Đề thi duyên hải đồng bằng bắc bộ môn vật lý lớp 11 năm 2016 đề đề xuất của trường THPT chuyên ĐHSP hà nội

Đề thi đề xuất học sinh giỏi các trường chuyên khu vực duyên hảiđồng bằng bắc bộ môn đia lớp 10 năm 2015 trường chuyên HẢI DƯƠNG

Đề thi đề xuất học sinh giỏi các trường chuyên khu vực duyên hải và đồng bằng bắc bộ môn đia lý lớp 10 năm 2015 trường chuyên HẢI DƯƠNG
... sản xuất than, dầu, điện từ 1950-2007 Nhận xét giải thích *********************Hết********************* Họ tên GV đề Nguyễn Thúy Nga (0915 3104 69) ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM CHẤM MÔN ĐỊA LÍ KHỐI 10 Câu ... tuyến nam - Ngày 22/6 năm sau MT lại lên thi n đỉnh chí tuyến bắc  Trong năm, MT tựa hồ chuyển động từ chí tuyến bắc 0,25 xuống chí tuyến nam lại từ chí tuyến nam lên chí tuyến bắc Chuyển động thật ... phát triển, tỉ trọng GDP khu vực nông lâm ngư nghiệp cao, tỉ trọng GDP khu vực công nghiệp- xây dựng dịch vụ thấp? b Cho bảng số liệu: Sản lượng than, dầu, điện Thế giới Năm Than 1950 1820 1970...
 • 8
 • 2,451
 • 13

Đề thi đề xuất học sinh giỏi các trường chuyên khu vực duyên hảiđồng bằng bắc bộ môn đia lớp 10 năm 2015 trường chuyên HÒA BÌNH

Đề thi đề xuất học sinh giỏi các trường chuyên khu vực duyên hải và đồng bằng bắc bộ môn đia lý lớp 10 năm 2015 trường chuyên HÒA BÌNH
... mưa: Khu vực địa hình thấp vùng vĩ độ thấp chế độ nước sông phụ thuộc chủ yếu vào chế độ mưa (diễn giải) - Băng, tuyết tan: khu vực địa hình cao vùng vĩ độ cao chế độ nước sông phụ thuộc vào lượng ... trung bình lên cao 100 m, nhiệt độ giảm 0,6 0C Càng xuống thấp nhiệt độ tăng: trung bình xuống 100 m nhiệt độ tăng 10C - Sườn núi khác nhiệt độ khác nhau: sườn phơi nắng có nhiệt độ cao sườn khu t ... độ dài ngày đêm khu vực vĩ độ thấp, vĩ độ cao với miền núi (diễn giải) b Nguyên nhân tạo nên khác độ cao vành đai tên sườn đối xứng: - Sự khác hướng phơi sườn, xảy phổ biến khu vực ngoại chí tuyến...
 • 7
 • 2,104
 • 15

Đề thi đề xuất học sinh giỏi các trường chuyên khu vực duyên hảiđồng bằng bắc bộ môn đia lớp 10 năm 2015 trường chuyên HƯNG YÊN

Đề thi đề xuất học sinh giỏi các trường chuyên khu vực duyên hải và đồng bằng bắc bộ môn đia lý lớp 10 năm 2015 trường chuyên HƯNG YÊN
... chim sinh sống khu vực sơn nguyên Mêhicô nằm vùng ngoại chí tuyến Bắc bán cầu thường làm tổ (trên thân xương rồng) có hướng quay phía Bắc? Do sơn nguyên Mêhicô nằm vùng ngoại chí tuyến bán cầu Bắc ... biển, b Giải thích khu vực mũi Hảo Vọng (Nam Phi) lại có sóng lớn, vào mùa hạ? - Khái niệm & nguyên nhân sinh sóng - Mũi Hảo Vọng nằm khu vực thịnh hành gió Tây thổi từ biển vào Địa hình dạng ... 1990-2 010? - Xử lí số liệu (phải có tên bảng, đơn vị số liệu xác) Tốc độ tăng trưởng số sản phẩm nông – lâm – ngư nghiệp giới, thời kì 1990-2 010 (Năm 1990 =100 %) Năm 1990 1995 2000 2 010 Lúa mì 100 ...
 • 7
 • 2,210
 • 16

Đề thi đề xuất học sinh giỏi các trường chuyên khu vực duyên hảiđồng bằng bắc bộ môn đia lớp 10 năm 2015 trường chuyên LÀO CAI

Đề thi đề xuất học sinh giỏi các trường chuyên khu vực duyên hải và đồng bằng bắc bộ môn đia lý lớp 10 năm 2015 trường chuyên LÀO CAI
... 46 33 44 Câu HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ THI ĐỀ XUẤT ĐỊA 10 Nội dung a) Thời gian chiếu sáng ngày 22/6 Nguyên nhân - Vào ngày 22/6, thời gian chiếu sáng ngày từ xích đạo cực Bắc dài dần, ngược lại từ xích ... nông thôn vào thành thi , dẫn đến yêu cầu mở rộng không gian đô thi làm cho vùng nông thôn ven đô thi dần trở thành đô thi vệ tinh 0.5 - Sự mở rộng sản xuất công nghiệp nhiều thực cách xây ... nhất - Xử số liệu: CƠ CẤU SẢN LƯỢNG LƯƠNG THỰC THẾ GIỚI QUA CÁC NĂM (Đơn vị: %) Năm Tổng số Lúa mì Lúa gạo Ngô Cây lương thực khác 2003 100 ,0 27,6 28,9 31,5 12,0 2008 100 ,0 21,4 21,2...
 • 7
 • 1,085
 • 11

Đề thi đề xuất học sinh giỏi các trường chuyên khu vực duyên hảiđồng bằng bắc bộ môn đia lớp 10 năm 2015 trường chuyên LÊ HÔNG PHONG NAM ĐỊNH

Đề thi đề xuất học sinh giỏi các trường chuyên khu vực duyên hải và đồng bằng bắc bộ môn đia lý lớp 10 năm 2015 trường chuyên LÊ HÔNG PHONG NAM ĐỊNH
... ĐỀ NGHỊ KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI KHU VỰC DUYÊN HẢI VÀ ĐỒNG BẰNG BẮC BỘ NĂM HỌC 2014 – 2015 HƯỚNG DẪN CHẤM THI MÔN: ĐỊA LÍ LỚP 10 Ngày thi: …/04 /2015 Câu Ý I Kể tên các nhân tố ngoại ... giải thi ch -HẾT Họ tên thí sinh: SBD Người đề: Trần Thị Hồng Thúy SỞ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO NAM ĐỊNH THPT CHUYÊN LÊ HỒNG PHONG HDC ĐỀ THI ĐỀ NGHỊ KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI KHU VỰC ... thuận lợi cho sự sinh sản thi mức sinh sẽ cao (VD: vùng nhiệt đới).mức chết 0,25 cao thi mức sinh cao tâm lý sinh bù Tình trạng sức khoả có ảnh hưởng tới mức sinh * Ở nhiều...
 • 8
 • 1,837
 • 20

Đề thi đề xuất học sinh giỏi các trường chuyên khu vực duyên hảiđồng bằng bắc bộ môn đia lớp 10 năm 2015 trường chuyên PHÚ THỌ

Đề thi đề xuất học sinh giỏi các trường chuyên khu vực duyên hải và đồng bằng bắc bộ môn đia lý lớp 10 năm 2015 trường chuyên PHÚ THỌ
... 2 010 b Qua biểu đồ rút nhận xét tốc độ tăng trưởng sản lượng sản phẩm giải thích -HẾT Người đề: Bùi Thị Hồng Thanh ĐT: 0912 489 998 HỘI CÁC TRƯỜNG CHUYÊN VÙNG DUYÊN HẢI VÀ ĐỒNG BẰNG BẮC BỘ TRƯỜNG ... DUYÊN HẢI VÀ ĐỒNG BẰNG BẮC BỘ TRƯỜNG THPT CHUYÊN HÙNG VƯƠNG TỈNH PHÚ THỌ HD CHẤM ĐỀ THI ĐÈ XUẤT Câu I (4,0đ) HD CHẤM ĐỀ THI MÔN: ĐỊA LÍ KHỐI 10 NĂM 2015 HƯỚNG DẪN CHẤM Nội dung Điểm a Trình bày ... nhiệt độ, nước, sinh vật - Có loại phong hóa: phong hóa lí học, phong hóa hóa học phong hóa sinh học 0,25 - Ở miền địa cực hoang mạc phong hóa lí học lại thể rõ vì: 0,5 + Phong hóa lí học phá hủy...
 • 7
 • 1,910
 • 16

Đề thi đề xuất học sinh giỏi các trường chuyên khu vực duyên hảiđồng bằng bắc bộ môn đia lớp 10 năm 2015 trường chuyên NGUYỄN BỈNH KHIÊM QUẢNG NAM

Đề thi đề xuất học sinh giỏi các trường chuyên khu vực duyên hải và đồng bằng bắc bộ môn đia lý lớp 10 năm 2015 trường chuyên NGUYỄN BỈNH KHIÊM QUẢNG NAM
... 0,5 (Đơn vị: %) Năm Châu Âu Châu Phi Châu Mĩ Châu Á châu 2005 100 100 100 100 2006 104 ,5 108 ,7 104 ,4 105 ,9 2007 111,1 106 ,4 105 ,0 114,2 2008 122,5 105 ,8 104 ,2 127,4 2009 95,2 104 ,8 88,2 127,9 ... thuận chiều kim đồng hồ, gió thu vào áp thấp nghịch chiều kim đồng hồ 0,5 - Hình B, C thuộc bán cầu Nam tác động lực Coriolis, gió thổi từ cao áp biên nghịch chiều kim đồng hồ, gió thu vào áp thấp ... hóa đường sắt châu lục giai đoạn 2005 – 2009 HẾT Người đề NGUYỄN THỊ DIÊU ĐT:0983876477 ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM CHẤM MÔN ĐỊA LÝ KHỐI 10 -3Câu Ý (2,0đ) Nội dung cần đạt Điểm a Chuyển động Trái...
 • 10
 • 2,451
 • 17

Đề thi đề xuất học sinh giỏi các trường chuyên khu vực duyên hảiđồng bằng bắc bộ môn đia lớp 10 năm 2015 trường chuyên LÊ KHIẾT QUẢNG NGÃI

Đề thi đề xuất học sinh giỏi các trường chuyên khu vực duyên hải và đồng bằng bắc bộ môn đia lý lớp 10 năm 2015 trường chuyên LÊ KHIẾT QUẢNG NGÃI
... làm đề: Trần Thị Kim Chung SDĐ: 0908141351 HỘI CÁC TRƯỜNG CHUYÊN VÙNG DUYÊN HẢI VÀ ĐỒNG BẰNG BẮC BỘ ĐÁP ÁN: MÔN ĐỊA LÍ – KHỐI 10 NĂM 2015 TRƯỜNG THPT CHUYÊN LÊ KHIẾT TỈNH QUẢNG NGÃI ĐỀ THI ĐỀ ... Nam nên khu vực có gió Mậu dịch thống trị Gió thổi theo hướng Đông Bắc từ áp cao cận chí tuyến Bắc Xích đạo Từ áp cao Xibia, gió Đông Bắc thổi xuống khu vực Đông Nam Á lạnh - Khu vực năm có hai ... nhiệt đới nào? - Mùa hạ nửa cầu Bắc: + Do dải hội tụ dịch chuyển lên phía Bắc Xích đạo, riêng khu vực Thái 0,5 Bình Dương, dải hội tụ nhiệt đới nằm sát Xích đạo nên khu vực có gió Mậu dịch thổi từ...
 • 10
 • 2,443
 • 16

Đề thi đề xuất học sinh giỏi các trường chuyên khu vực duyên hảiđồng bằng bắc bộ môn đia lớp 10 năm 2015 trường chuyên QUỐC HỌC

Đề thi đề xuất học sinh giỏi các trường chuyên khu vực duyên hải và đồng bằng bắc bộ môn đia lý lớp 10 năm 2015 trường chuyên QUỐC HỌC
... VIỆC LÀM CỦA VIỆT NAM PHÂN THEO KHU VỰC KINH TẾ GIAI ĐOẠN 2000 - 2 010 (Đơn vị: %) Vùng 2000 2003 2005 2 010 Tổng số 100 100 100 100 Nông - lâm - ngư nghiệp 65,1 60,3 57,3 48,7 Công nghiệp - Xây ... giáo khoa Địa 12 ban Cơ bản, trang 74, nxb giáo dục năm 2012 số liệu thống kê năm 2 010 Tổng cục thống kê) Nhận xét giải thích thay đổi cấu lao động có việc làm nước ta phân theo khu vực kinh tế ... con) Năm 1980 1992 1996 2002 Bò 1218,1 1281,4 1320,0 1360,5 Lợn 778,8 864,7 923,0 939,3 (Nguồn: sách giáo khoa Địa 10 ban Cơ bản, trang 116, nxb giáo dục năm 2012) a Hãy vẽ biểu đồ thi ch...
 • 4
 • 452
 • 11

Đề thi đề xuất học sinh giỏi các trường chuyên khu vực duyên hảiđồng bằng bắc bộ môn đia lớp 10 năm 2015 trường chuyên THÁI BÌNH

Đề thi đề xuất học sinh giỏi các trường chuyên khu vực duyên hải và đồng bằng bắc bộ môn đia lý lớp 10 năm 2015 trường chuyên THÁI BÌNH
... sánh lớp vỏ lục địa lớp vỏ đại dương Trái Đất… 4,0đ a So sánh * Giống nhau: + Đều thuộc lớp vỏ Trái Đất 0,25 + Cấu tạo chủ yếu đá… 0,25 + Nằm lớp Manti, chịu chi phối tác động nhiều lớp Đều chịu ... lại lớp vỏ đại dương có Man ti trầm tích + Khối lượng vật chất lớp vỏ đại dương lớp vỏ lục địa 0,25 + Tính bền vững lớp vỏ đại dương Chịu tác động ngoại lực 0,25 hạn chế lớp vỏ lục địa *Khu vực ... giới qua năm nói - Từ biểu đồ vẽ kết hợp với kiến thức học, nhận xét giải thích cấu sản xuất lương thực giới thời gian nói -Hết ĐÁP ÁN + BIỂU ĐIỂM CHẤM MÔN ĐỊA LÝ KHỐI 10 Câu hỏi...
 • 6
 • 758
 • 17

Đề thi đề xuất học sinh giỏi các trường chuyên khu vực duyên hảiđồng bằng bắc bộ môn đia lớp 10 năm 2015 trường chuyên THÁI NGUYÊN

Đề thi đề xuất học sinh giỏi các trường chuyên khu vực duyên hải và đồng bằng bắc bộ môn đia lý lớp 10 năm 2015 trường chuyên THÁI NGUYÊN
... Thí sinh sử dụng Atlat Địa lí Việt Nam làm Thí sinh không sử dụng tài liệụ khác SỞ GD & ĐT THÁI NGUYÊN HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ THI ĐỀ NGHỊ THI HSG TRƯỜNG THPT CHUYÊN DUYÊN HẢI ĐBBB NĂM 2015 Môn Địa ... lớn phần bị khu t bóng tối nên ngày dài đêm (trừ xích đạo) NBC có đêm dài ngày + Ngày 22/6: MT lên thi n đỉnh chí tuyến Bắc, địa điểm BCB có ngày dài nhất, đêm ngắn năm. Tại vòng cực Bắc có ngày ... ) Tại tỉ suất sinh thô có khác nhóm nước, điểm) quốc gia giới? Do tỉ suất sinh chịu tác động nhiều nhân tố khác nhau, nhân tố khác quốc gia giới - Tự nhiên - sinh học: độ tuổi sinh đẻ phụ nữ...
 • 11
 • 1,962
 • 13

Đề thi đề xuất học sinh giỏi các trường chuyên khu vực duyên hảiđồng bằng bắc bộ môn đia lớp 10 năm 2015 trường chuyên VÙNG CAO VIỆT BẮC

Đề thi đề xuất học sinh giỏi các trường chuyên khu vực duyên hải và đồng bằng bắc bộ môn đia lý lớp 10 năm 2015 trường chuyên VÙNG CAO VIỆT BẮC
... Dựa vào biểu đồ bảng số liệu nhận xét giải thích tình hình sản xuất của số ngành công nghiệp Hết (Thí sinh không sử dụng tài liệu Giám thị coi thi không giải thích thêm) Họ tên thí sinh: ... SẢN LƯỢNG THAN, DẦU MỎ, ĐIỆN TOÀN THẾ GIỚI GIAI ĐOẠN 1970 – 2008 Năm 1970 1980 1990 2000 2008 Than(triệu tấn) 2936 3770 3387 4995 6781 Dầu mỏ (triệu tấn) 2336...
 • 3
 • 276
 • 4

Đề thi đề xuất học sinh giỏi các trường chuyên khu vực duyên hảiđồng bằng bắc bộ môn đia lớp 10 năm 2015 trường chuyên VĨNH PHÚC

Đề thi đề xuất học sinh giỏi các trường chuyên khu vực duyên hải và đồng bằng bắc bộ môn đia lý lớp 10 năm 2015 trường chuyên VĨNH PHÚC
... hàng hải giới .HẾT Người đề (Họ tên, ký tên -Điện thoại liên hệ) Nguyễn Thị Thanh Huyền - 0986631870 HỘI CÁC TRƯỜNG CHUYÊN VÙNG DUYÊN HẢI VÀ ĐỒNG BẰNG BẮC BỘ ĐÁP ÁN ĐỀ THI MÔN ĐỊA LÍ KHỐI10- ... lần VIII - NĂM 2015 TRƯỜNG THPT CHUYÊN VĨNH PHÚC TỈNH VĨNH PHÚC ĐỀ THI ĐỀ XUẤT Thời gian làm 180 phút Câu Câu Ý Nội dung cần đạt Điểm 1.Vì Mặt Trời mọc lặn khác địa phương thay đổi suốt năm? Mối ... Lịch sử khai thác lãnh thổ, khu vực khai thác lâu đời dân cư thường tập trung đông đúc khu vực khai thác - Các dòng chuyển cư ảnh hưởng đến phân bố dân cư giới (Đông bắc Hoa Kì, Đông nam Úc) *...
 • 8
 • 3,000
 • 16

Đề thi đề xuất học sinh giỏi các trường chuyên khu vực duyên hảiđồng bằng bắc bộ môn đia lớp 10 năm 2015 trường chuyên YÊN BÁI

Đề thi đề xuất học sinh giỏi các trường chuyên khu vực duyên hải và đồng bằng bắc bộ môn đia lý lớp 10 năm 2015 trường chuyên YÊN BÁI
... nước vành đai sau: - Ở vành đai xích đạo dòng chảy sông suối nhiều nước quanh năm phản ánh chế độ mưa quanh năm xích đạo - Ở vành đai nhiệt đới có mùa mưa mùa khô nên sông ngòi chảy quanh năm ... Trời phải 365 ngày gần *Hệ chuyển động Trái Đất xung quanh Mặt trời - Chuyển động biểu kiến Mặt Trời chí tuyến năm Sự thay đổi thời kì nóng, lạnh năm (các mùa) tượng ngày đêm dài, ngắn khác Bắc ... nguồn cung cấp nước - Ở vành đai ôn đới lạnh cận cực rìa phía bắc lục địa Á – Âu Bắc Mĩ vào mùa đông sông cạn kiệt nước vùng băng giá, mùa hạ có lũ băng tuyết tan - Ở vành đai thuộc vĩ độ cao...
 • 6
 • 927
 • 13

Đề thi đề xuất học sinh giỏi các trường chuyên khu vực duyên hảiđồng bằng bắc bộ môn đia lớp 10 năm 2015 trường chuyên BẮC GIANG

Đề thi đề xuất học sinh giỏi các trường chuyên khu vực duyên hải và đồng bằng bắc bộ môn đia lý lớp 10 năm 2015 trường chuyên BẮC GIANG
... - Tính phát triển: Mỗi lớp vỏ có quy luật vận động phát triển riêng chúng xâm nhập vào nên vận động lớp vỏ ảnh hưởng tới vận động phát triển lớp vỏ khác Do lớp địa lí phải vận động phát triển ... lượng mưa giảm b Tại nói lớp vỏ địa lí mang tính tổng hợp phát triển? - Tính tổng hợp: Lớp vỏ địa lí bao gồm lớp vỏ thành phần khí quyển, thach quyển, thổ nhưỡng quyển, sinh lớp vỏ xâm nhập tác động ... mối quan hệ đất sinh vật Tại vùng ôn đới lại tập trung nhiều đất Pôtzôn? Điểm 2,0 điểm 1,0 1,0 2,0 điểm a Mối quan hệ đất sinh vật: 0,5 - Đất tác động đến sinh vật: + Các đặc tính lý, hoá độ phì...
 • 10
 • 3,141
 • 24

Xem thêm

Từ khóa: quot thương hiệu nổi tiếng vùng duyên hải đồng bằng bắc bộ quotgiai chi tiet de thi thu dai hoc lan 3 mon vat ly truong thpt chuyen dhsp ha noi nam2014đề thi thử đại học môn sinh học năm 2011 lần 2 trường thpt chuyên đhsp hà nội mã đề 421 ppsđáp án đề thi thử đại học môn vật lí trường thpt chuyên đhsp hà nộiđề thi vào lớp 10 trường thpt chuyên đhsp hà nộinêu sự khác biệt về đặc điểm thiên nhiên của hai đồng bằng bắc bộ và nam bộmột số biểu hiện hạn chế liên quan đến ảnh hưởng của phật giáo khu vực đồng bằng bắc bộ đối với phụ nữ việt nam hiện nayxây dựng và sử dụng một số thí nghiệm chương động lực học chất điểm vật lý lớp 10 theo tiến trình dạy học phát hiện và giải quyết vấn đềđề thi trắc nghiệm môn vật lý lớp 11đề thi môn vật lý lớp 11đề thi môn vật lý lớp 8 năm 2011đề thi học kì 2 môn vật lý lớp 11đề thi học sinh giỏi môn vật lý lớp 11đề thi hsg cấp tỉnh môn vật lý lớp 11đề thi môn vật lý lớp 11 học kì 1bao cao nguyen ly bao quan thuc phamCọc chịu tải trọng dọc trục Plaxis 2DDE THI VAO 10 MON TOAN HA NOI TU 2006 DEN 2017Tuần 15 giáo án lớp 4 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 0)Bài giảng robot công nghiệpHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 2) DANH GIA HIEN TRANG CONG TRINHHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 3) HH SC GC KET CAU BE TONGHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 4) HH SC GC KET CAU THEPHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 5) HH SC GC KET CAU GACHHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 6) HH SC GC KET CAU MONGhop dong xnk hang hoabài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMbài tập Vat ly nguyen tuThuyet dong hoc phan tu chat khiBài 14. Bài thực hành 2: Tính chất của một số hợp chất nitơ, photphoBài 12. Phân bón hoá họcBài 10. Đồng chíTuần 4. Nghe-kể: Dại gì mà đổi. Điền vào giấy tờ in sẵnSKKN PP Graph trong dạy học Hóa học