11 moon065 kimloaitacdungvoidungdichcacchatdienli(baitaptuluyen CB DA)

Thi HK I (11) CB -ĐA

Thi HK I (11) CB -ĐA
... B i 1: (3đ) C a âu sin a C a âu ( đ ) = cos 15 sin 3 x b ( đ ) ( sin + ) x − sin x cos x = khô ng la ø ngh  ta n x =  (0 ; 25  ta n x = −   C a âu c : ( đ ) p t B i 2: (3đ) C âu a : sin ... th eo ta c co ù : cầu q u ( đ ) S ố C âu ca àu : đe to ång ta có : q u ( đ ) U n − U n = − + B i : (1 đ) x= / M(− 1; 1) ∈ (d); (0;25) M (x ; y ) = TV (M) ⇔ MM = v ⇔  ; M ( ; − 2) (0;25) x= ... (d / ) : 4x − 5y + m = (0;25) ; M / ∈ (d / ) ⇔ m = − 10 Vậy : (d / ) : 4x − 5y − 10 = (0;25) B i 4: (3đ) Hình vẽ : (0;5) Câu a : (1đ ) ( ( S ∈ SAB ) ∩ SCD )  ( ( (  0;25) ⇒SAB) ∩ SC AB // CD...
 • 2
 • 178
 • 0

Phép đối xứng tâm 11-CB đã chỉnh

Phép đối xứng tâm 11-CB đã chỉnh
... dụ: Trong mệnh đề sau mệnh đề A Phép đối xứng tâm điểm biến thành B Phép đối xứng tâm có điểm biến thành C Phép đối xứng tâm có hai điểm biến thành D Phép đối xứng tâm có vô số điểm biến thành ng ... vuông lục giác tam giác tròn bình hành ngũ giác Có tâm đối xứng Không có tâm đối xứng ng Giải: Hình Có tâm đối xứng vuông X lục giác Không có tâm đối xứng X tam giác X tròn X bình hành X ngũ giác ... Định nghĩa phép đối xứng tâm? ng I ĐỊNH NGHĨA Định nghĩa (SGK-12) Một hiệu: ĐI Kí phép đối xứng tâm I xác định nào? uuuuuuuu uuu uuu r r r r MuốnM’ = = IĐ (M)Khi M qua phép đối xứng tâm I ta làm...
 • 21
 • 204
 • 0

Giao An ly 11 CB-da sua het HK I, co cac tyiet kiem tra

Giao An ly 11 CB-da sua het HK I, co cac tyiet kiem tra
... với an t bằnd điện phân đồng Hiện tượng dương cực tan xảy Giới thiệu tượng dương cực tan anion tới an t kéo ion kim loại diện cực vào dung dòch Theo dõi để hiểu tượng xảy Hoạt động 5: củng cố, giao ... chọn B Giải thích lựa chọn Câu trang 78 : D Yêu cầu hs giải thích chọn D Giải thích lựa chọn Câu trang 85 : C Yêu cầu hs giải thích chọn C Giải thích lựa chọn Câu trang 85 : D Yêu cầu hs giải thích ... nhân mang điện dương trung H: Đặc điểm electron, proton tâm, electron mang điện âm chuyển nơtron? động xung quanh + Hạt nhân có cấu tạo từ loại hạt proton mang điện dương nơtron không mang điện...
 • 126
 • 240
 • 0

GIAO AN 11 CB DA SUA HET HKII CO TIET KIEM TRA THEO MA TRAN.doc

GIAO AN 11 CB DA SUA HET HKII  CO TIET KIEM TRA THEO MA TRAN.doc
... nhân mang điện dương trung H: Đặc điểm electron, proton tâm, electron mang điện âm chuyển nơtron? động xung quanh + Hạt nhân có cấu tạo từ loại hạt proton mang điện dương nơtron không mang điện ... chn bÞ kiĨm tra Ho¹t ®éng cđa gi¸o viªn + KiĨm tra sÜ sè häc sinh vµ nªu yªu cÇu ®èi víi giê kiĨm tra Ho¹t ®éng ( phót): Lµm bµi kiĨm tra + lµm bµi kiĨm tra nghiªm tóc + Ghi ®Ị kiĨm tra lªn b¶ng ... phân dung dòch muối đồng với an t bằnd điện phân đồng Hiện tượng dương cực tan xảy Giới thiệu tượng dương cực tan anion tới an t kéo ion kim loại diện cực vào dung dòch Theo dõi để hiểu tượng xảy...
 • 131
 • 175
 • 0

Hoàn thiện kế toán chi phí và tính giá thành tại Công ty Sông Đà 11 – Tổng Cty Sông Đà

Hoàn thiện kế toán chi phí và tính giá thành tại Công ty Sông Đà 11 – Tổng Cty Sông Đà
... công việc hoành thành, chi phí đợc chia thành hai loại : chi phí cố định chi phí biến đổi - Căn vào cách thức kết cấu chi phí toàn chi phí sản xuất kinh doanh đợc chia thành chi phí thời kỳ chi ... lắp(GTSPXL) công ty Sông Đà 11 CHƯƠNG III: Phơng hớng giải pháp nhằm hoàn thiện công tác kế toán CFSX tính GTSPXL công ty Sông Đà 11 Chơng I Khơng lê th K35 D2 Lý luận chung hạch toán TậP HợP chi phí ... Căn vào số liệu hạch toán CPSX để tính giá thành sản phẩm Nếu coi nh tính giá thành sản phẩm công việc chủ yếu công tác kế toán công tác chi phí có tác dụng định đến tính xác việc tính xác giá thành...
 • 29
 • 206
 • 0

Đề kiểm tra học kì I Địa lí 10-CB(Đã được BGH duyệt)

Đề kiểm tra học kì I Địa lí 10-CB(Đã được BGH duyệt)
... Đề kiểm tra học I Môn : Địa lớp 10-CB Th i gian làm 45 phút I Trắc nghiệm (2đ) A C D B II Tự luận(5đ) Câu 1.(2,5đ) * Các nhân tố hình thành đất: Đá mẹ, Khí hậu, Sinh vật, Địa hình, Th i ... Nhận xét, gi i thích:(1đ) - ấn Độ có cấu lao động khu vực I Khu vực II cao khu vực III, khu vực I cao (63 %) =>Do ấn Độ nớc phát triển, kinh tế chủ yếu nông nghiệp, CN , DV cha phát triển - Anh ... phát triển - Anh có cấu lao động khu vực III cao khu vực I II, tỉ trọng khu vực III cao(71,6%) => Do Anh nớc phát triển, công nghiệp Dịch vụ phát triển, đặc biệt ngành dịch vụ ...
 • 3
 • 1,220
 • 15

để kiểm tra học kì I môn sinh học 10-CB(đã được BGH duyệt)

để kiểm tra học kì I môn sinh học 10-CB(đã được BGH duyệt)
... nghim I B C D D B 6.A II D D A 10 A 11 C 12 C Cột (3) 1-C 2G 3H 4A 5D 6E 7K 8B 13 C 14 A 15 B cõu = biu im 1 B T lun Cõu 1: (2) * th 1: + Nhit nh hng ti hot tớnh ca enzim + Mi enzim cú nhit ti ... (3 i m) Câu 1: Dựa vào đồ thị cho biết m i quan hệ hoạt tính enzim nhiệt độ, hoạt tính enzim nồng độ chất? Câu 2: T i xào rau, cho mu i từ đầu rau bị quắt l i nhiều nớc? Để tránh tợng ta ph i ... II Ghép n i dung cột (1) v i cột (2) ghi kết vào cột (3) (2đ) Cột (1): phận Ribôxôm Lục lạp Ti thể Thành tế bào Tế bào chất Khung xơng tế bào Nhân tế bào Lông roi Cột (3) Cột (2)...
 • 3
 • 409
 • 1

ĐỀ KT HKI_SINH 11 CB_30 CÂU TN+ĐA

ĐỀ KT HKI_SINH 11 CB_30 CÂU TN+ĐA
... Ä¥RýüÍÙ¼6?Ỉê¯^¯aXò›v|¦®Žª—ä0­Ỵ) ÏItư»kfcèy~—Ÿ“žŸs|ùþ#Œm±ˆ²ëỉpepVÕo"f—®'BâÁ±7;SêưỵỈŽé¯‚œ¶Ÿ...
 • 80
 • 378
 • 0

Thi HK I (12) CB -ĐA

Thi HK I (12) CB -ĐA
... Đáp Án B i câu D a : ( 2đ ) = R \ { } (0 ;25đ ) BBT câu : b ( chiều : biến y' = thi n ; c ( đ) M( x ; y ) ∈ ( H ) (0 ;25đ ); ti  y =  ⇒ (0 ;25đ ) ⇒   y =   ( học sinh viết đt ⊥ B i câu a ... ∆⊥ SAC A tam giác SAC ⇒ S ABC n i SBC vuông π π tiếp ⇒ S xq ( S) = 4R = 5a hình ; có c cầu V S) ( (hs xác định tâm trục đường tròn ngo i tiếp (ABC) qua I trung i m BC //SB (0;25đ); mp trung trực ... −(m +2); (0,25đ ) y / = , ∆ = m +m +7 > 0, ∀ ∈R (0,25đ m ⇒y / = có hai nghiệm phân biệt (0,25đ đóhàm số có cực đ i , cư B i 3: câu a : (1đ ) bpt ⇔ ( +2 )x −1 ≥ ( +2 1− x ) x +1 (0;25) ⇔ x − ≥...
 • 2
 • 165
 • 0

Giao an van 11 ki II - CB

Giao an van 11 ki II - CB
... trình( l - đa vèo) - C5: SV- Trạng thái( tầng mây- lơ lửng) - Đặc điểm(trời- xanh ngắt) - C6 : SV- Đ Đ( ngõ trúc quanh co) - TT( Khách- vắng teo) - C7 SV- t thế( tựa gối- ôm cần) - C8: SV-> hành ... lại - .ở t - tồn - quan hệ * Lu ý : SGK III Luyện tập Bài tập - C1 : SV( ao thu lạnh lẽo/ nớc veo) -> trạng thái - C2: SV-> đặc điểm( thuyền bé) - C3: SV-> trình(sóng gợn) - C4: SV- trình( ... TRèNH DY HC I - n nh t chc: Ki m tra sĩ số: 11A3: II - Kim tra bi c: III Bi mi Hoạt động Giáo viên Học sinh Yêu cầu cần đạt GV: Phát đề cho Học sinh - HS làm nghiêm túc - Thời gian làm 45 phút...
 • 91
 • 357
 • 3

GA 11. U3+U4 CB

GA 11. U3+U4 CB
... Procedure Steps/Time Warm-up Before you listen Teacher s activities Game - T divides the class into group of 10 and introduces the game: The group should generate as many words related to birthdays ... their answers - T read the tape script again and asks Ss to listen and check - T checks and gives the correct answers Answers: While you F ( the party began at about in the afternoon) F ( over ... to the story again and answer comprehension questions - T asks Ss to read through questions and find out key words - T checks if Ss can answer the questions without listening again - T reads...
 • 24
 • 121
 • 0

BÀi 39 tiết 41 lớp 11 sinh học cb

BÀi 39 tiết 41 lớp 11 sinh học cb
... sát ảnh cho biết hooc môn sinh trưởng tiết nhiều hay giai đoạn trẻ em Tại tuyến yên sản xuất hay nhiều lại gây nên hậu vậy? Tiết 41 Bài3 9 Các nhân tố ảnh hưởng đến sinh trưởng phát triển động ... chuyển hoá thể giảm, sinh sản tăng d/ Thân nhiệt giảm làm cho chuyển hoá thể tăng, sinh sản giảm Giải ô chữ sau tìm từ hàng dọc Ô số gồm 11 chữ Đây biện pháp tạo vật nuôi có tốc độ sinh trưởng nhanh, ... thay đổi tốc độ sinhcủa ăn, chuồng trại… sinh trưởng phát triển động vậtvà phát triển thực tiễn sản xuất suất vật trưởng hiểu biết vật nuôi,tăng Hãy nêu biện pháp thúc đẩy trình sinh trưởng phát...
 • 29
 • 1,676
 • 3

Hình Học 11 Chương I (cb)

Hình Học 11 Chương I (cb)
... bày l i gi i qua I ta n i H/ đ i xứng -Nhận xét, ghi nhận v i H qua tâm I, hay H H/ đ i xứng v i qua I Trong hình trên, i m X, Y, Z ảnh i m A, B, C qua phép đ i xứng tâm I ngược l i Hình A ... nó, biến i m M khác I thành M/ cho I trung i m đoạn thẳng MM/ g i phép đ i xứng tâm I i m I g i tâm đ i xứng Kí hiệu: I -VD1 sgk -HĐ1 sgk ? -HĐ2 sgk ? -T i l i đònh nghóa Nếu hình H ảnh hình ... học HS biết toán học có ứng dụng thực tiễn II/ Phương tiện dạy học : - Giáo án , SGK ,STK , phấn màu - Bảng phụ - Phiếu trả l i câu h i III/ Phương pháp dạy học : - Thuyết trình Đàm tho i gợi...
 • 19
 • 235
 • 0

Bai 11 hoa 12 cb

Bai 11 hoa 12 cb
... Bµi 11 PEPTIT – PROTEIN PEPTIT – PROTEIN CÓ Ở ĐÂU? I – PEPTIT Khái niệm - Peptit HCHC chứa từ đến 50...
 • 19
 • 183
 • 0

11 de thi va DA thu DH 2009

11 de thi va DA thu DH 2009
... sè a2009 ta cã +1  + + a 2009 + a 2009 + a 2009 + a 2009 2009. 2009 a 2009 a 2009 a 2009 a 2009 = 2009. a (1)  + 2005 T¬ng tù ta cã +1  + + b 2009 + b 2009 + b 2009 + b 2009 2009. 2009 ... 2009 + b 2009 2009. 2009 b 2009 b 2009 b 2009 b 2009 = 2009. b ( 2)  + 0,5 2005 +1  + + c 2009 + c 2009 + c 2009 + c 2009 2009. 2009 c 2009 c 2009 c 2009 c 2009 = 2009. c (3)  + 2005 30 ... tan ϕ = VA ' ABC = A ' H 3b − a ; a2 a 3b − a = S ∆ABC = ⇒ VABC A ' B ' C ' = A ' H S ∆ABC = HE a 4 a 3b − a A ' H S ∆ABC = 12 Do đó: VA ' BB ' CC ' = VABC A ' B ' C ' − VA ' ABC VA ' BB...
 • 45
 • 93
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: vật lý 11 từ trường trái đấtbài 11 giáo dục công dân lớp 11bài 11 giáo dục công dân 11giải bài tập toán 11 giới hạn của dãy sốbài tập tiếng anh 11 nâng cao có đáp ánbài tập lượng giác 11 nâng cao có đáp ánbài tập tiếng anh 11 unit 4 có đáp áncông dân 11 bài 10 nền dân chủ xã hội chủ nghĩagdcd 11 bài 10 nền dân chủ xã hội chủ nghĩatrắc nghiệm vật lý 11 chương 2 có đáp ántrắc nghiệm vật lý 11 chương 4 có đáp ánhình học không gian 11 trong đề thi đại họcdựa vào bảng 2 sgk địa lí lớp 11 so sánh số dân và gdp của các tổ chức liên kết kinh tế rút ra nhận xétgiáo án sinh học 11 co ban phụ đạode kiem tra hoa 11 chuong 1 co dap anXây dựng kịch bản để giáo dục ý thức và trách nhiệm công dân trong bài CÔNG DÂN VỚI SỰ NGHIỆP XÂY DỰNG VÀ BẢO VỆ TỔ QUỐCBai giang ATLĐ cho công nhânNghiên cứu mô hình ước tính sinh khối, trữ lượng các bon rừng ngập mặn trên cơ sở ứng dụng Viễn thám và GIS tại tỉnh Cà Mauso lieu giao dich cp gdt thang 7.2016HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG MÁY GIẶT LỒNG NGANGLĨNH VỰC CUNG CẤP ĐIỆNQUY CHUẨN KỸ THUẬT ĐIỆN HẠ ÁPđịnh tính vibrio cholerae111giai trinh loi nhuan qui I 2010(26.04.2010)111Nghi quyet DHCD nam 20103.Bao cao HDQT nam 20177.Bao cao Tai chinh 2017 (KH2017)110 amazing magic tricks5. Bao cao SXKD nam 2015Don ung cu 2016 - vicem bim sonTài liệu đại hội cổ đông năm 2016 (bổ sung) MauPhieuBauHDQTTài liệu đại hội cổ đông năm 2016 (bổ sung) MauPhieuBieuQuyetQUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ TRẬT TỰ AN TOÀN GIAO THÔNG ĐƯƠNG BỘ TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HẢI DƯƠNG1059.QD MB BKS quy che to chuc va hd cua BKS MBPhụ lục 4 (Điều 28 - Quy chế hoạt động đăng ký chứng khoán)