LTDH thi online nang cao phanungestehoa dieucheeste

03 thi online nâng cao lý thuyết trọng tâm về crom và hợp chất của crom

03 thi online  nâng cao  lý thuyết trọng tâm về crom và hợp chất của crom
... 46 [1 8035 9]Phát biểu không là: A Các hợp chất Cr2O3, Cr(OH)3, CrO, Cr(OH)2 có tính chất lưỡng tính B Hợp chất Cr(II) có tính khử đặc trưng hợp chất Cr(VI) có tính oxi hoá mạnh C Các hợp chất CrO, ... sang màu vàng C Chuyển từ màu vàng sang màu đỏ D Chuyển từ màu vàng sang màu da cam Câu 44 [1 8035 4]Hiện tượng xảy nhỏ vài giọt dung dịch H2SO4 vào dung dịch Na2CrO4 là: A dd chuyển từ màu vàng sang ... +3, +6 Câu 37 [1 8033 6]Phát biểu không ? A Crom kim loại chuyển tiếp hoạt động Ở nhiệt độ cao crom khử nhiều phi kim (O2, Cl2, S) tạo hợp chất Cr (III) B Do lớp màng Cr2O3 bảo vệ crom không bị oxi...
 • 10
 • 531
 • 2

07 thi online NÂNG CAO lý thuyết trọng tâm và bài tập về sắt và hợp chất của sắt p1

07 thi online NÂNG CAO  lý thuyết trọng tâm và bài tập về sắt và hợp chất của sắt p1
... hỗn hợp khí gồm CO H2 qua ống sứ đựng hỗn hợp CuO, Fe3O4 Al2O3 Sau phản ứng thu hỗn hợp khí nặng hỗn hợp CO H2 ban đầu 0,32 gam Giá trị V đktc là: A 0,224 B 0,336 C 0,112 D 0,448 Câu 27 [108 507] Nung ... toàn 5,6 gam bột Fe bình O2 thu 7,36 gam hỗn hợp X gồm Fe2O3, Fe3O4 phần Fe dư Hòa tan hoàn toàn lượng hỗn hợp X vào dung dịch HNO3 thu V lít hỗn hợp khí Y gồm NO2 NO có tỉ khối so với H2 19 ... 14 ,07 C 13,28 D 11,02 Câu 21 [108501]Dung dịch X chứa 0,4 mol HCl 0,05 mol Cu(NO3)2 Cho m gam bột Fe vào dung dịch, khuấy phản ứng kết thúc chất rắn Y gồm kim loại có khối lượng 0,8m gam Giả thi t...
 • 7
 • 148
 • 2

09 thi online NÂNG CAO lý thuyết trọng tâm và bài tập về sắt và hợp chất của sắt p2

09 thi online  NÂNG CAO  lý thuyết trọng tâm và bài tập về sắt và hợp chất của sắt p2
... hỗn hợp bột gồm Fe Cu vào dung dịch FeCl3, sau phản ứng xong lại chất rắn, chất rắn tác dụng dung dịch HCl sinh khí H2 Dung dịch thu từ thí nghiệm chứa A muối FeCl2 B muối FeCl2 CuCl2 C hỗn hợp ... 16 [108834]Hỗn hợp X chứa kim loại Fe, Ag Cu dạng bột Cho hỗn hợp X vào dd Y chứa chất tan khuấy kĩ kết thúc phản ứng thấy Fe Cu tan hết lại lượng Ag lượng Ag X Dung dịch Y chứa chất sau ? A AgNO3 ... [181807 ]Hợp kim sau đồng? A Đồng thau B Đồng bạch C Vàng cara D Electron Câu 36 [181808 ]Hợp kim Cu-Zn (45% Zn) có tính cứng, bền đồng nguyên chất, thường dùng để chế tạo chi tiết máy, chế tạo thi t...
 • 6
 • 206
 • 2

12 thi online nâng cao lý thuyết trọng tâm về đồng và hợp chất

12 thi online  nâng cao lý thuyết trọng tâm về đồng và hợp chất
... khí đến khối lượng không đổi thu a gam chất rắn Giá trị a A 12, 8 B 11,2 C 10,4 D 13,6 Câu 22 [119278]Hoà tan hoàn toàn hỗn hợp đồng kim loại đồng (II) oxit vào dung dịch HNO3 đậm đặc, thu 0,224 ... trường hợp Kim loại M A Zn B Fe C Mg D Ni Câu 16 [108842]Cho 1,58 gam hỗn hợp X dạng bột gồm Mg Fe tác dụng với 125 ml dung dịch CuCl2 Khuấy hỗn hợp, lọc rửa kết tủa thu dung dịch Y 1,92 gam chất ... Giá trị tối thi u V A 240 B 120 C 360 D 400 Câu [108831]Nung 6,58 gam Cu(NO3)2 bình kín không chứa không khí, sau thời gian thu 4,96 gam chất rắn hỗn hợp khí X Hấp thụ hoàn toàn X vào nước để...
 • 7
 • 236
 • 3

15 thi online nâng cao lý thuyết trọng tâm về ag au ni zn sn pb

15 thi online  nâng cao  lý thuyết trọng tâm về ag au ni zn sn pb
... [182458]Cho chất sau: Cu(OH)2, AgCl, Ni, Zn( OH)2, Pb, Sn Số chất tan dung dịch NH3 A B C D Câu 48 [182460]Những tranh cổ (vẽ bột chì, thành phần muối bazơ 2PbCO3 .Pb( OH)2) thường có màu đen Hãy ... mol Au nước cường toan số mol HCl phản ứng số mol NO sản phẩm khử là: A 0,05 0,02 B 0 ,15 0,03 C 0 ,15 0,05 D 0,05 0 ,15 Câu 30 [109133]Cho m gam bột Fe tác dụng với 175 gam dung dịch AgNO3 34% sau ... AgNO3 (dư) vào dung dịch X, sau phản ứng xảy hoàn toàn sinh m gam chất rắn Giá trị m là: A 68,2 B 28,7 C 10,8 D 57,4 Câu 36 [109139]Cho NH3 dư vào dung dịch sau: CrCl3, CuCl2, ZnCl2, AgNO3, NiCl2...
 • 7
 • 226
 • 4

Đề thi HKI nâng cao

Đề thi HKI nâng cao
... (0,5đ) Trường THPT Tăng Bạt Hổ ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I NĂM HỌC 2007-2008 Họ tên : Môn : Vật lí Lớp : Thời gian làm : 45 phút (không kể thời gian phát đề) ĐIỂM Nội dung đề số : 002 I TRẮC NGHIỆM ... ĐÁP ÁN PHẦN TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN Mỗi lựa chon 0,5 đ Đáp án đề số : 001 01 ; - - - 04 - / - - 07 ; - - - 02 - - - ~ 05 - - - ~ 08 - - = - 03 - - - ~ 06 - / ... 04 - / - - 07 - / - - 02 - - = - 05 - - - ~ 08 - - - ~ 03 - / - - 06 - - - ~ 09 ; - - - Đáp án đề số : 002 01 - / - - 10 ; - - - 10 - - - ~ ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM PHẦN TỰ LUẬN a) ( 1đ) Eb = 6.E...
 • 8
 • 809
 • 3

hệ thống câu hỏi đề thi Hóa nâng cao

hệ thống câu hỏi đề thi Hóa nâng cao
... chất có chứa A (3) (2) GV : Nguyễn Thị Khỏi (4) (6) (7) Hệ Thống câu hỏi môn Hoá học khối B C (1) A (5) E G (hợp chất khí ) Chương trình nâng cao D I A H Câu 5: Có thể tồn đồng thời hỗn hợp chất ... Đổ ống (3) vào ống (4) thấy có khí bay Giải thích GV : Nguyễn Thị Khỏi Hệ Thống câu hỏi môn Hoá học khối Chương trình nâng cao Câu 10) Trong công nghiệp để sản xuất NaOH người ta điện phân dung ... Hệ Thống câu hỏi môn Hoá học khối Chương trình nâng cao II) Điền chất hoàn thành phản ứng hoá học: Câu 1: Xác định chất ohoàn thành phương trình...
 • 5
 • 416
 • 21

Đề thi HKI (Nâng cao)

Đề thi HKI (Nâng cao)
... = cosα B P = -cosα C P = sinα D P = -sinα Câu 37: Cho ∆ABC vuông cân A có cạnh góc vuông a Mệnh đề sau sai ? CA A AB.BC =a B AB AC =0 C BC AC = a D BA − = a 2 2 Câu 38: Tính giá trị biểu thức ... AC C AC D Câu 40: Trong mặt phẳng với hệ trục Oxy cho ba điểm A(-1;3) , B(-3; -2), C(4 ; 1).Mệnh đề sau ? A ∆ABC tam giác vuông B ∆ABC tam giác vuông cân C ∆ABC tam giác D ∆ABC tam giác cân ……………………………………………...
 • 4
 • 193
 • 0

GIẢI PHÁP MỞ RỘNG THỊ TRƯỜNG, NÂNG CAO DOANH SỐ BÁN

GIẢI PHÁP MỞ RỘNG THỊ TRƯỜNG, NÂNG CAO DOANH SỐ BÁN
... Thị Cẩm Loan LVTN: Phân tích tình hình thu mua xuất II CÁC GIẢI PHÁP MỔ RỘNG THỊ TRƯỜNG, NÂNG CAO DOANH SỐ BÁN: Giải pháp phát triển thị trường thu mua: (khai thác hội để khắc phục điểm yếu): ... Nam lựa chọn tốt Với tình hình việc cải thiện giống lúa, nâng chất lượng gạo giai đoạn nghiên cứu, việc nâng cao số lượng bán, mở rộng thị trường điều cần thiết Công ty Khắc phục điểm yếu, né ... Để nâng cao chất lượng, Công ty nên có biện pháp : - Hiện việc nghiên cứu phát triển giống rầm rộ Công ty nên có nghiên cứu thị hiếu tiêu dùng thị trường (Công ty muốn thâm nhập giành lại thị...
 • 12
 • 112
 • 0

Đề thi HKI Nâng cao( 2010-2011)

Đề thi HKI Nâng cao( 2010-2011)
... Cho a,b >0 a+b=1 Chứng minh ( TRƯỜNG THPT AN NHƠN )( ) ĐỀ THI HỌC KÌ I (2009-2010) MƠN TỐN 10 NÂNG CAO Thời gian làm bài: 90 phút; Mã đề thi 209 A TRẮC NGHIỆM : Câu 1: Phương trình x − + x − = ... Cho a,b >0 a+b=1 Chứng minh ( TRƯỜNG THPT AN NHƠN )( ) ĐỀ THI HỌC KÌ I (2009-2010) MƠN TỐN 10 NÂNG CAO Thời gian làm bài: 90 phút; Mã đề thi 357 A TRẮC NGHIỆM : u u u ur u u ur u u ur Câu 1: Cho ... Cho a,b >0 a+b=1 Chứng minh ( TRƯỜNG THPT AN NHƠN )( ) ĐỀ THI HỌC KÌ I (2009-2010) MƠN TỐN 10 NÂNG CAO Thời gian làm bài: 90 phút; Mã đề thi 485 A TRẮC NGHIỆM : Câu 1: Cho tam giác ABC với M trung...
 • 11
 • 206
 • 0

bài tập lý thuyết đồ thị - pascal năng cao

bài tập lý thuyết đồ thị - pascal năng cao
... (Mũi tên hình tường bò loại bỏ) -> Dữ liệu vào: File text tên LAUDAI.INP có cấu trúc sau: Biên soan: Võ Viết Trí Bài Tập đồ thò Trang -Dòng hai số M,N (0...
 • 8
 • 1,464
 • 80

Tài liệu 4 đề thi hóa nâng cao pptx

Tài liệu 4 đề thi hóa nâng cao pptx
... chu kì 4, phân nhóm nhóm IV có cấu hình electron A 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d2 4s2 B 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 4p2 C 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p2 D 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s1 4p3 Câu 44 : M este ... Câu 42 : D axit cacboxylic mạch C khơng phân nhánh Cho 25,52(g) D tác dụng hết với NaHCO vừa đủ, thu dung dịch muối 0 ,44 (mol) CO2 Cơng thức phân tử D A C2H4O2 B C4H4O4 C C6H12O2 D C2H2O4 Câu 43 : ... thức phân tử D A C5H6O4 B C7H10O4 C C4H4O4 D C6H8O4 Câu 41 : Một axit đicacboxylic mạch hở A có liên kết đơi C=C chứa 50% khối lượng cacbon Vậy cơng thức phân tử A Trang 3 /4 A Có ngun tử C B Có...
 • 8
 • 170
 • 0

ôn thi marketing nâng cao

ôn thi marketing nâng cao
... SP đồng => Marketing không phân biệt Mức thâm niên SP: sp => Marketing không phân biệt tập trung Tính đồng thò trường: khách hàng đồng => Marketing không phân biệt Các chiến lược Marketing đối ... tiêu nguồn lực công ty : Phải xem xét kinh doanh SP có phù hợp với mục tiêu nguồn lực công ty hay không Chọn phân khúc thi trường : Nguồn lực công ty: nguồn lực hạn chế => Marketing tập trung ... ảnh hảo hạng ý nghó công chúng Ưu điểm: Tiết kiệm chi phí  Marketing có phân biệt :  Hoạt động nhiều khúc thò trường tung khúc SP khác Ưu điểm: Doanh số cao marketing không phân biệt, nhiên,...
 • 8
 • 261
 • 2

Xem thêm