Thi online điện phân 2

tổng hợp các đề thi môn kỹ thuật điện ( phần 2)

tổng hợp các đề thi môn kỹ thuật điện ( phần 2)
... Phần Trăm Thay Đổi Điện Áp M :[%] A./ THI CUỐI HỌC KY1 2011-2012 B./ 7 NGÀY THI 10 /01/2012 C./ D./ 5 ĐỀ 6764 Trang / SINH-VIÊN PHẢI GHI MÃ-SỐ SINH-VIÊN LÊN ĐỀ THI VÀ NỘP LẠI ĐỀ THI + BÀI THI ...  định mức Phần Trăm Độ Thay Đổi Điện Áp M :[%] A./  3,71 B./ 3,52 C./ 3,44 D./ 3,63 ĐỀ THI SỐ 9015 – TRANG / SINH-VIÊN PHẢI GHI MÃ-SỐ SINH-VIÊN LÊN ĐỀ THI VÀ NỘP LẠI ĐỀ THI + BÀI THI THỜI LƯỢNG: ... C./ 33,9 D./ 32,5 ĐỀ THI SỐ 1686 – TRANG / SINH-VIÊN PHẢI GHI MÃ-SỐ SINH-VIÊN LÊN ĐỀ THI VÀ NỘP LẠI ĐỀ THI + BÀI THI THỜI LƯỢNG: 90 PHÚT  KHƠNG SỬ DỤNG TÀI LIỆU  MSSV : BÀI (H1): Cho : R1 =...
 • 10
 • 568
 • 0

Điện Học - Thí Nghiệm Máy Điện phần 2 docx

Điện Học - Thí Nghiệm Máy Điện phần 2 docx
... P2 + ∑ p (4. 12) våïi ∑p = pcu1 + pcu2 + pFe Ta â cọ pháưn trỉåïc: pFe = P0 ' 2 pcu1 + pcu2 = r1I1 + r2 I '2 = rn I '2 = rn I '2dm ( P2 = U2I2 cos 2 ≈ U 2 m I 2 m Thãú vo (4. 12) , ta cọ : I2 I 2 m ... lỉåüng chênh bàòng täøn hao âäưng trãn âiãûn tråí ca dáy qún thỉï : pcu2= m2r2I 22 =m1r’2I 22 : P2 = Pât - pcu2 = m2U2I2cos 2 (4.3) Cng tỉång tỉû váûy, ta cọ cäng sút phn khạng nháûn vo dáy qún ... U '2* = − n − m U '2* n2 ≈ 1− −m ΔU * = − U '2* n2 =m+ (4.7) Tênh m v n, ta âỉåüc : m = CK+KB = β(Unr*cos 2+ Unx*sin 2) n = AH-HP = β(Unx*cos 2- Unr*sin 2) Váûy ΔU*= β(Unr*cos 2+ Unx*sin 2) + β2...
 • 20
 • 235
 • 0

Bộ bài tập ứng dụng cho môn học Cơ sở truyền động điện phần 2

Bộ bài tập ứng dụng cho môn học Cơ sở truyền động điện phần 2
... HOÀNG ANH KIÊN CƯỜNG 97 ĐKC Điện Khí Hóa Và Cung Cấp Điện NGUYỄN LÊ TRUNG BIÊN SOẠN BỘ BÀI TẬP ỨNG DỤNG CHO MÔN HỌC CƠ SỞ TRUYỀN ĐỘNG ĐIỆN BẬC CAO ĐẲNG Nhận Xét Của Cán Bộ Hướng Dẫn ... Lớp Ngành Cán Bộ Hướng Dẫn ♦ Đề tài : : HOÀNG ANH KIÊN CƯỜNG : 97 ĐKC : Điện Khí Hóa Và Cung Cấp Điện : NGUYỄN LÊ TRUNG BIÊN SOẠN BỘ BÀI TẬP ỨNG DỤNG CHO MÔN HỌC CƠ SỞ TRUYỀN ĐỘNG ĐIỆN BẬC CAO ... tốt nghiệp : " SOẠN BỘ BÀI TẬP BỘ MÔN CƠ SỞ TRUYỀN ĐỘNG ĐIỆN BẬC CAO ĐẲNG" Nhờ có hướng dẫn tận tình thầy Nguyễn Lê Trung giúp đỡ gia đình bạn bè, giúp cho Em hoàn thành tập luận án Tuy nhiên,...
 • 6
 • 963
 • 7

Các yếu tố ảnh hưởng kết quả kinh doanh sản phẩm mới: Trường hợp sản phẩm thiết bị điện phần 2

Các yếu tố ảnh hưởng kết quả kinh doanh sản phẩm mới: Trường hợp sản phẩm thiết bị điện phần 2
... 20 06 I TÊN ĐỀ TÀI: CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN KẾT QUẢ KINH DOANH SẢN PHẨM MỚI: TRƯỜNG HỢP SẢN PHẨM THIẾT BỊ ĐIỆN II NHIỆM VỤ LUẬN VĂN: - Xác định yếu tố ảnh hưởng đến kết kinh doanh sản phẩm (sản ... phẩm (sản phẩm thiết bị điện) - Đề xuất mô hình đánh giá yếu tố ảnh hưởng đến kết kinh doanh sản phẩm - Áp dụng mô hình nhằm xác định mức độ ảnh hưởng yếu tố lên kết kinh doanh sản phẩm - Đề ... định yếu tố ảnh hưởng đến kết kinh doanh sản phẩm mới, đề tài đưa mô hình nghiên cứu đưa yếu tố tác động đến kết kinh doanh là: (1) Thương hiệu sản phẩm, (2) Độ phức tạp sản phẩm, (3) Độ sản phẩm, ...
 • 7
 • 246
 • 0

TN phần tĩnh điện - Phần 2

TN phần tĩnh điện - Phần 2
... khoảng d = 2mm Điện dung tụ có giá trị : A 0,5.1 0-9 F B 2. 1 0-1 0F C 5.1 0-1 1F D 2. 1 0-9 F GHÉP TỤ ĐIỆN Câu 9: Hai tụ điện điện dung C1 = 1µF C2 = 3µF mắc nối tiếp Điện dung tụ điện là: A 4µF B 2 F C ... khả tích điện tụ điện ? A Điện tích tụ điện B Hiệu điện hai tụ điện C Cường độ điện trường tụ điện D Điện dung tụ điện Câu 3: Chọn câu phát biểu A Điện dung tụ điện tỉ lệ với điện tích B Điện tích ... điện U = 12V Điện tích tụ C1, C2 có giá trị sau : A Q1 = 36µC, Q2 = 72 C B Q1 = Q2 = 36µC C Q1 = Q2 = 12 C D Q1 = Q2 = 24 µC Câu 18 : Có tụ C1 = 3µF, C2 = 6µF, C3 = C4 = 2 F mắc hình vẽ Hiệu điện...
 • 4
 • 205
 • 0

1000 câu hỏi trac nghiem VL ôn thi vào ĐHCĐ Phần 2.doc

1000 câu hỏi trac nghiem VL ôn thi vào ĐHCĐ Phần 2.doc
... chất không gian .Câu 122: Vận tốc truyền sóng môi trường Download Tài liệu – Luyện thi ĐHCĐ miễn phí 1000 CÂU HỎI VẬT LÝ – Phần A phụ thuộc vào chất môi trường tần số sóng B phụ thuộc vào chất ... – Luyện thi ĐHCĐ miễn phí 1000 CÂU HỎI VẬT LÝ – Phần U0 π π ; α = rad C I = D I = U Lω; α = − rad Lω 2 Câu 188: Chọn câu Đối với đoạn mạch R C ghép nối tiếp thì: A Cường độ dòng điện luôn nhanh ... gợn sóng D có 20 gợn sóng Download Tài liệu – Luyện thi ĐHCĐ miễn phí 1000 CÂU HỎI VẬT LÝ – Phần Câu 173: Một sợi dây dài 1,2m Một đầu gắn vào cầu rung, đầu tự động Đặt cầu rung thẳng đứng để...
 • 13
 • 254
 • 0

BAI 14 DONG DIEN TRONG CHAT DIEN PHAN(2)

BAI 14 DONG DIEN TRONG CHAT DIEN PHAN(2)
... loại theo khuôn mẫu § 14 DÒNG ĐIỆN TRONG CHẤT ĐIỆN PHÂN III Ứng dụng tượng điện phân : • Mạ điện : • ứng dụng tượng điện phân để phủ lớp kim loại lên đồ vật § 14 DÒNG ĐIỆN TRONG CHẤT ĐIỆN PHÂN ... tượngndtượng cực tancựcy tankhi kim loại dùnphân khôt g tiêu gố mun i DÒa G y ện TRONG CHẤT dầnchất catôt có kim loạ trongthụcđi 14. năno ddĐIỆN phân (tượng dương cựcvà giống i § ố nà g vào việ n tích ĐIỆN ... bảt điệnt phân d trong chất điện phân?  Hãy phát biể chấ n chấ dòng điện ng ion dương ion âm chuyển động có hướng theo hai chiều ngược Chúc q thầy em học sinh § 14 DÒNG ĐIỆN TRONG CHẤT ĐIỆN...
 • 21
 • 293
 • 3

Đề thi hóa trắc nghiệm luyện thi đại học - Phần 2

Đề thi hóa trắc nghiệm luyện thi đại học - Phần 2
... 1s22s22p63s23p64s1 c 1s22s22p63s1 d 1s22s22p6 e 1s22s22p63s23p6 183 C u hình electron c a Argon là: a 1s22s22p63s23p1 b 1s22s22p63s23p64s1 c 1s22s22p63s1 d 1s22s22p6 e 1s22s22p63s23p6 184 Hãy ... H2SO4 = HOOC-CH2-CH2-COOH + … (5) Công th c c a Y là: a b c d e CH3-OH HO-CH2-CH2-OH HO-CH2-CH2-CH2-CH2-OH HO-CH2-CH2-CH2-OH T tc u sai 20 9 i n phân 20 0 ml dung d ch ch a AgNO3 0,2M Cu(NO3 )2 ... electron c a Al a 1s22s22p63s23p1 b 1s22s22p63s23p64s1 c 1s22s22p63s1 d 1s22s22p6 e 1s22s22p63s23p6 1 72 Cho h n h p: X1=[C2H4, N2, CO] X2=[H-COOH, C2H5OH] X3=[Ca, MgO] X4=[CH4, H2, C2H6] X5=[Các ch...
 • 28
 • 184
 • 0

Tài liệu bài giảng môn học cung cấp điện - phần 2 pdf

Tài liệu bài giảng môn học cung cấp điện - phần 2 pdf
... nhóm; Ksd = 0,4 Số TB 25 20 Công suât 20 kW 10 kW kW kW 4,5 kW 2, 8 kW kW m = 20 /1 = 20 > ; Ksd = 0,4 > 0 ,2 n n hq = pdmi i =1 Pdm max n p 29 7 = 29 ,7 30 20 dmi - Tổng công suất thiết ... ứng với t2 t1 t1 mùa đông A mùa hè 24 t [giờ] 24 t [giờ] Gọi: n1 số ngày mùa đông năm n2 số ngày mùa hè năm Ti = (t1 + t1).n1 + t2.n2 Các thông số đặc trng đồ thị phụ tải năm: - Điện tác dụng ... đêm (24 giờ) xác định theo cách + Bằng dụng cụ đo tự động ghi lại (VH- 2a) + Do nhân viên trực ghi lại sau định (HV-2b) + BBiểu diễn theo bậc thang, ghi lại giá trị trung bình khoảng định (HV-2c)...
 • 12
 • 461
 • 7

Tài liệu MỘT SỐ HƯỚNG DẪN ÔN THI ĐẠI HỌC (PHẦN 2) ppt

Tài liệu MỘT SỐ HƯỚNG DẪN ÔN THI ĐẠI HỌC (PHẦN 2) ppt
... embarrassing D embarrassment Key: B Giải thích: Trong câu thi u động từ nhiên động từ phải chia dạng thứ số (chủ ngữ His behaviour – thứ số ít) Đáp án câu làembarrasses 10 She is a _ of theatre ... 2: Bổ trợ động từ Ví dụ: Would you mind me a hand with this bag? A to give B give C giving D to giving Trong dạng tập em cần phải học thuộc loại động từ với loại bổ trợ Ví dụ: Các động từ ... ashame C shamed D ashamed He is one of the greatest _ to appear in this theatre A perform B performing C performance D performer This matter is very _ Don’t discuss it outside the office A confidence...
 • 6
 • 381
 • 3

Tài liệu Chương 7: Lập trình giao diện (Phần 2) pdf

Tài liệu Chương 7: Lập trình giao diện (Phần 2) pdf
... Chương Lập trình giao diện (phần 2) (Graphic User Interface) Nguyễn Đức Hiển – Bài giảng Lập trình Java Các thành phần GUI Swing Gói javax.swing.* ... giảng Lập trình Java Ví dụ sử dụng JList Nguyễn Đức Hiển – Bài giảng Lập trình Java Ví dụ sử dụng JList Nguyễn Đức Hiển – Bài giảng Lập trình Java Ví dụ Jlist – Kết Nguyễn Đức Hiển – Bài giảng Lập ... – Bài giảng Lập trình Java Ví dụ sử dụng lớp Adapter Nguyễn Đức Hiển – Bài giảng Lập trình Java Ví dụ sử dụng lớp Adapter Nguyễn Đức Hiển – Bài giảng Lập trình Java Xử lý kiện phím Giao tiếp KeyListener...
 • 73
 • 359
 • 2

Tài liệu PHƯƠNG PHÁP ĐỌC HIỂU TRONG THI ĐẠI HỌC ( PHẦN 2) doc

Tài liệu PHƯƠNG PHÁP ĐỌC HIỂU TRONG THI ĐẠI HỌC ( PHẦN 2) doc
... To answer this question, you should skim for the word capital and then look for its meaning A capital is the location of the center of government, and this definition is given in the third line ... therefore the best answer to this question The following chart outlines the key information that you should remember when you are trying to determine where in the passage something is found: QUESTION ... You may be asked to determine the meaning of a difficult word or expression that you not know In this case, the passage often gives you a clear indication of what the word or expression means Example...
 • 5
 • 310
 • 1

Tài liệu Xây dựng chiến dịch online marketing - Phần 2 docx

Tài liệu Xây dựng chiến dịch online marketing - Phần 2 docx
... ty xây dựng subsite phải xin phép quản lý vùng giải pháp xây dựng microsite với tên miền hoàn toàn tỏ phù hợp  Để xây dựng khai thác microsite hiệu quả, nhà hoạch định chiến dịch online marketing ... tư? Đó toán mà nhà xây dựng chiến dịch online marketing tìm lời giải Theo bà Nguyễn Phương Dung, Giám đốc Điều hành Công ty Innity, doanh nghiệp nên lưu tâm đến vấn đề sau xây dựng microsite: o ... xây dựng microsite thành subsite (một nhánh nhỏ trang web doanh nghiệp, ví dụ: samsung.com/vn/ruocduocolympic2008) Ưu điểm cách làm làm tăng lượng khách ghé thăm trang chủ Trong đó, công ty xây...
 • 3
 • 160
 • 0

Tài liệu Kỹ năng gọi điệnphần 2 ppt

Tài liệu Kỹ năng gọi điện – phần 2 ppt
... bước cấu thành nên gọi điện chào hàng Chắc tất bạn môi giới thân yêu tôi, có 100 điện thoại chào hàng không? Vậy yếu tố để tạo nên gọi điện thoại chào hàng? 07 bước cấu thành nên điện thoại chào ... ích) để xây dựng tin cậy Đánh giá khách hàng tiền (khả toán) Thu thập thông tin Nhận bạn muốn có tạo bước chu trình bán hàng bạn Có thái độ tập trung mức Các bước triển khai vế ...
 • 2
 • 241
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: hướng dẫn ôn thi mạch điện tử 2đề thi triết học phần 2đề thi triết học phần 2 uehđiện phân 200ml dung dịch nacl 2mquy phạm trang bị điện phần 2đề thi mạch điện tử 2sau một thời gian điện phân 200ml dung dịch cucl2điện phân 200ml dung dịch cucl2đề thi mác lênin phần 2đem điện phân 200ml dung dịch nacl 2mđiện phân 200ml dung dịch chứa nacl 0 5mđiện phân 250ml dung dịch nacl 1 6msau 1 thời gian điện phân 200ml dung dịch cucl2cô bé lọ lem lầu đối diện phần 2thị trường điện tử 2012ufquan tri kinh doanh du lich25996ufquan ly kinh doanh25998ufthiet ke thoi trang26004Để cử hành thánh lễ người ta có thể thay thế bánh miến và rượu nho bằng các thứ khác được khôngHỏi đáp 40 tại sao buộc đi lễ ngày chúa nhậtNhu cầu nguồn nhân lực 1168.signed0e678 thong bao tuyen dung thanhcongroup ninhbinhVSP Announcement VN 20162015 USFS Announcement VN31f2d danh sach hoc bong K64 hk i 2014 20154e2de 2014 2015 HK1 DHLTe6bcd TKB Tuan sinh hoat cong dan 2015 2016ab062 HD quy che 43 sua 2013[2016] ĐỀ THI VÀ ĐÁP ÁN CÁC MÔN THI THỬ LỚP 10 PTNK ĐỢT 2 – Trung Tâm Phổ Thông Năng Khiếu (Dạy – Học Thêm) L2bf32 Phu luc danh sach dang ky sinh vien tham giaCổ đông và nhà đầu tưĐỀ và đáp án lí 9 HSG 2013Cổ đông và nhà đầu tư 9ba85TV T6Cổ đông và nhà đầu tưHỏi đáp 36 có thể cử hành thánh lễ chỗ nào khác ngoài nhà thờ không