De hoa 132

De hoa 132

De hoa 132
... mol / (l.s) B 4.104 mol / (l.s) C 2, 4mol / (l.s) D 4,6.mol / (l.s) Trang 2/4 - Mã đề thi 132 Câu 25: Trong công nghiệp polietilen (PE) điều chế từ metan theo sơ đồ sau: H1  80% H 80% ... C T < Y < Z < X D T < Z < X < Y Câu 30: Geraniol dẫn xuất chứa nguyên tử oxi tecpen có tinh dầu hoa hồng, có mùi thơm đặc trưng đơn hương quý dùng công nghiệp hương liệu thực phẩm Khi phân tích ... dung dịch Y thu m gam chất rắn khan Giá trị m A 19,0 B 18,4 C 23,9 D 20,4 Trang 3/4 - Mã đề thi 132 Câu 39: Hỗn hợp X gồm hai kim loại kiềm chu kì liên tiếp Lấy 8,5 gam hỗn hợp X cho tác dụng...
 • 4
 • 18
 • 0

Tài liệu Đề thi thử đại học năm 2010 môn Hóa học - Mã đề thi 132 ppt

Tài liệu Đề thi thử đại học năm 2010 môn Hóa học - Mã đề thi 132 ppt
... tác dụng với Brom theo t l 1:2 Cụng thc cu to ca X l: A HOOC-CH=CH-COOH B HO-CH2-CH2-CH=CH-CHO C HO-CH2-CH=CH-CHO D HO-CH2-CH2-CH2-CHO Cõu 43: Cho cỏc cht :Cr2O3, Al2O3 , Cr(OH)3 , AlCl3, Al, ... cht C cú cụng thc phõn t lC4H6O2 Cụng thc cu to ca C l: A CH2=C(CH3)-COOH B CH2=CH-CH2-COOH C CH2-CH=CH-COOH D CH2=CH-COO- CH3 Cõu 47: in li ca dung dch CH3COOH 0,1 M ; CH3COOH 0,01 M ; HCl ... HCl C NH3 , HCl , NO2 D NH3 , HCl , NO Cõu16: Cho cỏc cht : CH2=CH-COOCH3 ; CH2=CH-CHO ; CH3COOCH=CH2; CH3-CH(OH)-COOH; CH2=CH-CH3.S cht cú th iu ch trc tip axit acrylic bng phng trỡnh phn ng...
 • 5
 • 202
 • 0

Tài liệu ĐỀ THI THỬ ĐH-CĐ KHỐI A, B MÔN HÓA HỌC - Mã đề thi 132 docx

Tài liệu ĐỀ THI THỬ ĐH-CĐ KHỐI A, B MÔN HÓA HỌC - Mã đề thi 132 docx
... Ni/t Y xt, t0 -H2O Z Trùng h p Cao su Buna Công th c c u t o h p lí c a X là: A HO-CH2-C≡C-CH2-OH B HOC-CH=CH-CHO C CH2(OH)-CH=CH-CHO D C A, < /b> B, C u úng Câu 46: C4H8 có ng phân anken? A B C D Câu ... là: A CH≡CH ; O=CH-CH=O ; O=CH-COOH ; HOOC-COOH B HOOC-COOH ; CH≡CH ; O=CH-COOH ; O=CH-CH=O C O=CH-CH=O ; CH≡CH ; O=CH-COOH ; HOOC-COOH D O=CH-COOH ; HOOC-COOH ; CH≡CH ; O=CH-CH=O Câu 19: Dãy ... Fe(NO3)3 Dùng hóa ch t sau ây có th lo i b c t p ch t ? A B t Fe dư B B t Mg dư C B t Cu dư D B t Zn dư - - H T -Trang 4/4 - thi < /b> 132 ...
 • 4
 • 278
 • 0

132 tai lieu luyen thi dai hoc mon hoa de hoa b m629

132 tai lieu luyen thi dai hoc mon hoa de hoa b m629
... màu hồng điều kiện a b (biết ion SO42- không b điện phân dung dịch) A 2b = a B b < 2a C b = 2a D b > 2a Câu 30: Các đồng phân ứng với công thức phân tử C8H10O (đều dẫn xuất benzen) có tính chất: ... Hai kim loại (cho Be = 9, Mg = 24, Ca = 40, Sr = 87, Ba = 137) A Mg Ca B Ca Sr C Be Mg D Sr Ba Câu 19: Dãy gồm chất dùng để tổng hợp cao su Buna-S là: A CH2=CH-CH=CH2, lưu huỳnh B CH2=CH-CH=CH2, ... A B C D Câu 31: Có thể phân biệt dung dịch: KOH, HCl, H2SO4 (loãng) thuốc thử A giấy quỳ tím B Al C BaCO3 D Zn Câu 32: Đốt cháy hoàn toàn a mol anđehit X (mạch hở) tạo b mol CO2 c mol H2O (biết...
 • 5
 • 239
 • 0

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC CAO ĐẲNG LẦN 2 – NĂM 2013 MÔN HOÁ HỌC MÃ ĐỀ THI: 132 doc

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC CAO ĐẲNG LẦN 2 – NĂM 2013 MÔN HOÁ HỌC MÃ ĐỀ THI: 132 doc
... t , Pcao C C2H6  C2H5Cl  C2H3Cl  PVC    Cl2  HCl TH , t , Pcao D C2H4  C2H4Cl2  C2H3Cl  PVC    Câu 21 : Trong chất: Cl2, Cr2(SO4)3, HCl, FeCl3, Fe(NO3 )2, Cu(NO3 )2, FeSO4, ... % B 2, 64 % C 2, 58 % D 3, 52 % Câu 27 : Cho phản ứng nhiệt độ thường? (1) Mg(HCO3 )2 + Ca(OH )2 dư  MgCO3  + CaCO3  + 2H2O (2) Ca(HCO3 )2 + Ba(OH )2  CaCO3  + BaCO3  + 2H2O (3) Ca(OH )2 + 2NH4Cl ... CaCl2 + 2H2O + 2NH3  (4) CaCl2 + NaHCO3  CaCO3  + 2NaCl + 2HCl (5) 2CrCl3 + 3Cl2 + 14NaOH  Na2Cr2O7 + 12NaCl + 7H2O Có phản ứng chưa xác? A B C D Câu 28 : Cho dãy hợp chất thơm: p-HO-CH2-C6H4-OH,...
 • 6
 • 286
 • 0

đề thi thử đại học năm 2010 môn hóa học - mã đề thi 132

đề thi thử đại học năm 2010 môn hóa học - mã đề thi 132
... tác dụng với Brom theo t l 1:2 Cụng thc cu to ca X l: A HOOC-CH=CH-COOH B HO-CH2-CH2-CH=CH-CHO C HO-CH2-CH=CH-CHO D HO-CH2-CH2-CH2-CHO Cõu 43: Cho cỏc cht :Cr 2O3, Al2O3 , Cr(OH)3 , AlCl3, Al, ... cht C cú cụng thc phõn t lC 4H6O2 Cụng thc cu to ca C l: A CH2=C(CH3)-COOH B CH2=CH-CH2-COOH C CH2-CH=CH-COOH D CH2=CH-COO- CH3 Cõu 47: in li ca dung dch CH 3COOH 0,1 M ; CH3COOH 0,01 M ; HCl ... HCl C NH3 , HCl , NO2 D NH3 , HCl , NO Cõu16: Cho cỏc cht : CH 2=CH-COOCH3 ; CH2=CH-CHO ; CH3COOCH=CH2; CH3-CH(OH)-COOH; CH2=CH-CH3.S cht cú th iu ch trc tip axit acrylic bng phng trỡnh phn ng...
 • 5
 • 211
 • 1

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN I NĂM HỌC MÔN HÓA HỌC TRƯỜNG THPT CHUYÊN NGUYỄNHUỆ - Mã đề thi 132 pot

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN I NĂM HỌC MÔN HÓA HỌC TRƯỜNG THPT CHUYÊN NGUYỄNHUỆ - Mã đề thi 132 pot
... 2/5 - đề thi 132 i m thi 24h Xem tra i m thi tốt nghiệp THPT thi đáp án tốt nghiệp THPT thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm Xem tra đáp án đề thi tốt nghiệp THPT Nguồn: diemthi.24h.com.vn ... 3/5 - đề thi 132 i m thi 24h Xem tra i m thi tốt nghiệp THPT thi đáp án tốt nghiệp THPT thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm Xem tra đáp án đề thi tốt nghiệp THPT Nguồn: diemthi.24h.com.vn ... Giá trị V m là: Trang 1/5 - đề thi 132 i m thi 24h Xem tra i m thi tốt nghiệp THPT thi đáp án tốt nghiệp THPT thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm Xem tra đáp án đề thi tốt nghiệp THPT...
 • 10
 • 261
 • 0

Đề thi khảo sát chất lượng lớp 12 Lần III năm 2013 Môn Hóa Học Trường Đại học Vinh - Mã đề thi 132 ppt

Đề thi khảo sát chất lượng lớp 12 Lần III năm 2013 Môn Hóa Học Trường Đại học Vinh - Mã đề thi 132 ppt
... công th c c u t o thu g n ←0,05 A CH3-CO-CH=CH2 B CH3-O-CH=CH2 C CH3-CO-CH2-CH=CH2 D CH3-COO-CH=CH2 L i gi i: Ch n áp án A Câu 30: Oligopeptit X t o nên t α-aminoaxit Y, Y có công th c phân t ... Mg2+ ; 0,1 mol NO 3- a mol Xn- Giá tr c a a ion Xnlà: A 0,03 SO4 2- B 0,03 CO3 2- C 0,06 OH- D 0,05 Cl- L i gi i: B o toàn i n tích → a.n = 0,06 → Lo i D M t khác B, C không th a mãn ion không t n ... n ng oxi hóa - kh A B C L i gi i: ý b: 2Fe2+ + Cl2 → 2Fe3+ + 2Cl- D ý c: AgCl a's Ag + Cl2↑ → Cl2 + H2O HCl + HClO ý d: SO2 + Br2 + H2O → 2HBr + H2SO4 ý f: 2NO2 + 2OH- → NO 2- + NO 3- + H2O →...
 • 12
 • 836
 • 21

ĐỀ THI HỌC KÌ I MÔN HÓA HỌC 10 TRƯỜNG THPT KRÔNG NÔ Mã đề thi 132 pot

ĐỀ THI HỌC KÌ I MÔN HÓA HỌC 10 TRƯỜNG THPT KRÔNG NÔ Mã đề thi 132 pot
... hoàn? A Ô thứ 20, chu , nhóm IVA phi kim B ô thứ 20, chu , nhóm IIA phi kim C ô thứ 20, chu , nhóm IVA kim lo i D ô thứ 20, chu , nhóm IIA kim lo i Câu 24: i n hóa trị Ca F phân tử ... nguyên tố R thuộc: A VA B VIA C IIIA D IIA Trang 3/4 - đề thi 132 Câu 43: Nguyên tử kh i trung bình nguyên tố R 79,91 R có hai đồng vị Biết 79zR chiếm 54,5% Nguyên tử kh i đồng vị thứ là: A 82 ... Kiểu liên kết hóa học X Y là: A ion B cộng hóa trị có cực C cộng hóa trị không cực D cho – nhận Câu 45: Nguyên tử có Z = 18, nguyên tử nguyên tố A Phi kim B khí C Vừa kim lo i vừa phi kim D kim...
 • 4
 • 251
 • 0

ĐỀ THI HỌC KÌ I MÔN HÓA HỌC 11 TRƯỜNG THPT KRÔNG NÔ Mã đề thi 132 pptx

ĐỀ THI HỌC KÌ I MÔN HÓA HỌC 11 TRƯỜNG THPT KRÔNG NÔ Mã đề thi 132 pptx
... Ca(H2PO4)2 Trang 2/4 - đề thi 132 II- PHẦN RIÊNG Thí sinh làm hai phần ( phần A phần B ) A Theo chương trình Chuẩn [ 10 câu ] Câu 31: Để i u chế HNO3 thí nghiệm ngư i ta dùng A NaNO3 rắn, ... HCl Câu 32: Mu i axit : A Mu i hiđro phân tử B Mu i tạo bazơ yếu axit mạnh C Mu i có khả phản ứng v i bazơ D Mu i hiđro có khả phân li cation H+ Câu 33: Có V lít dd NaOH 0,6 M Trường hợp sau ... nguyên, t i giản phương trình phản ứng A 55 B 31 C 24 D 37 Câu 45: Khí NH3 tan nhiều nước A tạo liên kết hiđro v i nước B NH3 tác dụng v i nước tạo m i trường bazơ C NH3 có phân tử kh i nhỏ D chất...
 • 4
 • 340
 • 4

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN THỨ NHẤT MÔN: HOÁ HỌC TRƯỜNG CHUYÊN THPT LÊ QUÝ ĐÔN - Mã đề thi 132 pptx

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN THỨ NHẤT MÔN: HOÁ HỌC TRƯỜNG CHUYÊN THPT LÊ QUÝ ĐÔN - Mã đề thi 132 pptx
... www.DeThiThuDaiHoc.com Trang 5/5 - đề thi 132 www.DeThiThuDaiHoc.com ĐÁP ÁN ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN THỨ NHẤT 132 B 132 26 B 132 C 132 27 B 132 D 132 28 D 132 A 132 29 C 132 A 132 30 D 132 C 132 ... B 132 C 132 32 D 132 B 132 33 B 132 B 132 34 A 132 10 C 132 35 D 132 11 C 132 36 D 132 12 C 132 37 A 132 13 A 132 38 B 132 14 A 132 39 D 132 15 D 132 40 C 132 16 A 132 41 D 132 17 D 132 42 B 132 ... 18 C 132 43 A 132 19 A 132 44 B 132 20 A 132 45 D 132 21 D 132 46 A 132 22 B 132 47 A 132 23 C 132 48 C 132 24 C 132 49 B 132 25 A 132 50 A www.DeThiThuDaiHoc.com Trang 1/1 - đề thi 132 ...
 • 6
 • 264
 • 0

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN IV NĂM HỌC 2012-2013 MÔN HÓA HỌC mã đề thi 132 TRƯỜNG THPT CHUYÊN NGUYỄN HUỆ doc

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN IV NĂM HỌC 2012-2013 MÔN HÓA HỌC mã đề thi 132 TRƯỜNG THPT CHUYÊN NGUYỄN HUỆ doc
... bị oxi hóa A 14 : 25 B 11 : 28 C 25 : D 28 : 15 Câu 25: Dãy sau gồm chất mà cấu tạo phân tử thỏa mãn quy tắc bát tử? B SO2, SO3 C CO2, H2O D NO2, PCl5 A H2S, HCl Câu 26: Có nguyên tố hóa học mà ... sau: đivinyl, toluen, etilen, xiclopropan, stiren, vinylaxetilen, propilen, benzen Số chất làm màu dung dịch KMnO4 nhiệt độ thường là: A B C D www.mathvn.com – www.dethithudaihoc.com www.DeThiThuDaiHoc.com ... không kèm theo thay đổi số oxi hóa Số phát biểu là: A B C D Câu 32: Thêm dung dịch brom vào mẫu thử chứa dung dịch: fructozơ, saccarozơ, mantozơ, hồ tinh bột Mẫu thử có khả làm màu dung dịch brom...
 • 6
 • 349
 • 3

ĐỀ THI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG LỚP 12 – LẦN III NĂM 2013 Trường Đại Học Vinh Môn: HÓA HỌC - Mã đề thi 132 potx

ĐỀ THI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG LỚP 12 – LẦN III NĂM 2013 Trường Đại Học Vinh Môn: HÓA HỌC - Mã đề thi 132 potx
... Khối lượng dung dịch Y giảm so với khối lượng dung dịch X A 5,15 gam B 6,75 gam C 4,175 gam D 5,55 gam Câu 29: Metyl vinyl xeton có cơng thức cấu tạo thu gọn A CH3-CO-CH=CH2 B CH3-O-CH=CH2 C CH3-CO-CH2-CH=CH2 ... gam nước Vậy X A đipeptit B tetrapeptit C tripeptit D pentapeptit Trang 2/4 - đề thi 132 Câu 31: Trong chất sau đây, chất điện li yếu nước B HClO C NaClO D NH4Cl A Na2CO3 Câu 32: Thủy phân hồn ... hố: E =1,1V; E0 = 0,50V; ET-Z = 0,18V (X, Y, Z, T bốn kim X-Y X-Z loại) Suất điện động chuẩn pin điện hóa T-Y ( E ) T-Y A 0,78 V B 0,60 V C 0,32 V D 0,92 V Câu 59: Hợp chất hữu X tác dụng với dung...
 • 4
 • 537
 • 3

Xem thêm