LUYEN 10 DE DAT 8 DIEM DE SO 3

Đề kiểm tra 15 phút môn Vật lí lớp 10 - đề số 3 Phần : Động học chất điểm potx

Đề kiểm tra 15 phút môn Vật lí lớp 10 - đề số 3 Phần : Động học chất điểm potx
... chuyển động chất điểm dọc theo trục OX có dạng: X = + 60t ( x :km, t : giờ) Chất điểm xuất phát từ điểm chuyển động với vận tốc bao nhiêu? A) Từ điểm M, cách O km, với vận tốc 60 km/h B) Từ điểm ... chuyển động B) Tốc độ trung bình chuyển động thẳng đoạn đườnglà C) Chuyển động lại pit-tông xi lanh chuyển động thẳng 9) Phương trình chuyển động chuyển động thẳng dọc theo trục OX trường hợp vật ... 5km/h C) Từ điểm M, cách O km,với vận tốc km/h D) Từ điểm O, với vận tốc 60 km/h 8) Hãy câu không đúng: a Quỹ đạo chuyển động thẳng đường thẳng A) Trong chuyển động thẳng đều, quãng đường vật tỉ lệ...
 • 3
 • 329
 • 0

đề ôn luyện ngữ văn tuyển sinh 10, đề số 3

đề ôn luyện ngữ văn tuyển sinh 10, đề số 3
... tạm thời, không làm cho từ có thêm nghĩa đựa vào để giải thích từ Câu 3: Lấy nhan đề “Những người không chịu thua số phận” , viết văn nghị luận ngắn ( Không trang giấy thi) người (3 điểm) Trả ... câu) Buồn trông cửa bể chiều hôm Thuyền thấp thoáng cánh buồn xa xa? Buồn trông nước sa Hoa trôi man mác biết đâu? Buồn trông nội cỏ rầu rầu Chân mây mặt đất màu xanh xanh Buồn trông gió mặt ... thức bàn đạp vững cánh cửa dẫn đến thành công dù bước khởi đầu gian nan, trắc trở.câu chuyện Hiền khiến không khỏi bùi ngùi xúc động mong muốn cảm thông chia với mà Hiền trải qua Câu 4: Cảm nhận...
 • 4
 • 188
 • 0

Đề và ĐA thi vào lớp 10 (Đề số 3)

Đề và ĐA thi vào lớp 10 (Đề số 3)
... (2) bx + ay = Lấy (1) – (2) ta (a – b)(x – y) = ⇔ x = y (do a ≠ b) 5 Thay vào (1) ta được: x = ⇒y= a+b a+b Do x lâ số nguyên a, b nguyên dương nên a + b ước nguyên dương ≥ a = a = a = a ...  x + xy + 8z = 100 (2)   Giả sử r ng tồn số nguyên x, y, z thỏa (*) Nhân hai vế (1) với c ng vâo (2) ta được: 2 2 9x – 23xy + 24y = 348 ⇔ 5(2x – 5xy + 5y ) = (x – y) + 348 (3) Ta có: 2 * 5(2x ... dư dư 4; * 348 chia dư Suy ra: * Vế trái (3) chia hết cho (4) * Vế phải (3) chia cho có dư lâ 3, lâ lâ (5) Từ (4) vâ (5) suy mâu thuẫn Vậy không tồn số nguyên x, y, z thỏa hệ (*) Câu 5: Ta có:...
 • 4
 • 184
 • 1

Đề thi môn hóa học lớp 10 - Đề số 3

Đề thi môn hóa học lớp 10 - Đề số 3
... hợp khí qua dung dịch Pb(NO3)2 dư thu 23, 9 gam kết tủa đen (Cho Pb = 207) Giá trị m là: A) 93, 6 B) 9, 63 C) 6 ,39 D) 9 ,36 Cu 9) Hoà tan 1,8 gam muối sunfat kim loại có hóa trị II vào nước 50ml dung ... tính oxi hóa vừa có tính khử B) Là chất có tính khử C) Là chất có tính oxi hóa D) Không thể có tính oxi hóa khử Cu 3) Hỗn hợp oxit tác dụng với H2SO4 đặc nóng có khí thoát ra: A) Fe2O3, Al2O3, CuO ... dịch sau: NH4Cl, NaNO3, (NH4)2SO4, CuSO4, MgCl2, ZnCl2 Chỉ dùng hóa chất sau nhận biết chất trên? A) Dung dịch NaOH B) Quỳ tím C) Dung dịch Ba(OH)2 D) NH3 Cu 7) Cho 10, 6g Na2CO3 vào 12g dung dịch...
 • 2
 • 276
 • 1

Tài liệu KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG CUỐI HỌC KỲ MÔN HÓA HỌC LỚP 10 - Đề số 3 docx

Tài liệu KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG CUỐI HỌC KỲ MÔN HÓA HỌC LỚP 10 - Đề số 3 docx
... ion sau xếp theo giảm dần tính khử: B) C) D) A) F- > Cl- > Br- > IBr- > I- > Cl- > FI > Br- > Cl- > FCl- > F- > Br- > I26) Tính chất chung hợp chất chứa oxi Clo là: A) Kém bền, dễ phân huỷ B) ... 281,75g 26) Dãy ion sau xếp theo giảm dần tính khử: B) D) A) F- > Cl- > Br- > ICl- > F- > Br- > IC) I- > Br- > Cl- > FBr- > I- > Cl- > F27) Cho 1,12 lit khí Clo (đktc) vào dung dịch NaOH 1M Sau ... Cả A B 25) Dãy ion sau xếp theo giảm dần tính khử: B) D) A) I- > Br- > Cl- > FCl- > F- > Br- > IC) F- > Cl- > Br- > IBr- > I- > Cl- > F26) Lấy lit khí hiđro cho tác dụng với lit khí Clo Hiệu...
 • 8
 • 328
 • 0

Đề thi thử học kì 2 môn toán lớp 10 đề số 3 & 5 potx

Đề thi thử học kì 2 môn toán lớp 10 đề số 3 & 5 potx
... cách O1O2 ngắn ĐỀ SỐ Câu ( điểm  xx x 2    ):  x  x 1 x x 1 x 1   a) Rút gọn biểu thức b) Tính giá trị A x   Câu ( điểm ) 2x  x 2 x 1 Giải phơng trình :   x  36 x  x ... hiệu hai nghiệm tích chúng Câu3 ( điểm ) Cho hàm số : y = ( 2m + )x – m + (1) a) Tìm m biết đồ thị hàm số (1) qua điểm A ( -2 ; ) b) Tìm điểm cố định mà đồ thị hàm số qua với giá trị m Câu ( ... ĐỀ SỐ Câu ( điểm ) 1) Giải bất phơng trình : x   x  2) Tìm giá trị nguyên lớn x thoả mãn x  3x   1 Câu ( điểm ) Cho phơng trình : 2x2 – ( m+ )x +m – = a) Giải...
 • 3
 • 760
 • 5

Đề kiểm tra 45 phút môn Vật lí lớp 10 - đề số 3 ppt

Đề kiểm tra 45 phút môn Vật lí lớp 10 - đề số 3 ppt
... quanh trái đất A 2,7 .1 0- 6rad/s2 B 2,7 .1 0- 5rad/s C 2,7 .1 0- 6rad/s D 27 .1 0- 6rad/s 08 Đai lựơng đặc trung cho biến thiên hứơng vận tốc chuyển động tròn A gia tốc tiếp tuyến B tần số chuyển động C chu ... quảng đừơng A 13, 3km/h B 15km/h C 12km/h D 17km/h 13 Một vật rơi tự nơi có gia tốc g=10m/s2,thời gian rơi giây.Thời gian vật rơi mét cuối A 0,3s B 0,01s C 0,03s D 0,1s 14 Một vật chuyển động ... thời gian lúc ném phuơng trình chuyển động vật A x=5+5t2 B x= 5-5 t2 C x=5t2 D x =-5 t2 12 Một ngừơi xe đạp 2 /3 đoạn đừơng đầu với vận tốc trung bình 10km/h 1 /3 đoạn đừơng sau với vận tốc trung bình...
 • 4
 • 348
 • 0

Đề thi ôn tập môn Toán lớp 10 - Đề số 3 docx

Đề thi ôn tập môn Toán lớp 10 - Đề số 3 docx
... WWW.VNMATH.COM ĐÁP ÁN ĐỀ ÔN TẬP HỌC KÌ – Năm học Môn TOÁN Lớp 10 Thời gian làm 90 phút Đề số Câu 1:  a a  b a  c c a) Do a, b, c > nên  + ÷ ≥ ,  ... ⇔ 3x − y + = , • Tâm B(2; 3) , Phương trình AC: 3. 2 − 2.( 3) + = 13 Bán kính R = d (B, AC ) = 9+4 Vậy phương trình đường tròn ( x − 2)2 + ( y + 3) 2 = 13 c) Viết phương trình đường thẳng ∆ vuông ... 5n = ⇔ m = −5n  m = 10  m = 10 Từ (1) (2) ⇒   n =  n = −2 ⇒ Phương trình ∆ là: x − 5y + 10 = x − 5y − 10 = Phương trình MN: (1) (2) Câu 4: Câu 5: a) cos α + sin α sin3 α = cosα 1 + = cot...
 • 3
 • 269
 • 0

de thi lop 10 de so 3

de thi lop 10 de so 3
... 13 B 23 D 14 C 24 A 15 C 25 D 16 B 26 C 17 B 27 D 18 A 28 C 19 A 29 B 20 C 30 B 31 D 32 B 33 C 34 B 35 C 36 C 37 D 38 D 39 A 40 D ... this year D Two department stores have been built this year 38 Coputers are used to design new models A People used to designing new models B People are used to design new models by computer ... him 37 Theyve built two department stores this year A Two department stores this year have been built B Two department stores have to be built this year C Two department store are built this...
 • 3
 • 150
 • 1

bộ 10 đề thi toán. 10 đề số 3

bộ 10 đề thi toán. 10 đề số 3
... 10b3 2a 5a 4b + 10a 2b3 10ab + 3b5 ( a b) ( 2a + 3b ) Bt ng thc cui luụn ỳng Tng t 2b5 + 3c 2c + 3a 5b3 10bc + 10c ; 5c 10ca + 10a bc ca Cng theo v ba bt ng thc trờn ta c 2a5 + 3b5 ... + 3b5 2b5 + 3c5 2c + 3a + + 15(a + b3 + c 2) Chng minh rng : ab bc ca ;b = t a = x 2a + 3b5 5a 10ab + 10b3 vi a, b > (1) Ta chng minh bt ng thc ab Tht vy ( ) (1) 2a + 3b5 ab 5a 10ab + 10b3 ... x x 1) ( 3x + x 3) = x Vy phng trỡnh cú h nghim x = 2 2 2 Ta cú: ( x x 1) ( 3x + x 3) = x ( 3x 3x 3) ( x + x 3) = 12 x ( *) ( x x 3) x ( x x 3) + x = 12 x ( x x 3) x = 12...
 • 62
 • 296
 • 1

Đề kiểm tra Học kì 1 - Toán 10 - đề số 3

Đề kiểm tra Học kì 1 - Toán 10 - đề số 3
... ÁN ĐỀ THI HỌC KÌ – Năm học 2009 – 2 010 Môn TOÁN Lớp 10 Cơ Thời gian làm 90 phút Đề số CÂU ĐIỂM 0,25 0,25 a)  3;  ∩  1; 6 ) =  1;       b)  −5 ;1) ∪ ( 0 ;1) =  −5 ;1)   c) R \ (3; ... Chương Thông hiểu Vận dụng Tổng cổng 1 Chương ĐẠI SỐ 1 1 Chương 2 0,75 2 2,75 Chương 1 0,75 Chương HÌNH HỌC 1, 25 0,75 Chương 2,25 1 1,25 TỒNG CỘNG 4 1, 25 10 10 ... trình x = x = x2 c) = 1 (1) 2x + 1 ĐK x ≠ (1) ⇒ x = 1( x + 1) ⇔ x + x + = ⇔ x = 1 Vậy nghiệm PT x = 1 3m − m−2 + m − = ⇔ m = ; m = vào PT ta 0x = Vậy PT Vô nghiệm 3m − Kết luận + m ≠ ; PT...
 • 3
 • 147
 • 1

Đề thi HKII Tin Học 10 Đề số 3

Đề thi HKII Tin Học 10 Đề số 3
... - Trang 2 /3 - Mã đề thi 35 7 Phần trả lời trắc nghiệm: Câu P/án Câu P/án 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 B Phần tự luận: Hãy điền phần thi u (khái niệm, đặc ... - HẾT Trang 3/ 3 - Mã đề thi 35 7 ... Hãy kể số thi t bị phương tiện truyền thông mạng có dây: Siêu văn là: ...
 • 3
 • 142
 • 0

Đề kiểm tra 1 tiết môn tiếng Anh lớp 10 - Đề số (3)

Đề kiểm tra 1 tiết môn tiếng Anh lớp 10 - Đề số (3)
... we -( start) our lesson A started B starts C was starting D had started Câu 10 Marie Curie was the first woman at the Sorbonne A chemist B teacher C professor D tutor Câu 11 She ... C what D when Câu 12 did you see him ? I saw him two days ago A which B why Câu 13 He goes to the field to the transplanting A make B C doing D making trang2 Câu 14 He lets his wife ... D lazy Câu 15 My teacher reading newspaper A likes B needs C would like D wants Câu 16 Look ! Smoke out of that window A comes B is coming C come D came C to be D been Câu 17 I am very...
 • 6
 • 392
 • 1

Đề kiểm tra học kỳ 2 môn sinh học lớp 10 đề số 3

Đề kiểm tra học kỳ 2 môn sinh học lớp 10 đề số 3
... có NST 2n =20 , tế bào kỳ A Kỳ sau NP B Kỳ sau GP2 C Kỳ đầu GP2 D Kỳ đầu GP1 Câu 11: Sự phân ly độc lập cặp NST kép tương đồng xảy kỳ giảm phân? A Kỳ sau GP1 B Kỳ sau GP2 C Kỳ cuối GP1 D Kỳ cuối ... Lipaza Câu 28 : Một quần thể VSV có số lượng tế bào ban đầu 100 Sau số lượng tế bào quần thể 80 Thời gian hệ là: A 10 phút B 15 phút C 30 phút D 20 phút Phần II: Tự luận (3 điểm) Ở người NST 2n=46 ... 7: Ở ruồi, NST 2n=8, vào kỳ sau GP1 tế bào có A NST B 16 NST đơn C 16 cromatit D 16 NST kép Câu 8: Màng nhân xuất trở lại trình phân bào nguyên nhiễm A Kỳ đầu B Kỳ C Kỳ sau D Kỳ cuối Câu 9: Trong...
 • 4
 • 179
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: hoc ki mon luat dat dai de so 3tuyển chọn 100 đề luyện thi đại học môn toán de so 3ngữ văn lớp 8 bài viết số 3 đề 4de 4 tap 8 bai viet so 3de so 3 trong bai viet tap lam van so 6 lop 8các dạng đề trắc nghiệm tham khao thi tuyển sinh vào lớp 10 đề số 17tai lieu boi duong tieng anh lop 8 de so 3bai van mau lop 8 bai viet so 7 de so 3de so 3 bai viet so 7 lop 8bai van so 7 lop 8 de so 3van mau lop 8 bai viet so 3 de 4khóa luyện 10 đềđề số 3 địa 6toán khối d đề số 3đề thi trắc nghiệm môn phần cứng máy tính đề số 3Vấn Ä‘á  Nông nghiá ‡p trong WTO - Andrew Stephen21 2010 TT BCT Thuc hien quy tac xuat xu trong ASEAN good2005 42 TT BTC huong dan thuc hien 48 2005 ND CP viec giam thue xk VN Thailand CEPTbao cao thuong nien 2016 dlgbao cao thuong nien 2010 dlgMẫu đăng ký lịch công tácSơ yếu lý lịch sinh viênĐơn xin phúc traDC 14.pdfDC 13.pdfVăn bản | Trang thông tin điện tử Trường ĐH Giao thông vậnVăn bản | Trang thông tin điện tử Trường ĐH Giao thông vậnVăn bản | Trang thông tin điện tử Trường ĐH Giao thông vậnChương I. §7. Luỹ thừa với số mũ tự nhiên. Nhân hai luỹ thừa cùng cơ sốThông báo vv tổ chức thi giữa kì 2 năm học 2013 - 2014Thông báo v v thi công cầu sắt Nông LâmBai 4 ve giao duc xa vienTong quan ve To chuc Nong dan GiangToT Quan ly CLB khuyen nong TL Hoc vienCông văn 184 BGDĐT -SEQAP V v: Tập huấn giáo viên cốt cán về đổi mới công tác Đội TNTP Hồ Chí Minh trong trường tiểu học dạy học cả ngày | SEQAP.EDU.VN CV 184 CT doi DTBD