Bài tập và Lý thuyết nâng cao về Amin – Amino axit

Bài tập thuyết nâng cao về Amin Amino axit

Bài tập và Lý thuyết nâng cao về Amin – Amino axit
... Y, Z là: A CH3–CH=CH2; CH2=CH–CH2Cl; CH2Cl– CHOH–CH2Cl C C2H2; CH2=CH-CH3; CH2Cl–CHCl–CH2Cl CH≡C–CH3 ; CH2Cl–CCl2–CH3 ; CH2OH– CHOH–CH2Cl CH2=CH–CH3; CH2=CH–CH2Cl; CH2Cl– D CHCl–CH2OH B Câu 11 ... peptit từ amino axit A,B,C,D,E có cấu tạo ADCBE Hỏi thu hợp chất có liên kết peptit ? A C B D Câu [80980]Ứng dụng amino axit phát biểu không ? A Amino axit thiên nhiên (hầu hết α -amino axit) sở ... chất axit axetic axit aminoaxetic (glysin) Cả axit tan tốt nước Nhiệt độ nóng chảy axit asxetic cao glysin có liên kết hidro bền phân tử axit axetic tính axit nhóm –COOH glysin mạnh axit axetic –NH2...
 • 70
 • 106
 • 0

bài tập vật 10 nâng cao về chất khí

bài tập vật lý 10 nâng cao về chất khí
... 0,83 .105 Pa, P2 = P3 = 1,66 .105 Pa 40 B P1 = P4 = 1,66 .105 Pa, P2 = P3 = 0,83 .105 Pa C P1 = P4 = 0,38 .105 Pa, P2 = P3 = 6,16 .105 Pa 10 D P1 = P4 = 8,3 .105 Pa, P2 = P3 = 6,6 .105 Pa Hình vẽ: O 200 400 ... viết nh- sau PV/T = m/ R Kí hiệu m/ biểu thị cho đại l-ợng vật l-ợng khí xét? A Số phân tử khí B Mật độ phân tử khí C Số mol chất khí D Một đại l-ợng khác A, B, C Cõu hi thụng hiu Cõu Mi liờn ... nhúng vào chất lỏng có khối l-ợng riêng d = 800 kg/m3 cho đáy ngang với mặt thoáng chất lỏng Không khí bị nén chiếm 1/2 bình Nâng bình cao thêm khoảng l1 = 12 cm độ chênh lệch mực chất lỏng bình...
 • 9
 • 4,420
 • 53

40 câu có lời giải thuyết trọng tâm về Amin Amino axit (Phần 1) - Nâng Cao

40 câu có lời giải Lý thuyết trọng tâm về Amin – Amino axit (Phần 1) - Nâng Cao
... bậc hai CTPT C-C-C-C-N-C C-C-C(C)-N-C C-C(C)-C-N-C C-C(C)(C)-N-C C-C-C-N-C-C C-C(C)-N-C-C (6) C5 H13 N là: Chọn C Câu 5: Đáp án D Nhận thấy Amin tên gọi N-Etyl-N-metylbutan-1 -amin amin bậc ... tạo amin bậc ba CTPT C-C-C-C-N(C)-C C-C-C(C)-N(C)-C C-C(C)-C-N(C)-C C-C(C)(C)-N(C)-C C-C-C-N(C)-C-C C-C(C)-CN(C)-C-C C-C-N(C2H5)-C-C (7) C6 H15 N : Chọn C Câu 14: Đáp án C Đồng phân α -amino axit (có ... D Amino axit dạng phân tử (H2NRCOOH) dạng ion lưỡng cực (H3N+RCOO-) Bài 38 Amin CTCT : CH3-CH2-CH2-N(CH3)–CH2-CH3 Tên thay amin A N-etyl-N-metylpropan-1 -amin B N-etyl-N-metylpropan-2-amin...
 • 16
 • 1,374
 • 4

40 câu có lời giải thuyết trọng tâm về Amin Amino axit (Phần 1) - Cơ bản

40 câu có lời giải Lý thuyết trọng tâm về Amin – Amino axit (Phần 1) - Cơ bản
... • Axit- 2 -amino- 2-isopropyletanoic danh pháp sai CH3-CH(CH3)-CH(NH2)-COOH xác định sai mạch • Axit 2 -amino isopentanoic danh pháp sai Tên gọi phải axit α -amino isopentanoic • Axit 3 -amino- 2-metylbutanoic ... CH3-CH2-CH2-CH2-CH2-NH2 ; CH3-CH2-CH(NH2)-CH2-CH3 ; CH3-CH2-CH 2- CH(CH3)NH2 ; CH 3- CH(CH3)-CH 2- CH2-NH2;CH3-CH(NH2)-CH(CH3)2 ; CH 3- CH2-CH(NH2) (CH3)2,CH3-CH2-CH(CH3)-CH2-NH2 ; (CH3)3C-CH2-NH2 Đáp án C Câu 35: Đáp ... C.Glyxin D .Axit 2-aminoaxetic Bài 16.Cho aminoaxit X: HOOC-CH2-CH2-CH(NH2)-COOH Trong tên đây, tên không phù hợp với X ? A.Bột (mì chính) B .Axit 2-aminopentanđioic C .Axit α-aminoglutaric D .Axit glutamic...
 • 14
 • 2,689
 • 4

Tóm tắt công thức thuyết bài tập vật 11 nâng cao

Tóm tắt công thức lý thuyết và bài tập vật lý 11 nâng cao
... tỉ số chiều cao ảnh chiều cao vật: k= A' B' d′ =− d AB * k > : Ảnh chiều với vật * k < : Ảnh ngược chiều với vật Giá trò tuyệt đối k cho biết độ lớn tỉ đối ảnh so với vật Công thức tính độ ... 08.22483793 -098478 6115 * 67 THÉP MỚI P.12-Q.TÂN BÌNH- TP HỒ CHÍ MINH ĐT: 08.3 8118 948-0909254007 TRƯƠNG ĐÌNH HÙNG ĐT: 0908346838 Công thức dùng cho thấu kính hội tụ thấu kính phân kì TRANG 18 11 Độ phóng ... U d * Ghi chú: cơng thức chung cho phần 6, 7, 8: A U MN = VM −VN = MN = E.d MN q V Vật dẫn điện trường - Khi vật dẫn đặt điện trường mà khơng có dòng điện chạy vật ta gọi vật dẫn cân điện (vdcbđ)...
 • 22
 • 961
 • 21

HỆ THỐNG THUYẾT CÁC DẠNG BÀI TẬP VẬT LTĐH Nâng cao

HỆ THỐNG LÝ THUYẾT VÀ CÁC DẠNG BÀI TẬP VẬT LÝ LTĐH Nâng cao
... gia tốc dài chuyển động hệ vật có chuyển động tịnh tiến chuyển động quay Bài tập dạng thường có tham gia vật : vật chuyển động quay số vật chuyển động tịnh tiến Khi giải tập loại ta thực theo bước ... HỌC MƠN VẬT LÝ Email: Jackie9x.spb@gmail.com CHƯƠNG I: ĐỘNG LỰC HỌC VẬT RẮN A TĨM TẮT LÝ THUYẾT I Chuyển động quay vật rắn quanh trục cố định Khi vật rắn quay quanh trục cố định điểm vật (khơng ... < : – lúc vật qua vị trí x0  – lúc vật qua vị trí x0 – lúc vật qua vị trí x0 – lúc vật qua vị trí x0 – lúc vật qua vị trí x0 – lúc vật qua vị trí x0 – lúc vật qua vị trí x0 – lúc vật qua vị...
 • 99
 • 246
 • 0

Hệ thống bài tập vật 6 nâng cao hay khó

Hệ thống bài tập vật lý 6 nâng cao hay và khó
... m m1 = A Treo vào B vật m1 = B Treo vào B vật C Treo vào C vật D Treo vào D vật E Treo vào D vật D C B A O m Chọn phương án 15.13.Trên đỡ ( khối lượng không đáng kể) có treo vật m C, biết CB ... 2m A Treo vào A vật m1 = B Treo vào A vật m1 C Treo vào A vật m1 D Treo vào A vật m1 E Treo vào A vật m1 D C m B A Chọn phương án 15.14 Trên đỡ ( khối lượng không đáng kể) có treo vật m =1kg ... 10.17 Một vật chuyển động đường thẳng Khi đó: A Trọng lượng vật thay đổi B Trọng lực vật thay đổi C Khối lượng vật thay đổi D Trọng lực vật không thay đổi E Khối lượng trọng lượng thay đổi Nhận...
 • 167
 • 19,285
 • 50

Bài tập thuyết hay về ancol phenol

Bài tập và lý thuyết hay về ancol và phenol
...  15,16% Ancol lại là: C4 H9 OH   C H OH 0,04 mol   Chọn B Bài tập tác giả thiết kế chặt chẽ liên tục, bạn đọc hình dung phần tranh nhóm tập lớn đặc trưng ancol, kiểu xác suất rơi vào đề thi ... ete ancol có 0,15.2  0,1 mol tham gia Mặt khác ta thu anken tức có anken khơng tách nước tạo anken Đó ancol có mạch dang neopentan (C  5) ancol CH3OH, ancol dạng Tuy nhiên ta xét số mol ancol ... 16 Sản phẩm khơng ancol dư, nên: nO  2nancol  2nO  0,025m  nancol  0,05m  20  Mancol  40  CH3OH Đến đây, ta làm tương tự ví dụ trước, lấy kiện phần: Chú ý: Vì khơng ancol dư nên số mol...
 • 28
 • 322
 • 0

Bài tập vật 8 nâng cao

Bài tập vật lý 8 nâng cao
... m 2 V = V1 + V2 D = D + D 8, 3 = 7,3 + 11,3 Từ (1) ta có m2 = 664- m1 Thay vào (2) ta đợc (2) 664 m1 664 m1 = + 8, 3 7,3 11,3 Giải phơng trình (3) ta đợc m1 = 438g m2 = 226g * Câu 5: Khi cân ... v2 = t v1 t 120 = 10 = (m/s) v1 + v2 = Thay số: v2 Vị trí gặp cách A đoạn: MA = S1 = v1t = 8. 10 = 80 m * Câu : Khi hai tàu chiều (hình bên) A Quãng đờng tàu A đợc SA = vA.t B Quãng đờng tàu B ... tốc quãng đờng đợc động tử biểu diễn bảng sau : Giây thứ Vận tốc (m/s) 32 16 Quãng đờng (m) 32 48 56 60 62 63 Căn vào bảng ta thấy : Sau 4s động tử đợc 60m đến đợc điểm B 2) Cũng vào bảng ta thấy...
 • 3
 • 8,542
 • 350

Bài tập vật 8 nâng cao P2

Bài tập vật lý 8 nâng cao P2
... 3.10 10 = 0,0 18( N) Khối lợng sợi dây bị kéo lên : m2 = 0,0 18 = 0,00 18 (kg) 10 = 1,8g Chiều dài sợi dây bị kéo lên l = 1 ,8. 10 = 18( m) * Câu 10 : C Khi rơi không khí từ C đến D vật chịu tác dụng ... khí hiđrô P2 phần sợi dây bị kéo lên FA = P0 + P1 + P2 d2V = P0 + d1V + P2 Suy trọng lợng P2 phần sợi dây bị kéo lên là: P2 = d2V - d1V - P0 = V(d2 d1) P0 = V (D1 D2).10 P0 -3 -3 P2 = 4.10 ... đoạn CD = P.h1 h1 động vật D : A1 = P.h1 = Wđ D Tại D vật có động Wđ so với đáy bình E Wt = P.h0 FA Vậy tổng vật D : h0 Wđ + Wt = P.h1 + P.h0 = P (h1 +h0) P Từ D đến C vật chịu lực cản lực đẩy...
 • 3
 • 4,112
 • 208

Bài tập vật 8 nâng cao P3

Bài tập vật lý 8 nâng cao P3
... lực căng điểm F1 Mặt khác vật nằm cân nên: P = 3F1= 450N Hoàn toàn tương tự sơ đồ b) ta có: P = 5F2 Hay F2 = F1 F1 F F2 P F2 P 450 = = 90N 5 b) b) + Trong cấu hình a) vật lên đoạn h ròng a) P ... 3h + Tương tự cấu hình b) vật lên đoạn h dây phải di chuyển đoạn = 5h * Câu 13: Do hai cầu có khối lượng Gọi V1, V2 thể tích hai cầu, ta có D1 V1 = D2 V2 hay V2 D1 7 ,8 = = =3 V1 D2 2,6 Gọi F1 ... với mặt đường D 2 4.16 2r 2rd ⇒ F2 = D F1 = DR F = 60.10 400 N ≈ 85 ,3 N Ta có: F1 r = F2 F1 A F1 F2 22 s2 Lực cản đường lực F2 85 ,3N b) Lực căng xích kéo lực F1 theo (1) ta có F1 = 400.16 = 640...
 • 3
 • 3,177
 • 177

Bài tập vật 8 nâng cao P4

Bài tập vật lý 8 nâng cao P4
... dùng cho hệ thống tăng nhiệt độ từ 00C đến t t = Q 189 019 34000 = = 16,6 C m1 c1 + (m + m).c + m c 0.5 .88 0 + (2 + 0,1).4200 + 0,2. 380 * Câu 18 Để cục chì bắt đầu chìm không cần phải tan hết đá, ... c1 + m2 c2) (t2 t1) t = 1,1.(m1 c1 + m2 c )(t t1 ) + m3 c3t 1,1(0,5 .88 0 + 4200)(21,2 20) + 0,2 380 21,2 = m3 c3 0,2. 380 t = 252,320C c) Nhiệt lợng thỏi nớc đá thu vào để nóng chảy hoàn toàn ... đồng toả để giảm từ 21,20C xuống 00C Q = (m1.c1 + m1.c1 + m1.c1) (21,2 0) = ( 0,5 88 0 + 4200 + 0,2 380 ) 21,2 = 189 019J Do Q > Q nên nớc đá tan hết hệ thống âng lên đến nhiệt độ t đợc tính : Q...
 • 4
 • 3,393
 • 173

Bài tập vật 8 nâng cao P5

Bài tập vật lý 8 nâng cao P5
... K = B = C ˆ ˆ ˆ ⇒ B = C = 2A ˆ ˆ ˆ Trong ∆ABC có A + B + C = 180 0 ˆ 180 = 36 ⇒ A= ˆ ˆ ˆ = C = A = 72 B ˆ ˆ ˆ ˆ ⇔ A + A + A = A = 180 ... + OB ⇒ JK = 0,075 + (1,65 – 0,15) = 1,575m c) Chiều cao tối thiểu gương để thấy toàn ảnh đoạn IJ Ta có : IJ = JK – IK = 1,575 – 0,75 = 0 ,82 5m d) Các kết không phụ thuộc vào khoảng cách từ người ... quạt A, B đầu mút cánh quạt quay Xét ∆S1IS3 ta có : AB = OI S1 S IT AB ⇒ OI = IT = S1 S H 3,2 2.0 ,8 = = 0,45m L 5,7 R Khoảng cách từ quạt đến điểm treo : OT = IT – OI = 1,6 – 0,45 = 1,15m Vậy quạt...
 • 3
 • 2,546
 • 133

Hoán vị gen, bài tập thuyết cơ bản về hoán vị gen

Hoán vị gen, bài tập và lí thuyết cơ bản về hoán vị gen
... n s hoán v gen? t n s hoán v gen th hi n l c liên k t gi a gen Các gen NST có xu hư ng ch y u liên k t nên t n s hoán v gen không vư t 50%q t n s hoán v gen t l ngh ch v i kho ng cách gi a gen ... c t tâm ñ ng c a NST Gen, NST, loài, gen Nhóm gen liên k t, NST, th , nhóm gen Gen, gen ñó, loài, NST Nhóm liên k t, NST, loài ,gen -D kho ng cách tương ñ i gi a gen nhóm gen liên k t ñư c thi ... trí Trên m t NST gen n m cách xa t n s hoán v gen bé ngư c l i Do xu hương ch y u c a gen liên k t nên gi m phân t n s hoán v gen không vư t 50% s t bào h c c a quy lu t hoán v gen hi n tư ng...
 • 10
 • 1,603
 • 40

Chương 2: Bài tập thuyết bài đại số tổ hợp potx

Chương 2: Bài tập và lý thuyết bài đại số tổ hợp potx
... Để số a 2, 3, 4, có 5! = 120 cách b) Số số có chữ số lấy từ số : 9! Do chữ số nên số lần trùng lặp lại 5! Số cách xếp thỏa yêu cầu toán : 9! × × × × 5! = = 3024 5! 5! Bài 32 Có số gồm chữ số ... Cách : Xét hộc có ô trống Lấy số bỏ vào hộc có cách Lấy số bỏ vào hộc có cách Lấy số bỏ vào hộc có cách Lấy số bỏ vào hộc có cách Lấy số bỏ vào hộc có cách Lấy số thỏa yêu cầu toán : × × × = ... = 24 Số hoán vò a 1, 3, 5, 7, 6! Gọi b = 42 Số hoán vò b 1, 3, 5, 7, 6! Số cách xếp thỏa yêu cầu toán : 7! – 2(6!) = 3600 số Bài 33 Có số tự nhiên gồm chữ số lớn đôi khác Tính tổng số Đại học...
 • 9
 • 362
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: một số đề thi vào lớp 6 chuyêntham khảo một số đề thi cao dang đại học mon tieng anh chuyen nganh điện công nghiệpmột số đề thi giữa kỳ anh văn chuyên ngành kế toánmột số đề thi vào lớp 10 chuyên lýmột số đề thi tiếng anh chuyên ngành kế toánmột số đề thi vào lớp 10 chuyên anhmột số đề thi vàomột số đề toán ôn thi lớp 12một số đề thi môn cơ sở dữ liệumột số đề thi hsg tiếng anh lớp 10một số đề thi tiếng anh vào lớp 10một số đề thi tiếng anh lớp 10một số đề thi tiếng anh lớp 2một số đề thi toán lớp 10 học kì 1một số đề thi toán học kì 1 lớp 11Phu-Bao Tin Hung Gia-Phi mot lan-Vay tin chapPhu-Bao Tin Hung Gia-Phi thong thuong-Vay the chapPhu-Bao Tin Hung Gia-Phi thong thuong-Vay tin chapPhu-Bao Tin Hung Gia-Phi thong thuong-Vay tin chapBÀI 9: PHƯƠNG PHÁP CẢI TẠO VÀ SỬ DỤNG ĐẤT XÁM BẠC MÀU, ĐẤT XÓI MÒN MẠNH TRƠ SỎI ĐÁ3.SJC 2017.10.17 c1b5182 TL hop DHCD bat thuong 2017To trinh 01_HDQT_Sua doi bo sung dieu le cong ty_Tien LenTo trinh ve che do thu lao cho HDQTTo trinh ve phuong an thanh lap trung tam thuong maiTo trinh thong qua quy che lam viec tai DHDCDVăn bản hội - Hội Nông Dân Tỉnh Cao Bằng Mau 10 BB bau BTVDieu le Tong Cong ty Thiet bi dien Dong Anh Cong ty co phan nam 2014Mau 16 Phieu bau BCH khong co so duMau 18 Ket qua kiem phieuMau 4 kich ban dieu hanhbau DB di du DHVăn bản hội - Hội Nông Dân Tỉnh Cao Bằng Mau 5 NQ dai hoiGIẤY ĐĂNG KÝ MÃ SỐ GIAO DỊCHForm hủy kết nối cty củ-đký cty mới-REQUEST FOR CANCELLINGMau C003_O Giay de nghi dong tai khoan 2014 (2)2. Form cam kết- COMMITMENT