Bai tap thu may tinh

Bài tập mạng máy tính

Bài tập mạng máy tính
... chia mạng làm mạng sử dụng a Tính Subnet Mask mạng : b Ghi địa IP máy mạng : c Ghi địa IP máy cuối mạngcon : d Ghi địa broadcast mạng : Một mạng máy tính có địa 12.0.0.0, chia mạng làm 13 mạng ... không Một mạng máy tính có địa 192.168.1.0, chia mạng làm mạng sử dụng a Tính Subnet Mask mạng : b Ghi địa mạng dùng : c Ghi địa mạng cuối dùng : d Ghi địa broadcast mạng : Một mạng máy tính có ... đường mạng gồm 1000 máy • Tầng gồm đường mạng, đường mạng gồm 800 máy • Tầng gồm đường mạng, đường mạng gồm 900 máy • Tầng gồm đường mạng, đường mạng gồm 100 máy Nếu cần chia cho 70 đường mạng, ...
 • 55
 • 3,291
 • 17

dạng bài tập thứ nhất tính tỷ giá chéo

dạng bài tập thứ nhất tính tỷ giá chéo
... trường thông báo: X/Y = a/b X/Z = c/d Tính tỷ giá chéo: Y/Z Z/Y 1. 1Tính tỷ giá hai đồng tiền dựa vào đồng yết giá Ta có : - X/Y = a/b - X/Z = c/d Tính tỷ giá: - Y/Z - Z/Y Dm Y /Z = Dm Y/ X * Dm ... ,1521 / ,1531 1.2 Tính tỷ giá hai đồng tiền dựa vào đồng tiền định giá Thị trường thông báo X/Z = a/b Y/Z = c/d Tính tỷ giá X/Y; Y/X 1.2 Tính tỷ giá hai đồng tiền dựa vào đồng định giá X/Z = a/b ... Z / Y = d b c 1. 1Tính tỷ giá hai đồng tiền dựa vào đồng yết giá  Ví dụ 1: Thị trường thông báo USD/CHF = 1,1807/74 USD/HKD = 7,7515/85 Tính tỷ giá CHF/HKD; HKD/CHF 1. 1Tính tỷ giá hai đồng tiền...
 • 20
 • 2,244
 • 1

bài tập mạng máy tính

bài tập mạng máy tính
... 00000000=>255.255.192.0 b địa địa cuối mạng S1:16.0.0.0=>16.0.63.255 c địa địa cuối mạng cuối S1024:16.255.192.0=>16.255.255.255 Bài 3:tương tự B:172.160.0.0/16=>địa lớp B Chia thành 500 mạng Bài làm: IP:10101100 ... 10000000=>255.255.255.128 b địa địa cuối mạng S1:172.160.0.0=>172.160.127.0 c địa địa cuối mạng cuối S512:172.160.128.255=>172.160.255.255 Bài 4: Tương tự 2,3 C:192.168.1.0/24 Chia thành 10 mạng Bài làm: IP:11000000 ... cuối mạng S1:192.168.1.0=>192.168.1.15 c.Tìm địa địa cuối mạng cuối S16:192.168.1.240=>192.168.1.255 Bài 5:Cho địa IP sau: ch ú ý b ài n ày nh é 192.168.1.10/28 192.168.1.7/28 Hãy tìm địa mạng...
 • 3
 • 1,697
 • 49

Giáo án Tin Học lớp 10: BÀI TẬP MẠNG MÁY TÍNH doc

Giáo án Tin Học lớp 10: BÀI TẬP MẠNG MÁY TÍNH doc
... đính Bài 2: (Câu - 140 - SGK): Hãy GV gọi HS đứng chỗ trả lời câu nêu giống khác hỏi mạng LAN WAN HS trả lời câu hỏi GV: Gọi HS nhận xét câu trả lời Bài 3: Làm tập 46, 413, đính 414, 416 Sách tập ... lên làm tập HS lên bảng làm tập Bài 4: Hiện người ta sử GV: Gọi HS nhận xét chỉnh sửa dụng kết nối Internet GV: Gọi HS đứng chỗ trả lời câu phổ biến? Tại sao? hỏi HS trả lời câu hỏi Bài 5: Để ... dung cần đạt Hoạt động thầy trò Bài 6: Em nêu cách để tìm kiếm thông tin Internet GV: Gọi HS đứng chỗ trả lời câu máy tìm kiếm? Kể tên hỏi vài website cung cấp máy tìm HS trả lời câu hỏi kiếm?...
 • 4
 • 1,910
 • 0

bài tập mạng máy tính giới thiệu Wireshark

bài tập mạng máy tính giới thiệu Wireshark
... http://gaia.cs.umass.edu /wireshark- labs /wireshark- traces.zip Các packet ARP thứ trace tương ứng với yêu cầu ARP gửi máy tính chạy Wireshark, phản hồi ARP gửi tới máy tính chạy Wireshark máy tính với địa ... tiếp tới máy tính có địa Ethernet gửi yêu cầu, máy tính máy tính gửi yêu cầu ARP nên không nhận phản hồi ARP mà nhận yêu cầu ARP quảng bá Chú ý địa máy tính : 00:d0:59:a9:3d:68 địa máy tính nhận ... Nội dung : Giới thiệu Wireshark …………………………… Wireshark Lab : DHCP…………………………… Wireshark Lab : DNS……………………………… Wireshark Lab : Ethernet & ARP……………….14 Wireshark Lab : HTTP…………………………… 22 Wireshark...
 • 47
 • 217
 • 2

Giải bài tập mạng máy tính Computer Networking A TopDown Approach 6th

Giải bài tập mạng máy tính Computer Networking A TopDown Approach 6th
... = đ a IP B Đ a MAC nguồn = đ a MAC E Đ a MAC đích = đ a MAC interface R1 kết nối tới Subnet c) Switch S1 broadcast Ethernet frame thông qua interface as đ a đích ARP frame nhận đ a broadcast ... Ethernet frame (ch a IP datagram gửi tới B) đ ợc chuyển tới router 1, đ a đ ch, nguồn đ a MAC gì? c Giả sử host A muốn gửi IP datagram tới host B, nhớ cache ARP A không ch a đ a MAC B nhớ cache ARP ... đ a IP B MAC nguồn = đ a MAC E MAC đích = đ a MAC broadcast: FF-FF-FF-FF-FF-FF c) Switch S1 broadcast frame Ethernet thông interface as đ a đích ARP frame nhận đ a broadcast Và nhận A nằm Subnet...
 • 47
 • 1,292
 • 13

BÀI TẬP MẠNG MÁY TÍNH-ĐỀ TÀI-Xây dựng hệ thống mạng phòng- A2- tầng 3. Cho địa chỉ IP 111.100.222.8, chia thành 5 subnet để cấp phát cho hệ thống mạng

BÀI TẬP MẠNG MÁY TÍNH-ĐỀ TÀI-Xây dựng hệ thống mạng phòng- A2- tầng 3. Cho địa chỉ IP 111.100.222.8, chia thành 5 subnet để cấp phát cho hệ thống mạng
... phí cho thiết bị cần sử dụng cho hệ thống 950 ,884,000, VND IV: Chia địa mạng Ta có dải địa chỉ: 111.100.222.8 Dải địa chia cho hệ thống tầng với số máy tương ứng 120 máy, Bây ta tiến hành chia địa ... đặt mạng máy tính cho hệ thống A/ Số máy, dây mạng nẹp mạng phòng Trước thực thiết kế mạng, chia địa mạng, ta phải biết số lượng máy tính số thiết bị cần sử dụng cho hệ thống mạng, lượng dây mạng ... tích, thiết kế mô hình mạng tầng nhà, qua để trau dồi kiến thức kinh nghiệm cho sau này! Bài gồm hai phần phần Thiết kế lắp đặt mạng máy tính cho hệ thống phần Chia địa mạng cho máy tính thiết bị...
 • 16
 • 344
 • 0

Bài tập Mạng máy tính

Bài tập Mạng máy tính
... Thuật Máy Tính © 2011 1 MẠNG MÁY TÍNH CĂN BẢN Ôn tập 20 Mạng (subnet)  Địa IP gồm    Phần địa mạng (các bit bậc cao) phần máy (các bit bậc thấp) Mạng ?   giao diện thiết bị với phần mạng ... Thuật Máy Tính © 2011 ứng dụng truyền tải mạng liên kết dl vật lý mạng liên kết dl vật lý mạng liên kết dl vật lý mạng liên kết dl vật lý mạng liên kết dl vật lý mạng liên kết dl vật lý mạng mạng ... Học Kỹ Thuật Máy Tính © 2011 Máy A ng/dùng gõ ‘C’ Máy B máy B xác nhận việc nhận ‘C’, gửi lại ‘C’ máy A xác nhận việc nhận ‘C’ kịch telnet đơn giản t/gian MẠNG MÁY TÍNH CĂN BẢN Ôn tập 12 Các nội...
 • 43
 • 223
 • 0

Bài tập về mạng tinh thể dùng cho bồi dưỡng học sinh giỏi khi giải toán hóa học trên máy tính cầm tay

Bài tập về mạng tinh thể dùng cho bồi dưỡng học sinh giỏi khi giải toán hóa học trên máy tính cầm tay
... kiến kinh nghiệm III KẾT LUẬN VÀ ĐỀ XUẤT Bồi dưỡng học sinh giỏi công tác trọng tâm giáo viên, bồi dưỡng học sinh giỏi giải toán hóa học máy tính cầm tay nội dung đòi hỏi giáo viên phải đầu tư ... dạng tập này, nhiên nội dung thi chọn học sinh giỏi giải toán hóa học máy tính cầm tay lại nội dung trọng tâm Vì giáo viên phải nghiên cứu, tìm tài liệu sách, báo, internet,… để sưu tầm tập chuyên ... có ô mạng sở tinh thể Vc : Thể tích nguyên tử dạng cầu Vtt : Thể tích toàn tế bào tinh thể ) Ví dụ 2: Chứng minh độ đặc khít mạng tinh thể lập phương tâm diện 0,74 Xét đơn vị mạng lưới tinh thể...
 • 14
 • 2,670
 • 21

Giáo án tin học lớp 1 - BÀI 10: ÔN TẬP CHUỘT MÁY TÍNH VÀ TH TRÒ CHƠI TANGRAM pps

Giáo án tin học lớp 1 - BÀI 10: ÔN TẬP CHUỘT MÁY TÍNH VÀ TH TRÒ CHƠI TANGRAM pps
... loại chuột máy tính th ờng gặp? Nêu đặc điểm để phân biệt III Bài mới: Hoạt động th y - Nội dung ghi bảng trò ? Nêu thao tác di chuyển Ôn tập chuột - Chuột máy tính ? Nêu thao tác nháy - Cách ... cầm chuột chuột ? Nêu thao tác nháy đúp chuột ? Nêu thao tác rê chuột - Thao tác sử dụng chuột IV Củng cố: - Tóm tắt nội dung học: nhắc lại nguyên tắc cầm thao tác chuột V Hướng dẫn nhà VI Bài học ... dung học: nhắc lại nguyên tắc cầm thao tác chuột V Hướng dẫn nhà VI Bài học kinh nghiệm: Tuần Tiết 13 Ngày soạn: ……… Ngày dạy: ………… ...
 • 4
 • 317
 • 6

Bài tập về máy thu Radio pot

Bài tập về máy thu Radio pot
... quan tâm đến thông số khác méo phi tuyến công suất máy thu III Phân loại máy thu Căn vào cấu trúc sơ đồ mà người ta chia máy thu thành loại: 1) Máy thu khuếch đại thẳng : tín hiệu cao tần từ Anten ... điều chế Khi nghiên cứu máy thu thanh, người ta thường để ý đến thông số kỹ thu t sau:  Độ nhạy : sức điện động nhỏ Anten EA để máy thu làm việc bình thường Những máy thu có chất lượng cao thường ... Cấu trúc sơ đồ máy đơn giản • Nhược điểm: Chất lượng thu sóng không cao, độ chọn lọc kém, không ổn định khả thu không đồng băng sóng Vì vậy, loại máy thu gần không sử dụng 2) Máy thu đổi tần :...
 • 28
 • 711
 • 0

bài tập lớn máy thu phát jss 800

bài tập lớn máy thu phát jss 800
... công suất Máy phát công suất cực lớn ( công suất phát lớn 1000KW ) Máy phát cỡ lớn ( có công suất phát 1KW < Pra ...
 • 74
 • 605
 • 4

SKKN Nghiên cứu phương pháp giải các bài tập về máy điện THPT CHUYÊN HÀ TĨNH

SKKN Nghiên cứu phương pháp giải các bài tập về máy điện THPT CHUYÊN HÀ TĨNH
... phng phỏp gii cỏc bi v mỏy in 1.3 PHM VI NGHIấN CU: Nghiờn cu, s dng chng trỡnh sỏch giỏo khoa THPT v mt s ti liu tham kho 1.4 MC CH NGHIấN CU: Nghiờn cu dựng phng phỏp gii cỏc bi v mỏy phỏt ... dc hc, vt lớ hc v nhng liờn quan - Nghiờn cu thc tin: Kho sỏt tỡnh hỡnh dy hc mụn vt lớ trng THPT X trờn a bn H Tnh - Thc nghim s phm: Tin hnh thc nghim trờn i tng hc sinh c th nhm ỏnh giỏ ... Cú th s dng lm ti liu II GII QUYT VN 2.1 C S KHOA HC - Cỏc mỏy in c trỡnh by chng trỡnh vt lớ THPT lp 12 Ni dung ca nú tng i tru tng Tuy nhiờn nú li cú ý ngha quan trng vic rốn luyn, phỏt trin...
 • 21
 • 401
 • 0

Đưa bài giảng từ máy tính lên thư viện

Đưa bài giảng từ máy tính lên thư viện
... thøc - NghiƯm sè cđa ®a thøc 1 Nhắc lại biểu thức cm Các số nối với dấu phép tính( cộng, trừ, nhân, chia, nâng lên luỹ thừa…) làm thành biểu thức * Ví dụ 1: * Ví dụ 2: 2.3 + Các biểu thức số ... 5x + 35y Để cho gọn, viết biểu thức đại số, người ta thư ng khơng viết dấu nhân chữ với chữ số 4.x 4x 4.x.y 4xy 1.x x (-1).x y -xy ? Nêu cách tính qng đường biết vận tốc Ngêi gian thời ta dïng ... (3+2).33(cm) )và chiều dài chiều rộng 2(cm) cm cm Nhắc lại biểu thức Khái niệm biểu thức đại số * Bài tốn: (SGK/24) Biểu thức biểu thị chu vi hình chữ nhật là: (a+5).2 ?2 (cm) a cm Khi Biểu9 ta...
 • 1
 • 441
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: bai tap mang may tinh ve dia chi ipbài tập mạng máy tính có đáp ánbài tập mạng máy tính chia mạng conbài tập mạng máy tính địa chỉ ipbài tập mạng máy tính có lời giảibài tập c máy tínhbài tập mạng máy tính và lời giảibài tập mạng máy tính và internet có lời giảibài tập mạng máy tính căn bảnbài tập thứ tự tính từ trong tiếng anhbài tập mạng máy tính phần địa chỉ ipcác bài tập mạng máy tínhhướng dẫn giải bài tập mạng máy tínhgiải bài tập mạng máy tínhcâu hoi va bài tập mạng máy tínhĐề kiểm tra 1 tiết chương 1 Đại số và Giải tích 11 (lượng giác) trường THPT Tôn Thất Tùng – Đà NẵngĐề kiểm tra 1 tiết Đại số và Giải tích 11 Chương 1 (lượng giác) trường THPT Nguyễn Duy Thì – Vĩnh PhúcĐề kiểm tra giữa học kỳ 1 môn Toán 11 năm học 2017 – 2018 trường THPT Nhân Chính – Hà NộiĐề kiểm tra định kỳ lần 1 môn Toán lớp 10 trường THPT Lê Lợi – Hà NộiĐề kiểm tra định kỳ lần 1 môn toán lớp 11 trường THPT Lê Lợi – Hà NộiĐề kiểm tra 1 tiết hình học 11 chương 1 (phép biến hình)Bai 30 qua trinh dang tich dinh luat sacloHướng dẫn cài đặt deep freeze standard 8NHÂN TRẮC học TRONG THIẾT kế nội THẤTtổng hợp đề thi tiếng anh lớp 1,2TÌM GTLN, GTNN của hàm sốchẩn đoán hình ảnh hệ tiết niệu một số dị tật bẩm sinh hệ tiết niệugiáo án tháng 9 2017 (1) (2)Đề kiểm tra giữa HKI năm học 2017 – 2018 môn Toán 10 trường THPT chuyên Lương Thế Vinh – Đồng Nai.93 nguyen nhat minh phuong 310 316KSCL sinh 9 lần 1 vĩnh tường 2017 2018KSCL văn 9 lần 1 vĩnh tường 2017 2018ứng dụng Mũ Logarit và giải bài toán phương trình, bất phương trìnhBài tập vận dụng cao, ứng dụng Mũ Logarit và giải bài toán Tròn xoayTổng hợp trắc nghiệm số phức