Bài giảng HTML5 bài 3 làm việc với javascript và jquery (đh FPT)

Bài giảng HTML5 bài 3 làm việc với javascript jquery (đh FPT)

Bài giảng HTML5  bài 3 làm việc với javascript và jquery (đh FPT)
... Javascript JQuery MỤC TIÊU BÀI HỌC   Tổng quan Javascript Jquery Làm việc với Javascript Làm việc với thư viện Jquery   Học Javascript, jQuery với w3schools Slide - Làm việc với Javascript JQuery ... Làm việc với Javascript JQuery 33 JQUERY   css({properties}) $("p").css({"background":"yellow","font-size":"200%"});   Slide - Làm việc với Javascript JQuery 34 HỌC JAVASCRIPT & JQUERY VỚI W3SCHOOLS ... Slide - Làm việc với Javascript JQuery 17 JQUERY Slide - Làm việc với Javascript JQuery 18 JQUERY   Là thư viện javascript   Dễ dàng tiếp cận người thiết kế   Thư viện JQuery làm việc với thành...
 • 37
 • 276
 • 0

bài 3 làm việc với javascript jquery

bài 3 làm việc với javascript và jquery
... MỤC TIÊU BÀI HỌC Tổng quan Javascript Jquery Làm việc với Javascript Làm việc với thư viện Jquery Học Javascript, jQuery với w3schools Slide - Làm việc với Javascript JQuery TỔNG QUAN VỀ JAVASCRIPT ... - Làm việc với Javascript JQuery 33 JQUERY css({properties}) $("p").css({"background":"yellow","font-size":"200%"}); Slide - Làm việc với Javascript JQuery 34 HỌC JAVASCRIPT & JQUERY VỚI W3SCHOOLS ... Slide - Làm việc với Javascript JQuery 17 JQUERY Slide - Làm việc với Javascript JQuery 18 JQUERY Là thư viện javascript Dễ dàng tiếp cận người thiết kế Thư viện JQuery làm việc với thành phần...
 • 37
 • 244
 • 0

Bài 3. Làm việc với tệp thư mục

Bài 3. Làm việc với tệp và thư mục
... Hệ tệp đĩa thành thư mục Thư mục tổ chức phân cấp (tổ chức cây) II – LÀM VIỆC VỚI TỆP VÀ THƯ MỤC 1) Chọn đối tượng • Yêu cầu: - Chọn thư mục Excel XP - Hủy chọn thư mục Excel XP - Chọn thư mục ... dung thư mục? Nêu ngăn trái -+Để thay đổiđúp biểu tượngthị nội dung thư C2: Nháy dạng hiển thư mục mục làm nào? ngăn phải - Dấu + trước thư mục có ý nghĩa gì? 4) Tạo thư mục - Chọn thư mục mẹ ... chứa thư mục tạo) - File / New / Folder - Gõ tên thư mục cần tạo > nhấn Enter 5) Đổi tên tệp thư mục - Chọn đối tượng cần đổi tên - File / Rename - Gõ tên > nhấn Enter 6) Sao chép tệp thư mục...
 • 14
 • 1,517
 • 12

Giáo án Tin Học Văn Phòng: BÀI 3: LÀM VIỆC VỚI TỆP THƯ MỤC docx

Giáo án Tin Học Văn Phòng: BÀI 3: LÀM VIỆC VỚI TỆP VÀ THƯ MỤC docx
... hay thư mục cần dán, chọn mạng Để chép tệp thư Edit chọn Paste (dán) mục ta chọn tệp thư mục cần chép sau vào menu Edit chọn Copy (Sao), mở tệp hay thư mục cần dán vào menu Edit chọn Paste (dán) ... tác với tệp thư mục, từ ta gọi II Làm việc với tệp thư mục tệp thư mục với tên chung đối tượng Muốn gọi HS lên bảng GV cần gọi tên HS đó, máy tính muốn tác động lên đối tượng ta cần chọn (đánh ... chụp cách mở thư mục (Hình 1) Hệ điều hành tổ chức tệp đĩa thành thư mục Mỗi thư mục lại chứa tệp thư mục Thư mục tổ chức phân cấp, mức gọi thư mục gốc, cách tổ chức gọi tổ chức (Giáo viên vừa...
 • 11
 • 1,016
 • 6

Giáo án Tin Học Văn Phòng: Bài 3.Làm việc với tệp thư mục potx

Giáo án Tin Học Văn Phòng: Bài 3.Làm việc với tệp và thư mục potx
... nhỏ khu vực nhỏ HOẠT ĐỘNG 2: LÀM VIỆC VỚI TỆP VÀ THƯ MỤC Để tiện lợi cho việc thực thao tác với tệp thư mục, từ ta gọi II Làm việc với tệp thư mục tệp thư mục với tên chung đối tượng Muốn gọi ... (Sao), mở tệp hay thư mục cần dán vào menu Edit chọn Paste (dán) Sao chéo tệp thư mục Chọn tệp thư mục cần chép, Chọn Edit/ Copy (Sao) Mở tệp hay thư mục cần dán, chọn Edit chọn Paste (dán) GV: ... thông tin máy tính tổ chức nào? GV: treo hình vẽ chụp cách mở thư mục (Hình 1) Hệ điều hành tổ chức tệp đĩa thành thư mục Mỗi thư mục lại chứa tệp thư mục Thư mục tổ chức phân cấp, mức gọi thư mục...
 • 10
 • 369
 • 2

Giáo án tin 11 bài 3 làm việc với tệp thư mục

Giáo án tin 11  bài 3 làm việc với tệp và thư mục
... dung thư mục với mức độ chi tiết khác - Nếu thư mục thư mục nháy dấu (+) để hiển thị - Nháy nút Back để hiển thị lại thư mục vừa xem trước Nháy nút Up để xem thư mục mẹ thư mục hiển thị Tạo thư ... * Tệp mở muốn đổi tên phải đóng lại Sao chép tệp thư mục - Chọn file /thư mục cần chép - Edit\Copy (CTRL+C) - Mở thư mục ổ đĩa nơi chứa thư mục vừa chép chọn Edit/ Paste Di chuyển tệp thư mục ... phải vào Start  Explore - Để mở thư mục hiển thị thư mục bên - Thuyết trình ta nháy đúp chuột lên tên biểu tượng thư mục - Minh hoạ ví Xem nội dung thư mục - Nháy chuột biểu tượng tên thư mục...
 • 3
 • 107
 • 2

Giáo án tin 11 tiết số 4,5,6 bài 3 làm việc với tệp thư mục

Giáo án tin 11  tiết số 4,5,6 bài 3 làm việc với tệp và thư mục
... thư mục ta làm nào? Tạo thư mục ta làm nào? Đổi tên tệp thư mục ta làm Sao chép tệp thư mục ta làm nào? Di chuyển tệp thư mục ta làm nào? Xóa tệp thư mục Khôi phục xóa hẳn tệp thư mục ã bị xóa ... HS tệp thư mục Cách tiến hành: Hỏi: Các thao tác tệp thư mục? Giáo viên nêu câu hỏi phân nhóm HS thảo luận trả lời Làm để chọn đối tượng Xem tổ chức tệp thư mục đĩa làm nào? Xem nội dung thư mục ... My Documents - Recycle Bin Nháy vào dấu cộng nháy đúp vào biểu tượng thư mục để mở xem nội dung bên Quan sát hình 2.7 tạo thư mục Tạo tệp văn bản, ghi vào thư mục Van_ban Thực thao tác: đổi tên,...
 • 3
 • 134
 • 2

MS PowerPoint 2003- Thiết kế giáo án điện tử- Bai 3: Làm việc với các đối tượng

MS PowerPoint 2003- Thiết kế giáo án điện tử- Bai 3: Làm việc với các đối tượng
... Bài 3: Làm việc với đối tượng Tạo đối tượng, thao tác với đối tượng Làm việc với đối tượng Vẽ cho trước (AutoShapes) Làm việc với đối tượng Bảng (Table) Làm việc với đối tượng Chữ nghệ ... Art) Làm việc với đối tượng Hình ảnh (Picture) Làm việc với đối tượng Clip Art Tạo đối tượng: Chúng ta tạo đối tượng đường thẳng, hình tròn, hình chữ nhật, hay hộp văn để chèn vào slide cách ... Thanh công cụ vẽ ( Drawing ) : Chọn View - Drawing Thao tác đối tượng: Các đối tượng sau vẽ hiệu chỉnh kích thước, vị trí, cách chọn đối tượng cần hiệu chỉnh thay đổi kích thước vị trí Xin chào...
 • 10
 • 767
 • 12

Thực hành PowerPoint-Bài 3: Làm việc với các đối tượng

Thực hành PowerPoint-Bài 3: Làm việc với các đối tượng
... tượng Bảng (Table) Làm việc với đối tượng Chữ nghệ thuật (Word Art) Làm việc với đối tượng Hình ảnh (Picture) 18/09/13 Tạo đối tượng, thao tác với đối tượng Làm việc với đối tượng Clip Art Lê Thị ... Làm việc với đối tượng Tạo tập tin Baitap3.ppt tạo slide vào tâp tin  Dùng công cụ thực slide hình mẫu Làm việc với đối tượng Vẽ cho trước (AutoShapes) Làm việc với đối tượng Bảng (Table) Làm ... Clip Art Lê Thị Kim Tuyến Thị Tuyến Xin chào Lệnh Insert – Picture Lệnh Insert – Clip Art Chúc thành công ...
 • 9
 • 450
 • 0

Tài liệu BÀI 3: LÀM VIỆC VỚI HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG pdf

Tài liệu BÀI 3: LÀM VIỆC VỚI HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG pdf
... hóa: Chúng ta làm việc với class tách rời biểu diễn tất thuộc tính, hành vi class Trong thực tế, biểu diễn nhiều class lúc Khi đó, lúc thuận tiện việc hiển thị tất thuộc tính hành vi làm diagram ... attribute operation Điều làm cho class diagram phức tạp Ta biểu diễn kiểu liệu giá trị khởi động cho attribute Ngoài biểu diễn giá trị xử lý operation kiểu liệu chúng Đối với operation, thông tin ... Trong biểu tượng class, ta đặc tả kiểu liệu cho giá trị thuộc tính Những kiểu liệu string, floating-point number, integer boolean Để mô tả kiểu, dùng dấu : ngăn cách tên thuộc tính với tên kiểu...
 • 6
 • 237
 • 0

bài 3 làm việc với kiểu dữ liệu mã kịch bản

bài 3 làm việc với kiểu dữ liệu và mã kịch bản
... trước Kiểu liệu Tạo CSDL quan hệ Làm quen với T-SQL Làm việc với kiểu liệu kịch Mục tiêu học Làm việc với kiểu liệu kịch Làm việc với kiểu liệu kịch Làm việc với kiểu liệu kịch Chuyển ... với kiểu liệu số Sinh viên tự tìm hiểu cách làm việc với liệu kiểu số SGK phần Hướng dẫn làm việc với liệu số Làm việc với kiểu liệu kịch 32 Làm việc với kiểu liệu kịch 33 kịch kịch ... dịch kế hoạch thực thi đơn Làm việc với kiểu liệu kịch 34 kịch Lưu ý: Tất ví dụ bạn học hai kịch bản, gồm nhóm câu lệnh Làm việc với kiểu liệu kịch 35 Ví dụ kịch gồm nhiều nhóm câu...
 • 50
 • 314
 • 0

bài 3 làm việc với biểu mẫu nâng cao

bài 3 làm việc với biểu mẫu nâng cao
... biệt Slide - Làm việc với biểu mẫu nâng cao 13 Tạo biểu mẫu nâng cao 3. 1 Tạo biểu mẫu phụ 3. 2 Làm việc với nút điều khiển biểu mẫu 3. 3 Tạo biểu mẫu sử dụng hộp thoại 3. 4 Tạo biểu mẫu sử dụng tham ... biểu mẫu Pop-Up Biểu mẫu Pop-up: biểu mẫu nằm tất biểu mẫu khác dù biểu mẫu hành Cách làm: thiết lập cho biểu mẫu thuộc tính Pop Up = Yes Slide - Làm việc với biểu mẫu nâng cao 23 3 .3 Tạo biểu mẫu ... Slide - Làm việc với biểu mẫu nâng cao 27 Tạo biểu mẫu với tham số truy vấn Kết biểu mẫu cần nhập tham số truy vấn: Slide - Làm việc với biểu mẫu nâng cao 28 3. 5 Tạo biểu mẫu Start-Up Biểu mẫu Start-Up:...
 • 35
 • 232
 • 0

MS Excel - Bài 3: Làm việc với Workbook pptx

MS Excel - Bài 3: Làm việc với Workbook pptx
... • Trong hộp Save as Type, chọn Excel 9 7-2 003 Workbook Mở Workbook Để mở workbook có sẵn: • Kích Microsoft Office Button • Kích Open • Duyệt qua workbook • Chọn workbook bạn cần mở • Kích Open ... phiên trước Excel Hãy nhớ phiên cũ Excel không mở worksheet Excel 2007 bạn lưu định dạng Excel 9 7-2 003 Để sử dụng tính Save As: • Kích Microsoft Office Button • Kích Save As • Nhập tên cho Workbook ... Lưu Workbook Khi bạn lưu workbook, bạn có lựa chọn là: Save Save As Để lưu tài liệu: • Kích Microsoft Office Button • Kích Save Save As Bạn sử dụng tính Save As bạn cần lưu workbook dạng...
 • 6
 • 101
 • 0

MOS powerpoint bài 3 làm việc với các biểu đồ (charts) bảng (tables)

MOS powerpoint bài 3 làm việc với các biểu đồ (charts) và bảng (tables)
... tiêu đề – Trên slide 3, thêm legend biểu đồ Sau đó, thêm bảng liệu với phím legend biểu đồ, loại bỏ legend có – Trên slide 3, thêm trục mặc định theo chiều dọc vào biểu đồ, sau thêm Temperature ... Microsoft® PowerPoint 2010 Core Skills Mục tiêu • tạo biểu đồ • thao tác yếu tố biểu đồ • tạo bảng • định dạng nâng cao bảng © IIG Vietnam Microsoft® PowerPoint 2010 Core Skills Sử dụng biểu đồ • Thể ... Design, nhấp vào Edit Data; – click chuột phải vào biểu đồ click Edit Data • Để chọn liệu: – kích vào biểu đồ, sau Chart Tools, tab Design, nhấp vào Select Data © IIG Vietnam Microsoft® PowerPoint...
 • 24
 • 468
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: bài 3 làm việc với các hệ thống lưu trữbài 3 làm việc với cửa sổbài tập số 3 làm việc với hình vẽ và bảng biểu 3 tiếtbài tập số 3 làm việc với hình vẽ và bảng biểu 3 tiết tiếpbài tập số 3 làm việc với hình vẽ và bảng biểubài tập số 3 làm việc với hình vẽ và bảng biểu tiếpbài 3 làm quen với bản đồbài 9 làm việc với dãy số tiết 2giáo án bài 9 làm việc với dãy sốbài tập bài 9 làm việc với dãy sốbài tập làm việc với dãy sốbài 9 làm việc với dãy sốtin học 8 bài 9 làm việc với dãy sốbài tập làm việc với dãy số tin 8bài 9 làm việc với bảng trong văn bảnchiến lược gây hứng thú cho học sinh thcs môn toánPHÁT TRIỂN KINH TẾ TƯ NHÂNbao cao nguyen ly bao quan thuc phambao cao phu gia thuc phamTuần 15 giáo án lớp 4 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhBài giảng robot công nghiệpHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 2) DANH GIA HIEN TRANG CONG TRINHbài giảng Quản trị công nghệbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMVẤN đề bảo vệ tốt NHẤT QUYỀN và lợi ÍCH của KHÁCH HÀNG KHI HÀNH NGHỀ LUẬT sưGIẢI CHI TIẾT CÁC BÀI TẬP LẠ VÀ KHÓ TRONG ĐỀ THI THPT QG MÔN VẬT LÍBài 12. Phân bón hoá họcHai đường thẳng vuông gócBài 8. Biết ơn thương binh, liệt sĩTuần 4. Nghe-kể: Dại gì mà đổi. Điền vào giấy tờ in sẵnTuần 6. Ôn chữ hoa: D, ĐTuần 5. Người lính dũng cảmTuần 4. Ông ngoạiBài 48. Quả