vđề thi tin học lớp 8 69

Đề thi học sinh giỏi cấp huyện tin học lớp 8 năm học 2013 2014

Đề thi học sinh giỏi cấp huyện tin học lớp 8 năm học 2013 2014
... II MA TRẬN ĐỀ Tên Chủ đề MỨC ĐỘ KIẾN THỨC VÀ THANG ĐIỂM Nhận biết Chủ đề 1: Sử dụng biến chương trình Điểm Chủ đề 2: Lặp với số lần chưa biết trước Điểm Vận ... tính chu vi, diện tích - Sử dụng câu lệnh điều kiện viết lệnh để giải toán Chủ đề 3: Câu lệnh điều kiện Điểm Chủ đề 4: Mảng chiều điểm Sử dụng câu lệnh while điểm 2.5 điểm điểm 3.75 điểm điểm ... readln(Tieptuc); end; readln; 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 1 0.5 0.5 0.5 End Program xep_loai_hoc _sinh; uses crt; var t,l,h,tbc, min:real; xl:string; Begin write('moi nhap diem toan,ly,hoa: ');...
 • 4
 • 13,377
 • 208

Nâng cao hiệu quả trong việc giảng dạy môn Tin học lớp 8- Nguyễn Thị Hải Yến

Nâng cao hiệu quả trong việc giảng dạy môn Tin học lớp 8- Nguyễn Thị Hải Yến
... xét hội đồng Khoa học 18 Phần III Giáo viên: Nguyễn Thị Hải Yến 19 Trờng THCS Nguyễn Đức Cảnh Nâng cao hiệu việc giảng dạy môn tin học Giáo viên: Nguyễn Thị Hải Yến 20 Trờng THCS Nguyễn Đức Cảnh ... 2010 Ngời viết Nguyễn Thị Hải Yến Giáo viên: Nguyễn Thị Hải Yến 16 Trờng THCS Nguyễn Đức Cảnh Nâng cao hiệu việc giảng dạy môn tin học IV Tài liệu thaM khảo, Phụ lục Sách giáo khoa Tin - Nhà xuất ... viên: Nguyễn Thị Hải Yến 14 Trờng THCS Nguyễn Đức Cảnh Nâng cao hiệu việc giảng dạy môn tin học III Kết luận, kiến nghị Qua số năm dạy tin học đặc biệt phần lập trình Pascal trờng THCS Nguyễn...
 • 20
 • 408
 • 4

Câu hỏi ôn tập thi nghề tin học lớp 8

Câu hỏi ôn tập thi nghề tin học lớp 8
... về thi ́t bị vào? 10.Cho ví dụ về thi ́t bị ra? 11.Các thành phần bản cửa sổ làm việc của hệ điều hành Windows 12.Liệt kê thao tác với chuột 13.Các đơn vị đo lượng thông tin: ... phân sang số tương ứng hệ thập phân 16.Thư mục khác tập tin ở điểm nào? 17.Cho ví dụ về tập tin theo mẫu sau: “Hoc???.*” 18. Control Panel là gì? Nêu hai ứng dụng của Control Panel? ... 20.Cách tạo Shortcut màn hình làm việc của máy tính 21.Cách khôi phục hoặc xóa hẳn tập tin, thư mục đã bị xóa 22.Các bước tạo một thư mục mới cửa sổ Windows Explorer? 23.Cách...
 • 2
 • 1,433
 • 6

GA Tin học lớp 8

GA Tin học lớp 8
... rôbốt hoàn thành công việc trực nhật lớp em Viết lệnh dẫn để rôbốt giúp em áo Ngày soạn : 23 /8/ 20 08 Giáo án tin Ngày dạy : 8A :25 /8/ 20 08 8B :26 /8/ 20 08 8C : 26 /8/ 20 08 Tiết : Bài : Máy tính chơng trình ... Kiểm tra học kì II t/ m ban giám hiệu Phó hiệu trởng Ngày soạn : 23 /8/ 20 08 Ngày dạy : 8A :25 /8/ 20 08 8B :26 /8/ 20 08 8C : 26 /8/ 20 08 Tiết : Bài : Máy tính chơng trình máy tính A Mục tiêu : Biết ngời ... khác để lập trình máy tính có ngôn ngữ máy mình? Học thuộc phần ghi nhớ Ngày soạn : 6/9/20 08 Ngày dạy : 8A :8/ 9/20 08 8B :9/9/20 08 8C : 9/9/20 08 Tiết : Bài : Làm quen với chơng trình ngôn ngữ...
 • 16
 • 700
 • 2

Tin Học lớp 8. Tiết 43 - 46

Tin Học lớp 8. Tiết 43 - 46
... khảoù, dung cu day học Học sinh: Đọc trớc bài, làm tập, dụng cụ học tập C Tiến trình tiết dạy: I ổn định tổ chức lớp: - Kiển tra sĩ số: II Kiểm tra cũ: - Kiểm tra việc chuẩn bị nhà học sinh III Dạy ... khảoù, dung cu day học Học sinh: Đọc trớc bài, làm tập, dụng cụ học tập C Tiến trình tiết dạy: I ổn định tổ chức lớp: - Kiển tra sĩ số: II Kiểm tra cũ: - Kiểm tra việc chuẩn bị nhà học sinh III Dạy ... soạn: 08/02/2009 Giáo án tin học lớp Trờng THCS Sơn Tiến Tiết PPCT: 44 Giáo viên: Phạm Tuấn Anh Ngày dạy: 10/02/2009 Bài thực hành Sử dụng lệnh lặp While (T2) I Mục tiêu: - Viết chơng trình Pascal...
 • 8
 • 697
 • 5

đề thi tin học lớp 3 hkI

đề thi tin học lớp 3 hkI
... Câu 5: Em viết cảm nghĩ học vi tính trường học? em thích học phân môn Tin Học này? ...
 • 2
 • 4,164
 • 50

PPCT TIn Học Lớp 8

PPCT TIn Học Lớp 8
... lý thuyt Tiết - 48 Hc v hỡnh vi GeoGebra Gii thiu phn mm GeoGebra bng ting Vit Tiết 49, 50 Tiết 51; 52; 53; Lm cỏc bi v hỡnh 54 Tiết - 55 Tiết - 56 Tiết Tiết Tiết Tiết - 57 58 59; 60 61 Tiết ... To hỡnh khụng gian Tiết - 65; 66 Tiết 67 Tiết - 68; 69 Tiết - 70 Khỏm phỏ, iu khin cỏc hỡnh khụng gian Mt s chc nng nõng cao ễn cui nm Kiểm tra học kì II ... Tiết - 25; 26 Tiết - 27; 28 Tiết - 29 Tiết - 30 Tiết Tiết Tiết Tiết Tiết - 31 32 33 34, 35 36 Tìm hiểu thời gian với phần...
 • 3
 • 253
 • 0

đề thi tin học lớp 10

đề thi tin học lớp 10
... sau: a Là mạng toàn cầu sử dụng giao thức truyền thông TCP/IP b Là mạng cung cấp khối lượng thông tin lớn nhất; c Là mạng có hàng triệu máy chủ; d Là mạng lớn giới; 15/ Hệ điều hành khởi động : ... không cho phép kết nối mạng không dây vào mạng có dây; b Mọi chức điểm truy cập không giây(wap)đều tich hợp định tuyến không giây c Wap dùng để nối máy tính mạng không giây; d a,b,c sai 18/ Để ... F4 c Nhấn tổ hợp phím Alt +F4; d Nhấn tổ hợp phím Ctrl+F4; 32/ Đối tượng giúp ta tìm kiếm thông tin Internet: a Máy tìm kiếm; b Bộ giao thức TCP/IP; c Máy chủ DNS; d Cả a b 33/ Câu sai câu sau...
 • 4
 • 1,813
 • 57

thi tin học lớp 10 học kỳ 2

thi tin học lớp 10 học kỳ 2
... ALT+Enter; ¤ Đáp án đề thi: 1[40]d 2[ 40]c 9[40]d 10[ 40]b 17[40]c 18[40]c 25 [40]c 26 [40]a 33[40]a 34[40]d 3[40]d 11[40]d 19[40]a 27 [40]b 35[40]a 4[40]c 12[ 40]d 20 [40]a 28 [40]a 36[40]c ... 36[40]c 5[40]b 13[40]b 21 [40]a 29 [40]b 37[40]c 6[40]c 14[40]b 22 [40]d 30[40]d 38[40]b 7[40]b 15[40]b 23 [40]b 31[40]d 39[40]c 8[40]a 16[40]a 24 [40]c 32[ 40]d 40[40]d ... Insert >Print Preview; 20 / Chức chức hệ soạn thảo? a Diệt virut b Tham chiếu tự động c Chú thích 21 / Câu câu sau? a Word phần mềm ứng dụng; c Word phần mềm giải trí; 22 / Bộ mã TCVN3 với tiếp...
 • 4
 • 1,273
 • 79

de thi tin hoc lop 3 hkI

de thi tin hoc lop 3 hkI
... Câu 5: Em viết cảm nghĩ học vi tính trường học? em thích học phân môn Tin Học này? ...
 • 2
 • 1,603
 • 12

tin học lớp 8

tin học lớp 8
... soạn : 31 / 08 / 20 08 Ngày dạy : 01 / 09 / 20 08 Tiết 4: LÀM QUEN VỚI CHƯƠNG TRÌNH VÀ NGÔN NGỮ LẬP TRÌNH IMục tiêu:: - Học sinh biết số khái niệm thuật giải máy tính ngơn ngữ máy tính - Học sinh biết ... / 08 / 20 08 Ngày dạy : 01 / 09 / 20 08 Tuần Tiết 3: LÀM QUEN VỚI CHƯƠNG TRÌNH VÀ NGÔN NGỮ LẬP TRÌNH IMục tiêu:: - Học sinh biết số khái niệm thuật giải máy tính ngơn ngữ máy tính - Học sinh biết ... soạn :24 / 08 / 20 08 Ngày dạy :25 /09 / 20 08 Tiết :Bài MÁY TÍNH VÀ CHƯƠNG TRÌNH MÁY TÍNH(TT) IMục tiêu:: - Học sinh biết số khái niệm thuật giải máy tính ngơn ngữ máy tính - Học sinh biết lệnh...
 • 9
 • 600
 • 1

Giáo án Tin học lớp 8 trọn bộ

Giáo án Tin học lớp 8 trọn bộ
... - Lớp nhận xét bổ sung - HS ghi lại hớng dẫn nhà thực Tiết 7: Tin học xã hội (Giáo án chi tiết) - Hs nắm đợc loại ứng dụng tin học, số ảnh hởng tin học với xã hội; tình hình xã hội hoá tin học ... - Giáo dục để học sinh nhận biết đợc vai trò tin học, ý thức sử dụng ứng dụng, chơng trình - Giáo dục văn hoá pháp luật xà hội tin học hoá II/ Chuẩn bị giáo viên học sinh : - GV: Soạn giáo án ... lý tập tin II/ Chuẩn bị giáo viên học sinh : - GV: + Giáo án, giáo trình, tài liệu liên quan đến học + Máy tính điện tử, sơ đồ th mục, tập tin đợc chép bảng phụ - HS: Chuẩn bị sách vở, học theo...
 • 42
 • 1,571
 • 10

Giáo an tin học lớp 8 học kỳ II

Giáo an tin học lớp 8 học kỳ II
... Năm học 20 08 - 2009 Năm họ Trường THCS Hạ Long Giáo án Tin học Ngày giảng: 8A: 8B: 8C: 8D: Tiết 18 LUYỆN GÕ PHÍM NHANH VỚI ... -Năm học 20 08 - 2009 Năm họ 1 08 Trường THCS Hạ Long Giáo án Tin học Ngày soạn: Ngày giảng: 8A: 8B: 8C: 8D: Tiết 28 CÂU ... PHƯƠNG PHÁP - Quan sát, hoạt động cá nhân, phân tích D/ TIẾN TRÌNH GIỜ DẠY I/ ỔN ĐỊNH LỚP 8A: 8B: 8C: 8D: II/ KIỂM TRA BÀI CŨ III/ BÀI MỚI HĐ CỦA GV HĐ CỦA HS Hoạt động 1: (2’) - Ở lớp 6, ta GHI...
 • 86
 • 614
 • 4

Giáo án tin học lớp 8 HKI

Giáo án tin học lớp 8 HKI
... sỏnh: - Để so sánh hai giá trị số Các phép so sánh có kết hai biểu thức có giá trị số, chúng sai ta sử dụng kí hiệu toán học nh: =, , Các phép so Phép so sánh cho kết sánh có kết sai ... toỏn - GV: Bài toán khái niệm quen thuộc môn học nh Toán, Vật lí, Chẳng hạn tính tổng số tự nhiên từ đến 100, tính quãng đờng ô tô đợc với tốc độ 60 km/giờ ví dụ toán - Bài toán công việc hay ... thực để giải toán thờng đợc gọi thuật toán Giỏo ỏn Tin hc HS xem SGK v suy Quỏ trỡnh gii bi toán trờn ngh cỏch dựng thut mỏy tớnh: toỏn gii bi toỏn trờn mỏy tớnh Quá trình giải toán máy HS chỳ...
 • 56
 • 499
 • 4

Xem thêm