Kĩ thuật truy ngược liên hợp tìm nghiệm hữu tỉ

04. THUẬT LIÊN HỢP HAI NGHIỆM HỮU TỈ Thầy Đặng Việt Hùng – Nguyễn Thế Duy – Vũ Văn Bắc

04. KĨ THUẬT LIÊN HỢP HAI NGHIỆM HỮU TỈ Thầy Đặng Việt Hùng – Nguyễn Thế Duy – Vũ Văn Bắc
... 2016 Khóa học KĨ THUẬT SỬ DỤNG CASIO ĐẶNG VIỆT HÙNG NGUYỄN THẾ DUY VŨ VĂN BẮC 4.5 1.4905 5.5 -1.661 - 3.479 Dựa vào yếu tố trên, ta tìm nghiệm x = 1; x = Và tìm nhân tử liên hợp cho ba thức ... THUẬT SỬ DỤNG CASIO ĐẶNG VIỆT HÙNG NGUYỄN THẾ DUY VŨ VĂN BẮC PHÂN TÍCH CASIO Tư tưởng giống Ví dụ 1, ví dụ hai mở rộng bậc ba với bậc hai Với điều kiện x ≥ ta tìm hai nghiệm phương trình ... học KĨ THUẬT SỬ DỤNG CASIO ĐẶNG VIỆT HÙNG NGUYỄN THẾ DUY VŨ VĂN BẮC Start = , End = , Step = 0.5 Ta có bảng giá trị Và đồ thị biểu diễn hàm số 40.293 sau: Như phương trình cho có hai nghiệm...
 • 11
 • 35
 • 0

05 ki thuat lien hop 3 nghiem huu ti BG(2016)

05 ki thuat lien hop 3 nghiem huu ti BG(2016)
... ⇔ ( x − 3) x − ( 3x − ) ( x + 1) − (9 x2 − 8x + ) + =0 T x + 3x − ( x − 3) ( x − 1)( x − ) + x3 − x + 11x − = ⇔ T x + 3x − ( x − 1)( x − )( x − 3) + ( x − 1)( x − )( x − 3) = ⇔ T x + 3x − Tham ... − x − + x ( x3 − x + 11x − ) = ( x − 3) ( x − 3x + ) ( x − )( x − 1)( x − 3) ⇔ + +x x + 3x − x + 4x − ( x − )( x − 1)( x − 3) = 1   ⇔ ( x − )( x − 1)( x − 3)  + + x =  x + 3x − x + x −  ... 1)( x − )( x − 3)  + =0  x + 3x − T  1 + > Với x ≥ T > ⇒ x + 3x − T x = Do (3) ⇔ ( x − 1)( x − )( x − 3) = ⇔  x = thỏa mãn (*)  x = (3) Ví dụ [Tham khảo] Giải phương trình x3 + x − − (...
 • 8
 • 16
 • 0

04 ki thuat lien hop 2 nghiem huu ti BG2016

04 ki thuat lien hop 2 nghiem huu ti BG2016
... = a x + ( 2ab − ) x + b + Ta cần phân tích a x + ( 2ab − ) x + b + để có nhân tử x − x + Đồng hệ số ⇒ a 2ab − b + 3a + 2ab = = = ⇒ 2 −3 2a − b = ⇒ 3a + 2ab = ( 2a − b ) ⇒ a − 2ab − 5b = ... = 2, x = a .2 + b = 3 .2 − =  a = ⇒ ⇒ a.3 + b = 3.3 − = b = −1 Ta cần cân cx + d = 10 x + 11x + biết hai nghiệm x = 2, x = c .2 + d = 10 .22 + 11 .2 + = c = ⇒ ⇒ d = c.3 + d = 10. 32 ... x − − 21 x − 17 21 x − 17 ≥ 17 LỜI GIẢI Điều ki n:  ⇔x≥ 21 2 x − x + ≥ Phương trình cho tương đương với: x − x + + ⇔ x − 3x + + ( ) ( ) x − x + − x − + x − − 21 x − 17 = x − 3x + 2 x2 − x +...
 • 11
 • 390
 • 0

07. LIÊN HỢP 1 NGHIỆM HỮU TỈ VÀ 2 NGHIỆMTỈ Thầy Đặng Việt Hùng – Nguyễn Thế Duy – Vũ Văn Bắc

07. LIÊN HỢP 1 NGHIỆM HỮU TỈ VÀ 2 NGHIỆM VÔ TỈ Thầy Đặng Việt Hùng – Nguyễn Thế Duy – Vũ Văn Bắc
... CASIO ĐẶNG VIỆT HÙNG NGUYỄN THẾ DUY VŨ VĂN BẮC ⇒ T = ( x + ) + ( x + ) 11 x + x + + (11 x + x + ) 2 2   =  x + + 11 x + x +  + (11 x + x + ) >   Do (2) ⇔ ( x + 2)(11 x + x + ) T x +3−4 ... CASIO ĐẶNG VIỆT HÙNG NGUYỄN THẾ DUY VŨ VĂN BẮC  x= 7x − 7x − 7x −  = x − 1 ⇔ = ⇔ x − 13 x + x − 13 x + 7x − +1  x − 13 x + = x − (1) Ta thấy (1) ⇔ ( x − x + ) + x − x − = ⇔ ( x2 − x + 2) ... x +1 + 4x +  ⇔ ( x2 − x − 2) (2) Tham gia khóa Luyện thi môn TOÁN MOON.VN để hướng đến kì thi THPT Quốc gia 2 016 Khóa học KĨ THUẬT SỬ DỤNG CASIO ĐẶNG VIỆT HÙNG NGUYỄN THẾ DUY VŨ VĂN BẮC...
 • 8
 • 108
 • 1

06 ki thuat lien hop 2 nghiem vo ti BG(2016)

06 ki thuat lien hop 2 nghiem vo ti BG(2016)
... gán x = 2. 25 suy nghiệm x = 2. 41 421 35 62 2   o Với khoảng nghiệm x ∈  − ;  gán x = −0 .25 suy nghiệm x = −0.41 421 35 62   Xét hai nghiệm tìm được, vào hai thức toán, ta có:  x1 + x2 = o ... + ( x − 3x + 1) = 2x − 4x + + x − x +   x2 − x + ⇔ ( x − x + 1)  + x2 − x +  =  x2 − x + + x2 − x +      2x2 − 4x + ⇔ ( x − x + 1)  + ( x − 1) + 1 =  x2 − x + + x2 − x +    3± ... ta thấy hai khoảng nghiệm ERROR − 1.5 3.5 22 .436  5   3.41 42 −1 40.4 82 phương trình x ∈  2;  x ∈  − ;  −0.5 0. 421 5 4.5 64.441  2   2 95 .068 Và ta sử dụng đến công cụ SHIFT Tham gia...
 • 9
 • 27
 • 0

THUẬT NHÂN LƯỢNG LIÊN HỢP

KĨ THUẬT NHÂN LƯỢNG LIÊN HỢP
... 1 x 4) lim x0 5) lim x0  x.3  4x 1 x Kỹ thuật nhân liên hợp tính tích phân  /4 Ví dụ 8: Tính tích phân I    / sin x  x2  x dx Lời giải Nhân tử mẫu biểu thức dấu tích phân với (  x ...   x   Nhận thấy 1   nên phương trình tương đương với: x    x  3x   x      Kết hợp với điều kiện, ta có nghiệm bất phương trình là: S    ;1 Bài tập luyện tập Giải bất phương...
 • 8
 • 669
 • 3

thuật truy ngược dấu trong bất đẳng thức AM – GM

Kĩ thuật truy ngược dấu trong bất đẳng thức AM – GM
... 1)ab n a (n  1)abn    a Ta có (1) (n  1)b n  (n  1)b n  (n  1)b n  AM GM M t khác áp d ng b t đ ng th c AM GM, ta có: (n  1)bn   bn  bn   bn   fa ce bo T (1) (2), suy ra: T ...   2  a b  b c  c2a Gi i: w w w 2  a 2b  a 2b a 2b AM GM a 2b   1  1   a 4b Ta có 2 2a b 2a b 11 a b 3 a b V y AM GM   (a  ab  ab)   (a  ab  ab) 2a b Ch ng minh t ... AM GM 3        a b c 2a  b 2b2  c 2c  a 2 2 D u “=” x y a  b  c  a bc 1 Bài Cho a , b, c s th c d ng Ch ng minh r ng:    3  ab  bc  ca Gi i: /g 1  ab  ab ab AM GM...
 • 5
 • 50
 • 0

TRUY NGƯỢC LIÊN hợp PHẦN i

TRUY NGƯỢC LIÊN hợp PHẦN i
...    x  1   x  1  x2  x   x2 liên hợp x  x   VÍ DỤ 3:   liên hợp x   x     x2  x   6x   x   3 Nhận thấy toán có nghiệm b i x  Do nhân tử x3  3x2  3x   6x ... x   liên hợp       3x2  3x    x  1  3 liên hợp  x   x2         x   33 x  x       VÍ DỤ 4: x2 x    5x2   x3 Nhận thấy phương trình có nghiệm b i kép x ... nghiệm đơn x  nên nhân tử có dạng x2  x  1 Do liên hợp cần tìm có dạng g  x   5x   x  x2  x  1 x    g  x   5x   x Để tìm giá trị  ta sử dụng quy tắc sau:  Bước 1: Gán giá...
 • 4
 • 198
 • 0

bài tập ứng dụng phương pháp liên hợp với nghiệmtỉ

bài tập ứng dụng phương pháp liên hợp với nghiệm vô tỉ
... x Bài 29 Giải phương trình tập số thực: Bài 30 Giải phương trình tập số thực: 2x3 + 9x + 9x − = 12 − 2x Bài 31 Giải phương trình tập số thực: x3 + x − 4x = − 3x Bài 32 Giải phương trình tập ... Gói Bài tập: “Làm chủ phương trình – bất phương trình tỷ” Tham gia trọn vẹn khoá học môn Toán www.vted.vn để đạt kết cao nhất! Bài 14 Giải phương trình tập số thực: Bài 15 Giải phương trình tập ... www.vted.vn Gói Bài tập: “Làm chủ phương trình – bất phương trình tỷ” Tham gia trọn vẹn khoá học môn Toán www.vted.vn để đạt kết cao nhất! Hướng dẫn giải – đáp án – Liên hợp với nghiệm tỷ Bài *Nhập...
 • 29
 • 188
 • 0

Một số thuật truy tìm nhân vật trong các kho dữ liệu video lớn

Một số kĩ thuật truy tìm nhân vật trong các kho dữ liệu video lớn
... THỐNG TRUY TÌM NHÂN VẬT TRONG CÁC KHO DỮ LIỆU VIDEO LỚN 14  2.1.  Mô hình hệ thống Truy tìm nhân vật kho liệu video lớn 14  2.2.  Các thuật tiền xử lí 17  2.2.1.  thuật ... tiết cách chọn đại diện trong Chương 2, mục 2.5.3 14 Chương HỆ THỐNG TRUY TÌM NHÂN VẬT TRONG CÁC KHO DỮ LIỆU VIDEO LỚN Trong phần luận văn xây dựng hệ thống Truy tìm nhân vật kho liệu video lớn ... 64  , Chương BÀI TOÁN TRUY TÌM NHÂN VẬT TRONG CÁC KHO DỮ LIỆU VIDEO LỚN 1.1 Giới thiệu toán Truy tìm nhân vật kho liệu video lớn toán quan trọng lĩnh vực xử lí ảnh video số Mục tiêu nghiên cứu...
 • 70
 • 249
 • 0

Nghiên cứu thuật viết câu nhiễu trong trắc nghiệm khách quan

Nghiên cứu kĩ thuật viết câu nhiễu trong trắc nghiệm khách quan
... là: Nghiên cứu kỹ thuật viết câu nhiễu trắc nghiệm khách quan (MCQ) dạy học sinh học, phần di truyền học (Sinh học 12) Mục đích nghiên cứu Nghiên cứu thuật viết câu nhiễu trắc nghiệm khách quan ... vào thực tiễn 2.2 thuật viết câu nhiễu trắc nghiệm khách quan (MCQ) phần di truyền học (SH12) 2.2.1 Cấu trúc câu trắc nghiệm khách quan MCQ viết câu nhiễu trắc nghiệm khách quan MCQ - Thứ ... đêm, không trở thành chuyên gia viết trắc nghiệm vài tuần” Một số kết nghiên cứu thuật viết câu trắc nghiệm, đặc biệt thuật gây nhiễu câu trắc nghiệm khách quan MCQ sau: Thứ nhất, phải vào...
 • 111
 • 309
 • 0

Nghiên cứu thuật viết câu nhiều trong trắc nghiệm khách quan

Nghiên cứu kĩ thuật viết câu nhiều trong trắc nghiệm khách quan
... là: Nghiên cứu kỹ thuật viết câu nhiễu trắc nghiệm khách quan (MCQ) dạy học sinh học, phần di truyền học (Sinh học 12) Mục đích nghiên cứu Nghiên cứu thuật viết câu nhiễu trắc nghiệm khách quan ... vào thực tiễn 2.2 thuật viết câu nhiễu trắc nghiệm khách quan (MCQ) phần di truyền học (SH12) 2.2.1 Cấu trúc câu trắc nghiệm khách quan MCQ viết câu nhiễu trắc nghiệm khách quan MCQ - Thứ ... đêm, không trở thành chuyên gia viết trắc nghiệm vài tuần” Một số kết nghiên cứu thuật viết câu trắc nghiệm, đặc biệt thuật gây nhiễu câu trắc nghiệm khách quan MCQ sau: Thứ nhất, phải vào...
 • 111
 • 266
 • 1

Nghiên cứu thuật viết câu nhiễu trong trắc nghiệm khách quan (mcq) phần di truyền học

Nghiên cứu kĩ thuật viết câu nhiễu trong trắc nghiệm khách quan (mcq) phần di truyền học
... là: Nghiên cứu kỹ thuật viết câu nhiễu trắc nghiệm khách quan (MCQ) dạy học sinh học, phần di truyền học (Sinh học 12) Mục đích nghiên cứu Nghiên cứu thuật viết câu nhiễu trắc nghiệm khách quan ... vào thực tiễn 2.2 thuật viết câu nhiễu trắc nghiệm khách quan (MCQ) phần di truyền học (SH12) 2.2.1 Cấu trúc câu trắc nghiệm khách quan MCQ viết câu nhiễu trắc nghiệm khách quan MCQ - Thứ ... nghiệm khách quan MCQ phần di truyền học (Sinh học 12) - Thực nghiệm sư phạm để kiểm tra kết nghiên cứu Giới hạn nghiên cứu - Nghiên cứu thuật xây dựng câu nhiễu trắc nghiệm khách quan MCQ dạy học...
 • 111
 • 533
 • 0

Nghiên cứu thuật viết câu nhiễu trong trắc nghiệm khách quan (mcq) phần di truyền học (sh 12) .pdf

Nghiên cứu kĩ thuật viết câu nhiễu trong trắc nghiệm khách quan (mcq) phần di truyền học (sh 12) .pdf
... là: Nghiên cứu kỹ thuật viết câu nhiễu trắc nghiệm khách quan (MCQ) dạy học sinh học, phần di truyền học (Sinh học 12) Mục đích nghiên cứu Nghiên cứu thuật viết câu nhiễu trắc nghiệm khách quan ... vào thực tiễn 2.2 thuật viết câu nhiễu trắc nghiệm khách quan (MCQ) phần di truyền học (SH1 2) 2.2.1 Cấu trúc câu trắc nghiệm khách quan MCQ viết câu nhiễu trắc nghiệm khách quan MCQ - Thứ ... XÂY DỰNG CÂU NHIỄU CỦA TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN (MCQ) PHẦN DI TRUYỀN HỌC (SINH HỌC 12) 2.1 Phân tích cấu trúc nội dung phần Di truyền học (sinh học 12) Phần di truyền học chương trình sinh học 12...
 • 111
 • 298
 • 0

Xem thêm