bai tap polime

BÀI TẬP POLIME

BÀI TẬP POLIME
... mu lũng trng trng thy xut hin mựi khột nh mựi túc chỏy 50: Tờn gi ca Sn phm v cht phn ng phn ng polime húa no sau õy l ỳng? A nH2N(CH2)5COOH (-HN(CH2)5CO-)n + n H2O B nH2N(CH2)5COOH (-HN(CH2)6CO-)n...
 • 2
 • 693
 • 40

Bai Tap Polime

Bai Tap Polime
... 115 gam D 230 gam Câu 30 Hãy cho biết polime sau có cấu trúc mạch phân nhánh A PVC B Cao su Isopren C amilopectin D xenlulozơ Câu 31 Hãy cho biết polime sau polime thiên nhiên? A cao su buna B ... phõn mch h ca X thỡ s loi polime thu c l A B C D Câu 36 Cho polime sau: (-CH 2-CH2-)n, (-CH2-CH=CH-CH2-)n, (-NH-CH2-CO-)n Công thức monome để trùng hợp trùng ngng để tạo polime lần lợt là: A CH2=CHCl, ... ứng trùng ngng ? A B C D Câu 40 Cho polime sau: poli stiren ; cao su isopren ; tơ axetat ; tơ capron ; poli(metyl metacrylat) ; poli(vinyl clorua) ; bakelit Polime sử dụng để sản xuất chất dẻo...
 • 2
 • 548
 • 24

bài tập polime

bài tập polime
... Nhựa vá săm: dung dịch đặc cao su dung môi hữu b/ keo dán epoxi: làm từ polime có chứa nhóm epoxi CHƯƠNG 4: POLIME - VẬT LIỆU POLIME Câu 1: Polivinyl clorua có công thức A (-CH2-CHCl-)2 B (-CH2-CH2-)n ... su: Khái niệm: Cao su vật liệu polime có tính đàn hồi Phân loại: Có loại: cao su thiên nhiên cao su tổng hợp a/ Cao su thiên nhiên: lấy từ mủ cao su - Cấu tạo: polime isopren ( CH2-C=CH-CH2 ) ... (P.P.F) II Tơ: Khái niệm Tơ vật liệu polime hình sợi dài mảnh, độ bền định Phân loại: có loại - Tơ tự nhiên: Len, tơ tằm, - Tơ hoá học + Tơ tổng hợp: Chế tạo từ polime tổng hợp: tơpoliamit, vinylic...
 • 4
 • 486
 • 22

phương pháp giải bài tập polime

phương pháp giải bài tập polime
... Khóa h c LTðH môn Hóa h c – Th y Ng c Phương pháp gi i t p ñ c trưng v polime Câu 16 ðun polime X v i Br2/Fe th y sinh m t ch t khí không màu có th làm k t t a ... ng ñài tư v n: 1900 58-58-12 - Trang | - Khóa h c LTðH môn Hóa h c – Th y Ng c Phương pháp gi i t p ñ c trưng v polime Câu 28 Bi t hi u su t chuy n hoá etanol thành buta–1,3–ñien 80% hi u su ... dư ngư i ta thu ñư c m gam polime 1,44 gam nư c Giá tr c a m là: A 5,25 gam B 5,56 gam C 4,56 gam D 4,25 gam Câu 34 Khi trùng ngưng axit aminoaxetic thu ñư c m gam polime 10,8 gam H2O Giá tr...
 • 3
 • 1,833
 • 79

bai 8 bai tap phuong phap giai bai tap polime tại 123doc vn (1)

bai 8 bai tap phuong phap giai bai tap polime  tại 123doc vn (1)
... p t n PVC là: B 588 3 m3 C 2941 m3 D 588 0 m3 A 5 589 m3 Câu 26 Teflon ñư c s n xu t t clorofom qua giai ño n : CHCl3 → CHF2Cl → CF2=CF2 → Teflon Bi t hi u su t c a m i giai ño n 80 % ð s n xu t 2,5 ... 90% Giá tr c a m là: A 104 ,8 B 79,1 C 94,32 D 84 ,89 Giáo viên: Vũ Kh c Ng c Ngu n: Hocmai .vn – Ngôi trư ng chung c a h c trò Vi t T ng ñài tư v n: 1900 58- 58- 12 Hocmai .vn - Trang | - ... 184 gam C 115 gam D 230 gam Hocmai .vn – Ngôi trư ng chung c a h c trò Vi t T ng ñài tư v n: 1900 58- 58- 12 - Trang | - Khóa h c LTðH môn Hóa h c – Th y Ng c Phương pháp gi i t p ñ c trưng v polime...
 • 3
 • 928
 • 13

CHUYÊN đề 10 bài tập POLIME vật LIỆU POLIME

CHUYÊN đề 10 bài tập POLIME vật LIỆU POLIME
... 22 A 3,614 .10 B 3,720 .10 C 12,460 .10 D 4,140 .10 Câu 92 Phản ứng lưu hóa cao su thuộc loại phản ứng A Giữ nguyên mạch polime B Giảm mạch polime C Đipolime hóa D Tăng mạch polime Câu 93 Polime X ... poli(vinylaxetat) làm vật liệu sau đây? A Chất dẻo B Polime C Tơ D Cao su Câu 24 Nhận xét tính chất vật lí chung polime không ? A Hầu hết chất rắn, không bay B Hầu hết polime đồng thời có tính dẻo, tính đàn ... ứng sau: (1) CH2 = C(CH3) – CH = CH2  polime (2) CH2 = CH – CH3 + C6H5 – CH = CH2  polime (3) H2N – (CH2)6 – COOH  H2O + polime (4) C6H5OH + HCHO  H2O + polime Các phản ứng trên, phản ứng phản...
 • 10
 • 985
 • 3

bai tap polime 6

bai tap polime 6
... tơ nilon -6, 6 D Tơ nilon -6, 6 tơ capron Câu 46: Cho polime : polietilen, xenlulozơ, Câu 56: Polime tác dụng với dung dịch NaOH đặc nóng amilozơ, amilopectin, poli(vnylclorua), tơ nilon -6, 6; tạo muối ... poli(vinyl axetat) Các polime thiên nhiên A nilon -6 B nilon -6, 6 C tơ lapsan D Tơ axetat A.xenlulozơ, amilopectin, poli(vinyl clorua), poli(vinyl Câu 57: Clo hoá PVC thu polime chứa 63 , 96% axetat) clo ... visco tơ nilon -6, 6 B CH3CHO môi trường bazơ C Tơ nilon -6, 6 tơ capron C HCHO môi trường axit D Tơ visco tơ axetat D HCOOH môi trường axit Câu 36: Theo nguồn gốc, loại tơ loại với len Câu 26: Cao su buna...
 • 3
 • 376
 • 16

bài tập polime chỉnh sửa bổ xung pot

bài tập polime chỉnh sửa bổ xung pot
... 18/ Điều sau không nói polime: 3 a Các polime không tan dung môi hữu b Các polime nhiệt độ nóng chảy xác định, polime hỗn hợp nhiều phân tử có khối lượng phân tử khác c Các polime không bay hơi, ... cho đây, theo nguồn gốc, polime loại polime với tơ capron A tơ tằm B tơ nilon- 6,6 C xenlulozơ trinitrat D cao su thiên nhiên Câu 5: Trong bốn polime cho đây, polime loại polime với cao su Buna ... su polime có tính đàn hồi B Nilon - 6,6 thuộc loại tơ tổng hợp C Vật liệu compozit có thành phần polime D Tơ tằm thuộc loại tơ thiên nhiên Câu 58: Số dạng cấu trúc polime A B C D Câu 59: Polime...
 • 9
 • 245
 • 8

Bài tập polime (Có đáp án) doc

Bài tập polime (Có đáp án) doc
... 18/ Điều sau không nói polime: 3 a Các polime không tan dung môi hữu b Các polime nhiệt độ nóng chảy xác định, polime hỗn hợp nhiều phân tử có khối lượng phân tử khác c Các polime không bay hơi, ... (Bốn câu) Có số polime: PVC, PE, PP, PS, PVE, PVA, cao su buna, cao su buna-S, cao su buna-N, tơ enang, novolac, poliisopren, polimetyl metacrilat, nilon-6,6, bakelit 22/ Tổng số polime điều chế ... a8 b7 c9 d 10 23/ Tổng số polime điều chế từ phản ứng đồng trùng hợp là: a3 b2 c1 d4 24/ Tổng số polime điều chế từ phản ứng trùng ngưng là: a1 b2 c4 d3 25/ Tổng số polime điều chế từ phản ứng...
 • 8
 • 1,119
 • 14

Bài tập polime và vật liệu polime pdf

Bài tập polime và vật liệu polime pdf
... nitron, poli(etylen terephtalat) Số chất thuộc loại polime thiên nhiên, polime tổng hợp Hocmai.vn – Ngôi trường chung học trò Việt -2- Tài liệu khóa học : Luyện thi ĐH đảm bảo 2011 môn Hóa học ... HOOC-[CH2]4-COOH HO-[CH2]2-OH C HOOC-[CH2]4-COOH H2N-[CH2]6-NH2 D H2N-[CH2]5-COOH Câu 20: Nhóm vật liệu chế tạo từ polime trùng ngưng A cao su ; tơ nilon-6,6 ; tơ nitron B tơ axetat; tơ nilon-6 ; tơ nilon-6,6 ... novolac Câu 21: Nhóm polime bị thuỷ phân môi trường kiềm A poli(vinyl axetat) ; tơ capron B tinh bột ; xenlulozơ C polibutađien ; polistiren D poliisopren ; polipropilen Câu 22: Polime X có công...
 • 5
 • 513
 • 19

Các dạng bài tập Polime ppt

Các dạng bài tập Polime ppt
... cỏc mch polime c khõu vi bi cỏc nhúm CH2 (nhúm metylen) Polime khõu mch cú cu trỳc mng khụng gian ú tr nờn khú núng chy, khú tan v bn hn so vi polime cha khõu mch V IU CH Cú th iu ch polime bng ... khụng l polime? A tinh bt B thy tinh hu c C isopren D Xenluloz triaxetat 23 Polime no sau õy cú dng phõn nhỏnh? A Polivnylclorua B Amilo pectin C Polietylen D Polimetyl metacrylat 25 Polime no ... sau : A phõn t polime nhiu phõn t nh (gi l mt xớch) liờn kt vi to nờn B monome vad mt xớch phõn t polime ch l mt C si Xenluloz cú th b depolime húa b un núng D cao su lu húa l polime thiờn nhiờn...
 • 15
 • 665
 • 9

bài tập polime cực hay

bài tập polime cực hay
... (ure–fomanđehit) → POLIME VÀ VẬT LIỆU POLIME Câu 1: Phát biểu sau không đúng? A Hầu hết polime chất rắn, không bay B Đa số polime tan nước dung môi hữu C Poli(vinyl clorua) polime tổng hợp, xenlulozơ polime ... polime thiên nhiên D Polime hợp chất có phân tử khối lớn nhiều mắt xích liên kết với Câu 2: Phát biểu sau không đúng? A Polime nóng chảy khoảng nhiệt độ rộng B Có thể phân chia polime thành ba loại: ... phân chia polime thành ba loại: thiên nhiên, tổng hợp nhân tạo C Polime bền với nhiệt dung dịch axit hay dung dịch bazơ D Có thể chế polime phản ứng trùng hợp trùng ngưng Câu 3: Poli (metyl metacrylat)...
 • 7
 • 419
 • 4

sáng kiến kinh nghiệm phương pháp giải bài tập polime

sáng kiến kinh nghiệm phương pháp giải bài tập polime
... Phương pháp giải tập polime làm sáng kiến kinh nghiệm cho Với hy vọng đề tài tài liệu tham khảo phục vụ cho việc học tập em học sinh 12 cho công tác giảng dạy bạn đồng nghiệp Phương pháp giải ... tập polime B GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ I Giải pháp thực - Nghiên cứu tổng quan polime vật liệu polime khuôn khổ chương trình - Phân loại số dạng tập thường gặp - Đề xuất phương pháp chung hướng dẫn giải ... giải nhanh 2.2.2 Một số dạng tập thường gặp phương pháp giải Dạng phương pháp điều chế nhận dạng polime Yêu cầu: - Biết tên gọi polime - Phương pháp điều chế số polime thông dụng Câu Thủy tinh...
 • 17
 • 544
 • 3

LÍ THUYẾT VÀ PHÂN DẠNG BÀI TẬP POLIME ĐẦY ĐỦ TỪ DỄ ĐẾN KHÓ CÓ ĐÁP ÁN

LÍ THUYẾT VÀ PHÂN DẠNG BÀI TẬP POLIME ĐẦY ĐỦ TỪ DỄ ĐẾN KHÓ CÓ ĐÁP ÁN
... 358,4 POLIME VÀ VẬT LIỆU POLIME ThS PHAN TẤT HOÀ Trang TỔNG HỢP CHƯƠNG POLIME VÀ VẬT LIỆU POLIME Câu 1: Teflon tên polime dùng làm A chất dẻo B tơ tổng hợp C cao su tổng hợp D keo dán Câu 2: Polime ... Nilon-6,6 D Polietilen II DẠNG BÀI TẬP DẠNG 1: Tính số mắt xích polime Câu 1: Phân tử khối trung bình PVC 750000 Hệ số polime hoá PVC A 12.000 B 15.000 C 24.000 D 25.000 Câu 2: Phân tử khối trung bình ... POLIME VÀ VẬT LIỆU POLIME ThS PHAN TẤT HOÀ Trang VẬT LIỆU POLIME I CHẤT DẺO Khái niệm - Chất dẻo vật liệu polime tính dẻo (bị biến dạng chịu tác dụng nhiệt, ngoại lực giữ biến dạng tác...
 • 10
 • 3,933
 • 11

Xem thêm