bài giảng quản trị học 1

Bài giảng quản trị học

Bài giảng quản trị học
... thành nhiệm vụ Quản trị học cung cấp khái niệm làm tảng cho việc nghiên cứu môn học quản trị chức quản trị sản xuất, quản trị tiếp thị, quản trị nhân sự, v.v… Quản trị học khoa học liên ngành ... thức nhiều ngành học khác kinh tế học, tâm lí học, xã hội học, toán học, v.v… Quản trị học khoa học, thực hành quản trị nghệ thuật Nhà quản trị phải hiểu biết lí thuyết quản trị, linh hoạt vận ... đồng kinh tế… Quản trị học Quản trị học khoa học nghiên cứu, phân tích công việc quản trị tổ chức; giải thích tượng quản trị đề xuất lí thuyết kĩ thuật nên áp dụng để giúp nhà quản trị hoàn thành...
 • 88
 • 488
 • 5

Bài giảng quản trị học

Bài giảng quản trị học
... tài – Học thuyết quản trị (buổi 3) Xu hướng quản trị định lượng Xu hướng quản trị quy trình Xu hướng quản trị hội nhập, toàn cầu hóa Tìm hiểu tác động WTO đến thái độ, hành vi nhà Quản trị hoạt ... thiệu quan điểm quản lý chung, Quan điểm vai trò giám đốc 14 Quan điểm quản trị theo Quan điểm “X”, “Y”, “Z” 15 Quan điểm lưới quản trị Robert Blake Jane Mouton 16 Mô hình quản trị ngẫu nhiên ... Theo quy chế học tập nội quy trường • Kiểm tra học phần thi kết thúc học phần theo quy chế theo lịch nhà trường • Điểm học phần = (Điểm kiểm tra học phần x hệ số) + (Điểm kết thúc học phần x hệ...
 • 17
 • 966
 • 0

Bài giảng Quản trị học

Bài giảng Quản trị học
... niệm quản trị Chủ thể quản trị Mục tiêu quản trị Đối tượng quản trị 1.2.2 Đặc điểm quản trị a Hoạt động quản trị diễn đủ yếu tố: Chủ thể quản trị, đối tượng quản trị, mục tiêu quản trị b Liên ... BẠN MUỐN TRỞ THÀNH NHÀ QUẢN TRỊ GIỎI KHÔNG? Nếu muốn trở thành nhà quản trị giỏi, bạn cần phải học quản trị học! Quản trị học gì? Vì cần phải học môn quản trị học? Trong xã hội, có người ... trị tài Quản trị trang thiết bị Quản trị Marking Các lĩnh vực quản trị khác Quản trị chất lượng sản phẩm 1.3 Nhà quản trị tổ chức 1.3.1 Chân dung nhà quản trị 1.3.2 Vai trò nhà quản trị 1.3.3 Các...
 • 43
 • 291
 • 1

Bài giảng quản trị học

Bài giảng quản trị học
... theokế tquảcuốicù ;Kế t p đợ năngl củanhi ucánbộ ng hợ c ực ề quảntrị vàchuyêng i ;Tạora cácnhàquảntrị cóthể thích a ứngvớicácl nhvựcquảntrị khácnhau;Tậpchungnguồnl ĩ ực vàokhâ u xungyế u;Chophé ... đơn vị Cũng nh lo i mục t i quản trị khác, mục t i công tác tổ chức phải khoa học, khả th i , phải phù hợp vớ i hoàn cảnh thực t iễn Khác vớ i yêu cầu lo i mục t i quản trị khác, yêu cầu đối vớ ... m đờngchotấ tcảcácchứcnăngquảntrị khácnênnóđợ c coil chứcnăngquảntrị chínhyế u M uốnchocôngtác hoạch đ ịnhđ ạtđợ kế tquảm ongm uốn c nóphảiđ ápứngđợ cácyêucầu:Khoahọc,kháchquan,hệ c thống, quán,...
 • 90
 • 251
 • 2

Bài giảng quản trị học

Bài giảng quản trị học
... trận: Định hớng theo kết cuối cùng; Kết hợp đợc lực nhiều cán quản trị chuyên gia; Tạo nhà quản trị thích ứng với lĩnh vực quản trị khác nhau; Tập chung nguồn lực vào khâu xung yếu; Cho phép ... đơn vị Cũng nh loại mục tiêu quản trị khác, mục tiêu công tác tổ chức phải khoa học, khả thi, phải phù hợp với hoàn cảnh thực tiễn Khác với yêu cầu loại mục tiêu quản trị khác, yêu cầu mục tiêu ... giữ vai trò mở đờng cho tất chức quản trị khác nên đợc coi chức quản trị yếu Muốn cho công tác hoạch định đạt đợc kết mong muốn phải đáp ứng đợc yêu cầu: Khoa học, khách quan, hệ thống, quán,...
 • 85
 • 263
 • 1

bai giang quan tri hoc

bai giang quan tri hoc
... dựa hiểu biết sâu sắc quy luật khách quan chung riêng (tự nhiên, kỹ thuật xã hội) Đặc biệt cần tuân thủ quy luật quan hệ công nghệ, quan hệ kinh tế, trị; quan hệ xã hội tinh thần Vì vậy, quản ... nhà quản trị phải cải thiện mối quan hệ người tổ chức, từ mối quan hệ thủ trưởng với nhân viên, đến mối quan hệ đồng ngang hàng, người làm việc tốt môi trường quan hệ thân thiện 3.2.5 Nhận xét ... môi trường quản trị a Khái niệm Môi trường quản trị tổng hợp yếu tố điều kiện khách quan, chủ quan có mối quan hệ tương tác lẫn nhau, ảnh hưởng trực tiếp hay gián tiếp đến hoạt động tổ chức Tất...
 • 123
 • 342
 • 3

BÀI GIẢNG QUẢN TRỊ HỌC CHỨC NĂNG HOẠCH ĐỊNH

BÀI GIẢNG QUẢN TRỊ HỌC CHỨC NĂNG HOẠCH ĐỊNH
... HOẠCH ĐỊNH Mỗi chức quản trò hướng mục tiêu, chức hoạch đònh giữ vai trò chủ đạo, mục tiêu tảng hoạch đònh 1/ Khái niệm mục tiêu: Mục tiêu mong đợi mà nhà quản trò muốn đạt tương lai cho tổ chức ... CHƯƠNG CHỨC NĂNG HOẠCH ĐỊNH Ebook.VCU - www.ebookvcu.com I ‟ KHÁI NIỆM VÀ TÁC DỤNG 1/ Khái niệm 2/ Tác dụng (vai trò) 3/ Phân lọai họach đònh II ‟ MỤC TIÊU LÀ NỀN TẢNG CỦA HOẠCH ĐỊNH 1/ Khái ... ‟ HOẠCH ĐỊNH TÁC NGHIỆP 1/ Khái niệm 2/ Tiến trình & nội dung cụ thể Ebook.VCU - www.ebookvcu.com I ‟ KHÁI NIỆM VÀ TÁC DỤNG 1/ Khái niệm: Hoạch đònh trình xác đònh mục tiêu đề chiến lược, kế hoạch, ...
 • 49
 • 1,097
 • 7

BÀI GIẢNG QUẢN TRỊ HỌC CHƯƠNG 9

BÀI GIẢNG QUẢN TRỊ HỌC CHƯƠNG 9
... BÀI GIẢNG QUẢN TRỊ HỌC CHƯƠNG IX CHÚNG TA BẮT ĐẦU CHƯƠNG IX: THÔNG TIN VÀ QUYẾT ĐỊNH QUẢN TRỊ CẤU TRÚC I/ THÔNG TIN TRONG QUẢN TRỊ 1/ Khái niệm-yêu cầu thông tin 2/ Vai trò thông tin quản ... trở ngại thông tin 5/ Quản trò thông tin vượt qua trở ngại II/ QUYẾT ĐỊNH TRONG QUẢN TRỊ 1/ Khái niệm 2/ Vai trò đònh quản trò 3/ Yêu cầu đònh quản trò 4/ Phân loại đònh quản trò 5/ Tiến trình ... cho nhà quản trò cấp nhà quản trò nhiều cấp quản trò cao • Mạng bánh xe: Hệ thống có nhiều thuộc cấp thông tin hàng ngang Mọi thông tin phải thông qua nhà quản trò • Mạch vòng tròn: Một quản trò...
 • 24
 • 725
 • 3

BÀI GIẢNG QUẢN TRỊ HỌC: CHƯƠNG 1

BÀI GIẢNG QUẢN TRỊ HỌC: CHƯƠNG 1
... CHƯƠNGI:CƠNG VIỆC QUẢN TRỊ VÀ NHÀ QUẢN TRỊ CHƯƠNG I: CÔNG VIỆC QUẢN TRỊ VÀ NHÀ QUẢN TRỊ Ø I – CÔNG VIỆC QUẢN TRỊ 1/ Khái niệm quản trò 2/ Các chức quản trò 3/ Tính phổ biến quản trò ... NHÀ QUẢN TRỊ 1/ Các khái niệm 2/ Cấp bậc quản trò tổ chức 3/ Kỹ nhà quản trò 4/ Vai trò nhà quản trò III – ĐỐI TƯNG, PHẠM VI, PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU I – CÔNG VIỆC QUẢN TRỊ 1/ Khái niệm quản ... tổ chức, họ vừa quản trò quản trò viên cấp sở vừa điều khiển nhân viên khác Ví dụ trưởng phòng, quản đốc phân xưởng… * Các nhà quản trò cấp cao (super manager) : - Những nhà quản trò cấp bậc...
 • 23
 • 805
 • 2

BÀI GIẢNG QUẢN TRỊ HỌC: CHƯƠNG 2

BÀI GIẢNG QUẢN TRỊ HỌC: CHƯƠNG 2
... tạo, vận dụng phối hợp lý thuyết quản trò vào tình cụ thể Lý thuyết quản trò Vận dụng phù hợp Tình quản trò IV – CÁC KHẢO HƯỚNG QUẢN TRỊ HIỆN ĐẠI 1/ Khảo hướng quản trò tuyệt hảo – Waterman & ... MBP) 2/ Lý thuyết hệ thống 3/ Lý thuyết Z William Ouchi 4/ Trường phái quản trò ngẫu nhiên IV – CÁC KHẢO HƯỚNG QUẢN TRỊ HIỆN ĐẠI 1/ Khảo hướng qủan trò tuyệt hảo – Waterman & Peter (Mỹ) 2/ Khảo ... THUYẾT QUẢN TRỊ + Các lý thuyết quản trò giai đoạn biệt lập, giai đoạn vào trình độ yêu cầu nhà quản trò, họ xây dựng lý thuyết phục vụ cho mình, sau phổ biến rộng rãi + Các lý thuyết quản trò...
 • 41
 • 826
 • 4

BÀI GIẢNG QUẢN TRỊ HỌC: CHƯƠNG 3

BÀI GIẢNG QUẢN TRỊ HỌC: CHƯƠNG 3
... III - MÔI TRƯỜNG VI MÔ (MÔI TRƯỜNG ĐẶC THÙ) 1Khái niệm 2-Đặc điểm 3- Các yếu tố IV – CÁC YẾU TỐ NỘI TẠI CỦA TỔ CHỨC V – QUẢN TRỊ SỰ BẤT (THAY ĐỔI) CỦA MÔI I – MÔI TRƯỜNG LÀ GÌ 1/ Khái niệm môi ... mô có ảnh hưởng đến tất ngành khác nhau, lónh vực khác tất tổ chức 3- Các yếu tố môi trường vó mô (hình 3. 1) : YẾU TỐ CHÍNH TRỊ, CHÍNH PHU YẾU TỐ TỰ NHIÊN YẾU TỐ XÃ HỘI TỔ CHỨC YẾU TỐ KỸ THUẬT, ... Qua xác đònh điểm S, W, O, T nhà quản trò phối hợp chúng hình thành chiến lược cho tổ chức thông qua ma trận SWOT (sẽ đề cập kỹ chương “chức hoạch đònh”) HẾT CHƯƠNG CẢM ƠN ...
 • 29
 • 1,252
 • 2

BÀI GIẢNG QUẢN TRỊ HỌC: CHƯƠNG 4

BÀI GIẢNG QUẢN TRỊ HỌC: CHƯƠNG 4
... a)Khái niệm MBO Quản trò mục tiêu cách quản trò thông qua việc thành viên, phận tự xác đònh mục tiêu, tự quản lý thực mục tiêu mà họ đề b) Trình tự tiến hành MBO (bảng 4. 4): Bảng 4. 4 : Trình tự ... hệ thống quản trò Mặt động, mục tiêu cố đònh mà linh họat phát triển với kết qủa mong đợi ngày cao sở nguồn lực tổ chức, mục tiêu giữ vai trò đònh toàn diễn tiến tiến trình quản trò 6/ Quản trò ... lực MBO tạo điều kiện cho nhà quản trò thấy rõ khiếm khuyết công tác tổ chức d) Ưu điểm MBO + Cung cấp cho nhà quản trò kiện, mục tiêu để thực họach đònh + Buộc nhà quản trò phải lựa chọn mục tiêu...
 • 49
 • 632
 • 1

BÀI GIẢNG QUẢN TRỊ HỌC: CHƯƠNG 5

BÀI GIẢNG QUẢN TRỊ HỌC: CHƯƠNG 5
... BÀI GIẢNG QUẢN TRỊ HỌC CHƯƠNG V CHÚNG TA BẮT ĐẦU CHƯƠNG V: CHỨC NĂNG TỔ CHỨC I – KHÁI NIỆM & NGUYÊN TẮC XD CƠ CẤU TỔ CHỨC ... cấp giám đốc nhân viên (hình 5. 1) Nếu tầm hạn quản trò chia 04 cấp giám đốc, p.giám đốc, quản đốc, công nhân (hình 5. 2)   GIÁM ĐỐC NHÂN VIÊN NHÂN VIÊN TẦM HẠN QUẢN TRỊ 02 CẤP NHÂN VIÊN GĐ PGĐ ... QĐ 20NV TẦM HẠN QUẢN TRỊ CẤP QĐ 15NV 8NV Bộ máy nhiều cấp, gọi máy tổ chức cao có tầm hạn quản trò thấp ngược lại Tầm hạn quản trò phụ thuộc quy mô doanh nghiệp trình độ nhà quản trò Tầm hạn...
 • 36
 • 1,388
 • 3

BÀI GIẢNG QUẢN TRỊ HỌC: CHƯƠNG 6

BÀI GIẢNG QUẢN TRỊ HỌC: CHƯƠNG 6
... BÀI GIẢNG QUẢN TRỊ HỌC CHƯƠNG VI CHÚNG TA BẮT ĐẦU CHƯƠNG V: CHỨC NĂNG ĐIỀU KHIỂN CẤU TRÚC I – KHÁI NIỆM VÀ CÁC YÊU CẦU 1/ Khái niệm chức điều khiển 2/ Yêu cầu nhà quản trò II – ... động làm việc họ 2/ Lý thuyết khoa học: Xuất phát từ quan điểm : “bản chất người lao động lười biếng & nhà quản trò hiểu biết công việc công nhân…”, nhà quản trò cần dùng sách tiền lương thưởng ... nghóa…) biện pháp quản trò thúc đẩy người lao động làm việc hăng hái để tăng suất lao động Nếu yếu tố động viên họ làm việc bình thường Lý thuyết động viên ông có ý nghóa lưu ý nhà quản trò đừng...
 • 28
 • 513
 • 3

Xem thêm

Từ khóa: bài giảng quản trị họcbải giảng quản trị họcbài giảng quản trị học đại học thương mạibài giảng quản trị học chương 3slide bài giảng quản trị họcbài giảng quản trị học pptbài giảng quản trị học uehbài giảng quản trị học đại cươngbài giảng quản trị học căn bảnbài giảng quản trị học đại học kinh tếbai giang quan tri hoc chuong 4tài liệu bài giảng quản trị họcslide bài giảng quản trị học đại cươngslide bài giảng quản trị học uehbài giảng quản trị học chương 3 phạm văn namTHIẾT kế PHÂN XƯỞNG sản XUẤT PHÔ MAI tươiphân tích các giá trị của cô bé bán diêm andersentieu luan bds2003Bài 8: Tôn trọng và học hỏi các dân tộc khác ( GDCD 8)Luyện thở tập nội công tập 1 nguyễn minh kính, 38 trang39 TNH kinh phap an thich nhat hanh06 TNH bong hong cai ao thich nhat hanhLý tiểu long võ công toàn thư đòn thế tự vệ 2001 phạm xuân thảoTự luyện nội công thiếu lâm bát đoạn cẩm văn vi, 57 trangBài quyền binh khí song đấu côn thuật tứ môn côn lê đình hải, 40 trangThiếu lâm tự tiểu la hán quyền kim long, 97 trangPhương pháp chiến đấu của lý tiểu long điêu luyện thủ cước pháp 1993 trần đồng quang hòa74 thế chiến đầu thiếu lâm quyền 2000 phong vũThiết kế và mô phỏng vận hành dây chuyền sản xuất thức ăn thuỷ sản bẳng phần mềm CX-SupervisorKỹ thuật trình bày văn bảnPhuong an phat hanh tang von dieu le 2014huong dan nhan co tuc bang tien matA Danh muc tai lieu gui co dong 2013BC002 Bao cao tai chinh da kiem toan 2013BC002t Y kien kiem toan BCTC HN