Cuộc đấu tranh giành chính quyền ở tỉnh bắc giang trong những năm 1939 1945

Cuộc đấu tranh giành chính quyền tỉnh bắc giang trong những năm 1939 1945

Cuộc đấu tranh giành chính quyền ở tỉnh bắc giang trong những năm 1939  1945
... Đảng tỉnh Bắc Giang 11 Chương c u ộ c VẬN ĐỘNG ĐẤU TRANH GIÀNH CHÍNH QUYỀN TỈNH BẮC GIANG TRONG NHỮNG 14 NĂM 1939 -1945 2.1 ĐẢNG BỘ TỈNH BẮC GIANG LÃNH ĐẠO XÂY ' 14 DỤNG L ự c LƯỢNG 2.1.1 2.1.2 ... lãnh đạo chi Tỉnh ủy Bắc Giang từ thành lập đến Cách mạng tháng Tám thành công năm 1945 - Làm sáng tỏ trình vận động đấu tranh giành quyền nhân dân tỉnh Bắc Giang từ năm 1939 đến năm 1945 - Làm ... nhân dân đấu tranh giành quyền cách mạng tháng Tám chi Đảng ủy tỉnh Bắc Giang (1939 - 1945) - Làm rõ vai trò ban cán Đảng tỉnh Bắc Giang ữong công lãnh đạo nhân dân đấu tranh giành quyền - Làm...
 • 80
 • 184
 • 0

tiểu luận Chiến tranh thế giới thứ 2 bùng nổ và chủ trương của Đảng Cộng Sản Đông Dương trong cuộc đấu tranh giành chính quyền

tiểu luận Chiến tranh thế giới thứ 2 bùng nổ và chủ trương của Đảng Cộng Sản Đông Dương trong cuộc đấu tranh giành chính quyền
... nước ta Thực dân Pháp tham chiến Đông Dương, chúng thực sách thời chiến tăng cường vơ vét bóc lột, thủ tiêu quyền tự dân chủ, đỉên cuồng công Đảng Cộng Sản Đông Dương đoàn thể quần chúng nhân ... tộc Đông Dương với Pháp Nhật căng thẳng sâu sắc hết Ngay chiến tranh giới thứ II nổ ra, Đảng rút vào hoạt động bí mật, chuyển trọng tâm công tác nông thôn đồng thời trọng tới đô thị Khi chiến tranh ... vậy, chủ trương Mặt trận dân tộc phản đế Đông Dương, cách mạng tư sản dân quyền lúc tịch ký ruộng đất địa chủ phản bội quyền lợi dân tộc”. (2) Để thực nhiệm vụ trung tâm này, Hội nghị chủ trương...
 • 15
 • 645
 • 1

Giáo dục đào tạo tỉnh bắc giang trong những năm 1997 2007

Giáo dục  đào tạo tỉnh bắc giang trong những năm 1997 2007
... chương: Chương 1: Giáo dục - đào tạo Bắc Giang năm 1997- 2003 Chương 2: Giáo dục - đào tạo Bắc Giang năm 2003 -2007 Chương 3: Một vài nhận xét giáo dục- đào tạo tỉnh Bắc Giang năm 1997- 2007 References ... giáo dục- đào tạo tỉnh Bắc Giang 10 năm 1997- 2007 3.2 Nhiệm vụ: - Trình bày có hệ thống thực trạng giáo dục- đào tạo tỉnh Bắc Giang, nghiên cứu chủ trương sách Đảng, tỉnh Bắc Giang ngành giáo dục- đào ... Nội-1999 Bộ Giáo dục đào tạo: 50 năm phát triển nghiệp giáo dục đào tạo- Nxb Giáo dục -1998 10 Bộ Giáo dục Đào tạo: 60 năm ngành học sư phạm Việt Nam Nxb Giáo dục 11 Bộ Giáo dục đào tạo: Đề án...
 • 6
 • 120
 • 0

Giáo dục đào tạo tỉnh bắc giang trong những năm 1997 2007 luận văn ths lịch sử 60 22 54 pdf

Giáo dục  đào tạo tỉnh bắc giang trong những năm 1997 2007  luận văn ths lịch sử 60 22 54 pdf
... hình giáo dục tỉnh Bắc Giang đến tr-ớc năm 1997 11 1.2 Giỏo dc - o to tnh Bc Giang nhng nm 19972 003 14 1.2.1 Tỡnh hỡnh giỏo dc ph thụng ca tnh Bc Giang giai on 1997- 2003 ... to Bc Giang nhng nm 1997- 2003 Chng 2: Giỏo dc - o to Bc Giang nhng nm 2003 -2007 Chng 3: Mt vi nhn xột v giỏo dc-o to tnh Bc Giang nhng nm 1997- 2007 Chng GIO DC O TO BC GIANG TRONG NHNG NM 1997- 2003 ... to tnh Bc Giang nhng nm 19972 007 4.2.Phm vi nghiờn cu: V ni dung: Ni dung lun nghiờn cu quỏ trỡnh phỏt trin ca giỏo dc-o to Bc Giang giai on t nm 1997- 2007 V thi gian: T nm 1997 n nm 2007 V khụng...
 • 122
 • 58
 • 0

đảng bộ tỉnh thái bình ra đời và lãnh đạo đấu tranh giành chính quyền từ 1927 1945

đảng bộ tỉnh thái bình ra đời và lãnh đạo đấu tranh giành chính quyền từ 1927 1945
... 1: Quá trình đời Đảng tỉnh Thái Bình (1927- 1929) Chương 2: Đảng tỉnh Thái Bình lãnh đạo đấu tranh giành quyền (1930- 1945) 8 Chương QUÁ TRÌNH RA ĐỜI CỦA ĐẢNG BỘ TỈNH THÁI BÌNH (1927- 1929) 1.1 ... vậy, Đảng Thái Bình đời, tổ chức lãnh đạo nhân dân đấu tranh, đem lại cho họ niềm tin hy vọng vào đổi đời, thoát khỏi kiếp ngựa trâu 28 Chương ĐẢNG BỘ TỈNH THÁI BÌNH LÃNH ĐẠO ĐẤU TRANH GIÀNH CHÍNH ... cập đến đời lãnh đạo đấu tranh giành quyền Thái Bình Tuy nhiên, chưa có công trình khoa học nghiên cứu cách toàn diện có hệ thống đời Đảng lãnh đạo đấu tranh giành quyền năm từ 1927 đến 1945 6...
 • 65
 • 330
 • 2

đảng bộ tỉnh thanh hóa lãnh đạo nhân dân đấu tranh giành chính quyền 1939 1945

đảng bộ tỉnh thanh hóa lãnh đạo nhân dân đấu tranh giành chính quyền 1939 1945
... Đặc biệt lãnh đạo Đảng tỉnh Hòa Bình, nhân dân tỉnh giành thắng lợi to lớn Cách mạng tháng Tám năm 1945 21 Chương ĐẢNG BỘ TỈNH HÒA BÌNH LÃNH ĐẠO NHÂN DÂN GIÀNH CHÍNH QUYỀN 2.1 LÃNH ĐẠO XÂY DỰNG ... Đảng tỉnh Hòa Bình đời lãnh đạo nhân dân đấu tranh giành quyền (1939 - 1945) ” làm đề tài khóa luận tốt nghiệp Lịch sử nghiên cứu vấn đề Nghiên cứu đời Đảng tỉnh Hòa Bình lãnh đạo nhân dân giành ... học kinh nghiệm lãnh đạo Đảng tỉnh Hòa Bình 3.3 Phạm vi nghiên cứu Đề tài tập trung nghiên cứu đời lãnh đạo Đảng tỉnh Hòa Bình đấu tranh giành quyền nhân dân tỉnh thời kỳ 1939 - 1945 Nguồn tư liệu...
 • 57
 • 116
 • 0

Đường Lối Đấu Tranh Giành Chính Quyền (1930-1945)

Đường Lối Đấu Tranh Giành Chính Quyền (1930-1945)
... 18/8: tỉnh giành quyền sớm nước ( Bắc Giang, Hải Dương, Hà Tĩnh, Quảng Nam) - Ngày 19/8: Giành quyền Hà Nội - Ngày 23/8: Giành quyền Huế - Ngày 25/8: Giành quyền Sài Gòn - Ngày 28/8: Giành quyền tỉnh ... dụng định vận động toàn Đảng, toàn dân tích cực chuẩn bị tiến tới tổng khởi nghĩa giành quyền 15 Những Cuộc Đấu Tranh Mở Đầu Thời KÌ Mới: => Nhận xét: - Lãnh đạo: Do tổ chức Đảng lực lượng Đảng ... chín muồi nước, kẻ thù mạnh - Ý nghĩa: báo hiệu thời kì CM Việt Nam- thời kì đấu tranh vũ trang toàn quốc để giành quyền 16 III.2 Chủ trương – Nội dung chuyển hướng chỉ đạo của Đảng a...
 • 36
 • 6,239
 • 44

Quá trình đấu tranh giành chính quyền 1930-1945

Quá trình đấu tranh giành chính quyền 1930-1945
... 1-5 sóng đấu tranh tiếp tục dâng cao Riêng tháng 5-1930, nớc có 16 đấu tranh công nhâ, 34 đấu tranh nông dân, đấu tranh học sinh dân nghèo thành thị Từ tháng đến tháng 8-1930 nổ 121 đấu tranh có ... đồng bào nớc đẩy phong trào đấu tranh nhân dân ta từ hình thức đấu tranh trị tiến lên kết hợp đấu tranh trị với đấu tranh vũ trang, chuẩn bị cho tổng khởi nghĩa giành quyền Sau khởi nghĩa, Đội ... truyền với tổ chức đấu tranh giành thắng lợi đấu tranh, mặt trận, tiến lên giành thắng lợi cho cách mạng III - Phong trào giải phóng dân tộc, khởi nghĩa giành quyền (1939 - 1945) Chính sách thống...
 • 57
 • 1,034
 • 5

BỔ SUNG, ĐIỀU CHỈNH ĐƯỜNG LỐI ĐẤU TRANH GIÀNH CHÍNH QUYỀN

BỔ SUNG, ĐIỀU CHỈNH ĐƯỜNG LỐI ĐẤU TRANH GIÀNH CHÍNH QUYỀN
... đạo đội ngũ cán bộ, kết nạp thêm người ưu tú Bổ sung, điều chỉnh đường lối đấu tranh giành quyền • Những chuyển biến tình hình - Đầu năm 1945, chiến tranh giới thứ hai bước vào giai đoạn kết thúc ... đến chín muồi nhanh chóng + Xác định kẻ thù chính, cụ thể, trước mắt cách mạng Đông Dương lúc phát-xít Nhật + Về hiệu đấu tranh: Thay đổi hiệu đấu tranh cho phù hợp, thay hiệu “Đánh đuổi phát-xít ... chết Nhật phải giữ đường nối thuộc địa miền Nam Dương Á với Nhật đường thuỷ Nhật bị cắt đứt + Hội nghị nhận định: Đảo Nhật - Pháp dẫn đến khủng hoảng trị sâu sắc Đông Dương, điều kiện khởi nghĩa...
 • 6
 • 446
 • 2

ĐƯỜNG LỐI ĐẤU TRANH GIÀNH CHÍNH QUYỀN

ĐƯỜNG LỐI ĐẤU TRANH GIÀNH CHÍNH QUYỀN
... định, hoàn thiện đường lối Đường lối CMGPDT đưa Hội nghị Trung ương (111939), Hội nghị Trung ương (11-1940) tiếp tục bổ sung đường lối, Hội nghị Trung ương (5-1941) hoàn thiện đường lối: - Hội nghị ... đề ruộng đất cho nông dân, song nông dân không giảm bớt hăng hái tranh đấu mà nỗ lực tranh đấu mạnh tranh đấu GPDT họ hưởng nhiều quyền lợi to tát (2)- Về vấn đề lực lượng: + Để đoàn kết huy động ... nghĩa vũ trang Dự kiến đường giành quyền Việt Nam tiến hành khởi nghĩa phần địa phương, để tiến tới tổng khởi nghĩa giành quyền nước + Về vấn đề dân tộc Đảng chủ trương sau giành độc lập, dân tộc...
 • 7
 • 685
 • 7

Cuộc khởi nghĩa giành chính quyền nghệ an tháng tám năm 1945

Cuộc khởi nghĩa giành chính quyền ở nghệ an tháng tám năm 1945
... thống khởi nghĩa giành quyền Nghệ An tháng Tám 1945 Giới hạn đề tài phơng Pháp nghiên cứu Thời gian khởi nghĩa giành chímh quyền Nghệ An đợc tính từ ngày 17/8 /1945, tức huyện Quỳnh Lu huyện Nghệ An ... phơng tỉnh Nghệ An sớm giành đợc quyền tay nhân dân 2.2.2.Diễn biến khởi nghĩa giành quyền Nghệ An (17-28/8 /1945) Sau nhận đợc lệnh khởi nghĩa Việt Minh liên tỉnh Nghệ- Tĩnh Uỷ ban khởi nghĩa, địa ... phơng tỉnh Nghệ An tiến hành khởi nghĩa giành quyền Nhng đặc điểm tình hình so sánh lực lợng không nên khởi nghĩa giành quyền Nghệ An hình thành ba vùng khác 2.2.2. 1Khởi nghĩa giành quyền Vinh-Bến...
 • 57
 • 2,049
 • 7

Tài liệu Chương 2-quá trình đấu tranh giành chính quyền(1930-1945) docx

Tài liệu Chương 2-quá trình đấu tranh giành chính quyền(1930-1945) docx
... khai hợp pháp, sử dụng hình thức tổ chức đấu tranh, kết hợp mặt đấu tranh kinh tế, trò, văn hóa, kết hợp đấu tranh quần chúng đấu tranh nghò trường để giành thắng lợi mặt trận Sẵn sàng tư tưởng ... lượng trò thành lũy cách mạng áo giáp bảo vệ Đảng Đấu tranh trò hình thức đấu tranh Download tài liệu : http://www.hcmshare.com 10 trì suốt trình phát triển cách mạng Sau Hội nghò Trung ương ... phủ nhân dân Pháp Chính phủ nằm khuôn khổ quyền tư sản, song trước phong trào chống phát xít áp lực đấu Download tài liệu : http://www.hcmshare.com tranh Đảng cộng sản Pháp, Chính phủ nhân dân...
 • 14
 • 808
 • 7

Tài liệu Bài 2: ĐÀNG LÃNH ĐẠO 15 NĂM ĐẤU TRANH GIÀNH CHÍNH QUYỀN. CMT8/1945 THẮNG LỢI. docx

Tài liệu Bài 2: ĐÀNG LÃNH ĐẠO 15 NĂM ĐẤU TRANH GIÀNH CHÍNH QUYỀN. CMT8/1945 THẮNG LỢI. docx
... hướng CM, chiến lược đắn để đạo CMVN Đảng lãnh đạo, đạo xây dựng lực lượng CM, nắm bắt thời cơ, tổng KN, CM tháng thắng lợi Đảng lãnh đạo, đạo xây dựng lực lượng CM ¨ Chính trị: Đảng nêu cao cờ ... (sự khôi phục lại Đảng lãnh đạo Đảng) ¨ Sự lãnh đạo Đảng: 6/1932 ĐCS chủ trương hoạt động, khôi phục tổ chức, phong trào lãnh đạo ¨ Phong trào nhà tù ¨ Phong trào đấu tranh nhà tù Ý nghĩa phong ... chiến đấu mặt trận ¨ Xây dựng Đảng: tập trung công tác phát triển Đảng lãnh đạo tư tưởng phải thông trị tư tưởng, sâu vào quần chúng nắm vững tổ chức quần chúng để lãnh đạo quần chúng đấu tranh...
 • 5
 • 498
 • 2

Tài liệu Chương 2 ĐƯỜNG LỐI ĐẤU TRANH GIÀNH CHÍNH QUYỀN (1930 – 1945) pdf

Tài liệu Chương 2 ĐƯỜNG LỐI ĐẤU TRANH GIÀNH CHÍNH QUYỀN (1930 – 1945) pdf
... Đề tài thuyết trình Chương II: ĐƯỜNG LỐI ĐẤU TRANH GIÀNH CHÍNH QUYỀN (1930 1945) I CHỦ TRƯƠNG ĐẤU TRANH CÁCH MẠNG GIAI ĐOẠN 1930 - 1939 Chủ trương đấu tranh cách mạng giai đoạn (1930 1935) ... đề hình thức tổ chức đấu tranh linh hoạt, thích hợp nhằm hướng dẫn quần chúng đấu tranh giành quyền lợi hàng ngày, chuẩn bị cho đấu tranh cao độc lập tự II CHỦ TRƯƠNG ĐẤU TRANH CÁCH MẠNG GIAI ... địa Hay nói cách khác “Nếu phát triển tranh đấu chia đất mà ngăn trở tranh đấu phản đế phải lựa chọn vấn đề quan trọng mà giải trước Nghĩa chọn địch nhân chính, nguy hiểm nhất, để tập trung lực...
 • 38
 • 1,365
 • 20

Xem thêm

Từ khóa: phân tích tính đúng đắn của việc hoạch định đường lối của đảng trong việc đấu tranh giành chính quyền năm 1930 1945đấu tranh giành chính quyềnđường lối đấu tranh giành chính quyền 3639đường lối đấu tranh giành chính quyền 1930đường lối đấu tranh giành chính quyền của đảngđường lối đấu tranh giành chính quyềnđường lối đấu tranh giành chính quyền 3945đường lối đấu tranh giành chính quyền 3045cuộc đấu tranh giành độc lập ở ấn độcuộc đấu tranh giành độc lập ở bắc mĩbai giang mon lich su dang duong loi dau tranh gianh chinh quyen 19301945mẫu powerpoint đường lối đấu tranh giành chính quyền 19301945đảng lãnh đạo đấu tranh giành chính quyền cách mạngcuộc đấu tranh giành độc lập ở châu phiquá trình đấu tranh giành chính quyềngiáo án phát triển thể chất bò thấp chui qua cổngBÀI BÁO CÁO THƯ VIỆNgiáo dục ngoài giờ lên lớp tiểu học lớp 1Chủ đề 2 - iop3 .Mĩ thuậtTuần 9. Luyện tập thuyết trình, tranh luậnKhảo sát một số giống cà chua trồng trong nhà lưới không dùng đất vụ Hè Thu, năm 2004danh gia cac loai loc 18 2 2017So sánh một số dòng, giống lạc trong điều kiện vụ hè thu năm 2004 trên đất Gia Lâm Hà NộiGiáo án Thể dục lớp 7 kì II chuẩn KTKNGiáo án Thể dục lớp 8 kì I chuẩn KTKNGiáo án Thể dục lớp 8 kì II chuẩn KTKNNghiên cứu sinh trưởng, năng suất, chất lượng của các tổ hợp lai cà chua lai quả nhỏ vụ Xuân Hè sớm 2009KE HOACH CA NHAN2017thang diem thi duaGVcơ sở vật CHẤT và cơ CHẾ DI TRUYỀN1000 bài tập TRẮC NGHIỆM HOÁ học THPT 10 11 12 có đáp ánĐiều dưỡng ngoại tập 2 BYTĐiều dưỡng sản phụ khoa BYTHướng dẫn thực hành 55 kỹ thuật điều dưỡng tập 1Hướng dẫn thực hành 55 kỹ thuật điều dưỡng tập 2