LUYEN 10 DE DAT 8 DIEM DE SO 5

Gián án Đề kiểm tra Học kì 1 - Toán 10 - đề số 5

Gián án Đề kiểm tra Học kì 1 - Toán 10 - đề số 5
... 2sin 150 cos 150 = cos 150 (*) Giải biện luận phương trình: VT (*) = = sin 15 0 + cos2 15 0 + 2sin 150 cos 150 + + sin 15 0 + cos2 15 0 − 2sin 150 cos 150 ( sin 150 + cos 150 ) + ( sin 150 − cos 150 ) = sin 150 ... cos 150 ) = sin 150 + cos 150 + sin 150 − cos 150 sin 150 + cos 150 − sin 150 + cos 150 = cos 150 (Vì < sin 150 < cos 150 ) ……HẾT…… (1, 0 đ) 0, 25 0, 25 0, 25 0, 25 (1, 0đ) 0, 25 0, 25 = 0 ,5 ... 0, 25 0, 25 0, 25 (2đ ) (1 ) 0, 25 0, 25 0 ,5 (1 ) 0, 25 0, 25 0, 25 0, 25 (1 ) 0, 25 0, 25 0, 25 0, 25 (1 đ ) 0, 25 0 ,5 0, 25 VIb VIb mx − m + = (1) x +1 Điều kiện x ≠ 1, (1) ⇔ mx – m +3 = x + ⇔ (m – 1) x...
 • 4
 • 194
 • 1

Đề thi tuyển sinh môn toán lớp 10 đề số 5 & 6 năm 2004 pdf

Đề thi tuyển sinh môn toán lớp 10 đề số 5 & 6 năm 2004 pdf
... Đề số Câu ( điểm ) Cho hàm số y = x2 có đồ thị đường cong Parabol (P) a) Chứng minh điểm A( - ;2) nằm đường cong (P) b) Tìm m để để đồ thị (d ) hàm số y = ( m – )x + m ... (d ) hàm số y = (m-1)x + m qua điểm cố định Câu ( điểm )  mx  y   mx  y  Cho hệ phương trình :  a) Giải hệ phương trình với m = b) Giải biện luận hệ phương trình theo tham số m c) ... song với MA , cắt đường thẳng AB D Chứng tỏ đường tròn ngoại tiếp tam giác ACD tiếp xúc với BC Đề số Câu ( điểm ) a) Giải phương trình : c)a) x 1   x  Cho Parabol (P) có phương trình y =...
 • 5
 • 344
 • 2

Đề thi ôn tập môn Toán lớp 10 - Đề số 5 potx

Đề thi ôn tập môn Toán lớp 10 - Đề số 5 potx
... WWW.VNMATH.COM ĐÁP ÁN ĐỀ ÔN TẬP HỌC KÌ – Năm học Môn TOÁN Lớp 10 Thời gian làm 90 phút Đề số Câu 1: 1) Giải bất phương trình sau: a) x + ≥ x + ⇔ 16 x + 24 x + ≥ x + x + ⇔ 15 x + 20 x + ≥   ⇔ ... b) B(3; –2), (∆′): 5x – 2y + 10 = 5. 3 − 2(−2) + 10 29 = = 29 • Bán kính R = d (B, ∆′ ) = 25 + 29 • Vậy phương trình đường tròn: ( x − 3)2 + ( y + 2)2 = 29 c) F1(–8; 0) , M (5; −3 ) x2 y2 = (1) ... c2 ⇔ a2 = b2 + 64 25 27 2 2 • M (5; −3 3) ∈ ( E ) ⇒ + = ⇔ 27a + 25b = a b a b  a2 = b2 + 64  2 2 • Giải hệ  2 2 ⇒ 27(b + 64) + 25b = (b + 64)b ⇔ b + 12b − 1728 = 27a + 25b = a b  • Phương...
 • 3
 • 315
 • 0

de thi lop 10- de so 5

de thi lop 10- de so 5
... Greek, Dutch, and Polish However, over the past 50 years, some four million people from more than 120 countries have made Australia their home This includes a large number of Asian and African immigrants ... countries means A This nation has the most population in the world B This nation has more population than other countries C This nation has less population than its neighbours D This nation is one ... he was dermined to finish his work In spite of A he was tired, he was dermined to finish his work B tired, he was dermined to finish his work C was tired, he was dermined...
 • 3
 • 124
 • 0

Đề thi HKII tin Học 10 Đề số 5

Đề thi HKII tin Học 10 Đề số 5
... Đưa trỏ văn cuối dòng C Chọn từ vị trí trỏ văn đến cuối dòng Trang 2/3 - Mã đề thi 57 0 D Đưa trỏ văn cuối văn Câu 25: Địa địa hộp thư điện tử: A Giainhancuoixom@fpt.vn B Tuyet_sac@hotmail.com ... Bulleted D Format → Borders and Shading… - - HẾT Trang 3/3 - Mã đề thi 57 0 ... B Dữ liệu truyền cáp theo hai chiều nhận gửi khác C Mọi máy tính có quyền truy cập mạng D Số máy tính mạng không ảnh hưởng đến tốc độ truyền liệu Câu 12: Hãy tìm phát biểu sai phát biểu...
 • 3
 • 61
 • 0

Đề kiểm tra 1 tiết môn tiếng Anh lớp 10 - Đề số (5)

Đề kiểm tra 1 tiết môn tiếng Anh lớp 10 - Đề số (5)
... guitar five years ago -> I have ………………………………………………………………………… When did they build this school? -> How long ……………………………………………………………………… They have built a new school in my village -> A new school ………………………………………………………………… ... haven’t met him for years -> It is …………………………………………………………………………… I often get up early -> I am used ……………………………………………………………………… The last time I was to Bristol was three years ago -> I haven’t ……………………………………………………………………… ... 5 What should campers remember? -> ………………………………………………………………………………………………… II Pronunciation Circle the word whose underlined part...
 • 3
 • 294
 • 1

Đề kiểm tra 1 tiết môn tiếng Anh lớp 10 - Đề số (5)

Đề kiểm tra 1 tiết môn tiếng Anh lớp 10 - Đề số (5)
... lunch III Choose the underlined part that is incorrect: (0,5m) 11 If Alan eats breakfast, he wouldn't overeat at lunch A B C D 12 f I don’t like you, I wouldn’t invite you to my house A B C D ... the report written b Has the report written c Did the report write d Has the report been written 10 Peter cannot go out for lunch because his car is broken a In spite of his broken car, Peter goes ... (come) V Fill each blank with one suitable word in the box: (1, 5ms) worrying sicknesses variety forest used species The loss of (1) …………… is destroying the earth’s plant and animal (2)………… Scientists...
 • 4
 • 288
 • 0

Đề kiểm tra học kỳ 2 môn sinh học lớp 10 đề số 5

Đề kiểm tra học kỳ 2 môn sinh học lớp 10 đề số 5
... diện với 20 mặt tam giác Câu 16 : Mức nhiệt độ tối ưu cho sinh trưởng vi sinh vật mức nhiệt độ mà : A Vi sinh vật sinh trưởng mạnh B Vi sinh vật bắt đầu giảm sinh trưởng C Vi sinh vật ngừng sinh ... C, HIV Câu 20 : Virut kí sinh người ? A Phagơ B Phagơ, virut bại liệt C Virut khảm thuốc D HIV, virut viêm gan B Câu 21 : Một quần thể vi sinh vật có số lượng tế bào ban đầu 100 Sau số lượng tế ... Câu 32 : Virut sống bắt buộc tế bào chủ ( vi sinh vật, động vật, thực vật) A Cộng sinh B Hội sinh C Kí sinh Câu 33 : Yếu tố có tác dụng tiêu diệt bào tử nấm nảy mâm : A Các chất kháng sinh...
 • 6
 • 191
 • 0

Đề Kiểm tra 1 tiết HK1 sinh học 10 đề số 5

Đề Kiểm tra 1 tiết HK1 sinh học 10  đề số 5
... làm số lượng ti thể thay đổi đời sống tế bào ? A Ti thể tự nhân đôi làm cho số lượng ti thể tăng B Lizỗôm phân huỷ ti thể già yếu làm cho số lượng ti thể giảm C Ti thể tự tiêu huỷ làm cho số lượng ... O coi nguyên tố sinh học phổ biến A Chiếm tỉ lệ nhiều thể sống B Cấu tạo nên vật chất sống C Không kết hợp với với nhiều D Có tính chất lý hoá phù hợp với nguyên tố khác giới sống Câu 39 : Cấu ... kết lại với Câu 15 : Trong loại ARN sau đây, loại có tế bào nhân sơ ? A rARN 5, 8S B rARN 16 S C rARN 18 S D rARN 28S Câu 16 : Tương quan diện tích màng màng ti thể là: A Diện tích màng lớn hay nhỏ...
 • 8
 • 229
 • 0

Đề KT HK1 sinh học 10 đề số 5

Đề KT HK1 sinh học 10  đề số 5
... Câu 02: Nêu thí nghiệm co phản co nguyên sinh? TaiLieu.VN Page ĐÁP ÁN I/ TRẮC NGHIỆM: ( 20 câu x 0, 25 = 5, 0 đ) 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 C B C A D B B B A D B ... Nguyên tố hoá học đặc biệt quan trọng tham gia cấu tạo nên đại phân tử hữu A Ôxi TaiLieu.VN B Nitơ C Hiđrô Page D Cacbon Câu 15: Nhóm nguyên tố sau nhóm nguyên tố cấu tạo nên chất sống? A C, H, ... Mg, N D H, Na, P, Cl Câu 16: Các cấp tổ chức giới sống hệ mở vì: A Phát triển tiến hoá không ngừng B Có khả thích nghi với môi trường C Có khả sinh sản để trì nòi giống D Thường xuyên trao đổi...
 • 6
 • 218
 • 0

Luyện 10 đề đạt 8 điểm Đề số 1

Luyện 10 đề đạt 8 điểm Đề số 1
... C3H8 D C3H6 C4H8 Đề số Hóa học ledangkhuong@gmail.com KHÓA LUYỆN 10 ĐỀ ĐẠT ĐIỂM ĐỀ SỐ Câu Một ion M3+ có tổng số hạt proton, nơtron, electron 79, số hạt mang điện nhiều số hạt không mang điện 19 ... %nCO  44  16 .2  0, 75 => nCO = 0,04.0,75 = 0,03 => nCO2 = 0, 01 44  28 Hệ: 12 2,5x+ 15 8y = 4, 385 3x/2 + y/2 = 0, 01 + 0,03/2 Đề số Hóa học => x = 0, 01 => %mKMnO4 = 0,02 .1 58/ 4, 385 .10 0 % = 72,06% ... C17H31COOH + O2 → 18 CO2 + 16 H2O  naxit linoleic = (15 ,232:22,4 – 11 ,7: 18 ) :2 = 0, 015 Câu 35 Trung hoà 8, 2 gam hh gồm axit fomic axit đơn chức X cần 10 0 ml dd NaOH 1, 5M Nếu cho 8, 2 gam hh t/d với...
 • 16
 • 4,181
 • 12

Luyện 10 đề đạt 8 điểm Đề số 2

Luyện 10 đề đạt 8 điểm Đề số 2
... + 3 /2 O2 → Cr2O3 a a a 3a/4 Sn + 2HCl → SnCl2 + H2 Sn + O2 → SnO2 a a a a a = 8, 98: (65+ 52+ 119+71.3) = 0, 02 VO2  2, 25.0, 02. 22, 4=1,0 08( l) Bấm nhanh: VO2  8, 98: (65+ 52+ 119+71.3). (2+ 3+4):4 .22 ,4 ... CO2↑ + H2O (d) CO2 + Ca(OH )2 → CaCO3 + H2O (e) 5SO2 + 2KMnO4 + 2H2O → 2MnSO4 + K2SO4 + 2H2SO4 (g) 2KHSO4 + 2NaHCO3 → Na2SO4 + K2SO4 + CO2↑ +H2O (i) Na2SO3 + H2SO4 → Na2SO4 + H2O + SO2↑ Đề số ... → NaAlO2 + 3 /2 H2 y > x 3x /2 TH2: Na + H2Odư → NaOH + ½ H2 x x /2 Al + NaOH dư → NaAlO2 + 3 /2 H2 y 3y /2 x /2 + 3x /2 = x /2 + 3y /2 = 1,75 x = 0,5 y=1 => %mNa  0,5 .23 100 %  29 ,87 % 0,5 .23 27 Câu...
 • 19
 • 4,458
 • 56

Luyện 10 đề đạt 8 điểm đề số 5

Luyện 10 đề đạt 8 điểm đề số 5
... 99 : 101 B 101 : 99 C 11 : D : 11 Hướng dẫn giải: pH =8 => KOH dư Cách 1: 10- 5 - 10- 6 VA: 10- 5 10- 6 VB: 10- 5 10- 5 + 10- 6 VA 10 5 10 6   VB 10 5 10 6 11 Cách 2: Do OH- dư nên ta có : 10- 5. V1 ... Cu2+ + 2e x 2x 8/ 3 Fe O4  2e  3Fe2 y 2y N +5 + 3e → N2+ 0, 45 0, 15  2x = 2y + 0, 45 (2) Từ (1) (2) nên x = 0,3 75, y = 0, 15 m = mCu(NO3)2 + mFe(NO3)2 = 0,3 75 188 + 0, 15 180 = 151 ,1 Câu 27 Cho ... nCr 3  0 ,5 nOH   nX  1 ,8 => OH- dư Cr3+ + 3OH- → Cr(OH)3 0 ,5 1 ,5 0 ,5 Cr(OH)3 + OH- → Cr(OH)40 ,5 0,3 nCr (OH )3  0 ,5  0,3  0, mCr (OH )3  0, 2 .103  20, ( g ) Đề số Hóa học 10 ledangkhuong@gmail.com...
 • 19
 • 3,201
 • 11

Luyện 10 đề đạt 8 điểm đề số 7

Luyện 10 đề đạt 8 điểm đề số 7
... 75 = 0,04 nGly-Gly = 0 ,79 2: (75 .2 - 18) = 6 .10- 3 => nGly = 0,012 nGly-Gly-Gly = 1 ,70 1: (75 .3 - 18. 2) = 9 .10- 3 => nGly = 0,0 27 nGly-Gly-Gly-Gly = 0 ,7 38: (75 .4 – 18. 3) = 3 .10- 3 => nGly = 0,012 nGly-Gly-Gly-Gly-Gly ... C 3 ,89 .10- 5 mol/(l.s) D.1,93 .10- 6 mol/(l.s) Hướng dẫn giải: nKOH 10 ml dd = 12 ,84 .10- 3.0,05= 6,42 .10- 4 nKOH lít dd = 6,42 .10- 4 .102 = 6,42 .10- 2 => CKOH = 0,0642 M C = 0,0642 – 0, 07 = - 5 ,8 10- 3 ... + t Câu 37 Đốt cháy hoàn toàn 80 , 08 gam hỗn hợp X gồm C3H7OH, C2H5OH CH3OC3H7 thu 95 ,76 gam H2O V lít khí CO2 (đktc) Giá trị V A 129,6 lít B 87 ,80 8 lít C 119,1 68 lít D 112 lít Câu 38 Cho cân...
 • 23
 • 2,840
 • 35

Xem thêm

Từ khóa: ngữ văn 8 bài viết số 5 đề 1các dạng đề trắc nghiệm tham khao thi tuyển sinh vào lớp 10 đề số 17bo de so 55 mon toan nam 2000 lop 8kiem tra chuong iv lop 8 dai so de so 5khóa luyện 10 đềtoán khối d đề số 5thử sức trước kì thi đề số 5 2012thử sức trước kì thi đề số 5 2013đi thi thử đại học vật lý có lời giải chi tiết đề số 5 ma de 506bài tập lớn chi tiết máy đề số 5bài thi môn kinh tế quốc tế đề số 5bài tập tình huống thương mại 2 đề số 5bài viết số 6 ngữ văn 7 văn mẫu đề số 5kiem tra chuong iv lop 7 dai so de so 5bo de so 5 kiem tra hoc ki ii mon anh van khoi 9PHÁT TRIỂN KINH TẾ TƯ NHÂNĐề án quản trị kinh doanh Thực trạng và giải pháp cho ngành dệt may Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầuHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 0)HU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 4) HH SC GC KET CAU THEPHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 5) HH SC GC KET CAU GACHTuần 15 giáo án lớp 3 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhTiểu luận môn kinh tế lượngThực trạng các tranh chấp hợp đồng tín dụng và kiến nghị giải pháp hạn chế tranh chấpVẤN đề bảo vệ tốt NHẤT QUYỀN và lợi ÍCH của KHÁCH HÀNG KHI HÀNH NGHỀ LUẬT sưCHUYÊN ĐỀ THỂ TÍCH KHỐI CHÓPCƯĐỀ THI THỬ MÔN VẬT LÝbài tập trắc nghiệm mặt cầu, hình cầu và khối cầuThuyet dong hoc phan tu chat khiBài 10. Bài thơ về tiểu đội xe không kínhKẾ HOẠCH HỘI THI GV DẠY GIỎI CẤP TRƯỜNG 2017-2018Bài 8. Biết ơn thương binh, liệt sĩTuần 3. So sánh. Dấu chấmTuần 4. Ông ngoạiBài 48. QuảSKKN PP Graph trong dạy học Hóa học