Bài tập trắc nghiệm môn giáo dục công dân lớp 12 công dân với các quyền tự do cơ bản

Bài tập trắc nghiệm môn Giáo dục công dân lớp 12: Thực hiện pháp luật lười giải

Bài tập trắc nghiệm môn Giáo dục công dân lớp 12: Thực hiện pháp luật có lười giải
... Câu 20: Thực pháp luật là: A Không làm pháp luật cấm B Làm pháp luật qui định phải làm C Làm pháp luật không cấm D Cả phương án Câu 21: Thực pháp luật là: A Đưa pháp luật vào đời sống công dân B ... Hiến pháp Câu 30: Các hình thức thực pháp luật điểm giống nhau? A Công dân thực đắn quyền theo quy định Pluật B Công dân thực đầy đủ nghĩa vụ theo quy định Pluật C Công dân không làm điều pháp ... vi trái pháp luật C Người vi phạm pháp luật phải lỗi D dấu hiệu Câu 10: Quyền lao động công dân bắt đầu thực nào? A Phải người nhu cầu sử dụng lao động (thuê mướn) B Công dân phải...
 • 8
 • 2,077
 • 4

skkn giáo dục ý thức pháp luật cho học sinh THPT qua bài 6 chương trình GIÁO DỤC CÔNG DÂN 12 công dân với các quyền tự do bản. thpt vĩnh lộc

skkn giáo dục ý thức pháp luật cho học sinh THPT qua bài 6 chương trình GIÁO DỤC CÔNG DÂN 12 công dân với các quyền tự do cơ bản. thpt vĩnh lộc
... Hải- giáo viên THPT Vĩnh Lộc 24 Giáo dục ý thức pháp luật cho học sinh THPT qua 6- chương trình GDCD 12 Nguyễn Thanh Hải- giáo viên THPT Vĩnh Lộc 25 Giáo dục ý thức pháp luật cho học sinh THPT qua ... Hải- giáo viên THPT Vĩnh Lộc 29 Giáo dục ý thức pháp luật cho học sinh THPT qua 6- chương trình GDCD 12 Nguyễn Thanh Hải- giáo viên THPT Vĩnh Lộc 30 Giáo dục ý thức pháp luật cho học sinh THPT qua ... Hải- giáo viên THPT Vĩnh Lộc 34 Giáo dục ý thức pháp luật cho học sinh THPT qua 6- chương trình GDCD 12 Nguyễn Thanh Hải- giáo viên THPT Vĩnh Lộc 35 Giáo dục ý thức pháp luật cho học sinh THPT qua...
 • 43
 • 1,822
 • 1

skkn giáo dục ý thức pháp luật cho học sinh THPT qua bài 6 chương trình GDCD 12 công dân với các quyền tự do bản

skkn giáo dục ý thức pháp luật cho học sinh THPT qua bài 6 chương trình GDCD 12 công dân với các quyền tự do cơ bản
... Giáo dục ý thức pháp luật cho học sinh THPT qua 6- chương trình GDCD 12 Nguyễn Thanh Hải- giáo viên THPT Vĩnh Lộc 38 Giáo dục ý thức pháp luật cho học sinh THPT qua 6- chương trình GDCD 12 Nguyễn ... Giáo dục ý thức pháp luật cho học sinh THPT qua 6- chương trình GDCD 12 Nguyễn Thanh Hải- giáo viên THPT Vĩnh Lộc 43 Giáo dục ý thức pháp luật cho học sinh THPT qua 6- chương trình GDCD 12 Nguyễn ... viên THPT Vĩnh Lộc 29 Giáo dục ý thức pháp luật cho học sinh THPT qua 6- chương trình GDCD 12 Nguyễn Thanh Hải- giáo viên THPT Vĩnh Lộc 30 Giáo dục ý thức pháp luật cho học sinh THPT qua 6- chương...
 • 44
 • 92
 • 0

MỘT SỐ KINH NGHIỆM GIÚP NÂNG CAO Ý THỨC PHÁP LUẬT QUA BÀI 6 CHƯƠNG TRÌNH GDCD 12 CÔNG DÂN VỚI CÁC QUYỀN TỰ DO BẢN CHO HỌC SINH THPT

MỘT SỐ KINH NGHIỆM GIÚP NÂNG CAO Ý THỨC PHÁP LUẬT QUA BÀI 6 CHƯƠNG TRÌNH GDCD 12 CÔNG DÂN VỚI CÁC QUYỀN TỰ DO CƠ BẢN CHO HỌC SINH THPT
... phương pháp cao hơn, học sinh động Trong viết tơi xin trao đổi vài kinh nghiệm vấn đề giáo dục ý thức giáo dục pháp luật cho học sinh THPT qua - chương trình GDCD 12 Cơng dân với quyền tự bản .Với ... định ý thức pháp luật cho thân bước vào ngưỡng cửa đời 3.Nhiệm vụ nghiên cứu: - Nghiên cứu sở lý luận giáo dục ý thức pháp luật cho học sinhTHPT qua 6: Cơng dân với quyền tự nhằm cho học sinh ... 12a1,12a3,12a5 lớp có nhận thức cao hành vi, cách ứng xử với người khác nên nhận thức em vấn đề pháp luật, em có ý thức học Các em học sinh lớp 12a2,12a4,12a7, 12a6,12a8,12a9 ý thức học em khơng...
 • 60
 • 243
 • 0

Giáo dục công dân CÔNG dân với các QUYỀN tự DO bản

Giáo dục công dân CÔNG dân với các QUYỀN tự DO cơ bản
... pháp quyền xã hội chủ nghĩa Củng cố ï Em hiểu quyền tự cơng dân ? Theo em, vv ì quyền tự cơng dân cần phải quy định Hiến pháp ? (Gợi ư: Các quyền tự cơng dân quyền quy định mối quan hệ Nhà nước cơng ... bảo quyền tự cơng dân CD thực tốt quyền tự tơn trọng quyền tự người khác Sau giáo viên đặt câu hỏi Trách nhiệm NN CD việc bảo đảm thực quyền TD cơng dân a Trách nhiệm NN ? NN bảo đảm quyền tự cơng ... thực quyền tự cơng dân Về kĩ -Biết thực quyền tự than thể tinh thần cơng dân - Phân biệt hành vi thực hành vi xâm phạm quyền tự than thể tin thần cơng dân Về thái độ - Có ý thức bảo vệ quyền tự...
 • 13
 • 235
 • 0

Bài 6: Công dân với các quyền tự do bản

Bài 6: Công dân với các quyền tự do cơ bản
... đời sống nhân dân phận gặp nhiều khó khăn (nhất vùng kinh tế thuộc xã khó khăn theo danh mục Chính phủ quy định) Các dự án cha đợc triển khai đồng bộ, cha vào chiều sâu - Thành tựu: Đã kêu gọi ... Đang hoàn tất số hạng mục công trình có tầm đột phá: Thuỷ điện Na Hang, tuyến đờng vành đai thị xã nối với Vân Nam - Trung Quốc, tạo môi trờng thu hút nhà đầu t nớc đến với Tuyên Quang Có nhiều ... học nhà: - Về nhà tìm hiểu thành phần kinh tế Tuyên Quang - Nghiên cứu trớc nội dung phần II: Công dân với vấn đề trị - xã hội - Trả lời câu hỏi làm tập SGK Phần kiểm tra giáo án ban giám hiệu,...
 • 10
 • 965
 • 3

BÀI 6- CÔNG DÂN VỚI CÁC QUYỀN TỰ DO BẢN

BÀI 6- CÔNG DÂN VỚI CÁC QUYỀN TỰ DO CƠ BẢN
... đến quyền tự cơng dân ? (TIẾT 3) Nội dung học: Cơng dân với quyền tự : c Quyền bất khả xâm phạm chỗ cơng dân d Quyền đảm bảo an tồn, bí mật thư tín, điện thoại, điện tín 1.CÁC QUYỀN TỰ DO CƠ BẢN ... DO CƠ BẢN CỦA CƠNG DÂN c) Quyền bất khả xâm phạm chỗ cơng dân Chỗ CD bao gồm nơi nào? Tài sản riêng tài sản thuộc quyền sử dụng cơng dân Thế Quyền bất khả xâm phạm chổ CD? - Khơng tự ý vào chỗ ... SGK) (TRANG 58 SGK) TRẢ LỜIICÁC CÂU HỎII TRẢ LỜ CÁC CÂU HỎ Nhóm3: Nhóm3: NHỮNG AI CÓ QUYỀN KHÁM CHỖ NHỮNG AI CÓ QUYỀN KHÁM CHỖ Ở CỦA CÔNG DÂN TIẾN HÀNH Ở CỦA CÔNG DÂN??TIẾN HÀNH NHƯ THẾ NÀO NHƯ...
 • 28
 • 5,262
 • 31

Tài liệu bai 6- cong dan voi cac quyen tu do co ban

Tài liệu bai 6- cong dan voi cac quyen tu do co ban
... v Q c lp cp trung on v tng ng; Ngi ch huy n biờn phũng hi o, biờn gii - Ngi ch huy tu bay, tu bin tu bay, tu bin ó sõn bay bn cng Tho lun nhúm ( 4phỳt) ( mi bn mt nhúm) Ti phỏp lut li cho phộp ... Cõu3: Do cú chuyn hiu lm nờn Hi v Tun ó cói to ting v xụ xỏt nh Khi ú ó cú my ngi cựng thụn n xem v chia thnh hai phe c vcho hai bờn ễng trng cụng an xó bit chuyn ny nờn ó cho ngi n bt Hi v Tunv ... Khi b Cụng an huyn ụng Anh cho bit lý bt giam vỡ cú hnh vi bt gi ngi trỏi phỏp lut, Phm th Tuyt Lan, 36 tui, trỳ ti xó Uy N, huyn ụng Anh, thnh ph H Ni, mi sng s ri Bt tỡnh Lan ũa khúc Thtv giam...
 • 16
 • 656
 • 12

Giáo án Công Dân lớp 12: CÔNG DÂN VỚI CÁC QUYỀN TỰ DO BẢN(tiết 2) pdf

Giáo án Công Dân lớp 12: CÔNG DÂN VỚI CÁC QUYỀN TỰ DO CƠ BẢN(tiết 2) pdf
... đề, đàm Các quyền tự thoại, thuyết trình để dạy đơn vị công dân kiến thức b Quyền PL bảo hộ ? Theo em quyền có TM, SK, DD, NP ghi nhận hiến pháp không? ? Công dân quyền bảo * Thế quyền PL ... học quyền BKXP thân thể công dân Vậy tính mạng, sức khoẻ, danh dự, nhân phẩm công dân có pháp luật bảo hộ hay không? nội dung hôm Hoạt động giáo viên học Nội dung kiến thức cần đạt sinh Giáo ... bảo hộ về…Vậy công dân có phải tôn hộ TM, SK, DD, NP công trọng quyền người khác dân không? - Được ghi nhận điều 71 HP Không quan mà người 1992 (sđ) điều tiến hành TTHS mà công dân BLTTHS nói...
 • 5
 • 1,633
 • 6

Giáo án Công Dân lớp 12: CÔNG DÂN VỚI CÁC QUYỀN TỰ DO BẢN(tiết 3) docx

Giáo án Công Dân lớp 12: CÔNG DÂN VỚI CÁC QUYỀN TỰ DO CƠ BẢN(tiết 3) docx
... kết hợp với công dân thuyết trình tổ chức thảo luận nhóm từ c Quyền bất khả xâm phạm dẫn dắt học sinh đến nội dung kiến thức chỗ công dân ? Theo em chỗ công dân bao gồm chỗ nào? * Thế quyền BKXP ... khác + Chánh án, phó chánh án TAND, TAQS - Chỉ có nhũng người có thẩm cấp quyền trường hợp cần thiết + Thẩm phám giữ chức vụ chánh toà, phó kiêmt soát điện thoại, điện tín chánh án án phúc thẩm ... nghĩa quyền BKXP chỗ trung đoàn CD + Người huy tàu bay, tàu biển rời - Đảm bảo cuộ sống tự công sân bay bến cảng dân ? Cả hai trường hợp cần phải tuân - Cán bộ, công chức NN không lạm theo trình tự...
 • 6
 • 2,578
 • 11

Giáo án Công Dân lớp 12: CÔNG DÂN VỚI CÁC QUYỀN TỰ DO BẢN(tiết 4) potx

Giáo án Công Dân lớp 12: CÔNG DÂN VỚI CÁC QUYỀN TỰ DO CƠ BẢN(tiết 4) potx
... gián tiếp? + Đảm bảo quyền tự do, dân chủ, ? Là học sinh phổ thông em có quyền lực thực công thực quyền TD ngôn luận dân trường, lớp nào? + Là điều kiện để công dân tham ? Theo em đảm bảo quyền ... quyền thông tin, có e Quyền tự ngôn luận quyền hội họp, lập hội ,biểu - Quy định điều 69 HP 1992 (sđ) tình theo quy định pháp luật - Là quyền TD công ? Quyền tự ngôn luận dân quyền già công dân? ... ? Quyền TD ngôn luận có vai trò cực để công dân tham gia vào CD tham gia vào công công việc NN XH việc NN XH? - Hình thức ? Quyền tự ngôn luận + Trực tiếp quan, trường công dân thể học, tổ dân...
 • 5
 • 2,946
 • 6

Giáo án Công Dân lớp 12: CÔNG DÂN VỚI CÁC QUYỀN TỰ DO BẢN (tiết 1) potx

Giáo án Công Dân lớp 12: CÔNG DÂN VỚI CÁC QUYỀN TỰ DO CƠ BẢN (tiết 1) potx
... sáng tỏ nội dung Hoạt động giáo viên học sinh Nội dung kiến thức cần đạt Giáo viên sử dụng tình điểm a mục việc làm công an xã làm câu Các quyền tự hỏi đàm thoại công dân ? Theo em việc làm công ... công dân? - Quyền ghi nhận điều Như quyền BKXP thân thể 71 HP 1992 (sđ) không tự tiện bắt người Và hành vi - KN: không bị bắt, không tự tiện bắt người hành vi xâm phạm đến có định án, quyền tự ... đặc biệt nghiêm trọng + Chánh án, phó chánh án TAND, TAQS  Căn xác đáng cấp  Kiểm tra xác minh + Thẩm phám giữ chức vụ chánh toà, phó nguồn tin, xác định rõ chánh án án phúc thẩm TANDTC, Hội...
 • 5
 • 2,701
 • 15

giáo án công dân với các quyền tự do bản

giáo án công dân với các quyền tự do cơ bản
... Nhằm đảm bảo cho công dân – người có sống tự xã hội dân chủ, văn minh • Tránh hành vi tự tiện ai, hành vi lạm dụng quyền hạn quan cán bộ, công chức nhà nước thi hành công vụ Giáo án mơn GDCD lớp ... phạm quyền bất khả xâm phạm chỗ cơng dân, vì: • Chỉ có người có thẩm quyền theo quy định pháp luật thuộc tòa án, Viện kiểm sát, quan điều tra có quyềnkhams chỗ cơng dân Bố ơng A khơng có quyền ... phạm thân thể cơng dân Vi phạm quyền pháp luật bảo hộ tính mạng, sức khỏe Vi phạm quyền pháp luật bảo hộ danh dự, nhân phẩm Vi phạm quyền bất khả xâm phạm chỗ cơng dân Vi phạm quyền bảo đảm an...
 • 22
 • 617
 • 0

Bài giảng bài công dân với các quyền tự do bản GDCD 12 (2)

Bài giảng bài công dân với các quyền tự do cơ bản GDCD 12 (2)
... mạng, sức khỏe CD b Quyền pháp luật bảo hộ tính mạng, sức khỏe, danh dự nhân phẩm công dân * Nội dung quyền pháp luật bảo hộ tính mạng, sức khỏe, danh dự nhân phẩm công dân. Nội dung thứ nhất: ... vị phẩm công dân quy ề n xâm bảo vệ danh dự, nhân phẩm vừa trái đạo đức phạm đcế n danh d ự , công dân? vi phạm pháp luật, nhân phẩm phải bị xử lí theo người khác pháp luật Điều 121 , 122 Bộ luật ... người khác Tại nước ta danh dự, nhân phẩm công dân pháp luật bảo vệ? Đánh ghen b Quyền pháp luật bảo hộ tính mạng, sức khỏe, danh dự nhân phẩm công dân + Nội dung thứ hai : Không xâm phạm đến...
 • 15
 • 272
 • 0

Bài giảng bài công dân với các quyền tự do bản GDCD 12 (3)

Bài giảng bài công dân với các quyền tự do cơ bản GDCD 12 (3)
... 1 Định nghĩa: -Công dân quyền bảo đảm an toàn tính mạng, sức khỏe, bảo vệ danh dự nhân phẩm; không xâm phạm tới tính mạng, sức khỏe, danh dự nhân phẩm người khác 2 Nội dung: Quyền pháp luật ... phẩm Quyền pháp luật bảo hộ tính mạng, sức khỏe Quyền pháp luật bảo hộ danh dự nhân phẩm 2 Nội dung: + Nội dung thứ nhất: - Không xâm phạm tới tính mạng, sức khỏe, danh dự nhân phẩm công dân ... tích Câu hỏi: 1.Tại tính mạng, sức khoẻ công dân lại pháp luật bảo vệ? Theo em, tính mạng người bị đe do sống người nào? Nếu tính mạng nhiều người bị đe do xã hội nào? Có phát triển lành mạnh...
 • 12
 • 281
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: công dân với các quyền tự do cơ bản tiết 1công dân với các quyền tự do cơ bảncâu hỏi trắc nghiệm môn giáo dục công dân 11bài tập trắc nghiệm môn kinh tế công cộngcâu hỏi trắc nghiệm môn giáo dục công dân 12bài tập trắc nghiệm môn tài chính côngcâu hỏi trắc nghiệm môn giáo dục công dânbài tập tình huống môn giáo dục công dân 10bài tập trắc nghiệm môn địa chất công trìnhbài tập trắc nghiệm môn tổ chức công tác kế toánbai tap d cua mon giao duc cong dan lop 6 bai 12bai tap trac nghiem sach giao khoa vat li lop 10 nang caonhung cau hoi ve cong dan voi cac quyen tu do dan chubai tap trac nghiem mon duong loi dang cong san viet nambài tập trắc nghiệm môn công pháp quốc tếĐề thi học sinh giỏi môn Toán lớp 11(có đáp án)CATALOGLOGUE CỐP PHA FUVIbao cao nguyen ly bao quan thuc phambao cao phu gia thuc phamHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 4) HH SC GC KET CAU THEPhop dong xnk hang hoaSách Tiếng Trung 1Thực trạng các tranh chấp hợp đồng tín dụng và kiến nghị giải pháp hạn chế tranh chấpVẤN đề bảo vệ tốt NHẤT QUYỀN và lợi ÍCH của KHÁCH HÀNG KHI HÀNH NGHỀ LUẬT sưCHUYÊN ĐỀ THỂ TÍCH KHỐI CHÓPCƯGIẢI CHI TIẾT CÁC BÀI TẬP LẠ VÀ KHÓ TRONG ĐỀ THI THPT QG MÔN VẬT LÍĐỀ THI THỬ MÔN VẬT LÝbài tập trắc nghiệm mặt cầu, hình cầu và khối cầubài tập Vat ly nguyen tuBài 12. Phân bón hoá họcBài 10. Bài thơ về tiểu đội xe không kínhBài 10. Đồng chíKẾ HOẠCH HỘI THI GV DẠY GIỎI CẤP TRƯỜNG 2017-2018Tuần 15. MRVT: Các dân tộc. Luyện đặt câu có hình ảnh so sánhSKKN PP Graph trong dạy học Hóa học