Lý thuyết hóa cô đọng

THUYẾT HÓA ĐỌNG

LÝ THUYẾT HÓA CÔ ĐỌNG
... có số oxi hóa hợp chất l{ X l có electron hóa trị (không thể có electron hóa trị X kim loại oxit cao phải có số oxi hóa +5 Câu 233: A sai: tự oxi hóa khử a a o a sai: thể tính oxi hóa: D sai: ... lượng hư hai chất hữu có : A Công thức tổng quát B Công thức đơn giản C Công thức phân tử D Công thức cấu tạo GSTT GROUP | 18 Câu 214 Chất trực tiếp tạo sản phẩm có công thức phân tử A Etyl clorua ... s p D Hóa trị hợp chất X với Clo 1+ Câu 58 v{ phân biệt A T{n đóm đỏ B Dung dịch KI C D g Câu 59 ó phương trình hóa học sau: e u u e Phương trình n{o đ}y biểu thị oxi hóa cho phản ứng hóa học...
 • 41
 • 2,243
 • 17

thuyết hóa đọng

Lý thuyết hóa cô đọng
... ượng hư hai chất hữu có : A Công thức tổng quát B Công thức đơn giản C Công thức phân tử D Công thức cấu tạo GSTT GROUP | 17 Câu 214 Chất trực tiếp tạo sản phẩm có công thức phân tử A Etyl clorua ... nguyên tố hiđro C chất có công thức cấu tạo GSTT GROUP | D Các thông tin từ công thức nguyên suy từ công thức cấu tạo Câu 67 Tách riêng benzen từ hỗn hợp với phenol cần hóa chất nào? Hãy chọn phương ... s p D Hóa trị hợp chất X với Clo 1+ Câu 58 v{ phân biệt A T{n đóm đỏ B Dung dịch KI C D g Câu 59 ó phương trình hóa học sau: e u u e Phương trình n{o đ}y biểu thị oxi hóa cho phản ứng hóa học...
 • 25
 • 1,316
 • 149

TỔNG HỢP 100 CÂU THUYẾT HÓA ĐÁP ÁN( luyện thi đại học )

TỔNG HỢP 100 CÂU LÝ THUYẾT HÓA CÓ ĐÁP ÁN( luyện thi đại học )
... Co 2+ (kh ) (oxi hóa) Zn + Co2+ → (oxi hóa) (kh ) ⇒ Zn2+ + Co Zn 2+ Co Zn Ni 2+ ; Ni Co 2+ Co (kh ) (oxi hóa) (oxi hóa) (kh ) ⇒ ; (Phản ứng xảy theo chiều tạo chất oxi hóa khử yếu hơn) Câu 27: ... CO (k) + Cl2 (k) ∆H = +113 kJ (thu nhiệt) B CO (k) + H2O (k) ⇄ CO2 (k) + H2 (k) ∆H = –41,8 kJ (tỏa nhiệt) C 2SO3 (k) ⇄ 2SO2 (k) + O2 (k) ∆H = +192 kJ (thu nhiệt) D 4HCl(k) + O2(k) ⇄ 2H2O(k) +2Cl2 ... CO2 (T) NH4Cl + NaAlO2 + H2O → NH3 + Al(OH)3 + NaCl Phản ứng thuộc loại phản ứng axit - bazơ ? A (X) (Z) C (X) (Y) B (Y) (T) D (X), (Y), (Z) (T) 44.Chọn D A H2O + H2O ⇄ OH- + H3O+ (a) (b) B NH3...
 • 18
 • 540
 • 0

thuyết hóa thí nghiệm

Lý thuyết hóa có thí nghiệm
... tripeptit chứa Gly (6) Cho HNO3 đặc vào ống nghiệm chứa anbumin thấy tạo dung dịch màu tím nhận xét A B C D Câu 14: Cho TN tính tan HCl hình vẽ,Trong bình ban đầu chứa khí HCl, nước nhỏ ... O2 → 2SO3 D.Na2SO3 + Br2 + H2O → Na2SO4 + 2HBr Câu 32:Cho hình vẽ thí nghiệm dùng để phân tích hợp chất hữu Hãy cho biết thí nghiệm bên dùng để xác định nguyên tố Hợp chất hữu Bông CuSO4(khan ... eczema, bệnh ngứa D Thiếc dùng để phủ lên bề mặt sắt để chống gỉ Câu 29:Cho thí nghiệm hình vẽ sau: S Phản ứng xảy ống nghiệm là: A.Zn + 2HCl → ZnCl2 + H2 B.H2 + S → H2S C.H2S + Pb(NO3)2 → PbS↓...
 • 5
 • 110
 • 0

sở thuyết Hóa học PHẦN I: NHIỆT ĐỘNG HOÁ HỌC pot

Cơ sở lý thuyết Hóa học PHẦN I: NHIỆT ĐỘNG HOÁ HỌC pot
... Cân pha I Một số khái niệm Pha ( ) l phần đồng thể hệ có thnh phần, tính chất học , tính chất hoá học giống điểm phần đồng thể v có bề mặt phân chia với phần khác hệ - Pha gồm chất gọi l pha ... dung dịch tởng) - Định nghĩa nhiệt ho tan chất: L lợng nhiệt toả hay thu vo ho tan mol chất vo lợng dung môi đủ lớn nhiệt độ v P xác định Vídụ: Khi ho tan mol CaCl2 vo H2O thoát nhiệt lợng ... khắp thể tích dung môi +Quá trình tơng tác phân tử dung môi với phần tử chất tan => tạo thnh dung dịch (hợp chất hoá học) Hợp chất hoá học tạo thnh gọi l hợp chất sonvat, dung môi l nớc gọi l hợp...
 • 78
 • 1,102
 • 13

Bài giảng môn sở thuyết hoá học - Chương 2 - Nguyên II của nhiệt động học chiều và giới hạn tự diễn biến của quá trình pptx

Bài giảng môn cơ sở lý thuyết hoá học - Chương 2 - Nguyên lý II của nhiệt động học chiều và giới hạn tự diễn biến của quá trình pptx
... T2 T1 Sp II Nguyên III nhiệt động học Nhận xét: dạng tinh thể ho n hảo chất nguyên chất OK ứng với trạng thái vĩ mô có trạng thái vi mô ==> OK Nguyên III (tiên đề Nernst) Entropi chất nguyên ... cô lập, trình tự diễn biến theo chiều tăng xác suất nhiệt động - 4 .Biến thiên entropi số trình a Biến thiên entropi trình biến đổi trạng thái chất nguyên chất Trong suốt trình n y T=const ... SO2(k) + 1 /2 O2(k) > SO3(k) có n ==> S S C(gr) + O2(k) > CO2(k) có n ằ   `  ` !  III H m nhiệt động Tiêu chuẩn để xét chiều trình - Hệ cô lập: S > tiêu chuẩn tự diễn...
 • 11
 • 389
 • 0

Bài giảng môn sở thuyết hoá học - phần 1 - Nhiệt động học pptx

Bài giảng môn cơ sở lý thuyết hoá học - phần 1 - Nhiệt động học pptx
... s khớ t ng, tựy theo ủn v c a P v V m cú gớa tr khỏc nhau: - N u P (atm), V(dm3=l) - N u P (Pa=N/m2), V(m3) R = 0,082 atm.l.K -1 .mol1 R = 8, 314 J.K -1 .mol -1 1atm = 1, 013 10 5 Pa= 1, 013 10 5N/m2= ... pdV = P(V V1 ) U = U2-U1 = W + Q U2 - U1 = Qp-P(V2-V1) hay Qp = (U2+PV2) (U1+PV1) Nguy n Ng c Th nh, i h c Bỏch khoa H N i Email: ngocthinhbk@yahoo.com ăĐ Bi gi ng mụn C s thuy t Húa h ... cỏc ch t (kJ.mol -1 ) nh sau: C2H4(k): +52,30 C2H6(k): -8 4,68 Gi i: Ta cú: H 298 0 = H 298, s (C2H6(k)) - [ H 298, s (C2H4(k)) + H 298, s (H2(k))] =-8 4,6 8-5 2,3 0-0 = -1 36,98kJ.mol -1 2 H qu : Hi...
 • 11
 • 187
 • 0

sở thuyết trong tự động hóa thực chất để cấu thành GDP theo quy trình công nghiệp hóa p10 ppt

Cơ sở lý thuyết trong tự động hóa thực chất để cấu thành GDP theo quy trình công nghiệp hóa p10 ppt
... để tiến hành tự động hoá hoàn toàn trình sản xuất Chơng trình đợc chạy thành công môi trờng Step7Micro/Win32 module mở rộng Qua thấy đợc giá trị to lớn ý nghĩa việc ứng dụng tự động hóa vào trình ... Mặt tích cực: - Đề tài nêu đợc trình hình thành phát triển Công ty kính Đáp Cầu việc áp dụng tự động hoá dây chuyền sản xuất kính Vai trò tự động hoá xí nghiệp công nghiệp ứng dụng nớc ta nay, từ ... Nội - 89 - Khoa - Điện Đồ án tốt nghiệp Nguyễn Trọng Hùng - Điện 45A Mặt nhận thức Qua trình nghiên cứu, tìm hiểu tài liệu để thực đề tài hiểu biết phát triển công nghệ tự động hoá việc áp...
 • 9
 • 172
 • 0

sở thuyết trong tự động hóa thực chất để cấu thành GDP theo quy trình công nghiệp hóa p9 ppt

Cơ sở lý thuyết trong tự động hóa thực chất để cấu thành GDP theo quy trình công nghiệp hóa p9 ppt
... 3.5.2 Viết chơng trình điều khiển cho dây chuyền kính kéo ngang Để thuận tiện cho việc viết chơng trình điều khiển sử dụng ký hiệu cho phần tử phân công tín hiệu vào / Bảng 3.8: Phân công tín hiệu ... Nội - 75 - Khoa - Điện Đồ án tốt nghiệp Nguyễn Trọng Hùng - Điện 45A Phân công tín hiệu vào Kí hiệu Địa Phần tử Start I 0.0 Nút khởi động dây chuyền SX kính Stop I 0.0 Nút dừng trình điều khiển ... - Hà Nội - 76 - Khoa - Điện Đồ án tốt nghiệp Nguyễn Trọng Hùng - Điện 45A Trờng ĐHNNI - Hà Nội - 77 - Khoa - Điện Đồ án tốt nghiệp Nguyễn Trọng Hùng - Điện 45A Chơng trình dịch sang dạng...
 • 9
 • 155
 • 0

sở thuyết trong tự động hóa thực chất để cấu thành GDP theo quy trình công nghiệp hóa p8 ppsx

Cơ sở lý thuyết trong tự động hóa thực chất để cấu thành GDP theo quy trình công nghiệp hóa p8 ppsx
... Nội - 65 - Khoa - Điện Đồ án tốt nghiệp Nguyễn Trọng Hùng - Điện 45A chất lỏng qua nối, đợc nối với công tắc hành trình có tiếp điểm thờng mở tiếp điểm thờng đóng để biến đổi thành tín hiệu ... Cds Nguyên hoạt động Dựa nguyên hoạt động tế bào quang điện Quang điện trở hoạt động theo hiệu ứng quang nội, giả sử có bán dẫn phẳng tích V đợc Trờng ĐHNNI - Hà Nội - 67 - Khoa - Điện ... Tại tín hiệu đợc đọc xử để điều khiển tác động lên cấu chấp hành Sơ đồ mạch nguyên cảm biến quang điện +9VDC 220k 10k C828 C828 Cds Hình 3.25: Sơ đồ mạch nguyên cảm biến quang Chọn linh...
 • 9
 • 140
 • 0

sở thuyết trong tự động hóa thực chất để cấu thành GDP theo quy trình công nghiệp hóa p7 pdf

Cơ sở lý thuyết trong tự động hóa thực chất để cấu thành GDP theo quy trình công nghiệp hóa p7 pdf
... cảm biến RTD Định cấu hình cho EM231: Để định cấu hình cho module EM231 RTD sử dụng công tắc DIP, công tắc (SW1SW3) dùng để xác định độ lớn tín hiệu đầu vào Analog Nên nạp điện theo chu kỳ cho ... không điện cần đo thành đại lợng điện tỷ lệ với Bất kỳ cảm biến có tín hiệu vào hàm liên tục có tín hiệu vào X, Y = F(x) Trong thực tế để có đợc đặc tính ngời ta phải làm thực nghiện để tìm quan hệ ... biến động nhỏ đại lợng đo - Đặc tính động cảm biến: Khi đại lợng đo tác động vào cảm biến thờng xuất độ Quá trình nhanh hay chậm phụ thuộc vào loại cảm biến Đặc tính độ tác động nhanh, độ tác động...
 • 9
 • 165
 • 0

sở thuyết trong tự động hóa thực chất để cấu thành GDP theo quy trình công nghiệp hóa p6 pdf

Cơ sở lý thuyết trong tự động hóa thực chất để cấu thành GDP theo quy trình công nghiệp hóa p6 pdf
... thuộc kiểu non - volatile nhng đọc/ghi đợc chúng đợc truy cập theo bit, byte, từ đơn từ kép Thực chơng trình PLC thực chơng trình theo chu trình lặp vòng lặp vòng quét (Scan cycle) Mỗi vòng quét đợc ... thoả mãn chơng trình Trong thời gian thực vòng quét có tín hiệu báo ngắt chơng trình dừng lại để thực xử ngắt, tín hiệu báo ngắt thực giai đoạn Tại thời điểm thực lệnh vào/ra Thông thờng lệnh ... trình vào CPU việc Download chơng trình Cách Download chơng trình Nếu thiết lập thành công liên kết PC PLC ta Download chơng trình tới PLC * Chú ý: Khi Download chơng trình tới PLC nội dung đợc ghi...
 • 9
 • 149
 • 0

sở thuyết trong tự động hóa thực chất để cấu thành GDP theo quy trình công nghiệp hóa p5 pptx

Cơ sở lý thuyết trong tự động hóa thực chất để cấu thành GDP theo quy trình công nghiệp hóa p5 pptx
... Project Các thành phần Project Một Project bao gồm thành phần sau: - Program Block : Bao gồm mã hóa thực đợc lời thích Mã hóa thực đợc bao gồm chơng trình hay ngắt chơng trình hóa đợc tải ... trình viết theo dạng STL đợc chuyển sang dạng LAD Trong trình lập trình điều khiển viết theo phơng pháp LAD chuyển sang STL lệnh STL có chức tơng ứng nh tiếp điểm, cuộn dây hộp dây dùng LAD Để ... ngữ viết chơng trình Để kết thúc ta nhấn nút ENTER kích vào nút OK để xác nhận lựa chọn Hình 3.4: Lựa chọn cấu hình lập trình Trờng ĐHNNI - Hà Nội - 42 - Khoa - Điện Đồ án tốt nghiệp Nguyễn...
 • 9
 • 133
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: li thuyet hoa co dongly thuyet phan dao dong dieu hoa co dap anly thuyet ve dao dong dieu hoa co dap anbài giảng cơ sở lý thuyết hóa họclý thuyết hóa hữu cơlý thuyết hóa hữu cơ đại cươnglý thuyết hóa học vô cơlý thuyết hóa học hữu cơcơ sở lý thuyết hóa học phân tíchbài giảng môn cơ sở lý thuyết hóa họctrắc nghiệm lý thuyết hóa học 12 có đáp ánlý thuyết hóa vô cơ tổng hợplý thuyết hóa 12 vô cơlý thuyết hóa học vô cơ 12lý thuyết hóa vô cơ lớp 11chiến lược gây hứng thú cho học sinh thcs môn toánPHÁT TRIỂN KINH TẾ TƯ NHÂNĐề án quản trị kinh doanh Thực trạng và giải pháp cho ngành dệt may Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầuCọc chịu tải trọng dọc trục Plaxis 2DDE THI VAO 10 MON TOAN HA NOI TU 2006 DEN 2017HU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 2) DANH GIA HIEN TRANG CONG TRINHHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 1) TONG QUANbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMSách Tiếng Trung 1Thực trạng các tranh chấp hợp đồng tín dụng và kiến nghị giải pháp hạn chế tranh chấpVẤN đề bảo vệ tốt NHẤT QUYỀN và lợi ÍCH của KHÁCH HÀNG KHI HÀNH NGHỀ LUẬT sưbài tập Vat ly nguyen tuThuyet dong hoc phan tu chat khiHai đường thẳng vuông gócKẾ HOẠCH HỘI THI GV DẠY GIỎI CẤP TRƯỜNG 2017-2018Bài 8. Biết ơn thương binh, liệt sĩTuần 4. Nghe-kể: Dại gì mà đổi. Điền vào giấy tờ in sẵnTuần 5. Người lính dũng cảmTuần 4. Ông ngoại