu tiếng anh - LAMNGHIEPVN.INFO (Hưng Bùi) ModauTài liệu tiếng anh - LAMNGHIEPVN.INFO (Hưng Bùi) Unit13Tài liệu tiếng anh - LAMNGHIEPVN.INFO (Hưng Bùi) UNIT 10