De thi minh hoa TN tieng anh 2015

đề thi minh họa môn tiếng anh THPT năm 2017

đề thi minh họa môn tiếng anh THPT năm 2017
... often seen as something that comes naturally, and a bad memory as something that cannot be changed, but actually (31) is a lot that you can to improve your memory We all remember the things we are ... of a popular energy drink is Red Bull The company that puts out this beverage has stated in interviews that Red Bull is not a thirst quencher Nor is it meant to be a fluid replacement drink for ... though For one thing, there is not enough evidence to show that all of the vitamins added to energy drinks actually raise a person's energy level Another problem is that there are so many things in...
 • 5
 • 605
 • 1

PHÂN TÍCH VÀ LỜI GIẢI CHI TIẾT ĐỀ THI MINH HỌA MÔN TIẾNG ANH 2017

PHÂN TÍCH VÀ LỜI GIẢI CHI TIẾT ĐỀ THI MINH HỌA MÔN TIẾNG ANH 2017
... Giáo viên : Nguyễn Thanh Hương TÀI LIỆU THI THPT QUỐC GIA 2017 MÔN TIẾNG ANH PHÂN TÍCH VÀ ĐÁP ÁN CHI TIẾT câu ngữ âm: Tìm từ có cách phát âm khác từ lại: Dễ ... cô bị trượt kì thi PEN 2017 Cô Hương Fiona –Thầy Phan Huy Phúc để chinh phục kì thi THPT Quốc Gia 2017 Giáo viên : Nguyễn Thanh Hương TÀI LIỆU THI THPT QUỐC GIA 2017 MÔN TIẾNG ANH Phỏng đoán ... gặp PEN 2017 Cô Hương Fiona –Thầy Phan Huy Phúc để chinh phục kì thi THPT Quốc Gia 2017 Giáo viên : Nguyễn Thanh Hương Q17: D impolite: lịch TÀI LIỆU THI THPT QUỐC GIA 2017 MÔN TIẾNG ANH Nghĩa:...
 • 8
 • 793
 • 6

đề minh họa môn tiếng anh 2015

đề minh họa môn tiếng anh 2015
... ……………………………………………… - THE END - BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐÁP ÁN-THANG ĐIỂM ĐỀ THI MINH HỌA - KỲ THI THPT QUỐC GIA NĂM 2015 Môn: Tiếng Anh PHẦN TRẮC NGHIỆM (8 điểm) Câu số Đáp án Câu số Đáp án Câu số Đáp ... (1,5 điểm) Mô tả tiêu chí đánh giá Điểm tối đa Bố cục 0,40 o Câu đề dẫn chủ đề mạch lạc o Bố cục hợp lí rõ ràng phù hợp yêu cầu đề o Bố cục uyển chuyển từ mở đến kết luận Phát triển ý 0,25 o Phát...
 • 9
 • 368
 • 2

Bộ Đề thi thử đại học Tiếng Anh 2015 Có đáp án

Bộ Đề thi thử đại học Tiếng Anh 2015 Có đáp án
... ******************************************************************* ĐỀ LUYỆN THI ĐẠI HỌC MÔN THI: TIẾNG ANH; Khối D Thời gian làm bài: 90 phút (Đề thi gồm 06 trang) ĐỀ THI GỒM 80 CÂU (TỪ QUESTION ĐẾN QUESTION 80) Mã đề thi: 135 Mark the letter ... 77 D 78 C 79 A 80 B BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ THI ĐẠI HỌC NĂM 2014 * ĐỀ CHÍNH THỨC * Môn thi : Tiếng Anh , khối MÃ A1- D 103 Thời gian làm : 90 phút, không kể thời gian giao đề I Phonetics: A/ ... danger -HẾT BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ THI ĐẠI HỌC NĂM 2014 * ĐỀ CHÍNH THỨC * Môn thi : Tiếng Anh , khối MÃ A1- D 105 Thời gian làm : 90 phút, không kể thời gian giao đề Choose the word...
 • 162
 • 7,434
 • 24

Cấu trúc đề thi đại học môn tiếng anh 2015 khối D

Cấu trúc đề thi đại học môn tiếng anh 2015 khối D
... inferred from the passage that John Adams was: A The first president of the United States B The second president of the United States C The third president of the United States D The fourth president ... checked B is checked C were checked D be checked Question 72: How very lucky you were! You in the crowd A could get lost B could have got lost C could have lost D didn’t lose Question 73: _ daily ... 13: A associated B worked C appropriated D related Question 14: A ability B knowledge C performance D behavior Question 15: A foundations B ways C grounds D basics Question 16: A condition B request...
 • 14
 • 533
 • 1

TUYỂN tập đề THI đại học môn TIẾNG ANH 2015 (có lời giải)

TUYỂN tập đề THI đại học môn TIẾNG ANH 2015 (có lời giải)
... Hết Trang 1/3 - Mã đề thi 130 ĐỀ KỲ THI TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG Môn thi: TIẾNG ANH - Hệ năm Thời gian làm bài: 60 phút; 50 câu trắc nghiệm (đề thi có 03 trang) Mã đề thi 130 Xác định từ/cụm ... - HẾT -BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ CHÍNH THỨC (Đề thi có 04 trang) ĐỀ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG Môn thi: TIẾNG ANH, khối D Thời gian làm bài: 90 phút PHẦN CHUNG CHO ... - HẾT -1/4 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ CHÍNH THỨC (Đề thi có 04 trang) ĐỀ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG Môn thi: TIẾNG ANH, khối D Thời gian làm bài: 90 phút PHẦN CHUNG CHO...
 • 51
 • 480
 • 1

50 đề thi thử THPT môn Tiếng Anh 2015 Có lời giải chi tiết Bản Word

50 đề thi thử THPT môn Tiếng Anh 2015 Có lời giải chi tiết Bản Word
... and don't worry about any thing " Tet" holiday is always in Vietnamese's heart Mình 50 đề thi thử THPT môn Tiếng Anh từ trường chuyên 2015 Tất file Word giải chi tiết câu Để đặt mua bạn liên ... mang; achieved: đạt; reproduced: sản xuất lại 62 Đáp án C Từ thirteen trọng âm rơi vào âm tiết thứ hai,các từ lại trọng âm rơi vào âm tiết thứ 63 Đáp án B Từ answer trọng âm rơi vào âm tiết ... rơi vào âm tiết thứ ,các từ lại trọng âm rơi vào âm tiết thứ hai 64 Đáp án C Từ paragraph trọng âm rơi vào âm tiết thứ ,các từ lại trọng âm rơi vào âm tiết thứ hai Writing: Part 1: 1:...
 • 10
 • 527
 • 19

ĐỀ THI ĐÁP ÁN TN TIẾNG ANH (2010 2011)

ĐỀ THI  ĐÁP ÁN TN TIẾNG ANH (2010 2011)
... guide What you think I should do?" Leonie:" " A Yes, a tour guide is a good job! B I don't agree with you C I think you should practise spoken English D Shall we have a package tour this summer? ... Asian Games were in Vietnam from 5th to 13th December 2003 A conducted B taken C held D carried Question 17: Sales were poor last month; , there has been an increase this month A otherwise ... it The ‘OK’ sign (thumb and index finger forming a circle) means ‘everything is good’ in the West, but in China it means nothing or zero In Japan, it means money, and in the Middle East, it is...
 • 3
 • 65
 • 0

ĐỀ THI ĐÁP ÁN TN TIẾNG ANH 2 (2010 2011)

ĐỀ THI  ĐÁP ÁN TN TIẾNG ANH 2 (2010 2011)
... The 22 nd Southeast Asian Games were in Vietnam from 5th to 13th December 20 03 A conducted B taken C held D carried Question 17: Sales were poor last month; , there has been an increase this ... A impression B expression C idea D belief Question 22 :A new study group has been set _ by the government A away B.out C.up D down Question 23 : Each of us must take for our own actions A.probability ... possibility D responsibility Question 24 : This machine is easy to install and cheap to operate A compare B comparatively C comparative D comparision Question 25 : He is very because he is...
 • 3
 • 66
 • 0

Đề thi thử THPTQG môn Tiếng Anh 2015 Sở GD Hậu Giang

Đề thi thử THPTQG môn Tiếng Anh 2015 Sở GD Hậu Giang
... country are suffering water after the unusually dry summer A shortage B absence C supply D thirst Question 10: want to get a job have to have certain qualifications and experience A Those ... fill in the blank with the following exchange Teacher: "John, you've written a much better essay this time." John: " " A Thank you It's really encouraging B You're welcome C Writing? Why? ... B, C, or D on your answer sheet to show the underlined part that needs correction Question 25: I think she will be suitable for the work because she has been working like a teacher A B C D for...
 • 8
 • 380
 • 4

De thi minh hoa mon lich su 2015 cua bo giao duc

De thi minh hoa mon lich su 2015 cua bo giao duc
... Hanhtrangvaodaihoc.com BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐÁP ÁN - THANG ĐIỂM ĐỀ THI MINH HỌA - KỲ THI THPT QUỐC GIA NĂM 2015 Môn: Lịch sử Câu hỏi Nội dung Điểm Câu Nêu chất biểu chủ yếu xu toàn cầu ... (Thông hiểu: 2,0 điểm) - Giặc ngoại xâm nội phản: quân Pháp quân Nhật, có khoảng 20 vạn quân Trung Hoa Dân Quốc tay sai (Việt Quốc, Việt Cách) kéo vào Việt Nam (Bắc Vĩ tuyến 16) Quân Anh kéo vào ... đặc biệt tiến hành quân đội Sài Gòn; chiến lược Chiến tranh cục tiến hành quân đội Mĩ, quân Đồng minh Mĩ quân đội Sài Gòn 0,50 - Về quy mô biện pháp: khác với chiến lược Chiến tranh đặc biệt, chiến...
 • 5
 • 32
 • 0

Giải chi tiết đề thi minh họa THPT quốc gia 2015

Giải chi tiết đề thi minh họa THPT quốc gia 2015
... tổng khối lượng tính Y C2H3CHO với 10,3 gam M Đề lại sai chỗ Cái dễ hiểu đề tự nghĩ dễ nhầm lẫn, đánh giá cao đề cóp nhặt đề thi khác Đáp án D với đề 10,3 gam hỗn hợp Câu 17: Trong dung dịch, ... A cho NO2 vào theo chi u NO2 chi u nghịch Câu B giảm áp suất theo chi u tăng áp suất tức chi u thuận, số mol tăng nên M giảm nên tỷ khối với H2 giảm Câu C tăng nhiệt độ theo chi u giảm nhiệt độ, ... Hỗn hợp M gồm Al, Al2O3, Fe3O4, CuO, Fe Cu, oxi chi m 20,4255% khối lượng hỗn hợp Cho 6,72 lít khí CO (đktc) qua 35,25 gam M nung nóng, sau thời gian thu hỗn hợp rắn N hỗn hợp khí X có tỉ khối...
 • 20
 • 310
 • 1

Đề thi minh hoạ kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông môn quốc gia 2015 môn tiếng anh

Đề thi minh hoạ kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông môn quốc gia 2015 môn tiếng anh
... ……………………………………………… - THE END - BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐÁP ÁN-THANG ĐIỂM ĐỀ THI MINH HỌA - KỲ THI THPT QUỐC GIA NĂM 2015 Môn: Tiếng Anh PHẦN TRẮC NGHIỆM (8 điểm) Câu số Đáp án Câu số Đáp án Câu số Đáp ... locked myself out of my house twice A being considerate of things B remembering to right things C forgetful of one’s past D often forgetting things Question 27: Many young children are spending large ... (1,5 điểm) Mô tả tiêu chí đánh giá Điểm tối đa Bố cục 0,40 o Câu đề dẫn chủ đề mạch lạc o Bố cục hợp lí rõ ràng phù hợp yêu cầu đề o Bố cục uyển chuyển từ mở đến kết luận Phát triển ý 0,25 o Phát...
 • 9
 • 170
 • 0

Đề thi minh họa và đáp án kỳ thi THPT Quốc gia môn Tiếng Anh

Đề thi minh họa và đáp án kỳ thi THPT Quốc gia môn Tiếng Anh
... THE END BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐÁP ÁN- THANG ĐIỂM ĐỀ THI MINH HỌA - KỲ THI THPT QUỐC GIA NĂM 2015 Môn: Tiếng Anh PHẦN TRẮC NGHIỆM (8 điểm) Câu số Đáp án Câu số Đáp án Câu số Đáp án A 23 A 45 B D ... locked myself out of my house twice A being considerate of things B remembering to right things C forgetful of one’s past D often forgetting things Question 27: Many young children are spending large ... you can ring this number Hoặc: Should any difficulty arise, you can ring this number Câu 69: The boy denied having broken/ breaking the vase of flowers II (1,5 điểm) Mô tả tiêu chí đánh giá Bố...
 • 11
 • 505
 • 0

ĐỀ THI MINH HỌA CỦA BỘ GD ĐT MÔN TIẾNG ANH CÓ ĐÁP ÁN

ĐỀ THI MINH HỌA CỦA BỘ GD ĐT MÔN TIẾNG ANH CÓ ĐÁP ÁN
... - THE END - BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐÁP ÁN- THANG ĐIỂM ĐỀ THI MINH HỌA - KỲ THI THPT QUỐC GIA NĂM 2015 Môn: Tiếng Anh PHẦN TRẮC NGHIỆM (8 điểm) Câu số Đáp án Câu số Đáp án Câu số Đáp án A 23 A 45 ... Bố cục 0,40 o Câu đề dẫn chủ đề mạch lạc o Bố cục hợp lí rõ ràng phù hợp yêu cầu đề o Bố cục uyển chuyển từ mở đến kết luận Phát triển ý 0,25 o Phát triển ý trình tự logic o dẫn chứng, ví ... you can ring this number Hoặc: Should any difficulty arise, you can ring this number Câu 69: The boy denied having broken/ breaking the vase of flowers II (1,5 điểm) Mô tả tiêu chí đánh giá Điểm...
 • 9
 • 280
 • 0

Xem thêm