De thi thu dai hoc co dap an chi tiet duoc pha pass

De thi thu dai hoc co dap an chi tiet 2017

De thi thu dai hoc co dap an chi tiet 2017
... Cho xiclopropan tác dụng với dung dịch Br2 ,thu chất X Cho X tác dụng với dd KOH thu ancol Z Nhận xét sau không với Z? A.Z không tạo trực tiếp từ anken B.Z ancol no,mạch hở C Z tan tốt H2O D ... địa mail : clbgiasudaihocngoaithuonghanoi@gmail.com Bạn Hà Nội (Có người thân quen HN) hẹn gặp trực tiếp để lấy sách ! Nguyễn Anh Phong Tài liệu phá pass Bài giảng Nguyễn Anh Phong Mình có bỏ ... dung không liên quan Mong tác giả thông cảm A.1 B.2 C.3 D.4 Câu 40: Cho chất: etilen glycol;axit fomic ;ancol etylic;glixerol;axit oxalic ,ancol bezylic ;trisearin;etyl axetat mantozơ Trong chất...
 • 14
 • 61
 • 0

52 đề thi thử đại học đáp án chi tiết

52 đề thi thử đại học có đáp án chi tiết
... TRNG THPT LC NGN S s 48 THI TH I HC NM 2013 2014 MễN HểA HC LN TH Thi gian lm bi: 90 phỳt; (50 cõu trc nghim) Mó thi 210 H, tờn thớ sinh: S bỏo danh: Phũng thi Cho bit nguyờn ... S GIO DC V O TO NGH AN TRNG THPT QUNH LU KIM TRA CHT LNG ễN THI I HC LN MễN HểA HC Thi gian lm bi: 90 phỳt 50 cõu trc nghim Mó thi 135 H v tờn: .Lp Cõu 1: t chỏy hon ton 0,3 mol hn hp X gm ... TRNG I HC VINH THI KHO ST CHT LNG LP 12 LN II, NM 2014 Mụn: HểA HC KHI A, B TRNG THPT CHUYấN (Thi gian lm bi: 90 phỳt; 50 cõu trc nghim) H v tờn S bỏo danh Mó thi 132 Cho lng nguyờn...
 • 56
 • 1,181
 • 4

14 đề thi thử đại học đáp án chi tiết

14 đề thi thử đại học có đáp án chi tiết
... P = z1 + z 2 014. 2p 2 014. 2p 2 014. (- 2p) 2 014. (- 2p) 2 014 + i.sin ) + 22 014 (cos + i.sin ) - = (cos 3 3 2p 2p - 2p - 2p 2p 2 014 + i.sin ) + 2 014 (cos + i.sin ) = 2.2 2 014 cos = - 2 014 - = (cos 3 ... sinh/ 1lp Cung cp ti liu, thi trc nghim phớ TT LUYN THI TM CAO MI T TON TCM-H-T03A THAM KHO THI I HC KHI A NM HC 2 014 MễN: TON Thi gian lm bi: 120 phỳt ( Khụng k thi gian giao ) PHN CHUNG CHO ... sinh/ 1lp Cung cp ti liu, thi trc nghim phớ TT LUYN THI TM CAO MI T TON TCM-H-T04A THAM KHO THI I HC KHI A NM HC 2 014 MễN: TON Thi gian lm bi: 120 phỳt ( Khụng k thi gian giao ) I PHN CHUNG...
 • 97
 • 361
 • 0

9 de thi thu dai hoc co dap an chi tiet hay lam

9 de thi thu dai hoc co dap an chi tiet hay lam
... 20 09 + b 20 09 + b 20 09 + b 20 09 20 09. 20 09 b 20 09 b 20 09 b 20 09 b 20 09 = 20 09. b (2) + 2005 0,5 +1 + + c 20 09 + c 20 09 + c 20 09 + c 20 09 20 09. 20 09 c 20 09 c 20 09 c 20 09 c 20 09 = 20 09. c (3) + ... a20 09 ta có 0,25 Ta có AA1.HK = A1H.AH HK = Câu V điểm +1 + + a 20 09 + a 20 09 + a 20 09 + a 20 09 20 09. 20 09 a 20 09 a 20 09 a 20 09 a 20 09 = 20 09. a (1) + 2005 Tơng tự ta có +1 + + b 20 09 + ... x + cos x cos x + Ta có tan x tan x + = tan x cot x = 6 1,00 0,25 Phơng trình cho tơng đơng với sin x sin 3x + cos x cos 3x = cos 2x cos 2x cos 4x + cos 2x cos...
 • 44
 • 223
 • 3

Đề thi thử đại học đáp án chi tiết-Byt

Đề thi thử đại học có đáp án chi tiết-Byt
... D Câu 14 Xét cân bình kín dung tích không đổi X(khí) 2Y(khí) Ban đầu cho mol khí X vào bình, đạt cân thấy - 350C bình 0,730 mol X - 450C bình 0,623 mol X phát biểu sau: (1) Phản ... hai đồng đẳng C Thủy phân A, B thu đợc sản phẩm phản ứng tráng bạc D A B phản ứng trùng hợp Câu 25 Cho bốn chất hợp chất hữu A, B, C, D công thức tơng ứng CxHx, CxH2y, CyH2y, C2xH2y ... đơn chức tác dụng với Na kim loại Câu 16 chất bột màu trắng gồm: NaCl, MgCO 3, BaSO4, BaCO3, Na2SO4 Chỉ dùng thêm thuốc thử để phân biệt chất thuốc thử A dung dịch AgNO3 B dung dịch NaOH C...
 • 5
 • 174
 • 2

de thi thu dai hoc co dap an chi tiet

de thi thu dai hoc co dap an chi tiet
... − 4(cos x − sin x) ⇔ (cos x − sin x )(cos x − sin x) − 2(cos x − sin x) = 0,25 0,25 0,25 0,25 ⇔ (cos x − sin x) [ (cos x + sin x)(cos x − sin x) − ] = (2) Xét hai khả xảy cho (2): π + kπ (cos ... (2): π + kπ (cos x − sin x)(cos x − sin x) − = π π ⇔ cos(2 x + ).cos( x − ) − = * TH2: 4 π ⇔ cos x + cos( x + ) = (*) cos x = (3)  ⇔ π cos( x + ) = (4)  π π Xét: cos( x + ) = ⇔ x = − + 2mπ ... nghiệm thu c (0; 1) Vậy pt (**) có nghiệm khác ⇒ (đpcm) (1, điểm) Giải phương trình: sin x − cos x = + 4(sin x − cos x) (1) ĐK: ∀x ∈ R (1) ⇔ sin x = + cos x + 4(sin x − cos x) ⇔ 2sin x.cos x = cos...
 • 6
 • 148
 • 0

TONG HOP 17 DE THI THU DAI HOC(co dap an)

TONG HOP 17 DE THI THU DAI HOC(co dap an)
... 2x ( x + 1) = ( x2 + x 4) ( x + 1) ; f ' ( x ) = x2 + x = x = 17 0,25 + 17 Vỡ x [ 1;6] nờn ch nhn x = 2 27 + 17 + 17 Ta cú: f (1) = , f (6) = , f ữ= ữ 13 2 Vỡ f liờn tc v cú o hm ... Ht P N THI S Cõu I í Ni dung + MX: D = Ă + S bin thi n Gii hn: xlim y = +; xlim y = + + x = y ' = x x = x ( x 1) ; y ' = x = im 2,00 1,00 0,25 Bng bin thi n 0,25 0,25 yCT ... suy a+b b+c c+a a +7 b +7 c +7 ng thc xy v ch a = b = c = Tng t: THI TH I HC - CAO NG- S Thi gian lm bi: 180 phỳt, khụng k thi gian giao PHN CHUNG CHO TT C CC TH SINH (7 im) Cõu I (2 im) Cho...
 • 52
 • 515
 • 6

2 ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC ĐÁP ÁN

2 ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC CÓ ĐÁP ÁN
... 429 = Khi u = ta có: 0 ,25 0 ,25 0 ,25 0 ,25 0 ,25 0 ,25 0 ,25 0 ,25 0,5 0 ,25 0 ,25 x x + x ( ;1] [ 3; + ) Ta y = | x - 4x + 3| = x + x x (1;3) 0,5 0 ,25 Hoành độ giao điểm y = x+ y = | x2 ... thuận lợi là: A7 = 21 0 Vậy xác suất cần tìm là: V.1 21 0 30 = 343 49 V .2 0 ,25 0 ,25 0 ,25 0 ,25 0 ,25 0 ,25 a, Mặt cầu tâm I(1; -2; -1), bán kính R = Do (Q) chứa Ox phơng trình (Q) dạng: ay+ bz ... IV .2 b = 2i Cân hệ số ta hệ: c abi = + 4i a= 2, b= -2, c= aci = 8i Phơng trình (z- 2i)(z - 2z+ 4) = z1 = 2i z2 = 1+ i z3 = 1- i Ta có: | z1| = | z2| = | z3| = 2, = + k 2= + k = -...
 • 4
 • 252
 • 4

2 DE THI THU DAI HOC CO DAP AN

2 DE THI THU DAI HOC CO DAP AN
... = 32 32 76 x+ k = phơng trình tiếp tuyến là: y = 27 27 27 Điều kiện: cosx Phơng trình 4(1- cos 2x) + 3(1- cos2x) - 3cos2x - = (loai) cos x = 4.cos22x + 6.cos2x + = cos x = (t / m) 2 ... 429 = Khi u = ta có: 0 ,25 0 ,25 0 ,25 0 ,25 0 ,25 0 ,25 0 ,25 0 ,25 0,5 0 ,25 0 ,25 x x + x ( ;1] [ 3; + ) Ta có y = | x - 4x + 3| = x + x x (1;3) 0,5 0 ,25 Hoành độ giao điểm y = x+ y = | x2 ... AB.AC AH = 0 ,25 a AB AC a = SA= AH.tan600= a BC 2 0 ,25 0 ,25 VABCD= a3 a2 SA.dt(ABC) = dt(ABC) = 24 0,5 Ta có: (z- ai)(z2 + bz+ c) = z3 + (b- ai)z2 + (c- abi)z- aci IV.1 IV .2 b = 2i Cân hệ...
 • 4
 • 325
 • 0

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC ĐÁP ÁN CHÍNH XÁC

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC CÓ ĐÁP ÁN CHÍNH XÁC
... BDVH & LUYỆN THI ĐẠI HỌC THÔNG BÁO CHIÊU SINH LUYỆN THI ĐẠI HỌC 2010 KHỐI A : NHẬN 10 HỌC SINH KHỐI B : NHẬN HỌC SINH NỘI TRÚ TẠI NHÀ THẦY KÝ HỢP ĐỒNG VỚI PHỤ HUYNH NẾU KHÔNG ĐẬU ĐẠI HỌC THÌ TRUNG ... nhà khoa học A Dacuyn B Muller Haeckel C Fox cộng D Tất sai Câu 30 : Điểm khác giữ đảo lục địa đảo đại dương A Đảo lục địa liên hệ với đất liền,đảo đại dương chưa B Đảo đại dương liên ... di truyền trí đánh giá qua số IQ B Trí xác định di truyền.Biểu khả trí tuệ phụ thuộc vào gen cấu trúc nhiều gen điều hòa.Sự di truyền trí đánh giá qua số IQ C Trí xác định di truyền.Biểu...
 • 7
 • 310
 • 0

de thi thử đại học đáp án (rất hay)

de thi thử đại học có đáp án (rất hay)
... mắt đỏ, cánh bình thờng với ruồi giấm mắt trắng, cánh xẻ, F thu đợc đồng loạt ruồi mắt đỏ, cánh bình thờng Cho ruồi F giao phối với thu đợc tỷ lệ kiểu hình nh sau: 75% ruồi mắt đỏ, cánh bình ... Gen B: bình thờng, b: cánh xẻ Câu 13: loài thực vật, mặt gen trội làm tăng chiều cao 20 cm Cây chủng aabbdd chiều cao 60cm Trong phép lai sau, phép lai đồng loạt cho F chiều cao 110 cm? ... Động vật nhiệt sống vùng ôn đới tai, đuôi chi, thờng bé loài động vật tơng tự sống vùng nóng Cây a bóng mọc dới tán khác phiến mỏng, mô giậu , nằm ngang Ph ơng án là: A B 1, C 1, D 1, 2, Câu...
 • 6
 • 285
 • 3

Tài liệu ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC(CÓ ĐÁP ÁN)

Tài liệu ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC(CÓ ĐÁP ÁN)
... P N CHI TIT THI TH 03 NM 2011 Cõu í im Ni dung * Tập xác định: D = R\{ - 1} * Sự biến thi n - Giới hạn tiệm cận: xlim y = xlim y = ; tiệm cận ngang: ... tiệm cận ngang: y = + lim y = +; lim + y = ; tiệm cận đứng: x = - x ( 1) x ( 1) - Bảng biến thi n Ta có y ' = ( x + 1) > với x - Hàm số đồng biến khoảng (- ; -1) ( -1; + ) I 2 x0 + x0 +...
 • 4
 • 392
 • 4

Gián án Đề thi thử đại học (có đáp án) môn Toán trường Bình Xuyên tỉnh Vĩnh Phúc

Gián án Đề thi thử đại học (có đáp án) môn Toán trường Bình Xuyên tỉnh Vĩnh Phúc
... Câu I Ý 1điểm ĐÁP ÁN THANG ĐIỂM ĐỀ THI KSCL THI ĐẠI HỌC NĂM 2010 LẦN THỨ MÔN TOÁN - KHỐI A Nội dung đáp án Điểm Khi m= hàm số cho có pt: y= x4 – 2x2+ 1.TXĐ ... phương trình (2) ta suy ra: < (2 x − + x + 5) bình phương vế ta được: ( x − 1)( x + 5) > − x (4) 8 − x < ⇔ < x < (5) (4) 1 ≤ x < 8 − x ≥ ⇔ ≤ x ≤ (*) nên bình phương hai vế (4)ta * 1 ≤ x < 0,25 ... x + 5) 0,25 ⇔ 3( x − 3) > ( x − 3)(2 x − + x + 5) (2) Xét trường hợp: TH1:x>3 phương trình (2) trở thành: > x − + x + (3) 0,25 VP(3) > 2 + 2 = >3 nên bất...
 • 8
 • 319
 • 2

Gián án DE THI THU DAI HOC (CO DAP AN)

Gián án DE THI THU DAI HOC (CO DAP AN)
... ứng 23 Điện phân dung dịch NaCl loãng màng ngăn thu A nước Javen B nước clo C nước cường thu D nước tẩy màu 24 Hoà tan hết 0,1 mol K vào m gam nước thu dung dịch có nồng độ 25% Khối lượng nước ... có liên kết ba 49 Công thức tổng quát este tạo axit X đơn chức rượu Y đa chức A R(COOR1)n B R(COO)nR1 C (ROOC)nR1(COOR)m D (RCOO)nR1 50 Hai este A, B đồng phân 17,6 gam hỗn hợp chiếm thể tích thể ... trắng tan C kết tủa trắng D A C 30 Cho lượng nhôm tác dụng hoàn toàn với Fe2O3 thu hỗn hợp A Hoà tan A HNO3dư, thu 2,24 lít (đktc) khí không màu, hoá nâu không khí Khối lượng nhôm dùng A 5,4...
 • 5
 • 310
 • 2

Bài soạn đề thi thử đại học (có đáp án)

Bài soạn đề thi thử đại học (có đáp án)
... ĐÁP ÁN, BIỂU ĐIỂM MÔN TOÁN Khối A Lưu ý : Học sinh làm theo cách khác mà cho điểm tối đa Câu I Đáp án Điểm (1, điểm) Khảo sát… Với m=1, hàm số ... án Điểm (1, điểm) Khảo sát… Với m=1, hàm số trở thành: y = x + x + * Tập xác định: R * Sự biến thi n + y ' = x + x = x( x + 1) ⇒ y ' = ⇔ x = Ta có: y ' > ⇔ x > 0; y ' < ⇔ x < Hàm số nghịch biến ... +∞ ) ; 0, 25 0, 25 đạt cực tiểu x=0; y(0)=1 + Giới hạn: lim y = lim y = +∞ x →−∞ x →+∞ Bảng biến thi n: −∞ x y' +∞ y - 0, 25 +∞ 0 + +∞ * Đồ thị: Hàm số cho hàm số chẵn nên đồ thị nhận trục tung...
 • 6
 • 230
 • 2

Xem thêm

Từ khóa: 70 đề thi thử đại học có đáp án chi tiếtđề thi thử hóa học có đáp án chi tiếtđề thi thử sinh học có đáp án chi tiếtđề thi thử đại học có đáp ánđề thi thử đại học có đáp án môn lýđề thi thử đại học có đáp án 2013đề thi thử đại học có đáp án môn sinhđề thi thử đại học có đáp án 2012đề thi thử đại học có đáp án năm 2013đề thi thử đại học có đáp án môn hóađề thi thử đại học có đáp án môn toánđề thi thử đại học có đáp án năm 2014tài liệu trường thpt chuyên lê quý đôn đề thi thử đại học có đáp án doc mon litài liệu trường thpt chuyên lê quý đôn đề thi thử đại học có đáp án doc50 de thi thu dai hoc co dap an nam 2015Thông tư 135 2016 TT-BTC sửa đổi Thông tư 29 2015 TT-BTC, 93 2015 TT-BTC, 95 2015 TT-BTC, 167 2015 TT-BTC và 192 2015 TT-BTC quy định về phí sử dụng đường bộỨng dụng công nghệ tin học và máy toàn đạc điện tử thành lập bản đồ địa chính tờ số 20 tỷ lệ 11000 tại xã nhạo sơn huyện sông lô tỉnh vĩnh phúcThực trạng quản lý, sử dụng đất đai trên địa bàn huyện tiền hải tỉnh thái bìnhThông tư 19 2016 TT-BCT quy định định mức tiêu hao năng lượng trong ngành công nghiệp sản xuất bia và nước giải khát do Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hànhThông tư 24 2016 TT-BGTVT Định mức kinh tế - kỹ thuật vận hành, khai thác và bảo dưỡng Hệ thống AIS do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận ban hànhThông tư 33 2016 TT-BYT quy định tổ chức và hoạt động xét nghiệm vi sinh trong bệnh viên do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hànhThông tư 21 2016 TT-BCT quy định thực hiện Quy tắc xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh Kinh tế Á - Âu do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hànhThông báo cổ đông .Thông tư 09 2016 TT-BVHTTDL quy định về tổ chức thi, liên hoan văn nghệ quần chúng do Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hànhThông báo cổ đông .Thông tư 30 2016 TT-BTNMT về quản lý, cải tạo và phục hồi môi trường khu vực đất bị ô nhiễm tồn lưu do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành102201711316VRTS congbothongtinchotquyencotuc2016 signedThông tư 32 2016 TT-BNNPTNT quy định về quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn nhà nước do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quản lýThông tư 157 2016 TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí chứng nhận lãnh sự và hợp pháp hóa lãnh sự do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hànhThông tư 22 2016 TT-BGDĐT Quy định đánh giá học sinh tiểu họcThông báo cổ đôngThông tư 01 2016 TT-TTCP quy định công tác thi đua, khen thưởng trong ngành Thanh tra do Thanh tra Chính phủ ban hànhTo trinh DHCD dang tren websiteDu thao Nghi quyet DHCD dang tren website03b Mau Uy quyen dang ky tren web