Cr, cu

BT SKG-Cơ bản chương 7- Fe -cr-cu

BT SKG-Cơ bản chương 7- Fe -cr-cu
... sắt – Bài tập – trang 151 – SGK Hố học 12 – Cơ Để khử hồn tồn 17,6 gam hỗn hợp gồm Fe, FeO, Fe3 O4, Fe2 O3 đến Fe cần vừa đủ 2,24 lít khí CO (đktc) Khối lượng sắt thu A 15 gam B 16 gam C 17 gam ... biệt mẫu hợp kim sau: Al – Fe, Al – Cu Cu – Fe * Luyện tập: Tính chất hố học – sắt hợp chất chúng – Bài tập – Trang 165 – SGK Hố học 12 – Cơ Một hỗn hợp bột gồm Al, Fe, Cu Hãy trình bày phương ... ôn thi Tốt Nghiệp THPT Đại Học Trang  HÓA HỌC 12- Chương trình chuẩn Năm Học 2008 – 2009 (Học Kỳ II) khí NO (đktc) Kim loại M A Mg B Cu C Fe D Zn * Đồng hợp chất đồng – Bài tập – Trang 159 –...
 • 5
 • 297
 • 1

CÁC BT SGK-CB chương 7-Fe-Cr-Cu

CÁC BT SGK-CB chương 7-Fe-Cr-Cu
...  HÓA HỌC 12- Chương trình chuẩn Năm Học 2008 – 2009 (Học Kỳ II) dung dịch HNO3 thấy có khí màu nâu bay ra, dung ... [Ar]3d5 B [Ar]3d4 C [Ar]3d3 D [Ar]3d2 * Crom hợp chất crom – Bài tập – Trang 155 – SGK Hố học 12 – Cơ Các số oxi hố đặc trưng crom là: A +2; +4, +6 B +2, +3, +6 C +1, +2, +4, +6 D +3, +4, +6 * Crom ... dư thu 4,48 lít GV Thân Trọng Tuấn Tài liệu ôn thi Tốt Nghiệp THPT Đại Học Trang  HÓA HỌC 12- Chương trình chuẩn Năm Học 2008 – 2009 (Học Kỳ II) khí NO (đktc) Kim loại M A Mg B Cu C Fe D Zn...
 • 5
 • 441
 • 11

ktra 1 tiết Fe-Cr-Cu (12cb mới)

ktra 1 tiết Fe-Cr-Cu (12cb mới)
... TN100 tng hp ỏp ỏn ỏp ỏn : 0 01 01 10 19 28 02 11 20 29 03 12 21 30 04 13 22 05 14 23 06 15 24 07 16 25 08 17 26 09 18 27 01 10 19 28 02 11 20 29 03 12 21 30 04 13 22 05 14 23 06 15 24 07 16 ... 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 ... vo 15 0 ml dung dch AgNO3 1M, lc k cho phn ng xy hon ton thu c m gam cht rn v x gam mui Giỏ tr m v x l A 16 ,20g v12,38g B 16 ,20g v 15 ,98g C 17 ,96g v 19 ,58g D 11 ,88g v 15 ,98g 04.Kh hon ton 0,3...
 • 5
 • 170
 • 0

Gián án chuyen de Fe-Cr-Cu trong de thi ĐH

Gián án chuyen de Fe-Cr-Cu trong de thi ĐH
... Ngọc Phạm Luyện thi ĐH- CĐ A V2 = V1 B V2 = 2V1 C V2 = 2,5V1 D V2 = 1,5V1 ĐỀ THI ĐẠI HỌC 2008 - KHỐI A 1.Để oxi hóa hoàn toàn 0,01 mol CrCl3 thành K2CrO4 Cl2 có KOH, lượng tối thi u Cl2 KOH tương ... hợp khí Biết áp Trang Ngọc Phạm Luyện thi ĐH- CĐ suất khí bình trước sau pứ nhau, mối liên hệ a b (biết sau phản ứng S mức oxi hoá +4, thể tích chất rắn không đáng kể) A a = 0,5b B a = b C a = 4b ... HCl thu 0,336 lít khí (ở đktc) Giá trị m1 m2 Trang Ngọc Phạm Luyện thi ĐH- CĐ A 8,10 5,43 B 1,08 5,16 C 0,54 5,16 D 1,08 5,43 Trong chất : FeCl2, FeCl3, Fe(NO3)2, Fe(NO3)3, FeSO4, Fe2(SO4)3 Số...
 • 8
 • 162
 • 1

Tài liệu Luyện thi ĐH phần Fe-Cr-Cu pptx

Tài liệu Luyện thi ĐH phần Fe-Cr-Cu pptx
... xác định Câu 37: Cho lượng hỗn hợp gồm CuO Fe2O3 tan hết dung dịch HCl thu muối có tỉ lệ mol 1:1 Phần trăm khối lượng CuO hỗn hợp : A 45,38% 54,62% B 50% 50% C 54,62% 45,38% D 38,57% 61,43% Câu ... HNO3 C Ba(NO3)2 + FeSO4 D FeO + NO2 Câu 52: Người ta dùng 200 quặng Fe2O3 hàm lượng Fe2O3 30% để luyện gang Loại gang chứa 80% Fe Biết hiệu suất trình sản xuất 96% Lượng gang thu là: A 50,4T B ... 40% B 20% C 30% D 50% Câu 57: Cho mẫu kim loại: sắt tráng kẽm (1), sắt tráng nhôm (2), sắt tráng thi c (3) Khi bị xây xát vào lớp sắt bên mẫu sắt bị ăn mòn trước? A Mẫu (3) B Mẫu (2) C Mẫu (1)...
 • 5
 • 296
 • 1

Báo cáo khoa học: ghiên cứu và lựa chọn một số thực vật có khả năng hấp thu các kim loại nặng (cr, cu, zn) trong bùn nạo vét kênh Tân Hóa - Lò Gốm pot

Báo cáo khoa học: ghiên cứu và lựa chọn một số thực vật có khả năng hấp thu các kim loại nặng (cr, cu, zn) trong bùn nạo vét kênh Tân Hóa - Lò Gốm pot
... nghiên cứu đưa số kết luận sau: Cây Bắp Cỏ Voi sống phát triển bình thường mơi trường bùn nạo vét kênh Tân Hóa Gốm bị nhiễm kim loại nặng (Cr, Cu, Zn) Tốc độ phát triển mơi trường TH-LG hai ... (BCF) kim loại hệ số tổng lượng kim loại với lượng kim loại mơi trường Hệ số cao hiệu xử lý kim loại lớn BCF = Hàm lượng KLN tích luỹ Hàm lượng KLN đất Hệ số tích luỹ sinh học Bắp Cỏ Voi ... chưa nghiên cứu sử dụng trực tiếp hai lồi xử lý bùn nạo vét kênh rạch bị nhiễm KLN Với kết nghiên cứu đạt đề tài, Bắp Cỏ Voi hai thực vật triển vọng lĩnh vực cơng nghệ sinh học mơi trường -...
 • 9
 • 307
 • 4

200 câu Fe-Cr-Cu để in

200 câu Fe-Cr-Cu để in
... Fe2(SO4)3 < KNO3 < FeSO4 ...
 • 8
 • 134
 • 0

KĨ THUẬT GIẢI NHANH BÀI TOÁN LIÊN QUAN TỚI Fe-Cr – Cu và hợp chất của chúng

KĨ THUẬT GIẢI NHANH BÀI TOÁN LIÊN QUAN TỚI Fe-Cr – Cu và hợp chất của chúng
... 0,0125 mol → Khối lượng hỗn hợp muối = 29 + (8.0,0125 + 1).62 + 80.0,0125 = 98,2 gam Trên số thuật giúp bạn đọc giải nhanh toán liên quan tới Fe Cr -Cu hợp chất chúng. Mặc dù cố gắng có lẻ ... Trích câu Mã đề 637 ĐHKB 2009) Cần biết Khi cho hỗn hợp gồm đơn chất hợp chất tham gia phản ứng hợp chất thường phản ứng trước, đơn chất thường phản ứng sau Các oxit FeO,Fe3O4 ,Cu2 O, CrO tác ... hóa toán quan trọng bở việc giúp bạn: - Kết nối thông tin đề cho - Bài toán thuộc vùng kiến thức → Giúp bạn huy động nhanh kiến thức lí thuyết bản, ngoại lệ , thuật tính nhanh - Biết giải...
 • 37
 • 326
 • 7

kiem tra 1 tiet Fe-Cr-Cu NC

kiem tra 1 tiet Fe-Cr-Cu NC
... Tính m? A 16 ,0 g B 11 ,86 g C 18 ,08 g D 9,76 g Câu 15 : Dùng dung dịch NaOH phân biệt A dung dịch AlCl3 MgCl2 B chất rắn Al Al2O3 C dung dịch CrCl2 CrCl3 D chất rắn Al2O3 Al(OH)3 Câu 16 : Cho dãy ... gam kết tủa Giá trị m A 34,44 B 30 ,18 C 47,4 D 12 ,96 Câu 19 : Hòa tan hoàn toàn Fe3O4 dung dịch H2SO4 loãng (dư) dung dịch X1 Cho lượng dư bột Fe vào dung dịch X1 (trong điều kiện không khí) đến ... có tính chất lưỡng tính A B C D Câu 17 : Chất vừa có tính khử vừa có tính oxi hóa A K2Cr2O7 B Fe2(SO4)3 C Na2CrO4 D CrCl3 Câu 18 : Cho 10 0 ml dung dịch FeCl2 1, 2M tác dụng với 200 ml dung dịch AgNO3...
 • 2
 • 279
 • 6

kiem tra 1 tiet Fe-Cr-Cu CB

kiem tra 1 tiet Fe-Cr-Cu CB
... phn ng xy hon ton thy lng st tng 1, 2 gam Nng mol ca dung dch CuSO4 l : A 0,75M B 0,5M C 1, 5M D 1M - - HT Trang 2/2 - Mó thi 18 5 ... dch X v 1, 792 lớt ( ktc) hn hp khớ Y gm hai khớ l NO v N T ca hn hp khớ Y so vi khớ H l 14 ,5 Cụ cn dung dch X, thu c m gam cht rn khan Giỏ tr ca m l A 55,55 B 53,25 C 97,98 D 10 6,38 Cõu 17 : Cho ... B C D Cõu 22: Hp th hon ton 0,896 lit CO ( ktc) vo 250 ml dung dch Ca(OH) 2.0,1M S gam kt ta thu c: A 1, 2 gam B 1, 0 gam C 2,5 gam D 4,0 gam Cõu 23: Hp cht no di õy khụng cú tớnh cht lng tớnh...
 • 2
 • 246
 • 1

Bài tập trắc nghiệm : Fe-Cr-Cu

Bài tập trắc nghiệm : Fe-Cr-Cu
... 532 Có năm ống nghiệm đựng riêng biệt dung dịch loãng FeCl 3, NH4Cl, Cu(NO3)2, FeSO4 AlCl3 Chọn hoá chất sau để phân biệt chất trên: A NaOH B Quỳ tím C BaCl2 D AgNO3 533 Một ống nghiệm chứa khoảng ... nghiệm chứa khoảng 1ml dung dịch Cu(NO 3)2 Thêm từ từ dung dịch amoniac vào ống nghiệm dư Các tượng xảy thí nghiệm l : A Ban đầu có xuất kết tủa màu xanh nhạt B Khối lượng kết tủa tăng dần, đến ... Đó kim loại số sau: A Mg B Fe C Ca D Al 537 Sắt tác dụng với nước nhiệt độ cao 570oC tạo sản phẩm: A FeO H2 B Fe2O3 H2 C Fe3O4 H2 D Fe(OH)2 H2 538 Cho chất sau tác dụng với nhau: Cu + HNO3 đặc...
 • 7
 • 89
 • 0

bài tập Fe-Cr-Cu-Zn phân dạng chi tiết

bài tập Fe-Cr-Cu-Zn phân dạng chi tiết
... hoàn toàn thấy khối lượng Mg tăng 1,2g Giá trị a là: A 0,3M B 0,6M D 0,44M D 0,45M Ôn tập sắt-crom-đồng-kẽm theo dạng toán trang ...
 • 2
 • 213
 • 1

Cách giải các bài toán trong chương fe-cr-cu

Cách giải các bài toán trong chương fe-cr-cu
... Chọn phát biểu đúng: A Trong mơi trường axit, ion Cr3+ có tính khử mạnh B Trong mơi trường kiềm, ion Cr3+ có tính oxi hóa mạnh C Trong dung dịch ion Cr3+ có tính lưỡng tính D Trong dung dịch ion ... tàu biển,người ta gắn Zn vỏ tàu, người ta sử dụng phương pháp bảo vệ kim loại khỏi bị ăn mòn cách: A cách li kim loại với mơi trường B dùng Zn chất chống ăn mòn C dùng phương pháp điện hóa D dùng ... Xảy tượng ăn mòn điện hóa D Cu bị thụ động mơi trường axit Chương 7: Sắt - Crom – Đồng Chương 7: Sắt - Crom – Đồng PHẦN II: CÁC DẠNG BÀI TẬP DẠNG 1: KIM LOẠI / OXIT KIM LOẠI TÁC DỤNG VỚI AXIT...
 • 27
 • 176
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: cr cu hg fe mnchuyên đề 13 một số kim loại khác cr cu ag sn aunghiên cứu và lựa chọn một số thực vật có khả năng hấp thụ kim loại nặng cr cu zn trong bùn nạo vét kênh tân hoá lò gốmđặc điểm của các nguyên tố vi lượng trong bột w as bi cd co cr cu fe mn pb sb motính chất hóa học của crkhối lượng nguyên tử của crcấu hình điện tử của crtrac nghiem ly thuyet fe cu crnghiên cứu ứng dụng phức chất của fe co ni cr và ti với một vài axit cacboxylic tạo màu trang trí cho gốm sứ bằng phương pháp in decalthiết kế dây chuyền mạ tự động ni cr chi tiết tay nắm cửathế điện cực chuẩn của crsố lượng các loài của việt nam bị đe dọa toàn cầu chỉ tính các loài cr vu và en và cấp quốc giacâu 31 các phép đo độ phóng xạ của một mẫu cr thực hiện cứ 5 phút cho kết quả saucu zn pb and cr of urban soils in nanjing chinacu zn pb and cr fractions and urban soil propertieschiến lược gây hứng thú cho học sinh thcs môn toánbao cao phu gia thuc phamTuần 15 giáo án lớp 4 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 4) HH SC GC KET CAU THEPHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 6) HH SC GC KET CAU MONGHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 1) TONG QUANbài giảng Quản trị công nghệTuần 15 giáo án lớp 3 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhhop dong xnk hang hoabài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMBài 60. Động vật quý hiếmCHUYÊN ĐỀ THỂ TÍCH KHỐI CHÓPCƯGIẢI CHI TIẾT CÁC BÀI TẬP LẠ VÀ KHÓ TRONG ĐỀ THI THPT QG MÔN VẬT LÍPHƯƠNG PHÁP TƯ DUY GIẢI TOÁN TRẮC NGHIỆMThuyet dong hoc phan tu chat khiBài 10. Bài thơ về tiểu đội xe không kínhBài 10. Đồng chíTuần 5. Người lính dũng cảmBài 48. Quả