Hải Thượng Y Tông Tâm Lĩnh II

Hải Thượng Y tông tâm lĩnh

Hải Thượng Y tông tâm lĩnh
... ch y , Lê Hữu Trác lựa chọn cho đường riêng: đường y thuật Sự nghiệp y học ông đúc kết tác phẩm "Hải thượng Y tông tâm lĩnh" ."Phụ đạo xán nhiên" tác phẩm "Hải Thượng Y tông tâm lĩnh" tác phẩm y ... ng y 12 tháng 11 năm Canh Tý(tức ng y 11 tháng 12 năm 1720) Nguyên quán thôn Văn Xá, huyện Đường Hào, phủ Thượng Hồng, tỉnh Hải Dương(nay xã Liêu Xá, huyện Mỹ Văn, tỉnh Hưng Y n) Quê mẹ xứ Bầu Thượng, ... Thượng, xã Tình Diệm(nay xã Sơn Quang, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh) Hiệu "Hải Thượng" ông ghép từ chữ "Hải" tên tỉnh Hải Dương chữ "Thượng" tên phủ Thượng Hồng, bạn xứ Bàu Thượng Tên"Lãn Ông" có...
  • 24
  • 1,576
  • 2

Xem thêm

Từ khóa: hải thượng y tông tâm lĩnh tap 1hai thuong y tong tam linhdownload sach hai thuong y tong tam linhbo sach hai thuong y tong tam linhtai sach hai thuong y tong tam linhsach hai thuong y tong tam linhhải thượng y tông tâm lĩnh downloadhai thuong y tong tam linh prchải thượng y tông tâm lĩnh pdf downloaddoc sach hai thuong y tong tam linhnoi dung sach hai thuong y tong tam linhdown sách hải thượng y tông tâm lĩnhmua sách hải thượng y tông tâm lĩnhtư tưởng triết học của lê hữu trác trong tác phẩm hải thượng y tông tâm lĩnhhải thượng y tông tâm lĩnh tập 3 và tập 4Phu luc II - 2 (Dieu le)Bang can doi ke toan Quy 1 2014Bao cao tai chinh Quy 1 2014Nghi quyet DHCD 2014_VKCBiên bản họp Đại hội cổ đông thường niên 2013Hồ sơ ứng cử của nhóm cổ đông lớn và đề cử TV HDQT và BKS cùng SYLL các ứng viên | CÔNG TY CỔ PHẦN CÁP NHỰA VĨNH KHÁNH Ly lich Ha Anh TuanHDQT de cu 2 TV HDQTNhom co dong de cu 4 thanh vien BKS4. Thuyet minh BCTC - Quy III- 2009BCTC tom tat Quy III4. Thuyet minh BCTC - Quy IV- 20094. Thuyet minh BCTC - Quy II- 201004 NQ DHCD thuong nien nam 2013 final20090218-KSH- Thuyet minh BCTC_QuyIV. 200820090519-KSH- Thuyet minh BCTC - Quy I- 20096.Thiet minh Bao cao tai chinhBáo cáo tài chính năm 2016 Hợp nhất - đã kiểm toán - Sơn đông áSơn đông á HDA BCTC 2016 HNHDA TB DHCDTN 2017 signedBC003 Bao cao tai chinh da kiem toan 2014TTr002A Bang tham chieu sua doi dieu le Cong ty