thi online LTDH nang cao xac dinh ctpt ctct va goi ten este

Giáo án hóa học lớp 11 nâng cao - Bài 26 PHÂN LOẠI GỌI TÊN HỢP CHẤT HỮU CƠ docx

Giáo án hóa học lớp 11 nâng cao - Bài 26 PHÂN LOẠI VÀ GỌI TÊN HỢP CHẤT HỮU CƠ docx
... trưng phân tử hợp chất HS nghiên cứu hữu SGK rút nhận II xét tên thông thường danh pháp hợp chất hữu hợp chất hữu : Tên thông thường Đặt theo nguồn gốc tìm chất Đôi phần đuôi tên gọi loại chất ... Bảng phụ số đếm tên mạch cacbon  Bảng sơ đồ phân loại hợp chất hữu III - Tổ chức hoạt động dạy học Hoạt động Nội dung GV & HS Hoạt động I Phân loại hợp chất hữu GV hướng dẫn Phân loại HS nghiên ... cacbon cứu số đếm tên mạch cacbon theo IUPAC Tên phần Vận dụng gọi tên số mạch cacbon HS nghiên cứu Tên Tênphầnđịnhchức mạch SGK rút kết luận cách gọi tên hợp chất hữu theo tên thay H3C CH3 H3C...
 • 7
 • 2,697
 • 17

Phương pháp lặp năng lượng xác định tần số dạng dao dộng riêng của dầm liên tục

Phương pháp lặp năng lượng xác định tần số và dạng dao dộng riêng của dầm liên tục
... pháp lặp lợng xác định tần số dạng dao động riêng dầm liên tục 91 140 142 Luận văn Thạc sĩ kỹ thuật Phần mở đầu Tên đề tài Phơng pháp lặp lợng xác định tần số dạng dao động riêng dầm liên tục ... tợng đa thêm vào hệ liên kết, liên kết làm tăng độ cứng hệ, nên tần số dao động tìm đợc lớn tần số dao động thực tế hệ Phơng pháp lặp lợng xác định tần số dạng dao động riêng dầm liên tục 16 Luận ... [K] [M] 2.4 Xác định dạng dao động riêng Tơng ứng với tần số dao động riêng i (i = 1,2,3,,n) ta xác định đợc dạng dao động riêng i từ phơng trình (2-5) Việc xác định tần số dao động riêng có vai...
 • 150
 • 619
 • 9

Tài liệu BÁO CÁO " XÁC ĐỊNH LƯỢNG ĐẠM KALI BÓN THÍCH HỢP CHO LÚA XI23 TRONG VỤ XUÂN TẠI HUYỆN THẠCH HÀ, TỈNH HÀ TĨNH " docx

Tài liệu BÁO CÁO
... Phân đạm (N), phân kali có vai trò quan trọng để tăng suất v chất lợng lúa gạo Nghiên cứu xác định lợng kali bón cho lúa Q5 vụ mùa 2005 trại giống lúa Định Bình, huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa cho ... v kali bún thớch hp cho lỳa Xi23 v xuõn ti huyn Thch H, tnh H Tnh KếT LUậN Trên đất phù sa chua, nghèo chất hữu v nghèo dinh dỡng chuyên lúa huyện Thạch H, tỉnh H Tĩnh vụ xuân 2008 với lúa Xi23 ... phơng đặt VậT LIệU V PHƯƠNG PHáP NGHIÊN CứU Thí nghiệm đợc thực xã Thạch Vĩnh, huyện Thạch H, tỉnh H Tĩnh, với giống lúa Xi23 đợc trồng phổ biến địa phơng, vụ xuân 2008 chân đất chuyên lúa Đất thí...
 • 10
 • 280
 • 1

Tài liệu Báo cáo " Xác định thời vụ liều lượng phân đạm cho ngô lai tại vùng đồng bằng Viên Chăn " potx

Tài liệu Báo cáo
... cao suất v sản lợng ngô thời gian tới, cần lựa chọn v sử dụng giống ngô lai suất cao Cây ngô lai yêu cầu thời vụ chặt chẽ, cần vo tình hình cụ thể địa phơng để xác định thời vụ gieo trồng tốt Để ... suất cao với hai giống, nhận xét l thời điểm gieo thích hợp vụ thu đông Từ kết thí nghiệm thời vụ trồng trồng ngô đồng Viên Chăn cho thấy: vụ hè thu, thời vụ gieo tốt từ cuối tháng 20/4 đến tháng ... tố phân bón có vai trò quan trọng v định đến ton trình sinh trởng v suất ngô (Ngô Hữu Tình, 2003; Nguyễn Thế Hùng, 2002) Kết thu đợc từ thí nghiệm xác định thời vụ trồng v liều lợng phân đạm...
 • 6
 • 224
 • 0

BÁO CÁO " XÁC ĐỊNH MẬT ĐỘ TẦN SỐ CHO ĂN TRONG ƯƠNG CÁ LĂNG NHA (Mystus wyckioides) GIAI ĐOẠN TỪ 3 ĐẾN 30 NGÀY TUỔI " ppt

BÁO CÁO
... tố mật độ tần số cho ăn sau: NT Mật độ (con/L) 4 6 8 Tần số cho ăn (lần /ngày) 5 Thời điểm cho ăn: - Với tần số cho ăn lần /ngày: Cho ăn lúc giờ; 11 giờ; 15 19 - Với tần số cho ăn lần /ngày: ... tần số cho ăn tác động lớn đến tăng trưởng chiều dài Tần số cho ăn lần /ngày đem lại hiệu tăng trưởng chiều dài mật độ ương khác (mật độ ương 4; 6; con/L) Với mật độ ương con/L tần số cho ăn ... (%) NT Lần lặp lại NT TLPĐ trung bình 34 ,69 31 ,82 43, 48 36 ,66 a ± 3, 51 30 ,51 26,92 40,68 32 ,70 a ± 4,12 31 ,11 42,5 35 ,14 36 ,25 a ± 3, 33 37,78 33 ,33 34 ,69 35 ,27 a ± 1 ,31 28,57 29,17 30 , 23 29 ,32 ...
 • 8
 • 316
 • 0

BÁO CÁO " XÁC ĐỊNH TẦN SỐ TỶ LỆ CHO ĂN THÍCH HỢP TRÊN CÁ RÔ PHI VẰN (Oreochromis niloticus) " doc

BÁO CÁO
... nghiệm, giai cân tổng trọng lượng đếm để tính trọng lượng trung bình, tỷ lệ sống FCR Thí nghiệm Thí nghiệm thiết lập để xác định tỷ lệ cho ăn thích hợp phi vằn giống dựa vào tần số cho ăn thích ... bảng cho thấy tỷ lệ sống phi nghiệm thức khác biệt mặt thống kê (P>0,05) Như tỷ lệ cho ăn khác không làm ảnh hưởng đến tỷ lệ sống thí nghiệm Tuy nhiên trọng lượng trung bình phi ... công nên cho ăn lần/ngày Tuy nhiên 266 cho ăn với tỷ lệ khác ảnh hưởng đến tốc độ tăng trưởng FCR Việc cho phi vằn giống trọng lượng 5-170 g ăn với tỷ lệ 80% so với mức ăn tối đa...
 • 7
 • 212
 • 0

BÁO CÁO "XÁC ĐỊNH THỜI GIAN NỒNG ĐỘ SÁT KHUẨN TỐI ƯU CỦA NaClO (SODIUM HYPOCHLORITE) Ca(ClO)2 (CALCIUM HYPOCHLORITE) TRÊN THỊT CÁ TRA PHI LÊ " doc

BÁO CÁO
... Xác định nồng độ thời gian sát khuẩn tối ưu dung dịch Ca(ClO)2 thịt tra phi Tương tự thí nghiệm trên, thịt tra sau fillet xử lý 500 ml dung dịch Ca(ClO)2 thời gian cố định 10 phút với nồng ... xác định thời gian sát khuẩn tối ưu dung dịch trên, thịt tra fillet xử lý 500 ml dung dịch NaClO thời gian tối ưu chúng thay đổi nồng độ sát khuẩn (200ppm, 150 ppm, 100ppm, 50 ppm) nhằm xác định ... Tokyo, Japan] pha loãng nồng độ 200, 100, 50, 25 ppm Phương pháp thí nghiệm Xác định nồng độ sát khuẩn thời gian sát khuẩn tối ưu dung dịch NaClO thịt tra phi tra có trọng lượng 400 gram...
 • 10
 • 620
 • 1

BÁO CÁO " XÁC ĐỊNH NỘI LỰC CHUYỂN VỊ ĐỨNG VÒM CYCLOID CHỊU NHIỀU TẢI TRỌNG TẬP TRUNG " pptx

BÁO CÁO
...  Lực cắt đoạn Chuyển vị đứng điểm  3P P P 3P 18Pa EI 76 Pa 3EI 18Pa EI Kết luận - Tác giả xây dựng phương pháp tính nội lực chuyển vị thẳng đứng vòm cycloid phẳng chịu nhiều tải trọng tập trung ... viết đoạn chương trình Giả sử vòm có a=3, độ cứng dọc trục EA=10 kN, tải trọng P=10 kN Giải ta lực dọc trục, chuyển vị đứng vòm: Bảng Lực dọc trục chuyển vị đứng xét lực dọc trục Điểm/đoạn S  ... thức tính nội lực, chuyển vị đứng vòm cycloid xét mô men uốn [3] Ta thành lập công thức tính vòm theo phương pháp cực tiểu với trục thực vòm đường cycloid xét mô men uốn Thế tổng cộng vòm (hình...
 • 4
 • 344
 • 1

Xác định CTPT, CTCT este

Xác định CTPT, CTCT este
... gam este A no đơn chức chứa vòng benzen thu CO2 H2O Hấp thụ toàn sản phẩm vào bình đựng dung dịch Ca(OH)2 lấy dư thấy khối lượng bình tăng 21,2 gam đồng thời có 40 gam kết tủa Xác định CTPT, CTCT ... B Theo lý thuyết este Câu 9: Đáp án : B Este tác dụng với AgNO3/NH3 sinh Ag este phải có gốc axit fomic => có đồng phân HCOOCH2CH2CH3 HCOOCH(CH3)2 Câu 10: Đáp án : A Este tạo este no, đơn chức, ... mạch hở D Không no, đa chức, mạch hở Câu 12: Trong thành phần nước dứa có este tạo ancol isoamylic axit isovaleric CTPT CTCT este A C10H20O2 (CH3)2CHCH2CH2OOCCH2CH(CH3)2 B C9H14O2 CH3CH2COOCH(CH3)2...
 • 12
 • 754
 • 8

Một số tình huống xác định động cơ gợi động cơ cho hoạt động hình thành định một số bài tập trong việc dạy toán ở trường phổ thông

Một số tình huống xác định động cơ và gợi động cơ cho hoạt động hình thành định lý và một số bài tập trong việc dạy toán ở trường phổ thông
... trở thàh định quen thuộc nào? HS Ta có định Pitago a = b2 + c Do ta nói định Pitago trờng hợp riêng định cosin Ví dụ 2: Xác định động gợi động cho hoạt động giảI toán sau hình thành ... C Hình 2.3 VMBCD VMACD VMBAD VMABC + + + = ĐPCM VABCD VABCD VABCD VABCD Nh toán đợc giảI Ví dụ A' Xác định động gợi động cho hoạt động giảI toán sau hình thành toán tổng quát Bài toán 3.1: Cho ... BB CC HĐTP3: Gợi động hình thành toán tổng quát GV Ta có tam giác, tứ diện lần lợt đơn hình mặt phẳng không gian, ta có toán tơng tự không gian Bài toán tổng quát Bài toán 2.2: Cho tứ diện ABCD...
 • 8
 • 394
 • 0

Khi một tác phẩm nâng cao tinh thần ta lên gợi cho ta những tình cảm cao quý can đảm, không cần tìm một nguyên tắc nào để đánh giá nó nữa: đó là một cuốn sách hay do một nghệ sĩ viết ra.

Khi một tác phẩm nâng cao tinh thần ta lên và gợi cho ta những tình cảm cao quý và can đảm, không cần tìm một nguyên tắc nào để đánh giá nó nữa: đó là một cuốn sách hay và do một nghệ sĩ viết ra.
... Đan-cô trở thành hình ảnh biểu tượng cho cao đẹp đẽ người Văn học thể giá trị vĩnh cửu mà nói La Bơ-ruy-e, nâng cao tinh thần ta lên, gợi cho ta tình cảm cao quí can đảm…” ... sáng tác (phải để sáng tác tác phẩm coi một sách hay ) trình tiếp nhận bạn đọc: không tiếp nhạn giá trị văn học mà cần đưa vào trình tự giáo dục thân ảnh hưởng tốt đến người xung quanh Khi Đan-cô ... động sản xuất, đối nhân xử thế, lời than thân, tình cảm yêu thương tình nghĩa Chúng không góp phần nâng cao tinh thần gợi bồi dưỡng cho ta tình cảm yêu thương người, yêu thương đồng loại Trước...
 • 4
 • 410
 • 1

30 Một số giải pháp Marketing mix để nâng cao chất lượng dịch vụ vị thế cạnh tranh của Công ty Online trên thị trường trực tuyến thị trường siêu thị bán lẻ tại Hà Nội

30 Một số giải pháp Marketing mix để nâng cao chất lượng dịch vụ và vị thế cạnh tranh của Công ty Online trên thị trường trực tuyến và thị trường siêu thị bán lẻ tại Hà Nội
... thành cảm ơn! CHƯƠNG I: TỔNG QUAN VỀ THỊ TRƯỜNG DỊCH VỤ SIÊU THỊ TRỰC TUYẾN, SIÊU THỊ BÁN LẺ TẠI HÀ NỘI VÀ CÔNG TY ONLINE I TỔNG QUAN VỀ THỊ TRƯỜNG SIÊU THỊ TRỰC TUYẾN TẠI VIỆT NAM: Siêu thị trực ... Nội công ty online - Chương 2: Thực trạng hoạt động kinh doanh công ty Online - Chương 3: Một số giải pháp Marketing mix nhằm nâng cao nâng cao chất lượng dịch vụ vị cạnh tranh Công ty Online ... cứu: Thị trường Nội (6 quận nội thành) cho thị trường bán lẻ, nước cho thị trường trực tuyến  Cấu trúc đề tài: - Chương 1: Tổng quan thị trường dịch vụ siêu thị trực tuyến, siêu thị bán lẻ Hà...
 • 60
 • 341
 • 0

374 Một số giải pháp Marketing mix để nâng cao chất lượng dịch vụ vị thế cạnh tranh của Công ty Online trên thị trường trực tuyến thị trường siêu thị bán lẻ tại Hà Nội

374 Một số giải pháp Marketing mix để nâng cao chất lượng dịch vụ và vị thế cạnh tranh của Công ty Online trên thị trường trực tuyến và thị trường siêu thị bán lẻ tại Hà Nội
... Công ty bia Việt Nam 50 150 Công ty bia Tiền Giang 50 50 Công ty bia Khánh Hoà 25 35 Công ty bia Huế 30 30 Công ty LHTP Tây 30 50 Công ty bia Đà Nẵng 15 20 Công ty bia Đồng Nai 10 20 10 Công ty ... doanh Công ty Liên hợp thực phẩm tây: Lịch sử hình thành phát triển Công ty LHTP Tây Công ty LHTP Tây doanh nghiệp nhà nớc thuộc ngành công nghiệp tỉnh Tây, đóng địa bàn thị Đông, ... cạnh tranh có đối thủ tiềm ẩn Các đối thủ cạnh tranh công ty nhiều đối thủ muốn huy động tất khả để đáp ứng đến mức cao đồi hỏi thị trờng nhng đối thủ cạnh tranh kể đến nh công ty bia Nội...
 • 75
 • 272
 • 0

“ Một số giải pháp Marketing-Mix để nâng cao chất lượng dịch vụ vị thế cạnh tranh của Công ty Online trên thị trường trực tuyến thị trường siêu thị bán lẻ tại Hà Nội

“ Một số giải pháp Marketing-Mix để nâng cao chất lượng dịch vụ và vị thế cạnh tranh của Công ty Online trên thị trường trực tuyến và thị trường siêu thị bán lẻ tại Hà Nội
... CHƯƠNG III – MỘT SỐ GIẢI PHÁP MARKETING MIX NHẰM NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ VÀ VỊ THẾ CẠNH TRANH CỦA CÔNG TY ONLINE TRÊN THỊ TRƯỜNG SIÊU THỊ TRỰC TUYẾN VÀ THỊ TRƯỜNG SIÊU THỊ BÁN LẺ TẠI HÀ NỘI ... tài: Một số giải pháp Marketing-Mix để nâng cao chất lượng dịch vụ vị cạnh tranh Công ty Online thị trường trực tuyến thị trường siêu thị bán lẻ Nội Mục tiêu nghiên cứu: Đề xuất giải pháp ... thành cảm ơn! CHƯƠNG I: TỔNG QUAN VỀ THỊ TRƯỜNG DỊCH VỤ SIÊU THỊ TRỰC TUYẾN, SIÊU THỊ BÁN LẺ TẠI HÀ NỘI VÀ CÔNG TY ONLINE I TỔNG QUAN VỀ THỊ TRƯỜNG SIÊU THỊ TRỰC TUYẾN TẠI VIỆT NAM: Siêu thị trực...
 • 8
 • 305
 • 3

Xem thêm

Từ khóa: xác định các lớp và góiviết các đồng phân của ankin có ctpt c5h8 và gọi tên các đồng phân đóbài tập nâng cao về xác định ctpt hợp chất hữu cơnâng cao chất lượng nghiên cứu và xác định thị trường 119báo cáo thí nghiệm hoá đại cương xác định bậc phản ứng dung dịch đệmbao cao thi nghiem bai thuc hanh xac dinh tieu cu cua thau kinh phan ki3những điều kiện để nâng cao hiệu quả phân tích và định giá cổ phiếu của các công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán việt namsức hút thị trường đưa ra các tiêu chí kết hợp với xác định trọng số và khả năng đạt được của công ty thể hiện qua thang điểm từ 1 10 và đưa vào bảng sauthí dụ hợp chất y chứa c h o đốt cháy hoàn toàn 0 88 gam y thu được 1 76 gam co2 và 0 72 gam h2o tỉ khối hơi của y so với không khí xấp xỉ 3 04 xác định ctpt của ycác bao xi măng không được đặt chồng lên cao quá 2m và xi măng chưa thi công phải được bảo quản riêng dánh dấu xác định mục đích và giai đoạn riêng biệtgiải pháp khắc phục trong việc xác định chứng cứ và giúp cơ quan chức năng nâng cao tinh thần trách nhiệm điều tra xử lý rõ ràng dứt khoátthí dụ 1 tỉ khối hơi của một anđehít a đối với hiđro bằng 28 xác định ctpt viết ctpt của anđehítxác định aflatoxin b1 và hàm lượng tổng số aflatoxin b1 b2 g1 và g2 phương pháp sắc ký lỏng hiệu năng caođề thi tin học nâng caonâng cao thẩm định tài chínhPHÁT TRIỂN KINH TẾ TƯ NHÂNĐề thi học sinh giỏi môn Toán lớp 11(có đáp án)bao cao phu gia thuc phamTuần 15 giáo án lớp 4 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 0)Hướng dẫn giải đề thi Luật thương mại quốc tếBài giảng robot công nghiệpTiểu luận môn kinh tế lượngSÁCH THIẾT KẾ TRANG PHỤCbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMBài 12. Nhật Bản giữa thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XXHÀM SỐ VÀ MŨ, LOGARITGIẢI CHI TIẾT CÁC BÀI TẬP LẠ VÀ KHÓ TRONG ĐỀ THI THPT QG MÔN VẬT LÍbài tập trắc nghiệm mặt cầu, hình cầu và khối cầuBài 14. Bài thực hành 2: Tính chất của một số hợp chất nitơ, photphoHai đường thẳng vuông gócBài 8. Biết ơn thương binh, liệt sĩTuần 3. So sánh. Dấu chấmTuần 6. Ôn chữ hoa: D, ĐBài 48. Quả