On tap dau nam

Silde Bài ôn tập đầu năm hóa học 11

Silde Bài ôn tập đầu năm hóa học 11
... ý nghóa kí hiệu sau: Nguyên tử Na có 11 e => số khối 23  số nơtron = 23 -11= 12 23 Na 11 3- Đồng vò: -Đònh nghóa: Đồng vò nguyên tử có nguyên tố hóa học có số proton , khác số nơtron - Công ... cộng hóa trò có cực cực: * Liên kết cộng hóa trò có cực tạo thành nguyên tử khác tính chất hóa học Thí dụ: H-Cl ; H–O–H * Liên kết cộng hóa trò cực tạo thành nguyên tử giống tính chất hóa học ... : 2/8/7 riêng tổng số p e = 17+17= 34 > 28 Loại không phù hợp III - LIÊN KẾT HÓA HỌC 1- Liên kết cộng hóa trò: a- Đònh nghóa: Liên kết cộng hóa trò liên kết nguyên tử cặp electron góp chung ...
 • 27
 • 1,084
 • 9

Ôn tập đầu năm - T1

Ôn tập đầu năm - T1
... 11,2 = 43,2 g hh Bt3 : Tính tỉ khối NH3, SO2 so với không khí Cu Fe 17 = 0,59 29 kk 64 d SO2 = = 2,21 29 kk d NH = Hoạt động : Bài tập nhà :  Bt1 : Tính hoá trị nguyên tố hợp chất sau : HClO4 , ... kết nguyên tử nguyên tố với nguyên tử nguyên tố khác Hoá trị nguyên tố xác định nào? Xác định thông qua nguyên tố trung gian, quy ước hiđro có hoá trị I, nguyên tử nguyên tố khác liên kết với ... 6.1023 nguyên tử phân tử Giáo viên : Phan Hoài Thanh Đức Mậu Trường THPT Nguyễn chất Em cho biết công thức mô tả chuyển đổi khối lượng, thể tích đktc, số phân tử lượng chất Hoạt động : Tỉ khối chất...
 • 3
 • 286
 • 0

tiết 1: ôn tập đầu năm

tiết 1: ôn tập đầu năm
... mol Fe: ADCT: PTHH: n= *HS giải tập : - Đọc kỹ đầu bài, tóm tắt đầu - Phân tích đầu - Tìm hớng giải: +XĐ dạng tập tính theo PTHH có sử dụng nồng độ + đổi số liệu đầu cho phù hợp + Viết PTHH + Thiết ... xit trung tính(oxit không tạo muối) oxit không tác dụng với a xit, bazơ, H2O VD: CO, NO *Luyện tập, củng cố: - GV yêu cầu HS nhắc lại nội dung - Hớng dẫn làm tập 2: Bài tập 2: Hoà tan 8g MgO ... cố, luyện tập: - Yêu cầu HS hoàn thành tập lớp - Xem lại kiến thức lớp 5.Hớng dẫn nhà: - Đọc trớc lớp - Hoàn thành tập nhà III Rút kinh nghiệm: (4) Ngày soạn: Ngày giảng: Chơng 1: Các loại...
 • 9
 • 290
 • 0

On tap dau nam 11

On tap dau nam 11
... hình electron ion Cl- , ion K+ , ion Ca2+ Các cấu hình electron giống cấu hình electron nguyên tố ? ĐÁP Cấu hình electron ion giống : 1s2 2s2 2p6 2s2 3p6 ; giống với cấu hình electron nguyên ... cation, không tạo thành anion b/ Hidro có khả tạo thành ion H- hợp chất với kim loại mạnh c/ Liên kết ion tạo nên chuyển electron từ nguyên tử sang nguyên tử d/ Trong tinh thể canxi clorua, có ion ... kết ion: a- Sự tạo thành ion: Khi nhường nhận thêm electron, nguyên tử trở thành phần tử mang điện gọi ion - Những nguyên tử kim loại (lớp có 1, electron) dễ nhường electron biến đổi thành ion...
 • 27
 • 216
 • 0

Ôn tập đầu năm

Ôn tập đầu năm
... Tuần 01 Ns 04 //08 //09 Tuần 01 Ns 04 08 09 Lớp 10 A Nd …… //08 //09 Lớp 10 A Nd …… 08 09 ÔN TẬP ĐẦU NĂM * CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC Ổn đònh * SS, thăm dò ý kiến HS nơi dung tiết 1, chuẩn bò tiết ... nguyên tố đó: • Số e, số p, số Z, Z+ • Số lớp e • Số e Hoàn chỉnh tập lại tiết 1,2 Xem 1: Thành phần nguyên tử., nghiên cứu tập 1,2 ,3, 4, trang sgk ... N2O có tỉ khối so với khí hidro 16,75 Hãy tìm số mol khí hỗn hợp ban đầu? (nNO = 0,3; nN2O = 0,1) * N: số Avogadro, N ≈ 6,023.1023 hạt nguyên tử hạt phân tử Tỉ khối...
 • 3
 • 220
 • 0

Ôn tập đầu năm lop 10NC

Ôn tập đầu năm lop 10NC
... sgk lớp 9) TiếttPPCT (1), _ Hoá 10NC Tiế PPCT (1), _ Hoá 10NC Tuần 01 Ns 04 //08 //09 Tuần 01 Ns 04 08 09 Lớp 10 A Nd …… //08 //09 Lớp 10 A Nd …… 08 09 ÔN TẬP ĐẦU NĂM * CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC Ổn ... nguyên tố đó: • Số e, số p, số Z, Z+ • Số lớp e • Số e Hoàn chỉnh tập lại tiết 1,2 Xem 1: Thành phần nguyên tử., nghiên cứu tập 1,2 ,3, 4, trang sgk ... N2O có tỉ khối so với khí hidro 16,75 Hãy tìm số mol khí hỗn hợp ban đầu? (nNO = 0,3; nN2O = 0,1) * N: số Avogadro, N ≈ 6,023.1023 hạt nguyên tử hạt phân tử Tỉ khối...
 • 3
 • 230
 • 4

On tap dau nam lop 10

On tap dau nam lop 10
... học ( Bài 31 trang 96, …., 101 sgk lớp 9) TiếttPPCT (1), _ Hoá 10NC Tiế PPCT (1), _ Hoá 10NC Tuần 01 Ns 04 //08 //09 Tuần 01 Ns 04 08 09 Lớp 10 A Nd …… //08 //09 Lớp 10 A Nd …… 08 09 ÔN TẬP ĐẦU ... electron xếp theo chiều tăng dần điện tích hạt nhân - Trong chu kì, từ trái sang phải : tính kim loại ngun tố giảm dần, tính phi kim tăng dần Nhóm : - Gồm ngun tố mà ngun tử chúng có số electron ... chất nước số gam chất tan 100 gam nước tạo thành dd bão hoà t0 xác đònh - Độ tan chất rắn nước phụ thuộc vào t0 - Độ tan chất khí nước phụ thuộc vào t0 áp suất -C%= mct n 100 % ; CM = md Vd - Tỉ...
 • 3
 • 524
 • 3

Ôn tập đầu năm _T2_Lớp 10

Ôn tập đầu năm _T2_Lớp 10
... tan dung dịch Ý nghĩa nồng độ - Công thức tính nồng độ phần trăm (C%) : mct C% = x100% mdd Trong : mct khối lượng chất tan (gam) mdd khối lượng dung dịch (g) - Công thức tính nồng độ mol (CM) : ... giao việc • HS làm tập lại phiếu học tập • HS nhà đọc lại số kiến thức liên quan đến nội dung học tiết sau: Thành phần nguyên tử, kích thước khối lượng nguyên tử • GV đưa phân công số phần việc ... B: dA/B = MA/MB - Tỉ khối khí A so với không khí : dA/kk = MA/29 Trong : MA khối lượng mol khí A MB khối lượng mol khí B Mkk = 29 : khối lượng mol không khí - Ý nghĩa : Tỉ khối chất khí cho biết...
 • 15
 • 614
 • 1

Giáo án 2 ôn tập đầu năm 2009-2010

Giáo án 2 ôn tập đầu năm 2009-2010
... bảng lớp Gọi học sinh chữa tập số 4, bảng lớp Giải: Nhà em lại số gà là: 34 – 12 = 22 (con) Đáp số : 22 gà học sinh giải bảng lớp 25 + = 25 , 25 – = 25 2. Bài : LUYỆN TẬP CHUNG Giới thiệu trực tiếp, ... Mua xong chỵ ®· v·n chiỊu Heo heo ã thỉi c¸nh iỊu mïa thu Soạn: 16/8 /20 09 Dạy: Thứ năm ngày 20 tháng năm 20 09 Môn toán LUYỆN TẬP CHUNG (Trang 180) I.Mục tiêu : Giúp học sinh củng cố về: -Đọc, viết, ... 16/8 /20 09 Dạy: Thứ ba ngày 18 tháng năm 20 09 Môn : Toán LUYỆN TẬP CHUNG (Trang 178) I.Mục tiêu : Giúp học sinh củng cố về: -Đọc, viết, so sánh số phạm vi 100 -Thực phép cộng, phép trừ (không có...
 • 12
 • 236
 • 0

on tap dau nam lop 10 cb

on tap dau nam lop 10 cb
... thấy xuất me= 1,6726 .10- 27kg = 1u hạt nhân nguyên tử oxi q = +1,602 .10- 19 C kí hiệu eo qui ước 1+ hạt proton mang điện dương b/ Sự tìm hạt nơtron TN J Chadwick bắn hạt Hạt nơtron thành phần cấu ... Dơn vị biểu diễn A ( angstrom) hay nm (nanomet) Hoạt động 5: 1nm = 10- 9m; 1nm = 10A GV: hướng dẫn học sinh đọc 1A = 10- 10m = 10- 8 cm SGK tìm hiểu kích thước a/ Nguyên tử nhỏ nguyên tử Hidro có ... lượng nguyên tử tập trung khối lượng 7p: 1,6726 .10- 27kg 7= khối lượng 7e:9 ,109 4 .10- 31kg.7= 0,0064 .10- 27kg - khối lượng nguyên tử nitơ = 23,4382 .10- 27kg Tỉ số khối lượng: Nguyên tử khối = số khối...
 • 12
 • 444
 • 6

ÔN TẬP ĐẦU NĂM

ÔN TẬP ĐẦU NĂM
... (kết tủa keo), yếu axit cacbonic Hợp chất hữu Hiđrocacbon Hiđrocacbon Hiđrocacbon Hiđrocacbon không no no thơm Dẫn xuất hiđrocacbon Dẫn xuất Ancol, Anđehit, Amino axit Axit halogen phenol, Xeton ... đồng phân vị trí phân hình liên kết ba học - Phản ứng cộng - Phản ứng - Phản ứng H cộng cacbon đầu - Phản ứng mạch có liên trùng hợp kết ba - Tác dụng với - Tác dụng với chất oxi chất oxi hố...
 • 11
 • 210
 • 0

Giáo án Hoá 9 - ÔN TẬP ĐẦU NĂM doc

Giáo án Hoá 9 - ÔN TẬP ĐẦU NĂM doc
... V = n CM Bài tập 4: Hãy tính số mol số Hs nhóm làm tập vào phiếu học gam chất tan có 500 ml dung tập dịch KNO3 2M Gv: Treo đáp án Hoạt động DẶN DÒ - BÀI TẬP VỀ NHÀ (5phút) Dặn Hs ôn lại khái niệm ... của sgk hoá 8: - Hệ thống lại nội dung học lớp - Giới thiệu chương trình hoá Gv: Tiết ôn lại khái niệm oxit, axit, bazơ muối Gv: Bài tập : Treo bảng phụ Hướng dẫn Hs ... dung dịch cho biết gì? Viết công thức tính nồng độ mol công thức tính số mol, tính thể tích  từ công thức C%  m dd 100% m ct  100% C% Hs nhóm làm tập vào phiếu học tập 2) Nồng độ mol Hs: Nồng...
 • 6
 • 749
 • 6

tiet on tap dau nam hoa 10

tiet on tap dau nam hoa 10
... 3, NO Vit PTP xy ra( ghi rừ iu kin) Bi Cho kim loi X v Y Oxi húa hon ton p gam kim loi X thỡ thu c 1,25p gam oxit Ho tan mui cacbonat kim loi Y bng mt lng va dung dch H 2SO4 9,8% thu c dung dch ... cht rn :ỏ vụi, xụa, mui n, kalỡunat Lm th no phõn bit chỳng ch dựng nc v hoỏ cht? Vit ptp? Cõu10 Trong phũng thớ nghim cú l mt nhón ng cỏc dung dch sau: NaCl, CuSO4, H2SO4, MgCl2, NaOH Khụng dựng ... H3PO4, P, P4O10 5) Ca mangan : MnSO4, MnO2, K2MnO4, KMnO4 6) Ca crom : Cr2O3,CrO, K2CrO4, K2Cr2O7, NaCrO2 7) Ca nito : N2, HNO3, NO, N2O, N2O3, NO2, N2O5, NH3, NH4NO3, NaNO3, HNO2 Cõu 2: Hon thnh...
 • 13
 • 540
 • 2

Giáo hóa học lớp 12 cơ bản - Tiết 1: ÔN TẬP ĐẦU NĂM ppsx

Giáo hóa học lớp 12 cơ bản - Tiết 1: ÔN TẬP ĐẦU NĂM ppsx
... - Phản ứng - Phản ứng - Phản ứng - Phản ứng - Phản chất hố halogen học cộng cộng ứng cộng - Phản ứng - Phản ứng - Phản ứng (halogen, nitro) - Phản ứng trng hợp H trng hợp tách hiđro - Khơng - ... ANKIN ANKAĐI ANKYL EN Cơng CnH2n+2 (n CnH2n (n ≥ CnH2n-2 (n thức ≥ 1) 2) ≥ 2) BEZEN CnH2n-2 (n CnH2n-6 (n ≥ 3) ≥ 6) chung - Chỉ có Đặc Điểm cấu tạo - Có liên - Cĩ lin - Có liên - Cĩ vịng liên kết ... PHENOL ĐƠN CHỨC, MẠCH HỞ Cơng thức chung CxHyX CnH2n+1OH (n ≥ 1) C6H5OH - Phản ứng X - Phản ứng với - Phản ứng với nhĩm OH kim loại kiềm kim loại kiềm - Phản ứng tách - Phản ứng - Phản ứng với nhĩm...
 • 6
 • 538
 • 4

Giáo án hóa học lớp 10 nâng cao - Tiết 1,2 ôn tập đầu năm potx

Giáo án hóa học lớp 10 nâng cao - Tiết 1,2 ôn tập đầu năm potx
... Hoạt động 1: Nguyên tử ôn tập ? gồm phần ? Nguyên tử loại hạt tạo ? đặc - Trả lời câu hỏi theo yêu điểm loại hạt ? cầu GV - Sau gọi HS trả lời, GV gọi HS khác nhận xét - GV bổ sung, chuẩn hoá ... Hoạt động 2: Nguyên tố hoá học ? Các nguyên tử Nguyên tố hoá học nguyên tố có - Trả lời theo yêu cầu đặc điểm chung ? - Sau gọi HS trả lời, GV gọi HS khác nhận xét - GV bổ sung, chuẩn hoá kiến ... ĐL bảo toàn khối lượng - Nêu ứng dụng Hoạt động 5: MOL ? Thế khối lượng mol phtử (ngtử) ? chủ yếu định luật Mol - Nêu KN mol ? - Nêu KN khối lượng mol phtử (ngtử) - Nêu công thức liên hệ số mol...
 • 7
 • 836
 • 2

Xem thêm