SUU TAM ESTE HAY VA KHO

ôn tập hóa - trắc nghiệm este hay khó

ôn tập hóa - trắc nghiệm este hay và khó
... gỡ? ( n ch c hay a ch c, no hay khụng no) A Este thu c lo i no B Este thu c lo i khụng no C Este thu c lo i no, n ch c D Este thu c lo i khụng no a ch c Cõu 19: X l este c a m t axit h u c n ch ... c v 18,34 gam h n h p hai mu i Hóy xỏc nh CTCT c a X? A H3COOC-CH2-COOC3H7 B H3COOC=COOC2H5 C H3COOC-(CH2)2-COOC3H7 D CH3OOC-CH=CH-COOCH(CH3)2 Cõu 28: Cho h p ch t X (C, H, O) m ch th ng, ch ch ... 78,67 gam h n h p mu i khan H p ch t X cú cụng th c c u t o l: A C3H7OOC-C4H8-COOC2H5 B CH3OOC-C3H6-COOC3H7 C C3H7OOC-C2H4-COOC2H5 D T t c u sai Cõu 29: M t h p ch t h u c X cú cụng th c phõn t...
 • 6
 • 529
 • 13

10 bài este hay khó

10 bài este hay và khó
... muối amoni hữu Cho toàn lượng muối amoni hữu vào dung dịch NaOH (dư, đung nóng), thu 0,02 mol NH3 Giá trị m là? Đáp án: 1,22 gam Câu 10: Hỗn hợp X gồm este đơn chức, tạo thành từ ancol Y với axit ... ancol Y Cho m gam Y vào bình đựng Na dư sau pư thu 896 ml khí(đktc) khối lượng bình tăng 2,48 gam Mặt khác đốt cháy hoàn toàn 5,88 gam X thu CO2 3.96 gam H2O Phần trăm khối lượng este không no X...
 • 2
 • 678
 • 9

phương pháp giải nhanh este hay khó

phương pháp giải nhanh este hay và khó
... thu m gam hỗn hợp este (hiệu suất phản ứng este hoá 80%) Giá trị m A 10,12 B 6,48 C 8,10 D 16,20 Câu 13: (ĐHA-2007) Khi thực phản ứng este hoá mol CH3COOH mol C2H5OH, lượng este lớn thu 2/3 mol ... thu 2/3 mol Để đạt hiệu suất cực đại 90% (tính theo axit) tiến hành este hoá mol CH3COOH cần số mol C2H5OH (biết phản ứng este hoá thực nhiệt độ) A 0,342 B 2,925 C 2,412 D 0,456 Câu 14: (ĐHB-2008) ... vô hạn nước C Chất X thuộc loại este no, đơn chức o D Đun Z với dung dịch H2SO4 đặc 170 C thu anken Câu 19 : (ĐHA-2009)Xà phòng hóa hoàn toàn 66,6 gam hỗn hợp hai este HCOOC 2H5 CH3COOCH3 dung...
 • 4
 • 226
 • 1

Một số bài tập hình học phẳng hay khó đã sưu tầm giải

Một số bài tập hình học phẳng hay và khó đã sưu tầm và giải
...  k   k  Thay vào (1) ta được: A   21  ;   5 2 Bài 8(Trích đề thi thử đại học diễn đàn k2pi.net năm học 2013-2014-đề số 1) Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Đề-các Oxy cho hình bình hành ... Do ABCD hình thang cân nên từ ta có  D  ;    13 13  Bài 22 (Sưu tầm) Cho hình thoi ABCD có A(2;5), C (2;1),cos BAD  Xác định tọa độ điểm B, C, D biết xB  Lời giải (?) Gọi I tâm hình thoi ... điểm A, C, D Hướng giải theo Trần Trung Hiếu: Gọi K trung điểm DH.Khi ta có ABNK hình bình hành K trực tâm ADN suy BN  DN Do tính toạ độ N  C , A, D Bài 12: (Sưu tầm) Cho hình vuông ABCD Có đỉnh...
 • 21
 • 23,408
 • 78

Tài liệu DANH NGÔN HAY THEO CHỦ ĐỀ – Th.S Dương Tố Dung sưu tầm, tóm lược dịch pdf

Tài liệu DANH NGÔN HAY THEO CHỦ ĐỀ – Th.S Dương Tố Dung sưu tầm, tóm lược và dịch pdf
... than to die Napoleon Bonaparte Cần có nhiều lòng can đảm để chịu đựng chết Napoleon Bonaparte cố Hoàng đế Pháp DANH NGÔN HAY THEO CHỦ ĐỀ Th.S Dương Tố Dung sưu tầm, tóm lược dịch trang ... untried Frank Tyger Những phát kiến thường tạo việc không tuân thủ theo dẫn, cách “vượt rào” cách thử điều chưa thử Frank Tyger DANH NGÔN HAY THEO CHỦ ĐỀ Th.S Dương Tố Dung sưu tầm, tóm lược dịch ... intelligence or ability Flower A Newhouse DANH NGÔN HAY THEO CHỦ ĐỀ Th.S Dương Tố Dung sưu tầm, tóm lược dịch trang Thiếu ý chí gây nhiều thất bại thiếu thông minh hay thiếu khả Flower A Newhouse...
 • 11
 • 330
 • 2

este đa chức hay khó luyện thi đại học

este đa chức hay và khó luyện thi đại học
... Cõu 7: Khi thuy phõn hoan toan 0,05 mol este tiờu tụn hờt 5,6g KOH Mt khac, thuy phõn 5,475g este o thi tiờu tụn hờt 4,2g KOH va thu c 6,225g muụi Võy CTCT este la: A (COOC2H5)2 B (COOCH3)2 C (COOCH2CH2CH3)2 ... 7,05 gam mui nht Xỏc nh CTCT v gi tờn este bit rng mt hai cht (ancol hoc axit) to nờn este l n chc HD: A l (CH2=CH-COO)3-C3H5 (glixerol tri acrylat) TRC NGHIM ESTE A CHC Cõu 1: Cho 21,8 gam cht ... phõn 0,01 mol este to bi mt ancol a chc v mt axit cacboxylic n chc cn dựng 1,2 gam NaOH Mt khỏc thy phõn 6,35 gam este ú cn gam NaOH, sau phn ng thu c 7,05 gam mui Cụng thc cu to ca este ú l A...
 • 3
 • 1,403
 • 65

TUYỂN TẬP CÂU HỎI TRỌNG TÂM HAY KHÓ LÝ THUYẾT VẬT LÍ CÓ ĐÁP ÁN HƯỚNG DẪN

TUYỂN TẬP CÂU HỎI TRỌNG TÂM HAY VÀ KHÓ LÝ THUYẾT VẬT LÍ CÓ ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN
... lam, vàng, tím D đỏ, vàng, lam, tím Câu 131: Khi ánh sáng đơn sắc miền nhìn thấy truyền nước tốc độ ánh sáng A ánh sáng đơn sắc B lớn ánh sáng tím C phụ thuộc vào cường độ chùm sáng D lớn ánh sáng ... phụ thuộc vào tần số ánh sáng truyền môi trường B giá trị ánh sáng bước sóng khác C phụ thuộc vào chất môi trường D phụ thuộc vào góc tới tia sáng gặp môi trường Câu 200: Khi ánh sáng từ nước ... chất bán dẫn tần số ánh sáng kích thích lớn tần số giới hạn D xảy với ánh sáng bước sóng Câu 187: Trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng khe Y-âng làm cho nguồn kết hợp lệch pha vân sáng thay đổi...
 • 22
 • 363
 • 1

TUYỂN tập NHỮNG câu hỏi TRỌNG tâm HAY KHÓ ôn THI đại học năm 2014 môn SINH học khối b (có đáp án chi tiết)

TUYỂN tập NHỮNG câu hỏi TRỌNG tâm HAY và KHÓ ôn THI đại học năm 2014 môn SINH học khối b (có đáp án chi tiết)
... B (2), (3) C (1), (2) D (3), (4) Đáp án là: A (1), (4) Câu < /b> : Cho phép lai tứ b i sau (1) AAaaBBbb × AAAABBBb (2) AaaaBBBB× AaaaBBbb (3) AaaaBBbb × AAAaBbbb (4) AAAaBbbb × AAAABBBb (5) AAAaBBbb ... kiểu gen AaBb giảm phân, cặp NST số không phân li kì sau II giảm phân tế b o sinh < /b> loại giao tử nào? A AAB, aab, B, b B AAB, aab, AB, b C AAB, aab, AaB, b D aaB, AABb, AB, ab, B, b Câu:< /b> Nuôi cấy ... lưỡng b i có kiểu gen aaBb để tạo nên mô đơn b i Sau xử lí mô đơn b i cônsixin gây lưỡng b i hóa kích thích chúng phát triển thành hoàn chỉnh Các có kiểu gen A aaaBBb, aaaBbb B aaBb, aaBB, aabb C...
 • 114
 • 647
 • 1

Tuyển chọn một số bài tập hay khó về rượu - axit - este

Tuyển chọn một số bài tập hay và khó về rượu - axit - este
... cu to ca E chuyờn Húa H HTN 201 1-2 012 CTPT ca E l C6H10O4 E l este ca axit n chc v ru chc: CTCT ca E: CH3COO-CH2-CH2-OOC-CH3 Hoc CTCT ca E: H-COO-CH2-CH2-OOC-C2H5 30) Cú hai hp cht hu c X v ... 2005 } L: HCOOC3H5 cỏc CTCT: HCOO-CH=CH-CH3 ; HCOO-CH2-CH=CH2 ; HCOO-C(CH3) =CH2 HCOO-CH-CH2 M cl CH2 M: CH3COOC3H5 cỏc CTCT: CH3COO-CH=CH-CH3 ; CH3COO-CH2-CH=CH2 ; Hoc: L: CH3COOC3H5 CTCT ... chuyờn Húa Nguyn Du- k Lk 201 0-2 011 } CTPT : C2H7O2N ngh mt s CTCT: CH3-COO-NH4 ; H-COO-NH3 -CH3 ; CH3OCH(OH)NH2 ; CH2(OH) NHCH2OH v.v 47) Hn hp A gm axit ng ng ca axit axetic { ú axit phõn t ln...
 • 13
 • 534
 • 0

Este tổng hợp hay khó

Este tổng hợp hay và khó
... số mol este không no = 0,02 mol →∑ số mol HCOONa = 0,18 mol có kg =12,24 Bây xác định công thức este không no OK! Để ý số Ctb hai este no > → số este Z < Có hai trường hợp sau: ♦ Nếu este C5H8O2 ... Hỗn hợp E chứa este chức mạch hở, có este không no chứa liên kết C=C Đun nóng hoàn toàn hỗn hợp E với dung dịch KOH (lấy dư gấp 2,4 lần so với phản ứng), cô cạn dung dịch sau phản ứng thu hỗn hợp ... M Este Este : RCOOCH 16, 45  15, 05 Tang  giam  KL  n RCOOCH3    0,175(mol) 23  15 15, 05  M RCOOCH3   86  R : C2 H3  Este : C2 H 3COOCH 0,175  Chú ý Este chức có trường hợp...
 • 11
 • 298
 • 1

Sưu tầm, thu thập tổ chức khoa học tài liệu các phông lưu trữ tổng bí thư tại kho lưu trữ trung ương đảng

Sưu tầm, thu thập và tổ chức khoa học tài liệu các phông lưu trữ tổng bí thư tại kho lưu trữ trung ương đảng
... VÀ TỔ CHỨC KHOA HỌC TÀI LIỆU CÁC PHÔNG LƢU TRỮ TỔNG BÍ THƢ TẠI KHO LƢU TRỮ TRUNG ƢƠNG ĐẢNG Chƣơng TÌNH HÌNH SƢU TẦM, THU THẬP VÀ TỔ CHỨC KHOA HỌC TÀI LIỆU LƢU TRỮ CÁC PHÔNG TỔNG BÍ THƢ TẠI KHO ... tầm, thu thập tài liệu phông lƣu trữ cá nhân Tổng thƣ - Tình hình tổ chức khoa học tài liệu phông lƣu trữ cá nhân Tổng thƣ - Các giải pháp sƣu tầm, thu thập tổ chức khoa học tài liệu phông ... THÚY, HỌC VIÊN CAO HỌC KHO 2005 - 2008 15 SƢU TẦM, THU THẬP VÀ TỔ CHỨC KHOA HỌC TÀI LIỆU CÁC PHÔNG LƢU TRỮ TỔNG BÍ THƢ TẠI KHO LƢU TRỮ TRUNG ƢƠNG ĐẢNG Chƣơng TỔNG QUAN VỀ CÁC PHÔNG LƢU TRỮ TỔNG BÍ...
 • 139
 • 174
 • 0

NGỮ PHÁP TRỌNG tâm HAY KHÓ ôn thi thpt quốc gia tiếng anh 2016 (có đáp án kèm theo)

NGỮ PHÁP TRỌNG tâm HAY và KHÓ ôn thi thpt quốc gia tiếng anh 2016 (có đáp án kèm theo)
... https://www.facebook.com/groups/tienganh.cohuong.thayphuc.hocmai/ 27 It’s a pity that you didn’t tell us about this A I wish you told us about this B I wish you would tell us about this C I wish you had told us about this D ... nothing could be done A It was too late for nothing to be done B It was too late for anything to be done C It was such late that nothing could be done D It was so late that nothing to be done This ... ago 47 Mr Brown bought this car five years ago A Mr Brown started to buy this car five years ago B It has been five years when Mr Brown bought this car C Mr Brown has had this car for five years...
 • 196
 • 257
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: bài tập este hay và khóbai tap este hay va kho co dap anbai tap trac nghiem este hay va khobai tap este hay va kho violetnhung bai hoa este hay va khobai tap este hay va kho co loi giaibo suu tap nhung bai tap viet lai cau hay va khobài tập hay và khó về estebộ sưu tập những bài viết lại câu hay và khósưu tầm truyện haybài tập xác suất hay và khóvật lí hay và khótrắc nghiệm điện xoay chiều hay và khóbài tập toán cao cấp hay và khóbài tập hạt nhân nguyên tử hay và khóđầu tư chứng khoán trên sàn giao dịch tp hcm (hose) với 10 triệu đồngtìm hiểu về hệ thống bôi trơnĐiều kiện và thực trạng phát triển các ngành công nghiệp ở trung quốcbáo cáo thực tập nhà máy bia hà nội – nghệ anphương pháp nghiên cứu khoa họcE 10đề thi anh 8 phú ninhứng dụng công nghệ tưới nhỏ giọt trên cây cà phê, hồ tiêu và cây ăn quả tại vùng trọng điểm tỉnh đak lakphân tích quá trình thay đổi và phát triển của th true vegThiết bị media gatewayBÀI TẬP SACCAROZƠ, TINH BỘT, XENLULOZƠChương II. §2. Tính chất cơ bản của phân thứcứng dụng sản xuất biogas từ chất thải rắn hữu cơ có thể phân hủy sinh học và phân gia súcChương I. §7. Phân tích đa thức thành nhân tử bằng phương pháp dùng hằng đẳng thứcChương I. §9. Số thập phân hữu hạn. Số thập phân vô hạn tuần hoànnhà nhịp lớn – nhà không gianchuyên đề nhà nhịp lớn – nhà không giancông nghệ xử lý nước hộ gia đìnhTuần 10. Chữ hoa: HLuyện tập chung Trang 42