400 bài ly thuyết tổng hợp

400 bài ly thuyết tổng hợp

400 bài ly thuyết tổng hợp
... CHUYÊN ĐỀ: BÀI TẬP LÝ THUYẾT TỔNG HỢP HÓA HỌC 12 A 44 B 31 C 45 D.46 Câu 59: Khi thủy phân octapetit X mạch hở, có công thức cấu tạo Gly-Phe-Tyr-Lys-Gly-Phe-Tyr-Ala thu tripeptit có chứa Gly? A.4 ... facebook.com/hoahoc.org (Ngô Xuân Quỳnh) CHUYÊN ĐỀ: BÀI TẬP LÝ THUYẾT TỔNG HỢP HÓA HỌC 12 C Na2CO3, Ca(OH)2, FeCl3 D Ca(OH)2, NaHCO3, FeCl2 BÀI TẬP ĐỊNH TÍNH TỔNG HỢP (4) Câu 1: Để điều chế H2 phản ứng Zn ... Quỳnh) CHUYÊN ĐỀ: BÀI TẬP LÝ THUYẾT TỔNG HỢP HÓA HỌC 12 Câu 91 Hỗn hợp gồm Al2O3, FeO, Fe3O4, Fe, Al Hóa chất sau tách Fe khỏi hỗn hợp mà không làm thay đổi khối lượng Fe hỗn hợp ban đầu: A NaOH...
 • 32
 • 25
 • 0

Bài tập thuyết tổng hợp

Bài tập lý thuyết tổng hợp
... X với H2SO4 đặc nhiệt độ thích hợp thu olefin Công thức tổng quát X (với n > 0, n nguyên) A CnH2n + 1OH B ROH C CnH2n + 2O D CnH2n + 1CH2OH Câu 38: Tên quốc tế hợp chất có công thức CH3CH(C2H5)CH(OH)CH3 ... 3-metylpenta-1,3-đien Câu 31: Trùng hợp đivinyl tạo cao su Buna có cấu tạo ? A (-C2H-CH-CH-CH2-)n B (-CH2-CH=CH-CH2-)n C (-CH2-CH-CH=CH2-)n D (-CH2-CH2-CH2-CH2-)n Câu 32: Đồng trùng hợp đivinyl stiren thu ... 21: Áp dụng quy tắc Maccopnhicop vào trường hợp sau ? A Phản ứng cộng Br2 với anken đối xứng C Phản ứng cộng HX vào anken đối xứng B Phản ứng trùng hợp anken D Phản ứng cộng HX vào anken bất đối...
 • 4
 • 663
 • 0

THUYẾT TỔNG HỢP HÓA HỮU CƠ_07

LÝ THUYẾT TỔNG HỢP HÓA HỮU CƠ_07
... ứng cộng hợp xảy qua giai đoạn Từ hợp chất có nối đôi hợp chất có nối đôi hợp chất liên kết đơn Ví dụ: H H 2 C 4H6 C4H8 C4H10 Các Ankađien cộng hợp theo tỉ lệ số mol : tạo thành hỗn hợp sản phẩm ... sợi * Có loại tơ: + Tơ tự nhiên : Tơ tằm + Tơ hoá học : - Tơ tổng hợp Pôlyme có tính chất giống tơ đ-ợc ng-ời tổng hợp nên từ hợp chất hữu đơn giản ( Tơ Clorin, tơ Nilon - 6,6 ) - Tơ nhân tạo Pôlyme ... Các phản ứng cộng hợp xảy qua giai đoạn Từ hợp chất có nối đôi hợp chất có nối đôi H2 CnH2n - CnH2n hợp chất liên kết đơn H2 CnH2n + Nếu ankin tác dụng với H2 có pd, t PƯ tạo hợp chất Anken CnH2n...
 • 33
 • 356
 • 0

200 câu hỏi thuyết tổng hợp vô cơ luyện thi đại học

200 câu hỏi lý thuyết tổng hợp vô cơ luyện thi đại học
... 14) S nhn nh ỳng: A B C D Cõu 67 Cỏc khớ thi cụng nghip v ca cỏc ng c ụ tụ, xe mỏy l nguyờn nhõn ch yu gõy ma axit Nhng thnh phn húa hc ch yu cỏc khớ thi trc tip gõy ma axit l: A SO2, CO, NO ... C dung dch NH3 Cõu 60 in phõn mt dung dch cú cha HCl, CuCl2 pH ca dung dch bin i nh th no theo thi gian in phõn? A Tng dn n pH = ri khụng i B Gim dn C Tng dn n pH > ri khụng i D pH khụng i, luụn ... th dựng húa cht no sau õy: A dd BaCl2 B dd Ba(OH)2 C dd AgNO3 D Ca(OH)2 Cõu 53 Nhúm cha nhng khớ thi u cú th x lớ bng Ca(OH)2 d l : A NO2, CO2, NH3, Cl2 B CO2, SO2, H2S, Cl2 C CO2, C2H2, H2S, Cl2...
 • 18
 • 3,164
 • 52

thuyết tổng hợp môn Hóa

Lý thuyết tổng hợp môn Hóa
... Câu 23: Hợp chất hữu dùng để sản xuất tơ tổng hợp A Polistiren B Poliisopren C Poli(vinyl xianua) D.Poli(metyl metacrylat) Câu 25: Hỗn hợp X gồm 0,1 mol propenal a mol khí hiđro Cho hỗn hợp X qua ... với nước cứng B Chất giặt rửa tông hợp chứa góc hydrocacbon phân nhánh nên gây ô nhiểm môi trường C Xà phòng hay chất giặt rửa tổng hợp D Chất giặt rửa tổng hợp điều chế từ sản phẩm dầu mỏ Câu ... 123: So sánh pin điện hóa ăn mòn điện hóa, điều sau không ? A Tên điện cực giống : catod cực âm anod cực dương B Điện cực có tính khử mạnh bị ăn mòn C Pin điện hóa ăn mòn điện hóa phát sinh dòng...
 • 12
 • 961
 • 1

Một số ứng dụng của thuyết tổng hợp trong toán sơ cấp

Một số ứng dụng của lý thuyết tổng hợp trong toán sơ cấp
... hiểu số ứng dụng thuyết tổ hợp thơng qua tốn cấp tốn trung học phổ thơng Nhiệm vụ Hệ thống khái niệm thuyết tổ hợp Sưu tầm trình bày tốn có ứng dụng thuyết tổ hợp để giải đại số hình ... bốn chương: Chương 1: Kiến thức Chương 2: Ứng dụng thuyết tổ hợp đại số cấp Chương 3: Ứng dụng thuyết tổ hợp hình học Chương 4: Ứng dụng ngun Dirichlet Dù cố gắng, chắn nội dung trình ... trọng ứng dụng rộng rãi đời sống tại, thuyết tổ hợp đưa vào chương trình học phổ thơng có nhiều thi học sinh giỏi tốn quốc tế kỳ thi tốn quốc gia có ứng dụng thuyết tổ hợp Luận văn Một số ứng...
 • 54
 • 531
 • 0

CƠ SỞ THUYẾT TỔNG HỢP HỆ ĐIỀU KHIỂN BỀN VỮNG DỰA TRÊN PHƯƠNG TRÌNH ĐA THỨC

CƠ SỞ LÝ THUYẾT TỔNG HỢP HỆ ĐIỀU KHIỂN BỀN VỮNG DỰA TRÊN PHƯƠNG TRÌNH ĐA THỨC
... đa thức - Thực phép tính thừa số phổ, thừa số nguyên tố đa thức ma trận đa thức - Phân tích hệ thống điều khiển bền vững phơng pháp đa thức - Tổng hợp hệ thống điều khiển bền vững phơng pháp đa ... việc tổng hợp chúng dựa phơng pháp phơng trình đa thức Trên sở tổng hợp điều khiển bền vững dựa phơng pháp đa thức, sử dụng th viện công cụ có sẵn MATLAB, chơng luận văn đa chức cần thiết th ... toán tổng hợp điều khiển tối u H2 làm sở cho việc tổng hợp chơng nhằm đa đánh giá hiệu hai dạng điều khiển nói Bên cạnh việc mô tả cấu trúc chơng trình khảo sát hệ thống điều khiển bền vững máy...
 • 74
 • 291
 • 0

on tap ly thuyet tong hop

on tap ly thuyet tong hop
... tác dụng với lượng dư dung dịch H2SO4 loãng nóng (trong điều kiện không khí), thu dung dịch X 7,84 lít khí H (ở đktc).Cô cạn dung dịch X (trong điều kiện không khí) m gam muối khan Giá trị m A.42,6 ... nắm số mẹo giải toán có kiến thức trắc hóa học ổn! Chúng em thành công ! Trong trình biên soạn tránh khỏi thiếu sót mong em bạn anh chị đồng nghiệp góp ý ! Giáo viên : Nguyễn văn Thế - THPT Lý ... thành A.43,2 gam B.10,8 C.64,8 D.21,6 Giải : m = ( 0,1.4+0,1.2).108 =64,8 gam => chọn C Câu 20: Trong phân tử aminoaxit X có nhóm amino nhóm cacboxyl Cho 15,0 gam X tác dụng vừa đủ với dung dịch...
 • 8
 • 195
 • 0

thuyết tổng hợp về phi kim loại

Lý thuyết tổng hợp về phi kim loại
... đến chì tính phi kim giảm dần, tính kim loại giảm dần (7) Nước đá khô “tuyết CO2” dùng để tạo môi trường lạnh ẩm Số phát biểu là: A B C D o CHUYÊN ĐỀ: LÝ THUYẾT TỔNG HỢP VỀ PHI KIM Câu 83: Cho ... B C D CHUYÊN ĐỀ: LÝ THUYẾT TỔNG HỢP VỀ PHI KIM -7- Câu 49: Cho nhận định sau: (1) Thuốc thử dùng để nhận biết dung dịch HCl, HNO3, H3PO4 Cu AgNO3 (2) Từ N đến Bi, tính phi kim nguyên tố giảm ... dãy sau xếp theo chiều tính phi kim tăng dần? A Pb, Sn Si, Ge, C B C, Pb, Sn, Ge, Si C Pb, Sn, Ge, Si, C D C, Si, Pb, S, Ge CHUYÊN ĐỀ: LÝ THUYẾT TỔNG HỢP VỀ PHI KIM - 13 - Câu 100: Cho phát...
 • 18
 • 981
 • 1

THUYẾT TỔNG HỢP VỀ HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN, BẢO VỆ VÀ THÔNG TIN LIÊN LẠC TRONG HỆ THỐNG ĐIỆN

LÝ THUYẾT TỔNG HỢP VỀ HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN, BẢO VỆ VÀ THÔNG TIN LIÊN LẠC TRONG HỆ THỐNG ĐIỆN
... - Độ tin cậy cung cấp điện cao II YÊU CẦU ĐỐI VỚI CÁC THIẾT BỊ ĐIỀU KHIỂN VÀ BẢO VỆ TRONG HỆ THỐNG ĐIỆN Thiết bị thông tin Nhà máy điện - Phải có đường dây thông tin độc lập NMĐ trung tâm điều ... vi điều chỉnh rộng, bước điều chỉnh bé  điều chỉnh xác, phạm vi rộng b) Đa chức năng: kết hợp nhiều chức rơle +) Chức bảo vệ: eBook for You BẢO VỆ + nhiều loại BẢO VỆ dự phòng VD: Hợp bảo vệ ... thuận tiện c) Rơle hợp bộ:  Chức BẢO VỆ: Protection Relays  Chức điều hành: Management Relays eBook for You  Hệ thống bảo vệ điều khiển: máy tính IV SỰ HOẠT ĐỘNG VÀ ĐẶC TÍNH BẢO VỆ CỦA RƠLE KHOẢNG...
 • 18
 • 482
 • 25

100 CÂU TRẮC NGHIỆM THUYẾT TỔNG HỢP VẬT 12 potx

100 CÂU TRẮC NGHIỆM LÝ THUYẾT TỔNG HỢP VẬT LÝ 12 potx
... 77 Momen lực tác dụng lên vật rắn có trục quay cố định có giá trị A không vật đứng yên quay B không đổi khác không làm vật quay C dương làm vật quay nhanh dần D âm làm vật quay chậm dần 78 Phát ... liên tụC D thay đổi tồn 1/2 chu kì 57 Một vật rắn quay với tốc độ góc ω quanh trục cố định xuyên qua vật Nếu tốc độ góc vật giảm hai lần momen động lượng vật trục quay A tăng hai lần B giảm hai ... đất, người ta sử dụng sóng vô tuyến có bước sóng dải sóng nào? A Từ 1km đến 100km B Từ 100km đến 1000 km C Từ 10m đến 100m D Từ 0,01m đến 10m 75 Đặt hiệu điện xoay chiều u = U0sint vào hai đầu...
 • 14
 • 340
 • 2

Xem thêm