LTDH thionline phenol de 2

TANG BAN 60 DE LTDH MON HOA -DE 2

TANG BAN 60 DE LTDH MON HOA -DE 2
... C D Cl2 < Br2 < SO2 < S < H2S Cl2 < Br2 < S < H2S < SO2 Br2 < Cl2 < SO2 < H2S < S Br2 < Cl2 < SO2 < S < H2S Câu 48 Trong số chất cho đây, chất tạo CH nhờ phản ứng trực tiếp : CaC2, Al4C3, C3H8, ... nóng 2, 8 gam Fe tác dụng hoàn toàn với HCl, tổng số gam muối sắt thu là: A 22 ,600 gam B 20 , 825 gam C 22 , 825 gam D 20 ,600 gam Câu 16 Cho hỗn hợp X gồm 1, 12 gam bột Fe 0 ,24 gam bột Mg vào 25 0 ... H2SO4 đăc, nóng thu 0,03 mol sản phẩm Y khử S+6 X Y là: A NH4NO3 H2S B NO2 H2S C NO H2S D NO2 SO2 Câu 47 Hãy xếp chất sau theo thứ tự tăng dần tính khử : SO 2, S, H2S, Br2, Cl2 A B C D Cl2...
 • 10
 • 241
 • 1

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC VÀ CAO ĐẲNG NĂM 2010 Môn TOÁN - TT BDVH & LTĐH THÀNH ĐẠT- Đề 2 pdf

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC VÀ CAO ĐẲNG NĂM 2010 Môn TOÁN - TT BDVH & LTĐH THÀNH ĐẠT- Đề 2 pdf
... - x ) + (1 - x ) 2 x (1 - x )2 x (1 - x )2 Ê 3 x 3 x 3 2 x (1 - x ) Ê x x 2 3 - x2 y + z2 y ã Tng t ta cú: z2 + x x ã T (1), (2) , (3) ị y + z2 + 3 y z (2) , y z2 + x + z x2 + y2 x + y2 ... 1)( x - x + 1) v t t = -3 x2 + x +1 0 x2 - x +1 x2 + x + x = -2 x - x dx t t = - x Tớnh c: A = ũ x - x dx t x = sin t Tớnh c: B = 2p -2 ã Tớnh B = x - x dx ... Gi s A(x; x m) ẻ d IA2 = 18 ( x - 1 )2 + (- m - x + 2) 2 = 18 x - 2( 3 - m) x + m - 4m - 13 = (1) ộm = ch cú nht mt im A thỡ (1) cú nghim nht DÂ = -m + 2m + 35 = m = -5 2) PT mt phng (P) qua...
 • 4
 • 152
 • 0

ANCOL PHENOL đề 2

ANCOL  PHENOL đề 2
... – CH – CH – CH3 a) b) c) CH3CH3CH2OH CH3 OH CH3 Câu 3: (2 ) Cho 22 ,8 gam hh X gồm etanol (CH3CH2OH) propan -1-ol (CH3CH2CH2OH) tác dụng với Na dư thu 5,04 lít H2 đktc Tính phần trăm khối lượng ... C D B CH2 = CH - CH2 - CH2 – OH A CH2 = CH - CH - CH3 OH C©u 15 : Độ rượu đại lượng biểu thị tỉ lệ rượu nguyên chất có dung dịch rượu Một loại ancol etylic có nhãn ghi 25 o có nghĩa gì: ... phản ứng sau: CH3CH2OH + Na → ………………………………………………………………………………… + CH3 - CH2OH Br2 Fe → …………………………………………………………………………………… SO4 H  → ………………………………………………………………………… o 170 C Câu 2: (1đ) Gọi tên chất...
 • 4
 • 213
 • 0

Chủ đế 2:Định luật bảo toàn-acid HNO3 (LTĐH)

Chủ đế 2:Định luật bảo toàn-acid HNO3 (LTĐH)
... Chủ đề 2: Áp dụng ĐLBT giải toán-Kim loại tác dụng acid-Tính chất HNO3 Câu 15: Hòa tan hoàn toàn 2,16g oxit kim loại M thu 0,224 ... dung dịch HNO3 0,001M Sau phản ứng thu dung dịch chứa muối Số gam kim loại ban đầu là? A 0,108 0,26 B 1,08 2,6 C 10,8 2,6D 1,108 cà 0,26 Câu 18: Cho 2,56g đồng tác dụng với 40ml dung dịch HNO3 2M ... 660ml dung dịch HNO3 1M thu V lít hỗn hợp khí(đktc) gồm N2 N2O Tính V? A 0,112lít B 0,448lít C 1,344lít D 1,568lít Câu 24: Hòa tan hoàn toàn 12g hỗn hợp Fe Cu (tỉ lệ mol 1:1) acid HNO3 thu Vlít...
 • 2
 • 404
 • 3

Chuyên đề 2 - LTĐH Toán Phần Phương trình và bất phương trình biên soạn theo CT chuẩn

Chuyên đề 2 - LTĐH Toán Phần Phương trình và bất phương trình biên soạn theo CT chuẩn
... Facebook.com/nguyenvanthevn CHUYÊN ĐỀ LTĐH TOÁN PT & BẤT PT E PHƯƠNG TRÌNH, BẤT PHƯƠNG TRÌNH VÔ TỈ I PHƯƠNG PHÁP BIẾN ĐỔI TƯƠNG ĐƯƠNG Bình phương vế phương trình * Phương pháp  Thông thường ta gặp phương trình dạng ... lại có phương trình :  x  x x  x Biên soạn: Thầy Nguyễn Văn Thể [22 ] (1) (2) Facebook.com/nguyenvanthevn CHUYÊN ĐỀ LTĐH TOÁN Nếu thay x phương trình (1) : (x-1) ta có PT & BẤT PT phương trình ... PHƯƠNG TRÌNH VÔ TỈ * B HỆ PHƯƠNG TRÌNH CHỨA CĂN THỨC Biên soạn: Thầy Nguyễn Văn Thể [ 12] Facebook.com/nguyenvanthevn CHUYÊN ĐỀ LTĐH TOÁN PT & BẤT PT * C BẤT PHƯƠNG TRÌNH CHỨA CĂN THỨC Biên soạn: ...
 • 24
 • 378
 • 0

Chu đề 2 con lắc lò xo 12 & LTĐH

Chu đề 2 con lắc lò xo 12 & LTĐH
...  2 T 12 T2  2  T 12  T 22  1,8  2, 4  3,0s 4 4 Câu 18 Chọn B: Ta có: T  T 12  T 22 42 32 2, 64s Câu 19 Chọn B: Ta có: T1  2 m1 m 4 m1  T 12  4  k  k k T 12 2 T 22 4 m1 T 12 m2 ... Wd2  Wd1  mv2  mv 12  m  2v1   mv 12 2, 5mv 12 2 2  kA2  2, 5mv 12   2 Từ 1    kA2  2, 5mv 12 2, 5 kA 12  A2  2, 5 A 12  A1 2, 5 Chọn C 2 mg 0, 2. 10 Câu HD: Ta có: Tại VTCB: P  Fdh ... l T/ 12 * T/3 = T/4 + T/ 12 => l = A /2 O g Mà : l = => 2 = 2g/A = 2/ 0,04 = 25 2  T/4 2 * A = x + v2/ 2 => v2 = ( 82 62) 25 2 => v =83,12cm/s Chọn B A x (A > l) Ví dụ 10: Con lắc xo thẳng...
 • 98
 • 332
 • 0

Khóa học LTĐH môn Toán Chuyên đề 2&3 -Phương trình vô tỷ- Thầy Trần Phương ppsx

Khóa học LTĐH môn Toán Chuyên đề 2&3 -Phương trình vô tỷ- Thầy Trần Phương ppsx
... 1900 58-58-12 - Trang | - Khóa h c LTðH môn Toán - Th y TR n Phương Chuyên ñ – Phương trình lư ng giác Vì cosx = không nghi m c a phương trình nên ta chia v c a phương trình cho cos3 x ≠ ta có: ... Hocmai.vn - Trang | - Khóa h c LTðH môn Toán - Th y TR n Phương Chuyên ñ – Phương trình lư ng giác BÀI GI NG 02 PHƯƠNG TRÌNH ð I X NG (HƯ NG D N GI I BÀI T P T LUY N) Gi i phương trình lư ng giác ... trò Vi t T ng ñài tư v n: 1900 58-58-12 - Trang | - Khóa h c LTðH môn Toán - Th y TR n Phương Chuyên ñ Phương trình lư ng giác Khi ñó phương trình:  1− t2  3 ⇔ t − 3t   = m ⇔ 2t + 3t (1 −...
 • 98
 • 295
 • 3

DE 2 LTDH(NL)

DE 2 LTDH(NL)
... lượng 2kg 3kg Biết vận tốc chất điểm 5m/s Moment động lượng A L = 12, 5kgm2 /s B L = 7, 5kgm2 /s C L = 15kgm2 /s D L = 105kgm2 /s 38 Xét phản ứng nhiệt hạch : D +2 D −→3 T + p.Cho biết mD = 2, 0316u; ... dùng cuộn cảm L2 có tần số dao động f2 Khi dùng hai cuộn cảm L1 L2 ghép nối tiếp có tần số dao động f Chọn kết 1 1 1 2 A f = f1 + f2 B f = f1 + f2 C = + D = + f f f1 f2 f1 f2 —-HẾT—- Cơ sở ... nghiệm VẬT LÝ 12 - LTĐH 20 11 GV: NGUYỄN ĐÌNH NGỌC LÂN Bảng trả lời Học sinh tơ đen vào chọn A B C D {{{{ {{{{ {{{{ {{{{ {{{{ {{{{ {{{{ {{{{ {{{{ {{{{ A B C D 12 17 22 27 32 37 42 47 {{{{ {{{{...
 • 6
 • 57
 • 0

Đề thi môn Hóa học - Khóa học LTĐH KIT-2 (Thầy Phạm Ngọc Sơn) - Đề 2

Đề thi môn Hóa học - Khóa học LTĐH KIT-2 (Thầy Phạm Ngọc Sơn) - Đề 2
... CO2 Ch t X tác d c v i Na, tham gia ph n ng tráng b c ph n ng c ng Br2 c theo t l mol 1: Công th c c u t o c a X A HO-CH2-CH2-CH=CH-CHO B HOOC-CH=CH-COOH C HO-CH2-CH=CH-CHO D HO-CH2-CH2-CH2-CHO ... nh t, c a V A 0 ,29 27 B 0, 320 C 0,440 D 0,160 Hocmai.vn ng chung c a h c trò Vi t T n: 1900 5 8-5 8-1 2 c c 1,7 92 lít - Trang | - Khóa h c -2 : Môn Hoá h c (Th y Ph m Ng ) s 02 Câu 27 Dãy g m ch u ... C5H9O4N C2H2O4 B C6H13NO2; C3H6O2; C5H9O2N C2H2O4 C C6H11NO; C3H6O3; C5H11O4N C2H2O4 D C6H11NO; C3H6O3; C5H9O4N C2H4O4 Câu 27 H2 t X CH3COOH Y CH4 Z C2H4 T C2H5Cl Các ch t X, Y, Z T l t A C2H5OH,...
 • 5
 • 176
 • 0

Đề thi tự luyện môn Sinh học - Khóa học LTĐH KIT-2 (Thầy Nguyễn Thành Công) - Đề 2

Đề thi tự luyện môn Sinh học - Khóa học LTĐH KIT-2 (Thầy Nguyễn Thành Công) - Đề 2
... 1900 5 8-5 8-1 2 - Trang | - Khoá h c L KIT -2 : Môn Sinh h c (Th y Nguy n Thành Công) thi t luy n s 02 Câu 59 C ng ví d v A Qu n th sinh v t B Qu n xã sinh v t C M t nhóm sinh v D Các cá th sinh v ... t t c nh o thành phát sinh ch ng lo i Hocmai.vn ng chung c a h c trò Vi t T n: 1900 5 8-5 8-1 2 - Trang | - Khoá h c L KIT -2 : Môn Sinh h c (Th y Nguy n Thành Công) thi t luy n s 02 Câu 28 M t nhóm ... ng chung c a h c trò Vi t T n: 1900 5 8-5 8-1 2 - Trang | - Khoá h c L KIT -2 : Môn Sinh h c (Th y Nguy n Thành Công) thi t luy n s 02 D T o s ng l n gi ng tu i sinh lý Câu 46 Trong k thu t ADN tái...
 • 9
 • 219
 • 3

Đề thi tự luyện môn Sinh học - Khóa học LTĐH KIT-2 (Thầy Nguyễn Quang Anh) - Đề 2

Đề thi tự luyện môn Sinh học - Khóa học LTĐH KIT-2 (Thầy Nguyễn Quang Anh) - Đề 2
... t intron kh i ARN; - g n ARN pôlymeaza vào ADN; - chu i pôlipeptit cu n xo n l i; - mêtiônin b c t kh i chu i pôlypeptit Trình t A - - - 5- - B - - - - C - - - - - D - - - - - t bi n gen l i b ... 56 ,25 % i qua ba th h Câu 26 Kh o sát s di truy n b nh M Hocmai.vn ng chung c a h c trò Vi t T n: 1900 5 8-5 8-1 2 - Trang | - Khoá h c L KIT -2 : Môn Sinh h c (Th y Nguy n Quang Anh) thi t luy n s 02 ... a h c trò Vi t T n: 1900 5 8-5 8-1 2 - Trang | - Khoá h c L KIT -2 : Môn Sinh h c (Th y Nguy n Quang Anh) thi t luy n s 02 C Ch n l c t nhiên y u t ng u nhiên D t bi n di - nh p gen nh lông xám tr...
 • 6
 • 203
 • 1

25 câu kèm lời giải Tổng hợp ancol, phenol, ete (đề 2)

25 câu kèm lời giải Tổng hợp ancol, phenol, ete (đề 2)
... HCOOC2H5 D CH3CH(OH)CHO Câu 14: (CĐ 08)Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp M gồm hai rượu (ancol) X Y đồng đẳng nhau, thu 0,3 mol CO2 0, 425 mol H2O Mặt khác, cho 0 ,25 mol hỗn hợp M tác dụng với Na (dư), ... Câu 14: Đáp án : B 0 ,25 mol M tạo nH2 < 0,15 mol => M chứa ancol đơn chức nH2O - nCO2 = 0, 125 mol => nM = 0, 125 mol 0,3 0, 125 = 2,4 => => Ancol C2H6O C3H8O => Đáp án B C= Câu 15: Đáp án : B Gọi ... allylic D Ancol iso-butylic LỜI GIẢI CHI TIẾT Câu 1: Đáp án : B Theo quy tắc Zai-xép ta có: o CH3CH2CH2CH2OH => Đáp án B 170 C  → H SO4 CH3CH2CH=CH2 (But - - en) Câu 2: Đáp án : A Trong đồng...
 • 10
 • 1,123
 • 0

Xem thêm