hay và khó 20 đê

tổng hợp 20 đề hóa hay khó 2017

tổng hợp 20 đề hóa hay và khó 2017
... Rót từ từ dung dịch HCl 0,1M vào 200 ml dung dịch K[Al(OH)4] 0,2M Khối lượng kết tủa thu phụ thuộc vào V (ml) dung dịch HCl sau: Giá trị a b là: A 200 1000 B 200 800 C 200 600 D 300 800 - Câu 42:Dung ... Câu 49: Cho 4,8 gam bột Cu2S vào 120 ml dung dịch NaNO3 1M, sau thêm 200 ml dung dịch HCl 1M vào, kết thúc phản ứng thu dung dịch X V lít khí NO (sản phẩm khử ... (đktc) vào 0,5 lít NaOH 0,4M KOH 0,2M Sau phản ứng dung dịch X Lấy 1/2 dung dịch X tác dụng với Ba(OH) dư, tạo m gam kết tủa m tổng khối lượng muối X là: A 19,7g 20, 6g B 19,7gvà 13,6g C 39,4g 20, 6g...
 • 57
 • 70
 • 0

HƯỚNG DẪN GIẢI CÁC BÀI TẬP HÓA HAY KHÓ TRONG ĐỀ THI ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG NĂM 2013

HƯỚNG DẪN GIẢI CÁC BÀI TẬP HÓA HAY VÀ KHÓ TRONG ĐỀ THI ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG NĂM 2013
... thu m gam chất rắn Giá trị m A 2,87 B 5,74 C 6,82 D 10,80 (Đề thi tuyển sinh Cao đẳng khối A khối B năm 2013) Hướng dẫn giải Theo giả thi t, ta có :  n FeCl2 : n NaCl = 1:    n FeCl2 = 0,01 ... m A 5,36 B 3,60 C 2,00 D 1,44 (Đề thi tuyển sinh Đại học khối B năm 2013) Hướng dẫn giải Bản chất phản ứng Fe khử hồn tồn Ag +, Cu2+ thành Ag, Cu; Ag+, Cu2+ oxi hóa Fe thành Fe2+ Áp dụng bảo tồn ... H2 (đktc) Giá trị m A 29,9 B 24,5 C 19,1 D 16,4 (Đề thi tuyển sinh Đại học khối A năm 2013) Hướng dẫn giải Theo giả thi t suy : Trong phản ứng với H 2O (TN1), nhơm chưa phản ứng hết (vì lượng khí...
 • 3
 • 6,550
 • 222

HƯỚNG DẪN GIẢI NHANH CÁC BÀI TẬP HÓA VÔ CƠ HAY KHÓ TRONG ĐỀ THI ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG NĂM 2014

HƯỚNG DẪN GIẢI NHANH CÁC BÀI TẬP HÓA VÔ CƠ HAY VÀ KHÓ TRONG ĐỀ THI ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG NĂM 2014
... thi u chun đề hóa học 10 (168 trang) Quyển : Giới thi u chun đề hóa học đại cương vơ 11 (188 trang) Xem chi tiết : http://docsachtructuyen.vn/shops/view_book/661/ Quyển : Giới thi u chun đề hóa ... http://docsachtructuyen.vn/shops/view_book/336/ Quyển : Giới thi u chun đề hóa học hữu 12 (231 trang) Quyển : Giới thi u chun đề hóa học đại cương vơ 12 (326 trang) Trên bước đường thành cơng khơng có dấu chân kẻ lười biếng ... thành cơng khơng có dấu chân kẻ lười biếng Thầy Nguyễn Minh Tuấn – THPT chun Hùng Vương – Phú Thọ – ĐT : 01689186513 – Email : nguyenminhtuanchv@gmail.com Giới thi u sách ơn thi đại học mơn Hóa...
 • 6
 • 1,204
 • 74

Tổng hợp những bài hóa học hay khó trong đề thi THPT Quốc gia

Tổng hợp những bài hóa học hay và khó trong đề thi THPT Quốc gia
... chủ quan câu chốt + hay khó đề TSĐH 2015 tới Tư liệu tổng hợp phân tích dựa quan sát đề minh họa BGD 2015 đề thi thử trường nước (mùa thi thử 2015) Tuy nhiên, dạng, vấn đề hay + mạnh dạng khai ... Dạng 6: tập peptit Dù đề đại học năm có dạng hay không nói rằng, năm năm peptit Một mùa thi thử ngập tràn peptit với đa dạng tập, câu hỏi + kết hợp khéo léo Những tập hay + khó với nhiều luồng, ... tham gia phản ứng 0,810 gam Chọn đáp án D ♠  Dạng 4: Bài tập kết hợp tính lưỡng tính Al, Zn với kiềm với dạng kim loại đẩy muối, tạo toán trường hợp: hay xử lí, khó dài phải giải nhiều trường hợp...
 • 9
 • 923
 • 19

FILE WORD 710 CAU HOA HAY VA KHO TRONG DE THI THU DAI HOC

FILE WORD 710 CAU HOA HAY VA KHO TRONG DE THI THU DAI HOC
... NaNO3 0,2M Sau phản ứng xảy hoàn toàn, thu dung dịch X khí NO (sản phẩm khử nhất) Cho V ml dung dịch NaOH 1,5M vào dung dịch X lượng kết tủa thu lớn Giá trị tối thi u V A 160 B 240 C 266,67 D 80 Câu ... vào dung dịch HNO3 loãng (dư), thu dung dịch X Cho X tác dụng với dung dịch NaOH (dư), thu kết tủa Y Đem Y tác dụng với dung dịch NH (dư), đến phản ứng hoàn toàn thu kết tủa Z Số hiđroxit có Y ... D 50% 50% Câu 692: Đề hiđro hoá etylbenzen thu stiren với hiệu suất 60% Đề hiđro hoá butan thu butađien với hiệu suất 45% Trùng hợp butađien stiren thu sản phẩm X (tỉ lệ mắt xích butađien stiren...
 • 7
 • 60
 • 0

chuyên đề rút gọn căn thức hay khó

chuyên đề rút gọn căn thức hay và khó
... đẳng thức: 1 1 1 + 2+ = + + a2 b c a b c Bài 17 a) Chứng minh: a + b a b = 2(a a b) với b 0, a b b) Rút gọn biểu thức: A = x + 2x + x 2x Bài 18 Chứng minh: + 24 + 12 + Bài 19 Rút gọn ... phụ thuộc vào biến số x Bài 13 Chứng minh giá trị biểu thức sau không phụ thuộc vào a 1 a Q = 20 + 14 + (a + 3) a 3a : + 2 2( a + 1) Bài 12 Cho A = Bài 14 Tinh số trị biểu thức P = ... 2( a + 1) Bài 12 Cho A = Bài 14 Tinh số trị biểu thức P = 2a + x x + 1+ x2 b > Bài 15 Rút gọn biểu thức: A= + 11 + + + + + 10 B = + 48 10 + C = + 10 + + 10 + D = 94 42 94 + 42 E = (4...
 • 4
 • 1,783
 • 57

đề thi thử hay khó có đáp án

đề thi thử hay và khó có đáp án
... 7,33 gam hỗn hợp M MO tỷ lệ mol 2:3 vào nước lít dung dịch X pH = 13 Kim loại M : A Ca B Sr C Ba D Mg Câu 17: Cho 1,86 gam etilenglycol tác dụng với gam axit axetic H2SO4 đặc làm xúc ... Đun Y với H2SO4 đặc sinh anken mạch không phân nhánh Tên X : A Anđehitisobutilic B Butanal C Butan-2-on D 2-metylpropanal Câu 25: Hoà tan hoàn toàn 11,5 gam Na vào 400 ml dung dịch HCl 0,5 ... 47:Cho 13,7 gam Ba vào 200 ml dung dịch FeSO 1M sau phản ứng xảy hoàn toàn thu kết tủa khối lượng là: A 9,86 gam B 5,6 gam C 23,3 gam D 32,3 gam Câu 48: Cho 45 gam Fe , Fe3O4 vào V lít dung dịch...
 • 5
 • 348
 • 4

Chuyên đề hay khó về dòng điện xoay chiều

Chuyên đề hay và khó về dòng điện xoay chiều
... đo dòng xoay chiều chiều Điện trở vôn kế lớn, điện trở ampe kế không đáng kể Khi mắc vào hai điểm A M vào hai cực nguồn điện chiều, ampe kế 2(A), V1 60(V) Khi mắc A B vào nguồn điện xoay chiều ... khối mắc nối tiếp với điện trở R = 60Ω đoạn mạch đặt vào hiệu điện xoay chiều tần số 50Hz hiệu điện sớm pha 580 so với dòng điện mạch Hộp kín chứa tụ điện hay cuộn cảm.Tính điện dung tụ độ tự cảm ... Cho mạch điện xoay chiều gồm cuộn dây có r = 50Ω; L = H , tụ điện điện dung 10π 10−4 F điện trở R thay đổi Tất mắc nối tiếp với nhau, đặt vào hai đầu π đoạn mạch có hiệu điện xoay chiều u =...
 • 35
 • 623
 • 5

de hay va kho thi thu dai hoc

de hay va kho thi thu dai hoc
... khí Y Dẫn Y vào lợng d dung dịch AgNO3 NH3 d thu đợc 12g kết tủa Khí khỏi dung dịch phản ứng vừa đủ với 16 gam Br2 lại khí Z Đốt cháy hoàn toàn Z thu đợc 2,24 lít khí CO2 (đktc) 4,5 gam H2O Giá ... (đktc), hiệu suất phản ứng 90% khối lợng polime thu đợc là: A 5,3 gam B 7,3 gam C 4,3 gam D 6,3 gam Câu 18 Đốt cháy hoàn toàn 1,48 gam hợp chất hữu X thu đợc 2,64 gam khí CO2 1,08 gam H2O Biết X ... NaOH, Na2CO3 ng l mt nhón riờng bit Dựng mt thuc th di õy phõn bit l trờn A NaNO3 B NaCl C Ba(OH)2 D dd NH3 o Câu 21 t chỏy hon ton mt hirocacbon X thu c 33,6 lít khớ CO2 ( 27,3 C ỏp sut 0,22atm)...
 • 5
 • 249
 • 0

tuyển tập các vấn đề hay va khó 1

tuyển tập các vấn đề hay va khó 1
... (R1 + R + r)I (1) E, r A R B R1 Đoạn mạch chứa điện trở R1 : A UAB = -R1.I (2) Ở đoạn mạch chứa chứa nguồn E : Từ (1) ta có : A E = (R + r)I + R1I Thế (2)vào ta được: E = (R + r)I - UAB B R1 ... nguồn hay máy thu mà cần để ý dòng điện cực dương ta lấy dấu cộng cực âm lấy dấu trừ E ′, r ′ E, r A R C U AB + E − E I= RAB / B Cũng cố : E, r E1 , r1 A R C U BA + E1 − E I= R + r + r1 B HẾT ... Ohm cho toàn mạch trường hợp có máy thu ? - Công thức : E − E′ I= R+r Bài 33 : ĐỊNH LUẬT OHM CHO CÁC LOẠI ĐOẠN MẠCH Đoạn mạch chứa nguồn điện Đoạn mạch chứa máy thu Đoạn mạch chứa nguồn điện máy...
 • 15
 • 382
 • 1

đề thi thử đại học hay khó(có đa)

đề thi thử đại học hay và khó(có đa)
... 2 Câu 14:Cho m gam Fe vào dd chứa đồng thời H2SO4 HNO3 thu dd X 4,48 lít NO(duy nhất) Thêm tiếp H2SO4 vào X lại thu thêm 1,792 lít khí NO dd Y Dung dịch Y hoà ... A Mg B Ca C Fe D Ba Câu 21: Cho 37,2 gam hỗn hợp gồm Fe Cu vào cốc chứa lượng dư dung dịch HCl thấy bay 3,36 lít khí đkc Thêm tiếp vào cốc lượng dư KNO3 để chất cốc xảy hoàn toàn V lít khí NO ... lít C 5,6 lít D 10,08 lít Câu 22: Cho 11 gam hh ancol đơn chức vào bình đựng Na (dư) thấy thoát 3,36 lít H2 (đkc) Nếu cho hh ancol vào dd H2SO4 đặc 140oC thu m gam ete (H = 80%) Giá trị m A 8,8...
 • 5
 • 422
 • 2

CHUYÊN ĐỀ KHẢO SÁT (LTDH HAY KHÓ)

CHUYÊN ĐỀ KHẢO SÁT (LTDH HAY VÀ KHÓ)
... y = x e 3) y = 4) ln x 2x x y = x.e x x 5) y = x ln(e + ) Chơng Khảo sát vẽ đồ thị hàm số 1) -khảo sát hàm số bậc ba BT1 Khảo sát vẽ đồ thị hàm số sau GV NGUYN NGC PHT 0905243436 1) y = x + 3x ... x x + 1) Khảo sát vẽ đồ thị 2)Viết phơng trình (P) qua CĐ,CTvà tiếp xúc với đờng thẳng y = điểm kể đợc tiếp tuyến vuông góc với đến (P) BT22(ĐHQGTPHCM 1998) Cho (C ) y = x + x Khảo sát vẽ đồ ... 1) Khảo sát vẽ đồ thị m= -2 2)Tìm m để (C) cắt Ox x1 < x2 < < x3 BT24(HV Ngân hàng TPHCM 2001) Cho (C ) y = x 3(2m + 1) x + 6m(m + 1) x + Khảo sát vẽ đồ thị m=1 CMR xCĐ- xCT không phụ thuộc vào...
 • 89
 • 218
 • 3

chuyên đề BẤT ĐẲNG THỨC HAY KHÓ.GIAI CHI TIẾT

chuyên đề BẤT ĐẲNG THỨC HAY VÀ KHÓ.GIAI CHI TIẾT
... TST 1999, Romania 85 [ Titu Vàreescu ] Cho a, b, c s th c không âm th a ñi u ki n a2 +b2 +c2 +abc = Ch ng minh r ng ≤ ab + bc + ca − abc ≤ USAMO, 2001 86 [ Titu Vàreescu ] Cho a, b, c s th ...    i=1  i=1 + xi  n +1 China TST, 2006 424 Cho x, y, z s th c dương th a mãn ñi u ki n x + y + z = Ch ng minh r ng xy yz zx + + ≤ xy + yz yz + zx zx + xy China TST, 2006 425 Cho a, b, ... th a mãn ñi u ki n x + y + z = Ch ng minh r ng x + y + z ≤ xyz + IMO Shortlist, 1987 51 [ Titu Vàreescu, Gabriel Dospinescu ] Cho x1 , x2 , , xn ∈ (0,1) σ m t hoán v c a {1, 2, , n} Ch ng minh...
 • 49
 • 5,686
 • 37

Xem thêm

Từ khóa: đề thi thử đại học môn toán hay va khođề thi thử môn hóa hay và khóđề thi thử hóa hay và khóđề thi thử đại học vật lý hay và khóđề thi thử vật lý hay và khóđề thi thử đại học môn hóa hay và khóchuyên đề hay và khó về dòng điện xoay chiềuchuyên đề dòng điện xoay chiều hay và khóchuyên đề điện xoay chiều hay và khócác đề lý hay và khóđề thi thử lý hay và khó15 đề thi thử môn toán hay và khóđề thi thử đại học môn toán hay và khóđề thi thử đại học môn sinh hay và khóđề thi thử đại học hay và khóBộ đề thi học kỳ 2 môn Tiếng Anh lớp 2 có đáp ánCo che di truyen va bien di phan tuli thuyet va bai tap tuong tac genQuy luat phan li doc lapQuang hợp ở thực vậtTrao đổi nước và khoáng ở thực vậtBài 9: NHÀ NƯỚC XÃ HỘI CHỦ NGHĨABài 3: CÔNG DÂN BÌNH ĐẲNG TRƯỚC PHÁP LUẬTBài 7:CÔNG DÂN VỚI CÁC QUYỀN DÂN CHỦBÀI 8: PHÁP LUẬT VỚI SỰ PHÁT TRIỂN CỦA CÔNG DÂNPhân tích chính sách sản phẩm dòng xe máy của công ty honda việt namHình học chọn lọc thi HSG toán lớp 12SKKN “Quản lý chỉ đạo về việc nâng cao chất lượng dạy và học ở trường Tiểu học”QĐ thành lập ban chỉ đạo PCCC cơ sởBài báo trong nước | Hanoi University of Science, VNUĐề tài cấp cơ sở | Hanoi University of Science, VNUĐề tài do Quỹ NAFOSTED tài trợ 2011-2015.Đề tài cấp Nhà nước | Hanoi University of Science, VNULuận văn Thạc sĩ - Chưa phân loại | Hanoi University of Science, VNUtư tưởng bác ái của công giáo trong tân ước